Här hittar du information om hur du löser installationsfel då Adobe Muse uppdateras från 2015.2.0 till 2017.0.1

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns på sidan med information om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Problem

När du uppdaterar Adobe Muse från version 2015.2.0 till 2017.0.1 visas ett felmeddelande. Adobe Muse-instansen stängs inte och det går inte att uppdatera Adobe Muse.

 1. Installera Adobe Muse 2015.2.0 och starta programmet.

 2. Klicka på Uppdatera nu på uppdateringsskärmen.

  När du har klickat på Uppdatera nu visar systemet Creative Cloud-programmet och en dialogruta med ett meddelande om att du uppdaterar till Muse CC (2017).

  Uppdatera Adobe Muse till 2017
  Uppdatera Adobe Muse CC till version 2017

 3. Klicka på Uppdatera.

  Systemet visar ett meddelande om att en konflikt har uppstått vid installationen av Muse CC, och knapparna Fortsätt eller Avbryt. Om du klickar på fortsätt visas meddelandet igen.

  Fel vid uppdatering av Adobe Muse 2017
  Fel vid uppdatering av Adobe Muse 2017

Lösning

När du uppdaterar Adobe Muse från 2015.2.0 till 2017.0.1 och ser ett felmeddelande ska du stänga Adobe Muse manuellt för att fortsätta med uppdateringen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy