Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns på sidan med information om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Fråga

När du startar eller installerar Adobe Muse får du följande felmeddelande: "Ett oväntat fel har uppstått när din begäran behandlades."

error

Lösningar

Lösningarna nedan kan användas för fel med olika grundorsaker. Utför lösningarna i ordning och pröva om du kan logga in efter varje lösning.

Lösning 1

Kontrollera att Muse kan ansluta till Internet. Muse måste kunna ansluta till följande URL-adresser för att godkänna ett Adobe-ID:

  • *.adobe.com:443
    • *.adobelogin.com:443

    Kontrollera att du har åtkomst till länkarna genom att besöka dem i webbläsaren. Du har åtkomst om URL-adresserna ovan visar innehåll från Adobe eller en tom sida, utan att felet Page Not Found eller 404 visas. Gå till lösning 2

Lösning 2

Ta bort opm.db-filen i OOBE-mappen på följande plats (beroende på operativsystem):

  • Mac OS: /Användare/user_name/Bibliotek/Programsupport/Adobe
  • Windows XP: Enhet:\Documents and Settings\user_name\Local Settings\Application Data\Adobe
  • Windows 7: Enhet:\Användare\user_name\AppData\Local\Adobe

Om problemet inte löses genom att opm.db-filen tas bort, fortsätter du till Lösning 3.

Obs! På Mac 10.7 eller i nyare versioner kan det hända att mappen /Användare/user_name/Bibliotek är dold.

Du kan öppna mappen genom att göra något av följande:

  • Öppna valfritt Finder-fönster, klicka på Gå till och tryck på Alt-tangenten för att visa Bibliotek i menyn.
  • Öppna valfritt Finder-fönster, klicka på Gå till och välj Gå till mapp. Öppna dialogrutan Gå till mapp och skriv ~/Bibliotek och tryck på Retur.

I katalogen Bibliotek öppnar du Programsupport, Adobe, OOBE och tar bort opm.db-filen som finns där.

Lösning 3

Om du ansluter till Internet via USB-bredbandskort kan du starta testversionen eller prenumerationen från en dator med WiFi- eller Ethernetanslutning. Adobe arbetar på att lösa problemet med inkompatibiliteten.

Om ingen av lösningarna korrigerar inloggningsproblemet, kan du starta en chatt med en representant. Du når Muse-chatten genom att öppna http://helpx.adobe.com/se/contact/index.html. Välj sedan Muse från produktens snabbmeny. I snabbmenyn Säg vad du behöver hjälp med väljer du Använda min produkt eller tjänst. Sedan väljer du Jag behöver fortfarande hjälp.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy