Oväntat fel när du startar eller installerar Adobe Muse

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Fråga

När du startar eller installerar Adobe Muse får du följande felmeddelande: "Ett oväntat fel har uppstått när din begäran behandlades."

Lösningar

Lösningarna nedan kan användas för fel med olika grundorsaker. Utför lösningarna i ordning och pröva om du kan logga in efter varje lösning.

Lösning 1

Kontrollera att Muse kan ansluta till Internet. Muse måste kunna ansluta till följande URL-adresser för att godkänna ett Adobe-ID:

 • *.adobe.com:443
  • *.adobelogin.com:443

  Kontrollera att du har åtkomst till länkarna genom att besöka dem i webbläsaren. Du har åtkomst om URL-adresserna ovan visar innehåll från Adobe eller en tom sida, utan att felet Page Not Found eller 404 visas. Gå till lösning 2

  Lösning 2

  Ta bort opm.db-filen i OOBE-mappen på följande plats (beroende på operativsystem):

  • Mac OS: /Användare/user_name/Bibliotek/Programsupport/Adobe
  • Windows XP: Enhet:\Documents and Settings\user_name\Local Settings\Application Data\Adobe
  • Windows 7: Enhet:\Användare\user_name\AppData\Local\Adobe

  Om problemet inte löses genom att opm.db-filen tas bort, fortsätter du till Lösning 3.

  Obs! På Mac 10.7 eller i nyare versioner kan det hända att mappen /Användare/user_name/Bibliotek är dold.

  Du kan öppna mappen genom att göra något av följande:

  • Öppna valfritt Finder-fönster, klicka på Gå till och tryck på Alt-tangenten för att visa Bibliotek i menyn.
  • Öppna valfritt Finder-fönster, klicka på Gå till och välj Gå till mapp. Öppna dialogrutan Gå till mapp och skriv ~/Bibliotek och tryck på Retur.

  I katalogen Bibliotek öppnar du Programsupport, Adobe, OOBE och tar bort opm.db-filen som finns där.

  Lösning 3

  Om du ansluter till Internet via USB-bredbandskort kan du starta testversionen eller prenumerationen från en dator med WiFi- eller Ethernetanslutning. Adobe arbetar på att lösa problemet med inkompatibiliteten.

  Om ingen av lösningarna korrigerar inloggningsproblemet, kan du starta en chatt med en representant. Du når Muse-chatten genom att öppna http://helpx.adobe.com/se/contact/index.html. Välj sedan Muse från produktens snabbmeny. I snabbmenyn Säg vad du behöver hjälp med väljer du Använda min produkt eller tjänst. Sedan väljer du Jag behöver fortfarande hjälp.

  Adobes logotyp

  Logga in på ditt konto