Lägga till en kundvagn på Adobe Muse-webbplatser

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

I Adobe Muse kan du sälja varor med hjälp av widgeten Shopify Cart. Shopify är en e-handelslösning som gör att du kan skapa en onlinebutik för att sälja dina varor. Med Shopify kan du ordna dina produkter, anpassa din butik, godkänna kreditkortsbetalningar och spåra och svara på beställningar – allt med några musklick.

Du måste öppna ett konto hos Shopify innan du konfigurerar widgeten Shopify. När kontot är skapat kan du använda ditt Shopify-konto till att konfigurera butiken på din webbplats och börja sälja varor.

Hämta widgeten Shopify

 1. Klicka på Hämta den här widgeten.

  Widgeten Shopify hämtas till din standardmapp för hämtningar. Hämtningsmappen är konfigurerad på olika sätt beroende på vilken webbläsare du använde till att hämta widgeten och vilket operativsystem som används på datorn.

Lägga till och konfigurera kundvagn

Så här lägger du till och konfigurerar Shopify Button:

Obs!

Se till att du anpassat din butik och listat produkterna på ditt Shopify-konto innan du börjar konfigurera widgeten Shopify i Adobe Muse.

 1. Öppna panelen Bibliotek i Adobe Muse genom att välja Fönster > Bibliotek. Om du inte redan har gjort det klickar du på och importerar widgeten Shopify.

  Mer information om hur du hämtar widgeten Shopify finns i Hämta widgeten Shopify.

 2. I panelen Bibliotek väljer du Adobe-widgetar > Widgeten Shopify och drar widgeten till webbsidearbetsytan.

 3. Välj widgeten Shopify och klicka på för att visa panelen Alternativ.

 4. Ange följande i panelen Alternativ:

  Shop Name

  Ange namnet på din butik. Om URL-adressen till din butik till exempel är musewidgeits.shopify.com anger du musewidgets.

  Item Title

  Ange ett namn på artikeln. Det kan vara namnet på produkten.

  Button Type

  Ange om du bara vill att knappen Buy ska visas.

  Button Text

  Som standard visas Köp nu, men du kan ändra det om du vill.

  Button Color

  Använd färgväljaren till att ange färgen för knappen.

  Size

  Du kan ange om knappen ska visas med kompakt storlek (230px) eller vanlig storlek (450px).

  Send User To

  Ange vart du vill att besökaren ska omdirigeras när han/hon klickar på Shopify-knappen.

 5. Avsluta genom att klicka utanför panelen Alternativ. Om du vill förhandsvisa webbsidan eller webbplatsen använder du förhandsvisningsläget i Adobe Muse eller väljer Arkiv > Sida i webbläsare.

Lägga till och konfigurera Shopify Button

Lägg till och konfigurera widgeten Shopify genom att göra följande:

Obs!

Se till att du anpassat din butik och listat produkterna på ditt Shopify-konto innan du börjar konfigurera widgeten Shopify i Adobe Muse.

 1. Öppna panelen Bibliotek i Adobe Muse genom att välja Fönster > Bibliotek. Om du inte redan har gjort det klickar du på och importerar widgeten Shopify.

  Mer information om hur du hämtar widgeten Shopify finns i Hämta widgeten Shopify.

 2. I panelen Bibliotek väljer du Adobe-widgetar > Shopify Button och drar Shopify Button till webbsidearbetsytan.

 3. Välj Shopify Button och klicka på för att visa panelen Alternativ.

 4. Ange följande i panelen Alternativ:

  Shopify Name

  Ange namnet på din Shopify-butik. Om URL-adressen till din butik till exempel är musewidgeits.shopify.com anger du musewidgets.

  Shopify Collection(s) ID(s)

  Ange ID:na för dina Shopify-samlingar.

 5. Avsluta genom att klicka utanför panelen Alternativ. Om du vill förhandsvisa webbsidan eller webbplatsen använder du förhandsvisningsläget i Adobe Muse eller väljer Arkiv > Sida i webbläsare.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto