Versionsinformation | Adobe Muse CC

Det här dokumentet innehåller information om uppdateringar för Adobe Muse.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

26 mars 2018

2018.1

Den här versionen innehåller följande:

Kopiera formatattribut mellan element

I Adobe Muse CC 2018.1 kan du högerklicka och kopiera formatattributen för ett element och klistra in dem på ett annat element genom att högerklicka på det och välja Klistra in attribut. Du kan även använda den här funktionen till att välja vilka attribut du vill kopiera och klistra in. 

Programrättningar för problem som har rapporterats av kunder och stabilitets- och prestandaförbättringar

I den här versionen finns det programrättningar för fel som har rapporterats i oktober 2017-versionen och för andra fel som medförde att programmet kraschade.

En lista över kända fel och programrättningar som har åtgärdats i den här versionen av Adobe Muse finns i artikeln med kända fel i kunskapsdatabasen.

18 oktober 2017

2018.0

Den här versionen innehåller följande:

Programrättningar för problem som har rapporterats av kunder och stabilitets- och prestandaförbättringar

I den här versionen finns det programrättningar för problem som har rapporterats för augusti 2017-versionen. Programrättningarna är bland annat för sidlayoutproblem för webbplatser som har skapats i tidigare versioner, oväntat beteende vid export av webbplatser och andra problem som medförde att programmet kraschade. 

Bakåtkompatibla filer i Adobe Muse

När du öppnar en .muse-fil i Adobe Muse CC 2018 som du har skapat i en tidigare version av programmet utförs en filkonvertering. Det går inte att öppna den här filen i en äldre version av Muse. För att se till att du har en kopia av den fil du har skapat i den äldre versionen skapas automatiskt en säkerhetskopia på samma plats.

En lista över kända fel och programrättningar som har åtgärdats i den här versionen av Adobe Muse finns i artikeln med kända fel i kunskapsdatabasen.

22 augusti 2017

2017.1

Den här versionen innehåller följande:

Responsiva widgetar

Bildspel, komposition och widgetar för kontaktformulär är nu helt responsiva. Widgetarna är inte bara responsiva vid export utan även på designytan när du redigerar och ändrar dem. Nyare widgetar som dras till arbetsytan är responsiva direkt, men du kan även välja att göra widgetar i dina gamla projekt responsiva genom att ställa in responsiv storlek och fästa.

Stabilitets- och prestandaförbättringar

Den här versionen av Muse innehåller stabilitetsförbättringar som gör programmet Muse mer tillförlitligt. Prestandarelaterade förbättringar gör att du kan komma igång och leverera snabbare än tidigare.

Till exempel öppnas filer nu snabbare i Muse, särskilt filer som har flera sidor och brytpunkter. Det har även gjorts förbättringar av exporten av arbetsflöden så att din webbplats kommer online snabbare.

Produktivitetsförbättringar

Muse CC 2017.1 innehåller flera användningsförbättringar av programmet. Viktiga förbättringar är:

Markera ett underelement i en grupp. Med kapslade grupper av widgetar och element kan du nu dubbelklicka på ett underelement för att markera det och få tillgång till funktionerna. Tidigare behövde du rekursivt markera varje överordnat element för att få tillgång till ett underelement.

Zooma genom att knipa. Du kan nu använda en styrplatta eller pekskärmsenhet för att zooma in eller ut för att visa placering eller position för objekt.

Programrättningar för problem rapporterade av kunder

Den här uppdateringen innehåller också programrättningar för flera problem som har rapporterats av kunder. De inkluderar användningsförbättringar, korrigering av fel som gjorde att programmet kraschade och korrigering av oväntade beteenden.

En lista över kända fel i den här versionen av Muse finns i artikeln Kända fel i kunskapsdatabasen.

10 juli 2017

2017.0.4

Den här versionen innehåller en programrättning för följande problem:

 • När en videowidget läggs till på arbetsytan för en Muse-webbplats slutar programmet att svara.

13 juni 2017

2017.0.3

Den här versionen innehåller prestanda- och stabilitetsförbättringar, och programrättningar för följande fel som har rapporterats av användare:

 • Vid försök att publicera en .muse-fil igen visas felmeddelandet "server may be missing or incorrect".        
 • [macOS] Det går inte att klicka på en tom kompositionsutlösare när den har angetts till en ljuslåda med en händelse för när pekaren är över.    
 • [Chrome] För en komposition med nyheter stängs inte målrutan efter en utrullningsåtgärd.    
 • När en sida exporteras och förhandsvisas försvinner behållaren för kompositionswidgeten när pekaren hålls över.    
 • Posterbilden för videowidgetar återges igen efter växling mellan brytpunkter.
 • Om filnamnet på en sida som har exkluderats från menylänkar ändras medför det att programmet Muse kraschar.
 • Om horisontella eller vertikala menyer används mellan sidor som innehåller flera brytpunkter medför det att programmet avslutas.
 • Programmet Muse avslutas vid klick på knappen Förhandsvisa.

13 februari 2017

2017.0.2

Den här versionen innehåller följande:

 • Mindre förbättringar:
  • Sökmotoroptimeringsförbättringar för bildreferenser i platskartefiler som har genererats i Muse.  
  • Möjlighet att öppna en viss behållare i en dragspelswidget från en hyperlänk.
  • För ankarpunkter som monteras i en dragspelspanelwidget expanderas nu dragspelsrutan när användaren klickar på dem.    
  • Prestandaförbättringar vid export av stora filer.
 • Programrättningar:
  • Hyperlänken för ett foto som ingen skalförändring har använts på tas inte bort vid publicering till BC.
  • Dragspelswidgetar som egenskapen Kan stänga alla har aktiverats för expanderas och komprimeras nu som förväntas.  
  • Muse avslutas nu inte längre oväntat vid öppning av en .muse-fil från en nätverksplats.  
  • Om du markerar och drar i det vertikala flyttningshandtaget förbi 0 px på linjalen visas fortfarande rullningslisten.
  • Om ett roterat foto har sparats i ett CC Libraries-bibliotek och resursen dras till arbetsytan bevaras den förväntade orienteringen (dvs. fotot är fortfarande roterat).
  • På en sida med flera objekt med olika linjebredder kan nu linjebredden 0 användas på ett eller flera objekt.
  • Justeringsegenskapen för knappen Lämna in bevaras vid export.
  • Vid export av en sida med en använd linje bevaras nu storlek och position för sidobjekt.
  • I läget Design när den responsiva skrubbaren används kapslas nu lägesknappar i kompositionsarbete som förväntat.
  • Muse-filer i nätverksmappar kan nu öppnas utan fel.
  • Vid överföring av en webbplats som innehåller foton till en webbserver visas inga .htaccess-filfel och överföringen slutförs som förväntat. 

15 december 2016

2017.0.1

Den här versionen innehåller programrättningar för följande problem som har rapporterats av användare:

 • Lagerinkonsekvensproblem i fästa element. Sidelement rullar över det översta lager som har fästs på mallsidan.
 • Chrome: foton visas i fel ordning i widgeten för bildspelskomposition.
 • Endast för macOS: Muse kraschar om du öppnar en fil som du har ändrat namn på eller flyttat till en annan mapp.
 • Muse kraschar om den inloggade användare har en apostrof i användarnamnet. 
 • Muse kraschar när systemteckensnittet har använts för knappen Lämna in i ett kontaktformulär.
 • Muse kraschar ibland på datorer med uppdateringen macOS 10.12.1 (bygge 16B2657).
 • Muse kraschar när du sparar en webbplats som innehåller en textram som har omfattar flera brytpunkter.

2 november 2016

2017.0

Integrering med Adobe Animate CC

Du kan dra en Adobe Animate CC-komposition direkt till Design-arbetsytan från ditt CC Libraries-bibliotek.

Förbättringar för Creative Cloud-resurser

Du kan arkivera och återställa alla dina resurser i Creative Cloud, resurser i Creative Cloud Libraries, resurser som du har skapat med hjälp av CC-datorprodukter och resurser för projekt för mobila enheter.

Integrering med Typekit Marketplace

Du kan köpa teckensnitt och använda dem i dina Adobe Muse CC-projekt med hjälp av Typekit-funktionerna för att synkronisera teckensnitt.

Kraftfull zoomfunktion

Spara tid när du visar innehåll på webbplatsen genom att använda verktyget Hand till att zooma, panorera och rulla över ett visst avsnitt.

Brytpunkter bevaras för biblioteksobjekt

När du drar biblioteksobjekt som innehåller brytpunkter till ritytan Design bevaras nu brytpunkter, vilket innebär att du snabbare kan integrera widgetar med Muse-webbplatser.

Knappen Dela

När du har publicerat Adobe Muse CC-webbplatsen och klickar på Dela visas alternativ som du kan använda till att dela URL-adressen till webbplatsen och en länk som du kan använda till att redigera webbplatsen med hjälp av In-Browser Editing.

Dialogrutan Sammanfoga för In-Browser Editing

I den nya dialogrutan Sammanfoga visas alla ändringar direkt, i sammanhanget för designen. Dessutom är det nu enklare att synkronisera ändringar från In-Browser Editing.

Formulärrelaterade förbättringar

reCAPTCHA 2.0

I Muse CC 2017 ingår den nya versionen av reCAPTCHA där kryssrutan I am not a robot läggs till. Google har nyligen ändrat hur nycklar genereras vilket innebär att det endast går att använda nya nycklar med den här versionen av reCAPTCHA. Du kan använda nycklar som du har skapat före augusti med båda versionerna av reCAPTCHA. Testa och tala om för oss om Google vet att du inte är en robot!

Knappen Lämna in

I Adobe Muse CC 2017 återges nu knappen Lämna in i formulär med HTML och CSS. Det medför att den återges med hög kvalitet oavsett skärmstorlek och zoomnivå. 

Prestandaförbättringar och programrättningar

Prestanda när du ritar, skriver eller tar bort och arbetar med komplexa sidor och flera brytpunkter har förbättrats.

20 juli 2016

2015.2.1

Den här versionen innehåller programrättningar för följande problem:
 • Vid inläsning av vissa webbplatser som innehåller vissa kombinationer av anpassad HTML-kod eller tredjepartswidgetar visas ett meddelande som börjar med "JavaScript exception: Error calling selector function" i webbläsaren
 • Dispositionsutlösare kan justeras på fel plats horisontellt vid export om de har olika linjebredder för olika lägen
 • Om Ångra väljs efter att ha ändrat bredd på en sida i designläget kan det medföra att programmet kraschar med felmeddelandet "unknown BP type"
 • Om ett objekt flyttas i panelen Lager flyttas även objektet vertikalt på sidan
 • Widgetar med utlösare som har fästs på sidan med olika format för det normala och det aktiva läget ser feljusterade ut när de publiceras
 • Om brytpunktsfältet flyttas efter att ha skapat en hyperlänk, sidbredden ändras och sedan Ångra används kan det medföra att Muse kraschar
 • Om nätverkanslutningen avbryts vid publicering medför det att Muse kraschar med felmeddelandet "SiteFile.getBinaryContent called before SiteFile.writeToStream"
 • Sidorna för en webbplats kan se ut på fel sätt i webbläsaren om det finns olika inställningar för sidfötter som alltid visas för olika brytpunkter
 • Muse kan krascha när brytpunktsfältet flyttas i designläget på en sida som innehåller en rektangel med bredden 100 % med en större bild över rektangeln
 • Vissa användare med Business Catalyst-webbplatser kan inte få tillgång till sina webbplatser
 • Publicering av en webbplats till Business Catalyst i OS X där språkinställningarna har angetts till hebreiska i systeminställningarna kan medföra en krasch
 • Val av Samla in alla resurser i panelen Resurser för en webbplats med saknade CC Libraries-resurser medför en krasch
 • Ett extra snedstreck visas efter domännamnet vid publicering en webbplats till Business Catalyst med anpassade domäner
 • Det finns en felaktig översättning i dialogrutan Publicera till Business Catalyst för ryska i Windows
 • Webbplatser som publiceras till Business Catalyst med .oam-animeringar kan inte redigeras med In-Browser Editing
 • HiDPI-webbplatser med fast bredd med monterade foton exporteras med 1,5 gånger den förväntade storleken och fel dimensioner visas i panelen Resurser
 • Muse-kortkommandon saknas på menyn Program efter uppgradering till Muse 2015.2 i Windows

20 juni 2016

2015.2

Rullningseffekter i brytpunkter med fast bredd

Nu kan du använda rullningseffekter för objekt på alla brytpunkter med fast bredd. Du kan ange om brytpunkten ska ha fast eller variabel bredd med hjälp av de brytpunktsegenskaper som visas när du dubbelklickar eller högerklickar på en brytpunkt.

Rektanglar med responsiv bredd och höjd, YouTube- och Vimeo-widgetar

Storleksförändringsalternativet för responsiv bredd och höjd har nu aktiverats för rektanglar samt för YouTube- och Vimeo-widgetar.

Handtag för vertikal förflyttning

Det här handtaget är praktiskt när du arbetar med anpassningsbara webbsidor. När du markerar ett objekt på sidan visas handtaget för vertikal förflyttning så att du kan flytta alla objekt nedanför det. När du använder handtaget flyttas objekt under överkanten av den aktuella markeringen uppåt eller nedåt på sidan. Om du dubbelklickar på handtaget markeras alla objekt nedanför handtaget för vertikal förflyttning.

Stöd för Illustrator-filer

Nu kan du montera AI-filer direkt i Muse. Nu kan du börja använda enkla arbetsflöden för vektoruppdatering med hjälp av panelen Resurs. SVG-bilder genereras automatiskt när du publicerar webbplatsen.

Förbättringar i Google PageSpeed

Nu läses alla JavaScript-skript in asynkront i Muse. Om webbplatsen finns på en Apache-webbserver och du överför webbplatsen via FTP i Muse aktiveras webbläsarcachning för CSS, bilder och JavaScript-filer. De här ändringarna kan hjälpa till att förbättra rangordningen för Google PageSpeed. Nu kan du välja om du vill tillåta att din sida läsas in snabbare med reservteckensnitt eller inte. Nya och befintliga webbplatser har samma beteende som tidigare (sidan visas inte förrän webbteckensnitten är tillgängliga). Den här nya funktionen är tillgänglig under Webbplatsegenskaper på fliken Avancerat i avsnittet Webbteckensnitt.

Adobe Comp CC

Muse är nu integrerat med Adobe Comp CC, ett program för iPhone- och iPad-enheter. Den här appen är en länk mellan mobila enheter och datorer, vilket innebär att du kan skapa layouter oavsett var du befinner dig, när du vill. Med Comp CC kan du lägga till komponenter som rektanglar, bildplatshållare och textrutor med hjälp av handrörelser. Dina rörelser omvandlas till grafik som du kan använda till att slutföra din layout på några minuter.

Färgförbättringar i CC Libraries

CC Libraries-färger är nu enklare att använda. Nu kan du lägga till egna färgrutor i panelen Färgrutor. Du kan även lägga till flera färger i panelen Färgrutor samtidigt genom att markera flera färger och högerklicka. Du kan ange en linje eller en textfärg till en CC Libraries-färg. Och du kan även ange sid- eller webbläsarfyllningen till en CC Libraries-färg.

Oval

Du kan skapa ovaler och cirklar med hjälp av det nya verktyget Oval direkt i Muse. Om du vill skapa cirklar håller du ned Skift.

Verktyget Bildram

Med hjälp av det här nya verktyget kan du skapa både rektangulära och ovala tomma bildramar på sidan. Du kan skapa platshållarbildramar som du kan fylla senare när innehållet är klart. Du kan fylla de tomma ramarna genom att dra i dem när du vill.

Samla in resurser

Det har aldrig varit enklare att samla in resurserna för en webbplats så att du flytta ett projekt någon annanstans. Nu kan du kopiera alla resursfiler som används för en webbplats till en enda plats på datorn.

Startskärm

Startskärmen har uppdaterats med nya funktioner som är vanliga i CC-program.

Orientering i vyn Planera

Vyn Planera innehåller nu ett vertikalt layoutalternativ som du kan använda till att visa mallsidor och underordnade sidor. Webbplatser med flera sidor och komplicerade hierarkier blir en helt ny upplevelse.

Direkt redigering av den minsta sidbredden

Du kan redigera den minsta sidbredden är direkt med hjälp av brytpunktsfältet. Om du vill göra det flyttar du pekaren till kanten av det minsta sidstorleksområdet i brytpunktsfältet. När pekaren ändras till en storleksändringspekare kan du justera den minsta sidstorleken genom att klicka och dra.

Ny inställning för förhandsvisning av IP-adress

Vissa brandväggsinställningar innebär att det inte går att ansluta med Förhandsvisa eller Förhandsvisa i webbläsare i Muse. Om du har problem med att förhandsvisa finns det en ny inställning i inställningsdialogrutan i Muse som du kan använda till att välja mellan tre olika anslutningsinställningar.

Sidfot som alltid visas med CSS

Funktionen för sidfötter som alltid visas, där höjden på sidan ändras om inte sidan är tillräckligt hög för att nå den undre kanten i webbläsaren, har skrivits om med CSS förutom JavaScript. Korta sidor där den här funktionen används kommer att läsas in snabbare.

 

22 mars 2016

2015.1.2

Den här versionen innehåller lösningar på följande problem:

 • Vid ändring av vänster utfyllnad förskjuts alla sidobjekt på påverkade sidor
 • Muse kraschar vid generering av SVG-förhandsvisningar för samma SVG-bild vid flera brytpunkter
 • Foton i en flikpanel på en sida med flera brytpunkter kan medföra att felet "Ett foto på sidan är för stort. Ändra det till en mindre storlek och försök sedan igen." visas
 • Vid ändring av sidbredden på en sida med fast bredd uppdateras inte bredden på element med bredden 100 % 
 • För vissa konverterade Muse-filer visas felmeddelandet "pendingProcessInfo:updateDisplayAsync TextLayoutDisplayObject..." vid öppning av vissa sidor
 • Muse kraschar vid aktivering av en brytpunkt i ett litet antal Muse-filer
 • Muse kraschar vid borttagning av alternativa layouter med sidobjekt med rullningseffekter
 • Överlappande sidobjekt kan medföra att z-ordningen blir fel efter export
 • Redigering av en mallsida och ompublicering av webbplatsen kan medföra att felmeddelandet "Failed to find CSSSheet for page" visas för vissa webbplatser som innehåller synkroniserad text
 • Vid konvertering av webbplatser från äldre versioner av Muse kan vissa sidor få fel bredd
 • Mellanrummet mellan sidobjekt kan ändras oväntat när innehåll flyttas ned på grund av ett växande sidobjekt och grupperade element är utanför sidan
 • Innehållet i sidfoten visas i sidinnehållet vid ändring av webbläsarfönstret till en viss brytpunkt för vissa webbplatser
 • Foton med webbläsarfyllningen Anpassa till sida omsamplas till en mycket mindre storlek än förväntat
 • MUCOW-alternativ med supportsGlobalAndOptionContentTags förloras när Muse-filen öppnas igen
 • Bilder i ljuslådedispositionswidgetar visas inte efter storleksändring som är större än en brytpunkt om kompositionen har en horisontell eller vertikal övergång
 • Muse kraschar vid borttagning av en alternativ layout där vissa sidor är öppna med brytpunkter på mallsidan
 • Muse kraschar med felmeddelandet "Why does PageItem have a cached parent page if we're not already exporting or resizing the page?" vid export av vissa webbplatser
 • Vid rotering av en grupp med hjälp av paletten Omforma används roteringen på de underordnade objekten och inte på gruppen
 • Formateringen av visst mallsideinnehåll som publiceras till Business Catalyst har korrigerats
 • Muse kraschar vid export av en sida med flera brytpunkter som innehåller en meny med undermenyer som storleken har ändrats på
 • Muse kraschar vid inklistring eller släpp av en markering som innehåller ett formulär och en textram med ett textbundet SVG- eller HTML-sidaobjekt
 • Muse kraschar med felmeddelandet "Why are we applying scroll effects for an item on a page with multiple breakpoints" vid redigering av en rullningseffekt på en mallsida
 • Muse kraschar med felmeddelandet "LTW:onCollectionChange called with no front page canvas" vid export när panelen Lager är öppen för en webbplats med synkroniserad text och en sida som inte är markerad för export
 • Muse kraschar vid redigering av vissa MUCOW-filer med textrutor med flera rader
 • Styckeformat med h-taggar som har använts på ett stycke i en textram med flera stycken i en brytpunkt medför att w3-valideringsvarningar visas
 • Exporterade sidor ser mycket annorlunda ut om det finns ett stort sidofält på dem
 • Resurser för överföring som har exporterats från 2015.0 tas bort på servern när de exporteras från 2015.1
 • Export av webbplatser med sidbrytpunkter som är större än mallbrytpunkterna kan ibland visas på ett oväntat sätt i webbläsare
 • Felmeddelandet "Why do we have multiple folders with the same name?" visas vid publicering av vissa webbplatser som innehåller OAM-filer

29 februari 2016

2015.1.1

Den här versionen innehåller lösningar för följande problem:  
 • Muse kraschar vid publicering av vissa Muse-webbplatser med Business Catalyst-taggar
 • Felmeddelandet "Cannot get node's position - invalid parent" visas vid export av vissa webbplatser
 • Muse kraschar vid ändring av textattribut på en meny med undermenyer
 • Vid försök att lägga till en brytpunkt som är mindre än den minsta sidbredden visas ett förvirrande felmeddelande
 • Felmeddelandet "An error occurred on the server" visas vid inlämning av kontaktformulär på en webbplats där endast PHP version 5.4 är installerat på servern
 • Muse kraschar vid borttagning av den sista brytpunkten på en mallsida efter vissa användaråtgärder
 • Muse kraschar vid sparande av en webbplats med en SVG-bild som är det enda objektet i en grupp
 • Bättre prestanda för vyn Planera vid ändring av ordningen på sidor
 • Nu visas en grå ruta bakom formulärknappar för att lämna in för webbplatser med flera brytpunkter
 • Muse kraschar vid export av en webbplats med flera formulär med reCAPTCHA på en sida med flera brytpunkter
 • Kompositioner med kapslade bildspel och horisontella/vertikala övergångar visas på fel sätt vid export
 • Storleken på monterade SVG-bilder ändras ibland på fel sätt vid växling mellan olika brytpunkter i webbläsaren
 • Färgdekorationer som har använts på text med en hyperlänk i textramen på mallsidor visas inte på Business Catalyst-platser
 • Ankarpunkter med ":" eller "." i namnet kan utlösa felmeddelandet "Invalid ID selector"
 • Förbättrade prestanda för att skriva på sidor med flera brytpunkter
 • SVG-bilder uppdateras inte ibland vid utformning av webbplatser, om inte storleken på dem ändras manuellt
 • Flera prestandaförbättringar för redigering av mallsidor
   

8 februari 2016

2015.1

Responsiv design

Du kan skapa responsiva webbplatser med fri utformning där du kan utforma på ett visuellt sätt utan begränsningar.

 • Du kan bygga fullständigt responsiva webbsidor utan att behöva tänka som en utvecklare. Du behöver inte skriva någon kod - din webbplats kommer att se lika bra ut i nästan alla webbläsare och på nästan alla enheter.

 • Du kan fortsätta arbeta på samma sätt som du alltid har gjort och lägga till responsiva funktioner till din webbplats när du vill. De webbplatser du har skapat i tidigare versioner av Muse kommer inte att ändras, om du inte väljer att ändra dem.

 • Med hjälp av Muse blir det enklare oavsett vilken metod du använder för att skapa responsiva webbplatser, oavsett om du väljer att skapa webbplatser för mobila enheter eller datorer.

Creative Cloud Libraries

Du kan bläddra bland och återanvända kreativa resurser som färger och bilder från Adobe-verktyg för stationära datorer och mobila enheter med hjälp av panelen Creative Cloud Libraries. Dina bibliotek synkroniseras till Creative Cloud vilket innebär att du och ditt team alltid har tillgång till de filer ni behöver, oavsett när ni behöver dem.

Adobe Stock-integrering

Nu kan du få tillgång till Adobe Stock direkt i Adobe Muse, på samma sätt som i Photoshop, Illustrator och InDesign. Du kan söka efter, licensiera och hantera royaltyfria foton och vektorbilder när du utformar och skapar webbplatser. Du kan välja bland 45 miljoner olika resurser, spara dina valda resurser i ditt Creative Cloud Libraries-bibliotek och dra resurserna till dina webbplatsar.

Lägesövergång

Du kan animera övergången för en bild eller något annat element från ett läge till ett annat genom att ange alternativ för Tona i panelen Lägen. Du kan ange fördröjning, längd och hastighet för varje läge och element.

Importera och exportera färgrutor

Nu finns det två alternativ för att importera och exportera färgrutebibliotek som ASE-filer (Adobe Swatch Exchange) på snabbmenyn (högerklicka på ett tomt område i panelen) i panelen Färgrutor.

CSS-textskuggor

När du använder skuggor på textramar utan fyllning eller kant används nu skuggorna på texten, oavsett vilket teckensnitt du har använt. Om du använde textskuggor på textramar som innehåller systemteckensnitt i tidigare versioner av Muse kunde det medföra att texten exporterades som en bild.

SVG-förbättringar

På samma sätt som för monterade bilder har SVG-bilder nu en överordnad ram som du kan formatera och beskära efter SVG-bilden. Det innebär att det nu går att lägga till SVG-bilder i bildspel. Dessutom har vi gjort förbättringar så att SVG-bilder återges snabbare i designvyn. Det går även att länka om importerade SVG-bilder till rasterbilder, och det går att länka om importerade bilder till SVG-bilder.

Identifiering av rotation i foton

Foton med inbäddad rotationsinformation (till exempel foton som du har tagit med hjälp av en mobil enhet) roteras nu korrekt när du monterar dem.

Välkomstskärm och startdesigner

Startdesigner och hjälpinnehåll visas inte längre direkt på välkomstskärmen. Båda resurserna är fortfarande tillgängliga och har uppdaterats för att hjälpa dig med att snabbt komma igång med responsiv design.

28 juli 2015

2015.0.2.4

Den här versionen innehåller lösningar på följande problem:

 • Egenskaper i startdesignen i välkomstdialogrutan som var aktiverade av misstag har avaktiverats.

21 juli 2015

2015.0.1.22

Den här versionen innehåller lösningar på följande problem:

 • Krasch vid uppdatering av länkar för bakgrundsbilder i widgetar när alternativet Redigera tillsammans är angett till På.
 • Under exporten utförs försök att optimera en monterad SWF-fil i Muse vilket medför att Muse kraschar.
 • Muse avslutas oväntat vid försök att bädda in en Tumblr-blogg på en Muse-webbplats.
 • Infogade textramar som har placerats utanför de överordnade textramarna placeras på fel plats efter exporten.
 • Utlösare överst fungerar inte i nyligen skapade kompositionswidgetar.
 • Felet "Error: Trying to format an XHTML-element with both content and children" uppstår vid export av vissa webbplatser när In-Browser Editing är aktiverat.
 • Bibliotek måste konverteras om flera gånger om inte Muse avslutas på normalt sätt efter bibliotekskonverteringen.
 • Krasch vid öppning av webbplatser som Typekit-webbteckensnitt används för när teckensnittet har uppdaterats med ett Typekit-webbteckensnitt med ett nytt teckensnittsfamiljnamn.
 • En Vimeo-widgeten som är infogad i en ljuslådekomposition fortsätter att spelas upp när användaren ändrar kompositionsbild eller stänger ljuslådan.
 • Objektopacitet som har använts på en textram visas inte i webbläsaren när systemteckensnitt används för text i textramen.
 • Krasch när du lägger till ett objekt till en knappwidget, väntar några sekunder och sedan ångrar.
 • När du ångrar efter att ha tagit bort en sida med underordnade sidor kan det resultera i en krasch (på en webbplats med en meny).
 • Ett HTML-objekt på en mallsida medför att alla sidor som den mallsidan används för exporteras trots att det inte behövs.

15 juni 2015

2015.0

Typekit-webbteckensnitt

 • Du kan nu använda webbteckensnitt från Typekit i dina designer utan att lämna Adobe Muse. Du kan testa ett begränsat urval av teckensnitt från Adobe Typekit-biblioteket med alla nivåer av Creative Cloud-planen. Om du prenumererar på en betald plan får du tillgång till hela biblioteket med tusentals teckensnitt.
 • Du kan söka efter det perfekta teckensnittet i ett integrerat bläddringsgränssnitt genom att välja Lägg till webbteckensnitt på menyn Teckensnitt.
 • När du har lagt till Adobe Typekit-teckensnitt på arbetsytan kan du arbeta med dem på samma sätt som med andra teckensnitt.
 • Du kan förhandsvisa Adobe Typekit-webbteckensnitt direkt i förhandsvisningsläget i Adobe Muse eller i en webbläsare.
 • Du kan publicera till valfri värd utan någon extra konfiguration - webbteckensnittspaket skapas automatiskt för din publicerade webbplats.

Namnet Webbsäkra teckensnitt har ändrats

 • Namnet på teckensnittskategorin Webbsäkra teckensnitt har nu ändrats till Standardteckensnitt (med reservteckensnitt). Det gör det tydligare att varje post är en lista med teckensnitt (som Verdana, Tahoma, Geneva, sans-serif) som används i webbläsaren tills ett teckensnitt som är installerat på användarens dator hittas. Användningen av de här teckensnitten är en stor källa till inkonsekvenser som upplevs av webbplatsbesökare, vilket gör dem mindre "säkra" än "webbteckensnitt".
 • Listan med reservteckensnitt visas direkt i teckensnittslistan i stället för dolda i ett verktygstips.

Webbteckensnittstecken

 • Du kan välja två fördefinierade teckenuppsättningsalternativ för webbteckensnitt som skickas till webbläsaren. Den här inställningen används både för tjänsten Adobe Typekit och för Edge Web Font och kan ändras per webbplats och per sida med hjälp av dialogrutan Webbplatsegenskaper respektive Sidegenskaper. Du kan välja följande alternativ:
 • Standarduppsättning: Latin 1-tecken: omfattar västeuropeiska språk, innehåller inte specialtecken som vanliga ligaturer, och går snabbare att läsa in Det här är den ursprungliga inställningen för de flesta nya webbplatser.
 • Alla: kan innehålla fler språkspecifika tecken och specialtecken som vanliga ligaturer, men tar längre tid att läsa in. Det här är den ursprungliga inställningen för alla befintliga webbplatser och för nya webbplatser som skapas för vissa nationella inställningar (nederländska, polska, ryska och turkiska).
 • Ärvt (endast Sidegenskaper): ärv från mallsidan eller webbplatsen.

Ytterligare webbplats-URL-adresser

 • Dialogrutorna Överför till FTP-värd och Exportera som HTML stöder nu flera poster i fältet URL-adress till webbplats. Om det går att få åtkomst till din webbplats med flera olika URL-adresser kan du ange dem som en kommaavgränsad lista, som katiescafe.com, katiescafe.net, katiericks.com/cafe. Genom att göra det ser du till att det går att konfigurera Adobe Typekit-webbteckensnittspaket för alla URL-adresser som stöds. För webbplatser som hanteras via Adobe Business Catalyst fastställs listan med URL-adresser automatiskt, vilket innebär att du inte behöver ange dem i Adobe Muse.

Formulärförbättringar

 • Alternativknapps- och kryssrutegrupper är nu tillgängliga i inbyggda formulär i Adobe Muse. Du kan lägga till grupper med hjälp av följande anpassade fältkontroller, som är tillgängliga på objektsnabbmenyn när formuläret är markerat.
 • Alternativknappsgrupper: om du vill lägga till en alternativknapp i en tillagd alternativknappsgrupp markerar du den tillagda gruppen. Om du markerar alternativknappsgruppen och klickar på alternativknappskontrollen + läggs alternativknappen till i den markerade gruppen.
 • Kryssrutegrupper: på samma sätt som med alternativknappsgrupper kan du lägga till kryssrutegrupper genom att markera formuläret och klicka på kryssrutegruppskontrollen +. Om du vill lägga till en kryssruta i den tillagda kryssrutegruppen markerar du den tillagda gruppen. Om du markerar kryssrutegruppen och klickar på kryssrutekontrollen + läggs kryssrutan till i den markerade gruppen. Om du markerar formuläret och klickar på kryssrutekontrollen + läggs kryssrutan till som en ogrupperad kontroll i formuläret. E-postmeddelanden från skickade formulär med kryssrutegrupper innehåller en kommaavgränsad lista med etiketter från de markerade kryssrutorna i varje grupp.
 • Fältet E-post krävs inte längre: fältet E-post krävs inte längre i formulär och kan tas bort.

Förbättringar i panelen Lager

 • Anpassad namngivning av sidobjekt: om du vill växla till namnredigeringsläget dubbelklickar du på namnet på ett objekt i panelen Lager. Namn får innehålla högst 100 tecken. Om du vill återställa namnet på ett objekt till standardnamnet tar du bort namnet.
 • Namngivning av objekt vid import av .PSD-filer med lager: när du importerar en .PSD-fil med lager och väljer att importera ett eller flera lager (i stället för den sammansatta bilden) visas motsvarande .PSD-lagernamn i panelen Lager. Det ursprungliga namnet på objektet matchar namnet i panelen Resurser. Exempel: "Illustration.PSD (bakgrund)". När du expanderar bildramen och visar bilden visas endast lagernamnet. På samma sätt som för alla objekt i panelen Lager kan du fortfarande anpassa namnet.
 • Ange flera rader samtidigt genom att dra ögon- eller låsikonen: om du vill dölja/visa eller låsa/låsa upp flera objekt klickar du på ögon- respektive låsikonen och drar. Den första ikon du klickar på anger den åtgärd som används när musknappen är nedtryckt (till exempel att dölja eller låsa objekt). Du anger status för rader efter varandra genom att hålla musknappen nedtryckt och dra.
 • Expandera/komprimera alla rader i panelen Lager: om du vill visa hela hierarkin Alt-klickar du på expanderingstriangeln på en rad i panelen Lager. Om du upprepar komprimeras hela hierarkin.

Ljuslådeförbättringar

 • I bildspels- och kompositionswidgetar finns det nu en funktion för automatisk ljuslåda som medför att ljuslådan visas automatiskt när sidan läses in i stället för när du klickar på en utlösare.
 • Varningar genereras om du placerar flera automatiska ljuslådor på samma sida.

Förbättringar i In-Browser Editing

 • Användare kan nu lägga till och redigera hyperlänkar i webbläsare med hjälp av tjänsten In-Browser Editing. Hyperlänksändringar som görs i webbläsaren kan synkroniseras tillbaka till din Adobe Muse-fil med hjälp av alternativet Arkiv > Synkronisera med webbversion. 

Allmänna förbättringar

 • Panelen Effekter är nu tillgänglig som en separat flytande palett när du väljer den på menyn Fönster.
 • Ny inställning för skalförändring av användargränssnittet för Windows. Du kan nu kontrollera beteendet för skalförändring i inställningsdialogrutan i Adobe Muse när visningen har angetts till 125 %. Adobe Muse stöder skalförändringsfaktorerna på 100, 150 och 200 % när det används på en skärm med hög upplösning. För skalförändringsfaktorer som 125 %, som hamnar mellan två skalförändringsfaktorer som stöds, finns det en inställning som du kan använda till att välja mellan den lägsta och högsta skalförändringsfaktor som stöds.

1 april 2015

2014.3.2.11

 • För Muse-webbplatser där det finns både en surfplatte- och en telefonåtergivning av en sida inkluderas nu en omdirigering från surfplattesidan till telefonsidan för bättre mobilanpassning enligt Googles definition, som har informerat om sin utökade användning av mobilanpassning som en rangordningssignal. 
 • Om du kopierar flera textramar som har taggats med olika samlingar via panelen Innehåll och sedan klistrar in dem i ett nytt projekt resulterar det i en krasch med varningen: "Assert: Don't know how to generate rendered data for type:type_guid".
 • Om du tar bort ett expanderat objekt i panelen Lager resulterar det i en krasch om objektet har underordnade nivåer med objekt som också har expanderats.
 • Om du ångrar borttagningen av all text från fältet Formulärmeddelande i ett formulärresultat resulterar det i en krasch.

4 mars 2015

2014.3.1.44

Den här versionen innehåller lösningar på följande problem:

 • För Windows-användare där användargränssnittet i Muse visas större än förväntat, vilket utlöses genom att skärmupplösningen anges till 125 %, kan en ny miljövariabel läggas till för att minska storleken på användargränssnittet.
 • Vid omlänkning eller uppdatering av resurser som innehåller en bild som används både som bild för webbläsarbakgrundsfyllning och som bild för bakgrundsfyllning för andra objekt medför efterföljande försök att använda Spara eller Spara som att en mängd olika fel (som "Object UID:U### has two (or more) owners…", "UIDs with Multiple Owners…", "Dangling Ref or Ownership…" osv.) eller andra fel (som "Asking to recursive delete xxx that’s already marked deleted") visas.
 • Vid öppning av en Muse-projektfil visades en varning för vissa användare om att bilder uppsamplas men bilderna i panelen Resurser identifierar inte vilka bilder som uppsamplas.
 • Öppning av en äldre Muse-projektfil som innehöll widgetar med monterade SVG-bilder eller textramar med saknade teckensnitt kunde medföra felet "very large bounds".
 • Vissa resurser rapporterades som inaktuella i Windows 8/8.1 när en .muse-fil först konverterades till Muse 2014.3. 
 • Korrigerade en klass med fel som medförde en krasch med felmeddelandet "How does vellum have focus without a text selection active".
 • Textramar som systemteckensnitt används för och som en hyperlänk har använts på växlade snabbt mellan normalt läge och läget för när pekaren över i webbläsaren.
 • Krasch om en sida innehöll flera kopior av samma SVG-bild som användes som bakgrundsfyllning.
 • Krasch vid stängning av fliken Förhandsvisa om sidan innehöll inbäddad HTML-kod med ett JavaScript-skript.
 • Krasch vid publicering eller export om det fanns resurser för överföring med filnamn med tre tecken utan filtillägg.
 • Effekterna Avfasning och Innerglöd som har använts på objekt på mallsidor ritades endast på den första sidan som mallsidan användes på när de förhandsvisades, exporterades, överfördes eller publicerades.
 • Problem med skadade dokument kunde inträffa om en krasch inträffade under Spara som.
 • Felet "Unexpected undo state" som kan inträffa vid ändring av storlek på en menywidget.
 • Inställningsmappar skapades ibland med fel behörigheter vilket resulterade i ett fel vid start.
 • Vissa inställningar från äldre installationer av Muse kunde inte kopieras till Muse 2014.3 (dvs. webbteckensnitt som användaren själv är värd för, användarordlistor osv.). Med den här uppdateringen uppdateras rätt inställningar, om Adobe Muse CC 2014.3 aldrig har installerats. I annat fall måste du först ta bort de inställningsmappar som är associerade med Adobe Muse CC 2014.3. De finns på följande platser:

OS X (öppna målmappen genom att kopiera och klistra in sökvägarna i dialogrutan Gå > Gå till mapp i Finder):

"~/Library/Preferences/com.adobe.AdobeMuseCC.2014.3 "

"~/Library/Preferences/Adobe/Adobe Muse CC/2014.3"

Windows (öppna målmappen genom att kopiera och klistra in sökvägarna i ett Utforskaren-fönster):

"%appdata%\com.adobe.AdobeMuseCC.2014.3 "

"%appdata%\Adobe\Adobe Muse CC\2014.3"

11 februari 2015

2014.3.0.1176

Den här versionen innehåller följande nya funktioner:

Snabbare än någonsin - bättre prestanda för huvudfunktioner i hela programmet:

 • Sid- och bildåtergivning i designvyn
 • Markering, tillägg och borttagning av objekt när du redigerar
 • Uppdateringar vid ändring av format och färgrutor
 • Visning av panelen Resurser och omlänkning av bakgrundsbilder
 • Textprestanda i textramar
 • Kopiering av en markering i designvyn
 • Generering av sidminiatyrer i planvyn
 • Uppdateringar av automatiska menywidgetar vid tillägg, borttagning av eller ändring av namn på sidor
 • Publicering med SFTP
 • Prestanda för Spara som för webbplatser
 • Borttagning av oanvända objekt med Ta bort oanvända färgrutor och Ta bort oanvända format
 • Val av komplexa widgetar i designvyn
 • Inläsning av sidor i förhandsvisningsläget. Den här ändringen åtgärdar problem där tidsgränsfel inträffade för vissa användare vid förhandsvisning av sidor eller vid montering av SVG-bilder på grund av att en långsam anslutning användes
 • Inläsning av SVG-bilder vid visning av webbplatser i webbläsare
 • Inläsning av objekt med avfasnings- eller innerglödseffekter i webbläsare. Nu används CSS till att återge avfasnings- och innerglödseffekter på ramar i webbläsare i stället för att effekten rastreras och ramarna exporteras som segmenterade bilder
 • Inläsning av PNG-bilder i webbläsare. Nu används 8-bitars PNG-bilder när det är möjligt för mer komprimering för 24-bitars PNG-bilder i Muse
 • Förbättrad minneshantering

HiDPI-stöd för Windows - användargränssnittet i Muse stöder nu HiDPI-visning i Windows. Användargränssnittet är optimerat för visning med 100 och 200 % skalning. Visning med 150 % skalning stöds också.

Textförbättringar

 • Nu används samma teckensnittsmått för baslinjeplacering för textlayout i designvyn som i populära webbläsare vilket ger bättre konsekvens med webbläsare. Ändringen av mått kan ändra textbaslinjeplaceringar för befintliga Muse-filer. Om du vill återställa till de ursprungliga baslinjeplaceringarna väljer du Arkiv > Webbplatsegenskaper > Avancerat > Använd äldre baslinjeplaceringar för text.
 • Upphöjd, Nedsänkt, Versaler och Gemener är nu tillgängliga som textattribut i panelen Text.
 • Saknade teckensnitt - rosa markeringar anger text där det använda teckensnittet inte är tillgängligt i systemet.
 • När du dubbelklickar och drar i en textram markerar du nu text efter ordgränser.

Widgetförbättringar

 • En anpassad knappbild kan nu anges för PayPal-widgeten. Bilden kommer att visas som en överföringsresurs i panelen Resurser.
 • Funktioner för att inkludera en filbläddringskontroll i objektanvändargränssnittet i widgeten har lagts till för MuCOW-widgetutvecklare. Förbättringen av PayPal-widgeten ovan är ett exempel på den här nya funktionen i MuCOW-widgetar.
 • Egna färger kan anges både för rubrik- och signaturtexten i Vimeo-widgeten.
 • Funktioner för att inkludera en färgväljarkontroll i objektanvändargränssnittet i widgeten har lagts till för MuCOW-widgetutvecklare. Förbättringen av Vimeo-widgeten ovan är ett exempel på den här nya funktionen i MuCOW-widgetar.

Visa eller dölj ramkanter - nu ritas som standard en ljus kontur (ramkanter) runt objekt och textramar, vilket gör det enkelt för dig att se vilka objekt som en linje eller fyllning inte har använts på. Färgen på ramkanten motsvarar det lager som objektet eller textramen är placerat på. När du väljer eller rullar över objektet eller textramen visas ramkanten med mörkare färg. Om du vill visa/dölja ramkanter väljer du Visa > Visa ramkanter/Dölj ramkanter eller trycker på Ctrl+H (Windows)/Kommando+H (OS X).

Adobe Muse CC för Enterprise och Education - Enterprise- och Education-kunder kan nu installera Muse som del av huvudnyttolasten i Creative Cloud Packager. Det är inte längre nödvändigt att använda Exception Deployer i OS X eller Windows.

Upptäck FTP-inställningar automatiskt - när du börjar överföra via FTP får du välja om det säkraste publiceringsalternativet som är tillgängligt för värdleverantören ska identifieras automatiskt.

Ägna mindre tid åt att återställa standardformat

 • Nya rektanglar har nu ingen linje och ingen fyllning som standard.
 • Du kan använda alternativet Ta bort all formatering på snabbmenyn till att ta bort all formatering som har använts på ett objekt. När du använder det här alternativet innehåller det resulterande objektet inga fyllnings-, linje- eller effektformat, och standardformatet för text används.
 • Du kan använda alternativet Ta bort widgetinnehåll på snabbmenyn till att ta bort allt innehåll i en widget. Du kan använda alternativet Ta bort widgetinnehåll till att enkelt ta bort platshållarinnehåll i en widget.

Förbättringar av vyn Planera

 • Sidor som du har angett att de inte ska exporteras återges nu på ett sätt som anger att de inte kommer att exporteras.
 • Dra en mallsida till den plats där du vill lägga till en sida baserat på den mallsidan för webbplatsen.

Panelförbättringar

 • Du kan ta bort oanvända lager genom att välja alternativet på snabbmenyn i panelen Lager.
 • Opacitetskontrollen i kontrollfältet avrundar nu till steg om 10 % när du håller ned Skift samtidigt som du klickar på uppåt-/nedåtpilen.
 • När du högerklickar på en överförd resurs eller bakgrundsbild i panelen Resurser visas en snabbmeny med information om var resursen används i dokumentet.
 • När du högerklickar på ett stycke-, grafik-, tecken- eller punktformat visas en snabbmeny med information om var formatet används i dokumentet.
 • Miniatyrer i panelen Lägen blinkar inte längre när du flyttar objekt i designvyn eller ändrar attribut.

Zoomförbättringar

 • Stöd för att zooma in/ut i designvyn med Alt tillsammans med mushjulet har lagts till.
 • När du dubbelklickar på handverktyget zoomar du nu till sidstorleken i designvyn.
 • När du dubbelklickar på zoomverktyget zoomar du nu till faktisk storlek i designvyn (100 % zoomnivå).

Allmänna förbättringar

 • Ytterligare kortkommandon för Sök och ersätt.
 • Förhandsvisningsläget innehåller nu exempelstorlekar för iPhone 6 och iPhone 6 Plus.
 • Nu bevaras IPTC-metadata i JPEG-bilder som optimeras i Muse.
 • Persiska har lagt till i listan med tillgängliga språk för webbplatser och sidor. (Webbplats- och sidspråk används till att ange standardformat och språk för sociala widgetar.)
 • Om du enkelt vill lägga till delad text på en sida drar du en innehållstagg eller samlingar från panelen Innehåll till designvyn.

Webbplatskonvertering och -optimering

 • Nu visas en förloppsindikator när du öppnar ett dokument
 • Bibliotek konverteras första gången du startar en ny version av Muse i stället för första gången du använder varje biblioteksobjekt.
 • Ta bort oönskade bilddata från bakgrundsbilder som lagras i Muse-projekt. Den här optimeringen ändrar inte storlek eller kvalitet för bilder som genereras i Muse men du undviker att namnet på vissa bakgrundsbilder ändras. Den här optimeringen minskar drastiskt den totala storleken på vissa .muse-filer. Den är en del av konverteringssteget när du öppnar äldre dokument. Det här konverteringssteget kan ta ett tag för dokument med många bakgrundsbilder med hög upplösning, men det behöver inte köras igen när du har sparat filen. Du bör spara i en ny fil så att du kan fortsätta använda ditt ursprungliga dokument med äldre versioner av Muse, och som en säkerhetskopia. Tack vare den mindre storleken kan prestanda för många andra åtgärder eventuellt vara bättre.

Business Catalyst

Ny enhetsidentifiering för omdirigering till surfplatte- eller telefonwebbplatsen. När du publicerar en webbplats med flera layouter kan du använda alternativet Omdirigering i avsnittet Alternativ i dialogrutan Publicera. Om du väljer Universell omdirigering används endast skärmstorlek och pekskärmsstöd till att välja en motsvarande layout. Om du väljer Business Catalyst-omdirigering används en enhetsdatabas. Universell omdirigering är den metod som används för webbplatser som inte Business Catalyst är värd för och är nu standard för webbplatser som Business Catalyst är värd för.

27 oktober 2014

2014.2.1

Den här versionen innehåller lösningar på följande problem:

 • Systemet kraschade när undermenyerna för teckensnitt användes
 • Det gick inte att använda In-Browser Editing för att redigera innehåll inom vissa widgetar eller textramar med minst en textbunden bild
 • Systemet kraschade när användaren drog och släppte bildspel i helskärmsläge mellan olika sidor
 • Systemet kraschade när användaren angav en ogiltig port vid användning av SFTP på en Mac-enhet
 • FTP-överföringar misslyckades vid blockerad åtkomst till en .htaccess-fil
 • Sidor med synkroniserad text som publicerades till en Business Catalyst-undermapp visades felaktigt
 • Åtgärdade ett problem med att systemet ibland kraschade när användaren avbröt en pågående FTP-överföring
 • FTP-överföringen misslyckades om "ftp://" fanns med i serveradressen
 • Systemet hängde sig när användaren försökte överföra en webbplats med icke-standardiserade SFTP-portar
 • Förbättrade funktioner för att välja långa textramar
 • Fyrkantiga SVG-bakgrundsbilder med fyllningsfärger i aktivt läge försvann när de placerades på en mallsida
 • Systemet kraschade ibland när vissa bilder förminskades till mycket små storlekar
 • Felmeddelanden visas i stället för att systemet kraschar när vissa fel inträffar vid inloggning med ett Adobe ID-id
 • Minnesläckor uppstod när användaren placerade ut stora PSD-filer
 • SVG-bakgrundsbilder visades inte i Internet Explorer 8
 • Mallsideobjekt med SVG-baserad bakgrund återgavs felaktigt som raster i webbläsaren när användaren navigerade mellan sidor

 

6 oktober 2014

2014.2

Den här versionen innehåller följande nya funktioner:
 • SVG-stöd - montera eller kopiera och klistra in skalbar vektorgrafik i Adobe Muse eller importera som bakgrundsfyllning. Publicerat innehåll behålls som vektorgrafik och kodas som SVG.
 • Skyddad FTP-publicering - SFTP- och FTPS-protokollen är nu tillgängliga i publiceringsalternativet för överföring till FTP-server under Alternativ -> listrutan Metod.
 • Synkroniserad text - Med den nya innehållspanelen kan du tagga text för återanvändning på hela platsen, inklusive i layouter för surfplattor och smarttelefoner. Flera textramar kan taggas som del av en samling. När de har taggats uppdateras ändringar i en ram i alla andra ramar som har samma tagg automatiskt.
 • In-Browser Editing-funktion för synkroniserad text - När du redigerar synkroniserade textramar i webbläsaren publiceras ändringarna automatisk överallt där taggen används.
 • Sök och ersätt - Välj Sök och ersätt på menyn Redigera för att söka efter text på alla sidor på din webbplats. I dialogrutan kan du ersätta enskilda eller alla förekomster av ord och fraser.
 • Dra och släpp mellan sidor - Alla Adobe Muse-objekt kan nu dras och släppas för att skapa dubbletter av dem på olika sidor. Det här är praktiskt när du arbetar med två sidor sida vid sida i designläge.

Den här versionen innehåller även följande uppdateringar och förbättringar:

 • I publiceringsläget har du nu tillgång till alla 3 publiceringsalternativen: Exportera som HTML, Publicera till Business Catalyst och Överför till FTP-värd.
 • Läget Hantera har flyttats till menyn Arkiv och namnet har ändrats till "Hantera Business Catalyst-plats".
 • Bilder som monteras i Adobe Muse behåller nu ICC-färgprofilen för JPEG och PSD, samt IPTC-metadata för PSD.
 • Korrigerade ett funktionalitetsfel för pekrörelser i Android-webbläsare.

 

27 augusti 2014

2014.1.1.6

Den här versionen innehåller lösningar på följande problem:

 • Effekter som används vid pekaren över, musknapp ned och aktiva lägen som inte visas i designläge när de används på bilder
 • Knappen Uppdatera nu aktiverar inte automatiskt uppdateringsinstallationen på vissa språk

13 augusti 2014

2014.1.0.375

Typografi

 • Webbteckensnitt med egen server som värd - Nu kan Adobe Muse hantera webbteckensnitt med egen server som värd, utöver vår kostnadsfria Edge Web Fonts-tjänst. Om du vill använda ett teckensnitt med egen server som värd på din Adobe Muse-webbplats så installerar du systemteckensnittet (med lämplig licens för datoranvändning) och tillhandahåller motsvarande webbteckensnittsfiler (med lämplig licens för användning på en webbplats).
 • Lägga till anpassningsbara punkt- och numreringsformat - Med den nya punktformatpanelen kan du definiera och använda anpassade punkttecken och numrerade listor.
 • Infoga specialtecken enkelt - Med den nya specialteckenpanelen får du direkt tillgång till fulla teckenuppsättningar för individuella teckensnitt, inklusive webbteckensnitt. På så sätt är det enklare att föra in symboler som © eller ᵝ, som inte är tillgängliga på ett standardtangentbord.
 • Visa höger-till-vänster-text - Textramar som är anpassade för språk som läses från höger till vänster, visar nu texten från höger till vänster. Du kan växla läge i panelen Text eller under Webbplatsegenskaper > fönstret Innehåll.
 • Aktivera språkspecifika funktioner - nu kan du ange språk för enskilda sidor eller på mallsidenivå förutom den befintliga webbplatsnivån.

Formulär

 • Lägga till kryssrutor - Nu går det att lägga till kryssrutor till fält och välja att de ska vara obligatoriska. Det är särskilt användbart för formulär som omfattar licensavtal och registreringar. Kryssrutans standardvärde (markerat eller omarkerat) och format (med objektlägen) går att anpassa fullt ut.
 • Förhindra automatisk spam - nu kan du lägga till Googles tjänst reCAPTCHA, som är en kostnadsfri tjänst där text- och nummerförvrängning används till att skilja människor från program som skickar ut skräppost.

  Allmänt

  • Klistra in på plats snabbt - Det populära kommandot Klistra in på plats finns nu tillgängligt genom högerklicksmenyn i designvyn.
  • Horisontell rullning - funktioner för rullhjul och styrplatta för vågrät rullning har lagts till både i vyn Planera och i vyn Design.


   16 juli 2014

   2014.0.1.30 

   Den här versionen innehåller lösningar på följande problem:

   • Välkomstdialogrutan fastnar i offlineläge för vissa nätverkskonfigurationer
   • Krasch vid ändring av menyalternativ när både en sida och mallsidan för sidan är öppna
   • Krasch ibland vid stängning av en designlägesflik
   • Lade till en tillfällig lösning för problemet med FTP-servrar som inte stöder utökat passivt läge på rätt sätt
   • Krasch ibland vid användning av en fyllningsfärg på sidobjekt
   • Förbättrade prestanda vid konvertering av stora filer från tidigare versioner av Muse
   • Krasch när storleken på bilder ändrades till mindre än en halv pixel, både för höjd och för bredd
   • Förbättrad felhantering när prenumerationsvalideringen felaktigt misslyckas
   • Dåliga prestanda och krascher med manuella menyer som har placerats på mallsidor som har skapats i tidigare versioner
   • Felaktig placering av startsidebanderollbilder i bildspel vid import när grafiska format har använts
   • Krasch med felet "pendingProcessInfo not found" under export eller publicering av platser med storleksändrade GIF-filer
   • Ändrade vissa länkar på välkomstskärmen som pekade på fel mål
   • Allvarliga ritproblem i användargränssnittet i Windows 8 när 125 % skalning av visningen har angetts
   • Redigering av en plats som innehöll en Edge-animering med In-Browser Editing orsakade fel när platsen visades
   • Muse slutar svara vid 60 % i FTP-dialogrutan under lång tid vid optimering av bilder
   • Fel om saknade resurser när en plats visades i Chrome i Android över en dataanslutning
   • Krasch i panelen Lager
   • Krasch ibland vid val av textramar

   18 juni 2014

   2014.0.0.328

   In-Browser Editing hos din värd

   • För webbplatser som du överför med hjälp av den inbyggda funktionen Överför till FTP-värd finns det nu In-Browser Editing-funktioner som liknar de funktioner som är tillgängliga när du publicerar en sida till Adobe Business Catalyst.

   Plattform

   • Program med 64 bitar. Grunden i Adobe Muse CC har byggts om till ett program med 64 bitar. En del av Adobe AIR-tekniken är nu inbäddad i Muse. Det krävs inte längre en separat installation av Adobe AIR.
   • Nya systemkrav. Windows 7 eller senare. 64-bitarsversionen krävs. Mac OSX 10.7 eller senare. Internet Explorer 8 eller senare. Internet Explorer 11 rekommenderas starkt.
   • Förhandsvisning av Muse i programmet. Förhandsvisning av Muse i programmet använder nu webbläsarteknik från operativsystemet (den version av Safari eller IE som du har installerad).
   • Intern FTP-klient. Den interna FTP-klienten har ersatts och koden för att kryptera och lagra FTP-inloggningsinformation har skrivits om.
   • Prenumerationsinloggning/aktiveringskod. Prenumerationsinloggningen/aktiveringskoden är helt ny och stämmer nu överens med andra produkter från Adobe.
   • Installationsprogram. Installeraren är helt ny och integreras smidigare i Creative Cloud-installeraren. Obs! Installationen kommer att ta längre tid eftersom det inbyggda programmet är mycket större än tidigare versioner av Muse.
   • Låsa filer. För att förhindra att filer som lagras på delade platser blir skadade genereras nu tillfälliga .MULK-filer för .MUSE-filer när du redigerar dem.

   Användargränssnittet

   • Paneler. Panelens och fönstrets beteende är nu samma som i InDesign, Photoshop och Illustrator med flera fönster och paneler som kan tas loss. Du kan även återställa alla paneler till programmets standard genom menyn Fönster > Återställ paneler.
   • Verktygslådan. Verktygen är nu placerade i en verktygslådepanel som är dockad till vänster som standard.
   • 100 % breddväxling. Kontrollfältet innehåller nu en särskild kontroll som slår av/på beteendet elastisk webbläsarbredd på 100 % för objekt som stöder det. Det ger samma resultat som att dra objekts kanter till webbläsarens högra och vänstra kanter i designvyn, men är effektivare.
   • Förbättringar av textpanelen. Nu har textpanelen möjligheten att lägga till taggar (h1, p, osv.) Taggar finns fortfarande i Alternativ för format.
   • Arbetsytor. Kontrollerna Planera, Design, Förhandsvisa, Publicera och Hantera finns nu längst till höger i programfältet.
   • Standardsida och webbläsaregenskaper. När du skapar en ny Muse-sida har sidor som standard inte någon fyllning eller några linjer och webbläsarfyllningen är inställd till vit. Alla egenskaper kan ändras.
   • Gränssnitt för Retina-skärmar. Gränssnittet i Muse har optimerats helt för Retina-skärmar.
   • "Blinkande" fönster/meny. Huvudmenyraden i Windows blinkar inte längre. Palettfönster blinkar inte längre eller hamnar bakom huvudfönstret eller andra fönster.
   • Kortkommandon. Nu finns lokaliserade kortkommandon.
   • Kommer ihåg senaste mappen. Dialogrutorna spara/öppna kommer ihåg den senaste använda mappen på båda plattformarna.
   • Dölja. När programmet döljs på Mac så döljs nu även vyn Design.
   • Hello. Vi testar en ny välkomstskärm som kallas "Hello" och som en del användare som använder programmet på amerikansk engelska kommer att se.
   • Smidig FTP. Gränssnittet för att överföra din webbplats till en FTP-värd har omdesignats så att det är enklare att använda.

   Produktivitet

   • Bakgrundsbildsfyllningar. Behållare med bakgrundsbildsfyllningar stöder nu möjligheten att klippa, kopiera, klistra in eller ersätta på snabbmenyn när du högerklickar.
   • Ersätt bild. Bilder kan nu ersättas (länkas om) med ett alternativ på snabbmenyn när du högerklickar på bilden i designvyn, förutom snabbmenyn för posten i panelen Resurser.

   Widgetar

   • Bildspel med 100 % bredd. Utöver stöd för bildspel i helskärm (i Muse 7) finns nu stöd för bildspel med fast höjd/full bredd.
   • Förbättring med bildspel som "återupptas". Bildspel som spelas upp automatiskt stoppas när de inte interageras med. Nu kan de ställas till att återupptas efter n sekunder.
   • Namnfält för formulärwidget.Nu är namnfält frivilliga i formulär. (E-postadress krävs fortfarande.)
   • Fel i formulärwidget har åtgärdats. Ett fel som gjorde att e-post skickad via formulär visades som kod när de skickades från vissa värdleverantörer har åtgärdats.
   • Fel i dragspelswidget har åtgärdats. Ett fel som gjorde att en dragspelswidget som skulle överlappa innehåll under hindrade mushändelser (över eller klick) från att nå objekt som placerats i området som skulle överlappas har åtgärdats.
   • HiDPI-knappswidget. En ny widget gör att webbplatsens besökare kan växla mellan en normal version och en HiDPI-version av bilderna som visas i webbläsaren.
   • MuCOW-tillägg. Möjlighet att lägga till en horisontell avgränsningslinje i användargränssnittet i widgeten, extra informationstext i gränssnittet och en varning som kan visas när ett standardvärde inte ändras.

   Kodgenerering

   • Skapa webbplatser med hög upplösning. Webbplatser som skapas i Muse stöder nu möjligheten att optimera utdata både för standardskärmar och för högupplösta skärmar/Retina-skärmar.
   • Webbläsarkompatibilitet. Muse-utdata är inte längre fullt kompatibla med Internet Explorer 7 eller tidigare. Vissa element kommer inte att renderas konsekvent i tidigare versioner av webbläsaren.
   • Konsekvenskontroll av webbplatsen. Tillagda kontroller i webbläsaren bekräftar att de flesta filer på en viss sida finns på servern och har rätt version. (Ett av de vanligaste supportfallen är att kunder använder en extern FTP-klient och inte lyckas överföra upp alla nödvändiga data till rätt platser.)
   • CSS-genererad 100 % bredd. 100 % bredd skapas nu med CSS istället för JavaScript. Det ger en smidigare användarupplevelse när sidan läses in och när webbläsarfönstrets storlek ändras. Men den ändringen är inte kompatibel med IE 7.

   Designläge

   • Edge-animationer med 100 % bredd. Edge-animationer kan nu ställas in till 100 % bredd om de har exporterats från Edge Animate som animationer som kan storleksändras.
   • Gränsen för hörnradie har utökats. Gränsen har utökats till 25 000 från den tidigare gränsen på 100.

   Muse Exchange ersätts av Adobe Creative Cloud Add-ons

   • Det befintliga Adobe Muse Exchange har ersatts av Muse-innehåll på webbplatsen Adobe Creative Cloud Add-on. Gå till den nya platsen här.

    22 maj 2014

    7.4.30

    Den här versionen innehåller lösningar på följande problem:

    • Funktioner för omförsök vid fel som inträffar vid publicering har lagts till
    • Uppdateraren i programmet har nu funktioner som möjliggör installation av kommande versioner

    2 april 2014

    7.3.5

    Den här versionen innehåller lösningar på följande problem:

    • Programmet kraschar regelbundet när YouTube-widgetar används. En YouTube-logo visas nu som platshållare i lägena Design och Förhandsvisning. Korrekt YouTube-video används nu för export, FTP och publicering.
    • Vissa typer av webbplatsinnehåll gör så att alla sidor publiceras och inte bara de som har ändrats.
    • Dragspelswidgetar med alternativet Överlappa objekt under aktiverat orsakade ibland att det inte gick att klicka på länkar i dragspelspanelen.

    22 januari 2014

    7.2.232

    Den här versionen innehåller lösningar på följande problem: 

    • Aktiva lägen aktiveras inte på menyer när användaren bläddrar förbi länkade ankarpunkter och rullningseffekter har använts.
    • Layout för surfplattor läses inte in på rätt sätt i webbläsare på stationära datorer i den senaste versionen av Chrome.

    20 januari 2014

    7.2.230

    Den här versionen innehåller lösningar på följande problem:

    • Ryckiga rullningsrörelser på långsamma enheter och i Safari i OS X Mavericks.
    • För YouTube-widgeten saknas alternativet "Visa relaterad".
    • Widgetarna för YouTube och Vimeo hamnar längst fram i staplingsordningen (z-ordning).
    • Widgetarna för YouTube och Vimeo förhandsvisades inte på rätt sätt i Designläget på Windows-datorer.
    • I vissa fall visas inte fastlåsta dragspel med "Överlappa objekt under" i Chrome.
    • Kompositionswidgeten slutar att fungera om en utlösarbehållare har ett negativt x-värde.
    • Edge-animeringar visas inte alltid på rätt sätt i Internet Explorer 11.
    • Vissa dokument med textbundna bilder i textramar hänger sig när användaren ritar sidminiatyrer i vyn Planera.
    • Programmet kraschar när användaren ritar textramar som innehåller stora textbundna objekt.
    • Upplösningen för stora bilder i bildspel i helskärmsläge minskas till bredden av bildspelet i vyn Design.
    • Formulärfält som har lagts till efter ett anpassat fält tas inte bort som förväntat.
    • När användaren tar bort en färgruta som används i en övertoningsfyllning i en webbläsare skadas dokumentet till viss del.

            21 november 2013

            7.1.329

            Den här versionen innehåller lösningar på följande problem:

            • Korrigerat fel i Adobe ID-autentisering när nätverk använder vissa inställningar för proxyautokonfigurationer.
            • Eventuell krasch på Mac när du utför Spara som över en ursprungsfil som lagrats på en filservervolym.
            • Bildspel i helskärmsläge kommer inte vara kvar i helskärmsläge när både opacitet och rullningseffekter har blivit applicerade på ett objekt i Chrome.
            • Passade bakgrundsbilder med 0 som bakgrundsbläddringshastighet visas inte korrekt i Chrome när objektet också har effekter.
            • Stora bilder och stora bakgrundsbilder som låsts på plats faller sönder i remsor och kan endast delvis bläddras i Chrome.
            • Webbläsarfyllningsbilder med en bläddringshastighet på 0 hämtas inte korrekt i Chrome.
            • Objekt som låsts på plats och objekt med rullningsrörelse orsakar ibland felaktigheter och flimmer eller försvinner från sidan i Chrome.

                 13 november 2013

                 7.0.314 

                 Sociala widgetar

                 • Vi har lagt till en ny kategori widgetar till widgetbiblioteket - sociala widgetar (HTML). Dessa widgetar innehåller inbäddad HTML som kan ställas in i Muse genom panelen Alternativ när widgeten dragits till ytan Design.
                 • Dessa HTML-widgetar består av inbäddad HTML från externa webbplatser och fungerar bäst när de visas på en webbsida.
                 • Följande sociala widgetar medföljer den här versionen: Facebook-kommentarer, Facebook - följ, Facebook - gilla, Google Maps, LinkedIn, Adobe Muse-märke, Paypal, Pinterest, Twitter - följ, Twitter - tweet, Vimeo Video, YouTube Video.

                 Funktioner i HTML-widgetar i Muse (.mucow)

                 • I den här versionen har vi infört en ny typ av widget som finns i foldern Social i panelen Widgetprogrambibliotek. Dessa widgetar har en unik uppbyggnad som kallas .mucow (Muse Configurable Options Widget) som gör att de kan byggas ut. Med vissa programmeringskunskaper kan man skapa nya widgetar med inbäddad HTML baserat på parametrar som definieras i en enkel XML-fil. Om du vill ha mer information om hur du skapar en anpassad XML-.mucow-fil som du kan montera i Muse läser du i dokumentationen för .mucow-filer i Adobe Muse.

                 Användarbibliotek

                 • Designelement i Muse (guider, widgetar, text samt stycken, grafik och namngivna färgrutor som är associerade med varje element) kan nu sparas i en användarbibliotekspanel. Bibliotekselement kan exporteras till det nya .mulib-format och distribueras. Om man dubbelklickar på en .mulib-fil i Finder MacOS eller Utforskaren i Windows så installeras biblioteket i Muse-programmet.

                 Widget för bildspel i fullskärmsläge

                 • Vi har lagt till en ny fullskärmswidget i bildspelsdelen av widgetpanelen. Om du väljer det här alternativet så kommer huvudbilder som placeras i bildspelet att skalas så att de passar eller fyller webbläsarfönstret. Om du vill se hur den här funktionen fungerar läser du i Arbeta med bildspelswidgetar.
                 • Bildspel som är inställda på helskärm kan även ha en ljuslåda aktiverad. Hur ljuslådan visas styrs av standardutfyllnaden för bilder i ljuslådans läge. Storleken på utfyllnaden kan styras i panelen Mellanrum.
                 • Bildspel i helskärmsläge med ljuslådor kan stängas i webbläsarfönstret genom ett valfritt element för att stänga lådan eller genom att trycka på Esc på tangentbordet. På enheter med pekskärmar kan bilden stängas genom det valfria elementet för att stänga lådan eller genom att peka direkt på huvudelementet.

                 Statusknappswidget

                 • Vi har lagt till en ny knappwidget i delen Komposition i widgetpanelen. Objekt (text, bilder, Photoshop-knappar, widgetar, osv.) som har placerats i den här behållaren kommer att synkronisera lägen (upp, över, ned och aktiv) när något interagerar med en del av behållaren.
                 • Knappwidgeten kan roteras.

                 Förbättringar av kompositionswidget

                 • Vi har lagt till ett antal nya alternativ för att gömma mål för toningsövergång. Om du vill se hur funktionen för att dölja vid utrullning fungerar läser du i Dölja kompositionswidgetar vid utrullning för att skapa undermenyer. Fler funktioner inkluderar:
                  • Visa mål: Vid klickning, Dölj mål: Inget/Vid klickning/Vid utrullning/Vid utrullning av utlösare och mål
                  • Visa mål: Vid pekaren över, Dölj mål: Inget/Vid utrullning/Vid utrullning av utlösare och mål
                 • Nu kan du välja en Stängningsknapp när positionen är inställd på Skiktat. Klicka på stängningslådan så döljs det aktiva målet.
                 • Kompositionsdelar kan nu fästas.
                 • Det heuristiska standardbeteendet har förbättrats när du lägger till ytterligare utlösare/mål, vilket gör det enklare att se ett nyligen tillagt element.

                 Förbättringar av bildspelswidget

                 • Om du väljer Miniatyrbilder med valfri form från objektets gränssnitt kan du ordna miniatyrbilder fritt. Obs! Även om miniatyrbilder kan placeras fritt på ytan så ändras storleken på alla miniatyrer när du ändrar storleken på en. Om du vill ha mer information läser du i Konfigurera miniatyrbilder med valfri form i bildspelswidgetar.
                 • Bildspelswidgetar har exempelbilder som gör det lättare att förstå deras uppbyggnad. När man lägger till en bild till ett bildspel för första gången så raderas nu automatiskt alla ursprungliga platshållarbilder.
                 • Bildspelsdelar kan nu fästas.

                 Roterade paneler

                 • Både flikpanelswidgeten och dragspelswidgeten stöder friformsrotation.

                 Konsekvent radavstånd i olika webbläsare

                 • En ny webbplatsegenskap, Avrundning som leder till heltal, har lagts till. När den här funktionen är aktiverad och radavståndet är angivet i procent (t.ex. 120 % av 14 px) så avrundas det beräknade värdet (t.ex. 16,8 px) nu till ett heltal (t.ex. 17 px). Radavståndet blir mer konsekvent i olika webbläsare när det rundas av.
                 • Egenskapen är avaktiverad för befintliga webbplatser, men aktiverad för nya webbplatser och kan anges i Webbplatsegenskaper > Innehållsområde.

                 Bildhantering

                 • Ett nytt alternativ i den här versionen är Konvertera ogenomskinlig PNG till JPEG, som styr om Muse automatiskt konverterar PNG-bilder utan genomskinlighet till JPEG. JPEG-bilder är oftast betydligt mindre än PNG-bilder, vilket ger snabbare laddningstider när webbsidan visas i en webbläsare. JPEG är en komprimeringsstandard som ibland tar bort små mängder bilddata för att uppnå bättre kompression. Normalt sett blir det ingen märkbar effekt på bilden. Men på vissa bilder kan JPEG-komprimering skapa väldigt små störningar som kallas artefakter. Sådana artefakter kan undvikas genom att stänga av det här alternativet om originalbilden inte redan är en JPEG-bild. Det här alternativet finns i Webbplatsegenskaper > Innehåll.
                 • Den här versionen av Adobe Muse CC använder en bikubisk skärpealgoritm för att skapa högre bildkvalitet när en bild omsamplas för att göra den mindre. Tidigare versioner av Adobe Muse CC använde en mer generisk bikubisk algoritm.

                   Förbättringar av rullningseffekter

                   • Vi har utökat funktionerna för rullningseffekter i den här versionen. Följande funktionsförbättringar finns i panelen Rullningseffekter:
                    • Opacitet - Unika opacitetsvärden före och efter tangentposition, inklusive övergångsintervall till/från dessa opaciteter och opacitet vid tangentpositionen.
                    • Bildspel - kan användas på bildspel i Muse, inklusive den nya widgeten Helskärmsläge. Ange startposition för bildspelet eller välj om du vill växla bild efter att ha rullat ett visst antal pixlar.
                    • Edge Animate - Kan styra när en monterad animationsfil börjar spela eller länka dess huvudtidslinje till sidrullning och definiera förhållandet mellan rullningsavståndet och uppspelade bilder. Det här alternativet påverkar endast föremål som du har monterat på huvudtidslinjen i Edge Animate.

                   Förbättringar till mobil omdirigering

                   • Vi har lagt till ett alternativ för att slå på eller av omdirigering för mobila layouter i dialogrutan Webbplatsegenskaper. Den här funktionen är användbar för layouter som inte är färdiga och som omdirigeringar inte ska göras till än. Tänk på att layouten kommer att exporteras, även om alternativet att omdirigera är av. Mobila webbläsare kommer inte att omdirigera till mobila sidor och de exporterade filerna kommer inte att inkluderas i sitemap.xml förrän alternativet är på i dialogrutan Webbplatsegenskaper.

                   Förbättringar av stavningskontroll

                   • Eget lexikon (med ord som lagts till av användaren) ordnas nu efter språk. Det går att lägga till ett ord till sitt eget lexikon eller till ett språkspecifikt eget lexikon.
                   • Det går även att ta bort ord som lagts till tidigare.
                   • De här funktionerna finns på snabbmenyn för textmarkeringar och i dialogrutan Eget lexikon som finns i Redigera > Stavning > Eget lexikon.

                   Hjälpinnehåll i programmet

                   • För att göra det lätt att komma åt hjälpinnehåll för särskilda funktioner har vi lagt till länkar till hjälp direkt från Adobe Muse. Titta efter hjälpikonen i olika paneler, widgetalternativ och listrutor för särskilt hjälpinnehåll.

                   Ytterligare gränssnittsspråk 

                   • Nya översättningar har lagts till för ryska, finska, portugisiska, tjeckiska och polska. Dessa språk är nu tillgängliga i listrutan Språk under Allmänt i inställningarna för Adobe Muse.

                   13 augusti 2013

                   6.0.751

                   Rullningseffekter (parallaxrullning)

                   • Alla befintliga bakgrunds- och positionsrullningseffekter fungerar nu på iOS-enheter. Kom ihåg att publicera din Muse-design på nytt så att du kan utnyttja kodgeneringsförbättringarna.
                   • Kontrollerna för rullningseffekter har flyttats från listrutan Effekter till en egen panel. Du öppnar panelen via menyn Fönster > Rullningseffekter.
                   • Rullningsrörelse kan nu användas på element som är inställda på 100 % bredd i webbläsaren.

                   Förbättringar av läget Aktiv för hyperlänkade objekt

                   • Ankarlänkar kan nu visa det aktiva läget för ett objekt baserat på rullningspositionen. Objekt länkade till en förankring visas i aktivt läge när den del av sidan som är associerad till förankringen visas.
                   • Som standard är den här inställningen avaktiverad för befintliga webbplatser, och aktiverad för nya webbplatser. Om du vill använda den här nya funktionen på en av dina befintliga webbplatser går du till Webbplatsegenskaper > fliken Innehåll och markerar kryssrutan "Ange aktivt läge för ankarlänkar".

                   Övrigt

                   • Korrigerade ett fel som gjorde att programmet kraschade vid inbäddning av HTML-kod för YouTube-videoklipp.
                   • Korrigerade ett fel som gjorde att formulär inte fungerade om etikettnamn innehöll enkla citattecken.

                    

                   17 juni 2013

                   5.0.704

                   Ytterligare gränssnittsspråk

                   • Nya lokaliseringar har lagts till för danska, norska, traditionell kinesiska, koreanska och turkiska. Dessa språk är nu tillgängliga i listrutan Språk under Allmänt i inställningarna för Adobe Muse.

                   Kontaktformulär för de flesta värdplattformar

                   • Muse-formulär fungerar nu vid överföring till de flesta värdtjänstleverantörer. Om du använder den inbyggda FTP-överföringsfunktionen kommer Muse, som del av FTP-överföringsprocessen, att försöka verifiera att formulären fungerar hos din webbplatsvärd.
                   • Om Muse-formulär inte fungerar med din värdleverantör kan du läsa dessa Vanliga frågor.
                   • Observera att CAPTCHA i formulär fortfarande endast fungerar vid publicering till Business Catalyst. För webbplatser som inte har Business Catalyst som värd försöker Muse begränsa antalet formulär som skickas från enskild besökare av webbplatsen (dvs. från en viss IP-adress) för att minska massutskick av formulär.

                   In-Browser Editing

                   • Det finns nu möjlighet att ändra bilder och text (redigering av webbplatsens ägare) på den publicerade webbplatsen via administratörsgränssnittet i Business Catalyst.
                   • Webbplatsägare behöver inte installera Muse (redigering sker i en webbläsare när redigeringsbehörighet har tilldelats av en designer som arbetar i Muse).
                   • Ändringar som görs med In-Browser Editing kan nu sammanfogas med Muse-källfilen.
                   • Om du vill ha mer information om den här funktionen läser du i In-Browser Editing.

                   Lager

                   • Muse innehåller nu panelen Lager som delvis bygger på lagerpanelen i InDesign. Innehållet i panelen Lager representerar den exporterade z-ordningen för objekt på sidan. Det främsta objektet befinner sig överst.
                   • Panelen Lager ersätter förgrunds-/bakgrundsfunktionen för mallsidor som fanns i Q1-versionen av Muse.
                   • Ett dokument har som standard ett lager, men du kan lägga till eller ta bort lager genom att trycka på knapparna Nytt lager/Ta bort lager längst ned i panelen.
                   • Radera objekt genom att markera en eller flera rader i panelen och klicka på papperskorgen (eller dra raderna dit).
                   • Duplicera objekt genom att dra rader till knappen Nytt lager, eller använd Option/Alt för att dra dem till önskad ny plats.
                   • Byt namn på lager och fästpunkter genom att dubbelklicka på etiketten i lagerpanelen. Då öppnas en dialogruta där du kan byta namn på lagret. Du kan också göra ett längre mustryck på valt lager och släppa knappen för att byta namn direkt på raden.
                   • Du kan visa hierarkin för sidobjekt och widgetar genom att expandera aktuell rad i panelen.
                   • Välj objekt på sidan genom att klicka på den lilla pricken till höger om objektet.
                   • Om du klickar på Hitta objekt (bredvid papperskorgen längst ned i panelen) markeras objekt som är markerade i vyn Design i panelen Lager.

                   Metadata

                   • Det är nu möjligt att tilldela metadata till mallsidor. Dessa metadata delas sedan till sidor (och mallsidor) som mallsidan används på.
                   • Mallsidor kan nu ange ett prefix eller suffix (eller båda) för sidnamnet för utdata.
                   • Fälten i dialogrutan Metadata är större för vanliga sidor, vilket gör att du kan se mer av dina nyckelord, beskrivningar och rubriker.
                   • Några av dessa fält har av utrymmesskäl flyttats till en ny alternativflik i dialogrutan.

                   Parallax-rullning

                   • Rullningseffekter är nu tillgängliga för enskilda objekt och för passade bakgrundsbildsfyllningar för objekt, sidan och webbläsarbakgrunden.
                   • Rullningseffekter kan ställas in för enskilda objekt via den nya "rullningsfliken" (den fjärde fliken) i kontrollfältets effektpanel. I den här panelen kan du kontrollera rullningsrörelsens hastighet och riktning och dessutom ange en "tangentposition" som bestämmer den lodräta rullningspositionen i webbläsaren, där objektet har den lodräta/vågräta position som kan ses i vyn Design. När du använder den rullningshastighet som har angivits kommer Muse att utföra beräkningar och flytta objektet så att det, när tangentpositionen nås, hamnar exakt där det placerades i vyn Design.
                   • Observera att rullningseffekter inte är tillgängliga för objekt med 100 % bredd, fastnålade objekt, textbundna element och element som finns i en grupp eller en widget.
                   • Rullningseffekter för passade bakgrundsbilder kan ställas in på den nya rullningsfliken i panelen Fyllning och panelen Webbläsarfyllning på kontrollfältet. För att aktivera den här funktionen importerar du först en bakgrundsbild och ställer in passningen till Sida vid Sida. Sedan ställer du in rullningseffekterna i fliken Rulla.

                   Expandera och komprimera i vyn Planera

                   • I vyn Planera kan du komprimera och expandera underordnade sidor genom att klicka på ikonen expandera/komprimera under den överordnade sidan. På så sätt kan du dölja sidor som du inte behöver se, vilket förenklar planeringsvyn och minskar behovet av att använda rullningslisterna.
                   • Den aktuella statusen för expandera/komprimera lagras i det sparade Muse-dokumentet, men har inga effekter på utdata.

                   Lodrät text

                   • Nu kan du designa dina webbplatser med lodrät text som ofta används i östasiatiska skriftsystem. Textrader har innehåll från över- till nederkant och flödar från höger till vänster.
                   • Lodrät text kan använda samma uppsättning typografiska kontroller som finns tillgängliga för vågrät text.
                   • Lodrät text publiceras till din webbplats som markerbar, sökbar och tillgänglig dynamisk text.

                   Övrigt

                   • Korrigerade ett fel som gjorde att panelen Resurser inte rullade fram till en bild när bilden markerades i en layout.
                   • Page Up, Page Down, Home och End har lagts till som kortkommandon på tangentbordet. De fungerar i lägena Planera, Design och Förhandvisning.
                   • Muse har ett nytt kortkommando för "Länka till fil...". I listrutan för hyperlänkar kan du läsa verktygstipset för "Länka till fil..." för att se den nya genvägen för ditt språk.

                   15 mars 2013

                   4.1.8

                   • En fäst rektangel med rundade hörn i läget Över och med inre glöd, kan nu exporteras.
                   • Bakgrundsbilder med en "&"-symbol i namnet och relaterade effekter visas nu i Förhandsvisa och/eller Exportera.
                   • Korrigerade en krasch som inträffade vid export av vissa webbplatser och som utlöste felmeddelandet "Domännamnet måste ha ett protokoll".
                   • Korrigerade ett problem som gjorde att programmet kraschade för en del användare vid export eller publicering.
                   • Korrigerade ett problem som gjorde att programmet kraschade för en del användare vid start.
                   • Korrigerade ett problem vid export som gjorde att vissa dragspel överlappade objekt nedanför, oavsett om alternativet "Överlappa objekt under" var markerat eller ej.
                   • Skuggor och yttre glöd som användes med ett grafikformat kommer att exporteras när formatet inte har någon kant eller fyllning.
                   • Korrigerade ett problem där ett sidobjekt med en objektopacitet på en mallsida hade fel opacitet då den visades i Internet Explorer 9.
                   • Korrigerade ett problem med ritordningen för en stapel med flera överlappande sidobjekt. Problemet uppstod när objekt försvann och när klickbara objekt inte längre var klickbara.

                   26 februari 2013

                   4.0.557

                   Stavningskontroll

                   • Muse innehåller nu en stavningskontroll som du kan aktivera och inaktivera genom att välja Redigera > Stavning på menyn Muse.
                   • Om du vill se förslag för felstavade ord (med en röd, vågformad understrykning) markerar du texten med textverktyget och högerklickar sedan på de markerade orden.
                   • För att lägga till ett ord i stavningsordlistan högerklickar du på ordet och väljer "Lägg till ... i ordlistan" på snabbmenyn.
                   • För att ändra språk för stavningskontrollen går du till Arkiv > Webbplatsegenskaper, klickar på fliken Text och väljer aktuellt språk i listrutan. För att ändra språk för en enskild textram högerklickar du på textramen och väljer Språk på snabbmenyn.

                   Förbättringar av widgetar

                   • Alternativpanelen för widgetar öppnas nu automatiskt när en ny widget placeras på designarbetsytan. Detta gör att konfigureringen av widgetar blir mer intuitiv.
                   • Widgetar under Bildspel och Kompositioner innefattar nu alternativet att stänga av eller slå på stöd för att dra och peka, samt möjligheten att styra överföringshastigheten (utöver den tid varje bild visas) i steg om 0,1 sekunder.
                   • Widgeten Dragspelspanel har nu stöd för "Stäng alla" i vyn Design. Den markerade panelen i vyn Design kommer nu att vara markerad/aktiv när du förhandsvisar, exporterar eller publicerar webbplatsen till Business Catalyst.
                   • Den markerade fliken i vyn Design för den panelwidget som har flikar kommer nu att vara markerad/aktiv när du förhandsvisar, exporterar eller publicerar webbplatsen till Business Catalyst.
                   • När du öppnar äldre dokument kommer Muse antingen att expandera den första dragspelspanelen eller komprimera dragspelet i vyn Design, beroende på vilka alternativ som har valts. I fallet med den flikförsedda panelwidgeten kommer den första fliken i den panel som har flikar att vara aktiv/synlig.
                   • Alternativet "Stäng alla ursprungligen" i dragspelspanelen har ersatts av ett nytt beteende som gör det möjligt att komprimera en dragspelspanel i vyn Design.
                   • Dragspelspanelen innehåller nu alternativet att "överlappa objekt nedan". Detta alternativ används när markerat innehåll nedanför dragspelspanelen inte flyttas nedåt på sidan då en dragspelspanel öppnas eller expanderas.
                   • Om du växlade ett dragspel till dess första panel eller komprimerade den i början kommer en referens till detta dragspel att läggas till i den nya varningspanelen. Anledningen är att den här ändringen kan skapa vissa ändringar i sidans design. Vi rekommenderar att du granskar beteendet hos designen/webbläsaren för dessa sidor och sedan tar bort varningarna från panelen Varningar. Muse kommer att påminna dig om det finns varningar som inte har lösts (tagits bort) innan varje export/publicering.
                   • Du kan nu ändra z-ordningen (med hjälp av Lägg överst/Flytta framåt/Flytta bakåt/Lägg underst) för utlösare och mål i widgetarna under Kompositioner utan att ta bort kopplingen mellan utlösare och mål. På samma sätt kan du nu ändra z-ordningen för bildspelsminiatyrbilder eller startsidebanderollbilder utan att ta bort kopplingen mellan dem. Observera att om du ändrar z-ordningen kommer ordningen att ändras för de bilder/paneler som används för Nästa/Föregående och Spela upp automatiskt.

                   Förbättringar av mallsidor

                   • Hierarkiska mallsidor - videoöversikt
                   • Innehåll på mallsidor kan nu läggas framför innehåll på sidor som mallsidan har använts på. För att ändra ordningen på mallsidans innehåll markerar du element på mallsidan, högerklickar och väljer "Flytta till mallsidans förgrund" eller "Flytta till mallsidans bakgrund" från snabbmenyn. Du kan också markera innehåll på mallsidan och sedan välja Objekt > Flytta till bakgrund eller förgrund i programmenyn för Muse. Alla element som på mallsidan är inställda på "Flytta till mallsidans förgrund" kommer att visas över alla element på sidan.
                   • Mallsidor kan nu användas på andra mallsidor. Alla arbetsflöden för användning av en mallsida på en webbplatssida kan nu också användas för att använda en mallsida på en annan mallsida.
                   • Om du vill visa den fullständiga kedjan av mallsidor som har använts på en individuell sida eller en mallsida placerar du pekaren över sidnamnet i webbplatskartan. När du gör det visas ett verktygstips med kedjan med använda mallsidor.

                   Publicera till underkataloger för Business Catalyst

                   • Arbetsflödet för publicering i Muse har nu stöd för att publicera till en specifik underkatalog för en värd på Business Catalyst-värdplattformen. Den här funktionen fanns tidigare som en del av "Överför till FTP-värd" och utökas nu till publicering till Business Catalyst-plattformen.
                   • Om du vill publicera till en undermapp väljer du Publicera, expanderar listrutan Alternativ och anger namnet på undermappen.

                   Tvådimensionella omformningar

                   • För layouterna Surfplatta och Telefon beskrivs nu roterade objekt i HTML som om de inte vore roterade. Roteringen appliceras sedan som en separat CSS 2D-rotationsegenskap. Detta gör att bilder och text blir mycket renare. Texten kan också markeras i webbläsaren. (Roterade objekt i Muse 3 och tidigare versioner exporterades som bilder. Detta gör att det roterade objektet ser mer och mer pixelerat ut ju mer du zoomar in vid visning i webbläsare.
                   • Den här funktionen har använts på layouterna Surfplatta och Telefon och arbete pågår med layouten Skrivbord (Internet Explorer 7 och 8 har inte stöd för den här CSS-rotationsegenskapen, och därför arbetar teknikteamet för Muse med en JavaScript-implementering för dessa webbläsare. Tills vidare kommer bitmappar att fortsätta genereras för roterade objekt i skrivbordslayouten).

                   Övrigt

                   • Förhandsvisningen för Surfplatta och Telefon har nu en växlingsfunktion för Porträtt och Landskap.
                   • När du tar bort ett sidobjekt väljer Muse nu det överordnade objektet, om ett sådant finns.
                   • Dialogrutan Webbplatsegenskaper har nu ett alternativ för att alltid visa rullningslister i webbläsaren.
                   • Genom att trycka på Escape går du ut ur förhandsvisningsläget och kommer tillbaka till den senaste sidan i vyn Design.
                   • Panelerna Justera och Omforma innefattar nu möjligheten att fördela objekt horisontellt eller vertikalt med hjälp av specifika numeriska mellanrum.
                   • Överför till FTP-värd ger nu möjlighet att välja om Muse ska lagra användaruppgifterna för FTP-kontot.
                   • Prestandaförbättringar vid öppning av sidor i vyn Design.
                   • Prestandaförbättringar för Markera allt, för att dra i markeringshandtag och träffsäkerhet för markeringshandtag när markeringen innehåller hundratals objekt.

                   8 januari 2013

                   3.2.2

                   • Korrigerade en krasch som inträffade när en Adobe Muse-fil öppnades med en .swf-fil infogad i en textram.
                   • Korrigerade ett fel där effekter som lades till ett objekt med olika fyllningsopaciteter i lägen gjorde att objektets opacitet blev densamma i alla lägen.
                   • Korrigerade ett fel där tillägg av alternativa layouter (till exempel Skrivbord, Surfplatta och Telefon) gjorde att överförda resursfiler (som PDF-filer) duplicerades.

                   19 december 2012

                   Bygge 3.1.8

                   • Korrigerade en krasch som kunde inträffa vid export av HTML där vissa attribut hade använts på widgetdelar.

                   19 december 2012

                   Bygge 3.1.7

                   • Korrigerade en krasch som inträffade under export av dokument med grafikformat utan kantfärg.
                   • Korrigerade en krasch för förhandsvisning av dokument med sidor för både Dator och Surfplatta.
                   • Korrigerade ett problem där menyobjekt med innerglöd eller avfasning i aktivt läge ibland drog de justerade etiketterna till menyobjektets övre del istället för till mitten.
                   • Korrigerade ett problem där sidfotsobjekt med effekter justerades mot sidinnehållsområdet istället för mot sidfotsområdet när de visades i en webbläsare.
                   • Korrigerade ett problem där objekt som är fästa på den högra sidan inte justerades till webbläsarens högra kant efter export.
                   • Korrigerade ett problem där mushändelser ignorerades för knappar, länkar och menyobjekt som var placerade inom områden där det fanns en gömd undermeny.
                   • Korrigerade en krasch under start som påverkade vissa användare av MacOS X 10.8 med ovanliga DNS-inställningar.
                   • Lade till ett felmeddelande som meddelar en användare som försöker exportera en plats som innehåller en sida med ett ogiltigt filnamn.
                   • Korrigerade ett problem där en layout inte gav rätt utdata om sidan innehöll en blandning av fästa och icke-fästa objekt (icke-fästa objekt försvann eller flyttades till fel ställe).

                   11 december 2012

                   Bygge 3.0.645

                   Skrivbordsdator, surfplatta, telefon

                   • Platskarta - Du kan nu lägga till alternativa platskartor för dina olika webbplatsversioner för skrivbordsdatorer, surfplattor och telefoner. Det innebär att du kan skapa unika platskartor och unika sidor för enskilda personer som visar din webbplats på skrivbordsdatorer, surfplattor eller smarttelefoner.
                   • Lägg till layoutalternativ - Du kan välja att kopiera platskartor och mall-/sidbakgrunder när du lägger till alternativa layouter för webbplatsversioner för skrivbordsdatorer, surfplattor och telefoner.
                   • Omdirigering - Automatisk omdirigering till enhetsspecifika layouter. När du bläddrar på en Adobe Muse-webbplats på en smarttelefon eller surfplatta kommer den kod som genereras av Adobe Muse att automatiskt läsa in lämplig layout för enheten.
                   • Stöd för att dra med fingret i widgetar - Det går nu att dra med fingret för att göra vertikala, horisontella och tonade övertoningar. Publicera helt enkelt Adobe Muse-webbplatsen och valfri widget, så går det att dra med fingret för att göra övertoningar (vertikala, horisontella och tonade) på enheter med pekskärm.
                   • Widget med funktioner för att peka inuti menyer - Nu går det att välja alternativ på menyer och undermenyer med pekrörelser.
                   • Förhandsvisning i enheten - Förhandsvisa din layout för surfplattor på olika surfplattestorlekar och layouter för olika telefoner i olika telefonstorlekar. Förhandsvisningen motsvarar de enhetsmått som du har valt i listrutan Förhandsvisningsstorlek, men du kan inte simulera enhetsspecifika funktioner eller nyanser för webbläsaren på en viss enhet.
                   • Storleksändring med vyport - webbplatser som genereras från Muse använder vyportsmetadata för att garantera att webbsidan "fyller ut" bredden på den aktuella skärmen på en surfplatta eller smart mobiltelefon, både i liggande och stående orientering.

                   Kortkommandon

                   • Hoppa mellan platskartor - Du kan hoppa mellan skrivbordsdatorns (Ctrl/Cmd+7), surfplattans (Ctrl/Kommando+8) och telefonens (Ctrl/Kommando+9) platskartor.
                   • Gå till sida - tryck på Ctrl+J/Kommando+J om du vill visa dialogrutan Gå till sida där du snabbt kan gå till en sida, mallsida eller webbplatskarta genom att skriva en del av sidnamnet.

                   Formulär

                   • CAPTCHA - Formulärwidgeten innehåller nu ett CAPTCHA-fältalternativ för att förhindra automatiserade utskick av formulär (skräppost). CAPTCHA-alternativet kräver funktioner på serversidan, precis som formulärwidgetar i allmänhet, och måste därför värdhanteras på Adobe Business Catalyst.

                   Länkar

                   • Sök/filtrera - Listrutan för länkar (som motsvarar listrutan Teckensnitt) har nu funktioner för sökning och delvis filtrering.
                   • Ordna länkar - listrutan för länkar har ändrats så att du nu kan ordna sidor för layouter för stationära datorer, surfplattor och telefoner.

                   Sidfot

                   • Alternativ för sidfot som alltid visas - Alternativet Sidfot som alltid visas finns under Webbplatsegenskaper/Sidegenskaper. När du markerar Sidfot som alltid visas kommer sidfoten att fästas längst ned i webbläsarfönstret om inte sidan är högre än webbläsarfönstret. Sidfotsbeteendet i Muse 2.x (och tidigare) motsvarar att avaktivera Sidfot som alltid visas, där sidfotsposter visas alldeles under sidinnehållet och det kan bli ett mellanrum under sidfoten i webbläsarfönster om sidan är kort. Alternativet Sidfot som alltid visas är aktiverat som standard på nya webbplatser och avaktiverat på alla webbplatser som konverteras från tidigare versioner av Muse.

                   24 oktober 2012

                   Bygge 2.3.50

                   • Introducerar möjligheten att gå med i det privata betaprogrammet för framtida versioner av Adobe Muse. Det privata betaprogrammet är öppet för prenumeranter av Adobe Muse och Adobe Creative Cloud (efter obligatoriskt godkännande av ett sekretessavtal).
                   • Löste problemet med bläddring med ankarpositioner i Safari 6 och mobilversionen av Safari. När en webbläsare misslyckas att animera bläddringen så kommer webbläsaren att hoppa direkt till den förankrade positionen utan att animera bläddringen.
                   • Korrigerade en krasch som inträffade om en stödlinje lades till en sida och vyn Design för sidan stängdes omedelbart.
                   • Korrigerade en krasch som inträffade när många sidor togs bort omedelbart följt av att Spara som.
                   • Korrigerade en krasch som inträffade när alternativet "Gå till länk" valdes från en bilds meny ur resurspanelen om bilden befann sig i en dold del av en widget.
                   • Korrigerade en krasch som inträffade när förhandsvisning av en mallsida som innehöll en bild med en hyperlänk.

                   26 september 2012

                   Bygge 2.2.6

                   • Uppdateringen Muse 2.2 har nya kodsigneringscertifikat som en reaktion på Adobes meddelande om att återta kodsigneringscertifikat för vissa program. Klicka här för mer information.

                   4 september 2012

                   Bygge 2.1.974

                   FTP-överföring

                   • Den nya funktionen "Överför till FTP-värd" genererade fel om målplatsen inte fanns i roten för värdleverantören och den fullständiga sökvägen till överföringen inte angavs. FTP-överföring fungerar nu på rätt sätt utan att fullständiga sökvägen behöver anges.
                   • Korrigerade ett fel som i sin tur genererade fel om målkatalogen innehöll avslutande snedstreck ("/").
                   • Korrigerade ett fel där FTP-överföringen misslyckades vid överföring till OS X- och Linux-baserade servrar.

                   Text

                   • Korrigerade ett fel som orsakade en krasch strax efter start för vissa användare med Windows XP.
                   • Korrigerade ett fel som kunde medföra en krasch vid användning av den ryska inmatningsmetoden (eller för andra språk) i OS X.

                   Widgetar

                   • Korrigerade ett fel där en ytterglödeffekt användes på fel sätt på startsidebanderollbilden i ett bildspel om bilden var mindre än ramen för startsidebanderollbilden.
                   • Korrigerade ett fel som kunde orsaka skadade menyer när åtgärder ångrades eller gjordes om, till exempel när sidor lades till eller togs bort. Skadan ledde till fel eller krascher vid försök att ändra sidordningen i planeringsvyn.
                   • När du klickar på knappen Nästa eller Föregående, eller på en miniatyrbild i ett bildspel eller en disposition genom en webbläsare, stoppas nu den automatiska uppspelningen.
                   • En widget med dragspelspanel för export med alla paneler stängda från början har felaktigt återgett en av dragspelspanelernas flikar i aktivt läge.
                   • Korrigerade ett fel där hantering av textattribut för olika lägen kunde förhindra textattribut från att anges på rätt sätt i lägen.
                   • Korrigerade ett fel där miniatyrbilder av bildspels- och dispositionswidgetar inte fungerade i förhandsvisningar och webbläsare om vissa kombinationer av attribut ställdes in i olika lägen.
                   • Korrigerade ett fel där knappen för att skicka formulär skulle visas på fel sätt om den förhandsvisades eller exporterades när systemteckensnitt användes.

                   Övrigt

                   • Dialogrutan för bekräftelse vid slutförd publicering angav alltid "Din temporära webbplats..." oavsett om den publicerade webbplatsen var temporär eller betald. Texten har korrigerats.
                   • Korrigerat problem där grafikattribut exporterades felaktigt i vissa fall där rastrerade bilder delades mellan flera objekt.
                   • Korrigerade ett fel för att möjliggöra montering av en Adobe Edge-.oam-fil som antingen har icke-ASCII-tecken i namnet eller som har skapats med Edge i ett icke-engelskt operativsystem (t.ex. Mac OS X på svenska). Den här funktionen har ändrats så att ett annat bibliotek används som inte har den begränsningen.
                   • Korrigerade ett fel som orsakade att "http://" ibland felaktigt lades till i länkar som angavs i hyperlänkkontrollen (t.ex. mailto:foo@bar.org, telefon: 2065551212, etc.).
                   • Korrigerat datumformat som användes i den genererade filen sitemap.xml.

                   20 augusti 2012

                   Bygge 2.0.945

                   Paletten Justera

                   • Vi har lagt till den nya paletten Justera, som du öppnar från menyn Fönster eller genom att klicka på den nya kontrollen Justera i kontrollfältet.
                   • Du kan använda de nya justeringsfunktionerna för att justera eller fördela valda objekt i förhållande till varandra, eller i förhållande till området med sidinnehåll (dvs. området från sidhuvudets nederkant till sidfotens överkant).

                   Överföra resurser

                   • Du kan nu länka till valfri extern fil (t.ex. .pdf, .zip, .dmg eller .exe) och lägga till en hyperlänk till den så att användaren kan hämta filen från webbplatsen.
                   • Alla länkade resurser överförs/exporteras tillsammans med resten av Adobe Muse-webbplatsen, i en ny mapp för resurser.

                   Förbättringar vid kodskapande

                   • Vi har förbättrat funktionerna för att skapa HTML-kod för Adobe Muse på flera områden. Skuggor, glöd och övertoningar använder nu CSS, i stället för att generera ytterligare bilder.
                   • Vi har eliminerat många fall där vi skapade dubbla HTML-noder. Vi har också ändrat vårt JavaScript-ramverk för widgetar från Spry till ett mindre och snabbare ramverk som heter WebPro.
                   • De här ändringarna gör exportprocessen snabbare, och Adobe Muse genererar nu färre bilder och mindre HTML-filer.
                   • Skuggor och ytterglöd återges med hjälp av skuggor i CSS-rutor i stället för med raster.
                   • Åtgärdande av namngivningen av bilder som exporteras av Adobe Muse och som har samplats om eller har beskurits före exporten.
                   • Bakgrundsbilder med inställningen Anpassa till eller Skala till fyllning exporteras med CSS-egenskapen "contain" respektive "cover" för bakgrundsstorlek.
                   • I webbläsare visas en varning när du arbetar med en sida med blandat HTTP- och HTTPS-innehåll, vilket kan hända om du läser in innehåll från ett CDN-nätverk, till exempel Amazons CloudFront. För att undvika dessa varningar använder Adobe Muse viss JavaScript-kod för att inte använda CDN-URL-adresser med HTTPS och återgår därmed till en lokal version av innehållet.

                   Formulär

                   • Vi har lagt till den nya widgeten Formulär i widgetbiblioteket.
                   • Du kan enkelt konfigurera formuläret för att skicka formulär till flera e-postadresser, och om du vill kan du dirigera om användare till en annan sida när formuläret har skickats.
                   • Du kan lägga till och ta bort fält och formatera formuläret på samma sätt som med andra Adobe Muse-element. Du kan oberoende formatera de olika stadierna av formuläret och formulärfälten så att användare får en bättre upplevelse, med visuella tecken för felaktigheter, tomma fält med mera.
                   • Eftersom bearbetningen av formulär kräver stöd från serversidan är Adobe Muse-formulär konfigurerade att fungera när de publiceras på Adobe Business Catalyst. Om du gör ändringar i ditt formulär och publicerar det på nytt gör Adobe Muse automatiskt ändringar i dina Adobe Business Catalyst-formulär.
                   • Adobe Muse skyddar data när Adobe Business Catalyst-formulär formateras om:
                    • Om ett fält utan inlämnade data tas bort tas det bort från databasen.
                    • Om ett fält med inlämnade data tas bort bevaras det i databasen, men det kan tas bort från administrationskonsolen för Adobe Business Catalyst om du vill.

                   Förbättringar av teckensnitt

                   • Teckensnittsgränssnittet innehåller förhandsvisningar av teckensnitt i form av exempeltext som återges i motsvarande teckensnitt, bredd och stil.
                   • Undermenyer för de olika teckensnittstyperna (webb, webbsäkert och system) har eliminerats till förmån för en enda lista med avsnitt, och med kortkommandon för att bläddra i varje avsnitt.
                   • Webbteckensnitt och systemteckensnitt grupperas efter teckensnittsfamilj, individuell bredd och stil (t.ex. fet, kursiv och fetkursiv) av teckensnittsfamiljer med flera utseenden visas i undermenyer.
                   • Teckensnittsgränssnittet visar en automatiskt genererad lista med de senast använda teckensnitten. Det går att konfigurera antalet senast använda teckensnitt som ska visas, och listan kan rensas.
                   • Teckensnittslistan kan filtreras efter teckensnittsfamilj (t.ex. Myriad Pro), bredd eller stil (t.ex. fetkursiv), en kombination av dem (Myriad Pro fetkursiv), samt delar av namnen i valfri ordning (t.ex. Kurs Myr Pro).
                   • Adobe Muse använder nu plattformsoberoende referenser till teckensnitt så att Adobe Muse-dokument kan utbytas mellan Mac OS och Windows utan problem med att tyda teckensnittsreferenser.
                   • Adobe Muse visar lokaliserade teckensnittsnamn (om sådana finns) baserade på programspråk i stället för systemspråk. Adobe Muse-dokument kan utbytas mellan olika programspråk utan problem med att tyda teckensnittsreferenser.

                   FTP-överföring

                   • Adobe Muse har nu funktioner för överföring till valfri FTP-värd. Välj Arkiv > Överför till FTP-värd på menyn Adobe Muse.
                   • I dialogrutan för FTP-överföring i Adobe Muse kan du ange värd, underkatalog och inloggningsinformation.

                   Integrering med Adobe Edge

                   • Om du publicerar en .oam-fil från Adobe Edge, kan du montera den i Adobe Muse. Alla nödvändiga bilder, CSS- och JavaScript-innehåll överförs vid tiden för publicering eller export.
                   • På samma sätt som med annat monterat innehåll kommer alla ändringar som har gjorts i Adobe Edge-källfilen och sparats på nytt i .oam-format att identifieras i Adobe Muse, och du kan använda paletten Resurser till att uppdatera innehållet i Adobe Muse.

                   Språkstöd

                   • Japanska och italienska lokaliseringar har lagts till.
                   • Specifika japanska funktioner är bland annat tillägget av japanska webbsäkra teckensnitt på teckensnittsmenyn samt funktioner för japansk IME, till exempel textinmatning och dubbelbytetext.

                   Hjälplinjer

                   • Adobe Muse har nu funktioner för att dra stödlinjer till en sida från den vågräta eller lodräta linjalen.
                   • Sidobjekt fästs mot stödlinjer när de flyttas, men stödlinjer exporteras inte.
                   • Adobe Muse har funktioner för att välja flera stödlinjer på en sida.

                   Sitemap.xml

                   • Adobe Muse skapar nu filen sitemap.xml, vilket ger bättre sökmotoroptimering när webbplatsen värdhanteras någon annanstans än i Adobe Business Catalyst. Du kan utesluta en sida från sitemap.xml-filen (om du inte vill att den ska hittas av sökmotorer), genom att ange ett alternativ i dialogrutan Sidegenskaper.

                   Förbättringar av webbläsarfyllning

                   • Du kan nu ange en övertoning på webbläsarfyllningen. (Anmärkning: opacitet, utgångspunkt och storlek är inte tillgängliga på grund av kompatibiliteten med olika webbläsare och standarder för användbarhet.)
                   • Dessutom kan du nu ange att webbläsarens bakgrundsbild ska anpassas till sidan eller fylla sidan.

                   Förbättringar av kontrollfältet

                   • Kontrollfältet i Adobe Muse har nu kontrolluppsättningar som kan komprimeras (liknande Illustrator). När du expanderar bredden på programfönstret i Adobe Muse visas fler kontroller.
                   • Ytterligare kontroller har lagts till i kontrollfältet - Lägen, Omvandla och Justera. Textkontroller är nu tillgängliga när textramar är markerade, inte bara när du använder textverktyget.

                   Stilar/färgrutor/färger som kan dras och släppas

                   • Du kan nu dra och släppa stilar för stycken eller tecken på en textram och använda stilen på texten.
                   • Du kan också dra en grafikstil till ett sidobjekt eller till sidan och använda den där.
                   • Du kan dra en färgruta till ett sidobjekt, en sida eller ett webbläsarområde på en sida om du vill använda bakgrundsfyllning.
                   • Du kan dra en färg (genom att dra området för förhandsvisning av färger ovanför RGB-redigeringsrutorna) till ett sidobjekt, en sida eller ett webbläsarområde på en sida om du vill använda bakgrundsfyllning. Du kan också dra en färg till paletten Färgrutor om du vill skapa en färgruta av den.

                   Hyperlänkar

                   • Kontrollen för hyperlänk kan nu storleksändras så att användarna ser hela URL-adressen. Vi har ändrat etiketten för hyperlänkalternativet Titel till Verktygstips för att göra det tydligare var användaren ska ange information om hyperlänkens mål.

                   Ny markeringsgrafik

                   • Etiketter med tips visas nu när du håller pekaren över element på sidan. Det finns en ny inställning som avaktiverar den här visningen.
                   • Grupper och widgetar visas nu med rektanglar med prickad linje.
                   • När ett sidobjekt inte kan storleksförändras i en viss riktning visas nu ett X i stället för att ett handtag saknas.

                   Förbättringar av widgetar

                   • Widgetarna för bildspel och komposition innehåller nu en numerisk stegare för att styra automatisk uppspelning i sekunder i stället för av, långsamt, medium, snabbt.
                   • Vi har lagt till Shuffle som alternativ i widgetarna för bildspel och komposition så att bildspelets eller kompositionens innehåll spelas upp i slumpmässig ordning.
                   • När du ändrar en menywidget från vågrät till lodrät och tvärtom bevaras storlek och mellanrum nu på ett mycket bättre sätt.
                   • När du ändrar läge för en del av en widget under designarbetet ändras lämpliga delar på samma nivå till samma läge så att det mer liknar webbläsarens beteende.
                   • Som resultat av kundernas feedback har vi ändrat namn på följande:
                    • Anpassa bredd och Anpassa höjd till Enhetliga mellanrum
                    • Enhetlig bredd och Enhetlig höjd till Enhetlig storlek

                   Andra förbättringar i urval

                   • Skift+Enter skapar en mjuk radbrytning i stället för en vagnretur.
                   • Ctrl+Tabb aktiverar nästa flik.
                   • Ctrl+Skift+Tabb aktiverar föregående flik.
                   • Om du Alt-klickar på en sidflik innebär det att alla öppna sidflikar stängs.
                   • Om du Alt-klickar på en webbplatsflik innebär det att alla öppna webbplatser stängs.
                   • Om du håller ned Skift-tangenten medan du storleksändrar en bild kan du utföra en icke-proportionell storleksändring.
                   • Redigeringsrutorna X, Y, W, H och Vinkel har funktioner för duplicering och omvandling av markeringen om du håller ned Alt medan du trycker på Enter eller Tabb.
                   • Om du anger ett värde i en redigeringsruta kan du trycka på Skift+Enter och använda värdet och ändå behålla fokus i redigeringsrutan.
                   • Funktionen Välj samma har lagts till. Med den väljer du andra objekt på sidan som är av samma typ som det objekt som är valt för tillfället. Du kan använda det genom att välja Alt+Ctrl+Skift+A och menyerna Sammanhang och Redigera.
                   • Feedback till rotationsspåraren har lagts till så att du ser vinkeln bredvid pekaren när du roterar.
                   • Visningsvärdena för rotation har ändrats till -180 till 180 så att de matchar andra Adobe-program. De var tidigare 0 till 360.
                   • Dialogrutan Publicera har en ny länk till vanliga frågor för att hjälpa användaren att förstå effekterna av publicering.
                   • Arbetsflödena Överför till FTP och Exportera till HTML har nu ett indatafält för domännamn. Det används för att skapa filen Sitemap.xml och för att aktivera Typekit-webbteckensnitt.
                   • Nu går det att visa objekt med 100 % bredd på iOS-enheter.
                   • Nu skapas undermenyer som kan användas på iOS-enheter.

                   1 juni 2012

                   Bygge 1.1.960

                   • Undvek förfallodatumfel från att uppstå efter 2012-06-15.
                   • Korrigerade att vissa webbplatser av större storlek och med flera bilder på enstaka sidor får slut på minne under publicering.
                   • Förhindrade problem vid start av Adobe Muse, om det installerades med sökväg med diakriter (akut/grav accent, cedilj, cirkumflex, tilde, trema).
                   • Korrigerade problem från Adobe Muse provversion med inloggningsuppgifter som inte reserverats för Business Catalysts arbetsflöde för publicering.
                   • Korrigerade problem med exportering av en webbplats med två eller flera sidor med objekt innehållande olika fyllningar på mallsidan.
                   • Undvek färgstick med genomskinlighet vid PNG-nedsampling.
                   • Uppdaterade Apples utvecklingsnyckel så att Adobe Muse är kompatibelt med och har stöd för nya säkerhetsfunktionerna i 10.8.
                   • Introducerade möjlighet för prenumeranter att välja det nya Adobe Muse-betaprogrammet (Hjälpmenyn > Hjälp till att förbättra Adobe Muse).

                   7 maj 2012

                   Bygge 1.0.948

                   • Få åtkomst till över 400 webbteckensnitt tillhandahållna av tjänsten Adobe Typekit®.
                   • Nytt avsnitt HTML för <head> från metadatafliken på sidegenskapsfönstret. Vissa webbwidgetar kräver att JavaScript-elementet "include" läggs till i sidans <head>-element. Den här kontrollen tillhandahåller en funktion för att lägga till den HTML-koden.
                   • Den nya algoritmen Bikubisk omsampling ger bilder av högre kvalitet.
                   • Nya kontrollen Begränsade bredd- och längdproportioner (kedjeikon) i omformningspanelen och kontrollremsan behåller, när det är aktiverat, markeringens proportioner när antingen bredd eller höjd ändras.
                   • Korrigerade flera fel som rör inloggningsproblem.
                   • Ett blandat läge i gränssnittskontroller visas nu när flera objekt med olika attribut markeras.
                   • Flera HTML-/CSS-utdatakorrigeringar för lägen, widgetar och fel i vissa webbläsare.
                   • Korrigerade problem med import av Photoshop-bilder och -knappar och hantering av bildfyllningar.
                   • Korrigerade programkrascher på grund av import av problematiska SWF-filer eller SWF-filer som refererar till externa filer.
                   • Korrigerade problem relaterade till webbläsaråtergivning av sidobjekt som har monterats inuti text.
                   • Korrigerade problem relaterade till sparningsfel på grund av otillräcklig filbehörighet.
                   • Korrigerade flera problem med bildspel och ljusbord.
                   • Förbättrade hantering av namn på sidor och mallsidor med diakritiska tecken.
                   • Tog bort icke-ASCII-tecken från CSS-filer.
                   • Samt flera prestandaförbättringar och ytterligare programrättningar.
                   Adobes logotyp

                   Logga in på ditt konto