Läs igenom det här dokumentet för att felsöka felet då meddelandet "Ett oväntat fel har uppstått" visas i Adobe Muse.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns på sidan med information om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Problem

Följande felmeddelande visas i Adobe Muse:

"Ett oväntat fel har uppstått.

Ett oväntat fel har uppstått när din begäran behandlades. Försök igen senare.

I-200."

Felmeddelande

Obs!

Prova följande lösningar i ordning. Prova nästa lösning om den första inte åtgärdar problemet. Fortsätt så tills problemet är löst.

Ta bort OOBE-mappen

Ta bort OOBE-mappen, som du kan hitta på följande platser:

Mac OS:
~/Bibliotek/Programsupport/Adobe *
Windows XP:
\[Användare]\Lokala inställningar\Programdata\Adobe
Windows 7 och Vista:
\[Användare]\AppData\Lokal\Adobe

Den inbyggda filsökningsfunktionen i Mac OS och Windows hittar inga dolda filer och mappar. Läs följande om du inte känner till hur du navigerar till dolda filer eller mappar på datorn:

Mac OS:
Välj Gå till mapp i Gå till-menyn i Finder och ange ~/Bibliotek/Programsupport/Adobe. Ta bort OOBE-mappen.
Windows XP:
Klicka på Start. Skriv run och tryck på Enter. Skriv %userprofile%\Lokala inställningar\Programdata\Adobe. Ta bort OOBE-mappen.
Windows 7 och Vista: Klicka på Start. Skriv run och tryck på Enter. Skriv %localappdata%\Adobe. Ta bort OOBE-mappen.

*I Mac OS måste du se till att tömma papperskorgen efter att du har tagit bort OOBE-mappen.

Obs!

Mer information om hur du visar dolda mappar i Windows finns i Visa dolda filer, mappar och filnamnstillägg.

Om du inte kan ta bort OOBE-mappen (Windows) eller tömma papperskorgen (Mac OS) används troligtvis en av filerna däri av en annan Adobe-app som körs. Följ de här stegen för att avsluta en app som körs:

 1. Starta aktivitetshanteraren (Windows) eller aktivitetskontrollen (Mac OS).
 2. I aktivitetshanteraren/aktivitetskontrollen, avsluta/tvångsavsluta följande processer om de körs och prova sedan att ta bort OOBE-mappen eller tömma papperskorgen:
 •     AAM Updates Notifier
 •     CoreSync
 •     Creative Cloud
 •     Adobe Muse

Obs!

Se följande för mer information om hur du avslutar processer och program som körs:

Avinstallera Adobe Muse

 1. Avinstallera alla kopior av Adobe Muse genom att följa stegen i Avinstallera Adobe Muse.

 2. Ta bort mappen Adobe Muse från följande plats:

  • Mac OS: ~/Program
  • Windows: \Programfiler (32-bitars) och \Programfiler (x86) (64-bitars)
 3. Ta bort OOBE-mappen och MBLStore-mappen (om de påträffas) från följande plats:

  • Mac OS: ~/Bibliotek/Programsupport/Adobe
  • Windows XP: \[Användare]\Lokala inställningar\Programdata\Adobe
  • Windows 7 och Vista: \[Användare]\AppData\Lokal\Adobe
 4. Ta bort AdobeMuse-mappen från följande plats:

  • Mac OS: ~/Bibliotek/Inställningar
  • Windows XP:  \Dokument och inställningar\[Användare]\Programdata
  • Windows 7 och Vista: \[Användare]\AppData
 5. (Endast Mac OS) Ta även bort AdobeMuse.plist och AdobeMuse.plist.lockfile (om de påträffas) från katalogen ~/Bibliotek/Inställningar.

 6. När avinstallationen och rensningen är utförda hämtar du den senaste versionen av Adobe Muse:

 7. Installera med det nya installationsprogrammet som hämtades via länken ovan.

Stäng av antivirusprogram och brandvägg

Inaktivera antivirusprogram och brandvägg och försök starta igen.

Använd administratörsbehörighet för installationen

Skapa ett nytt användarkonto med administratörsbehörighet på datorn och installera med det användarkontot.

Se följande för mer information om administratörskonton:

Använd WMIDiag

Ibland kan problem med WMI på Windows-system skapa detta felmeddelande. Använd verktyget WMIDiag enligt anvisningarna i följande Microsoft KB-artikel:

WMIDiag och åtgärdande av fel med WMI i Windows

Kontakta Adobe

Kontakta oss med information om problemet och bifoga Muselog.txt- och PDApp.log-filerna om ingen av de tidigare lösningarna hjälper.

Muselog.txt-filens plats:

Mac OS /Dokument
Windows \[Användare]\Mina dokument

PDApp.log-filens plats:

Mac OS ~/Bibliotek/Loggar
Windows XP \[Användare]\Lokala inställningar\Temp
Windows 7 och Vista \[Användare]\AppData\Lokal\Temp

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy