Bädda in ett bloggflöde i Adobe Muse

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Du kan använda Adobe Muse till att dynamiskt bädda in en WordPress- eller Tumblr-blogg på webbplatsen. Du bäddar in ett bloggflöde på din Adobe Muse-webbplats på ungefär samma sätt som när du bäddar in en YouTube-video. Du måste ha åtkomst till URL-adressen till RSS-flödet. Därefter kan du använda widgeten Easy Feed till att bädda in bloggar från de flesta plattformarna.

Du kan visa de senaste posterna, nyheterna och uppdateringarna dynamiskt på ett enkelt sätt genom att lägga till ett bloggflöde till en webbplats. Du kan konfigurera widgeten Easy Feed så att de senaste uppdateringarna visas först, visa medier (bilder eller videofilmer) med icke-WordPress-bloggar och ändra storleken på komponenten, om det behövs.

Hämta widgeten RSS Blog

 1. Öppna den här länken (widgetkatalogen i Muse) i en webbläsare.

 2. Klicka på Hämta den här widgeten.

  Widgeten RSS Blog hämtas till din standardmapp för hämtningar. Hämtningsmappen är konfigurerad på olika sätt beroende på vilken webbläsare du använde till att hämta widgeten och vilket operativsystem som används på datorn.

Lägga till och konfigurera ett bloggflöde

Så här lägger du till en blogg på en webbsida:

 1. Öppna panelen Bibliotek i Adobe Muse genom att välja Fönster > Bibliotek. Om du inte redan har gjort det klickar du på och importerar widgeten RSS Blog.

  Mer information om hur du hämtar widgeten RSS Blog finns i Hämta widgeten RSS Blog.

 2. I panelen Bibliotek väljer du RSS Feed > RSS Feed och drar widgeten till webbsidearbetsytan.  

 3. Välj widgeten RSS Feed och klicka på knappen för att öppna panelen Alternativ.

 4. Ange följande i panelen Alternativ:

  Blog Type

  Ange den typ av blogg du bäddar in. Om du bäddar in en WordPress-blogg väljer du alternativet Wordpress (medier kan inte användas), om du använder någon annan bloggplattform väljer du Annan (bilder med fullständig storlek eller bilder till vänster).

  Image Width

  Ange bredd för de bilder som strömmas från bloggen.

  RSS Feed URL

  Ange URL-adressen till RSS-flödet för den blogg du vill bädda in. Du kan använda tjänsten Feedburner till att generera URL-adressen till RSS-flödet.

  Feed ID

  Ange ett unikt värde som flödes-ID. Exempel: museblog123

  Number of Posts

  Ange det största antalet inlägg som ska visas på webbsidan.

  Space Between Each Item

  Ange mellanrummet mellan varje inlägg (i pixlar) när de visas på webbsidan.

  Show Content

  Välj om du vill visa innehållet i varje blogginlägg.

  Use Snippets

  När du markerar det här alternativet visas bara en liten del av innehållet.

  Show Media

  Välj om du vill visa medier, som bilder, video och mycket mer.

  Set Title Tag

  Beroende på hur du har ordnat dina styckeformat kan du ange rubriktaggen till en rubrik- eller stycketagg.

  Show Date

  När du väljer det här alternativet visas datum och tid för när ett blogginlägg senast uppdaterades.

  Date Format

  Ange ett lämpligt datumformat. Du kan välja att datum och tid ska visas, att endast datum ska visas eller att endast tid för när blogginlägget senast uppdaterades ska visas.

  Sort By

  Sortera blogginlägg efter datum eller tid för den senaste uppdateringen.

  Ticker Options

  Välj om du vill aktivera textflöde för den inbäddade bloggen och ange också flödesobjekt per ruta, samt flödeshastighet.

 5. Avsluta genom att klicka utanför panelen Alternativ. Om du vill förhandsvisa webbsidan eller webbplatsen använder du förhandsvisningsläget i Adobe Muse eller väljer Arkiv > Sida i webbläsare.

Använda textformat

 1. När du drar widgeten RSS Blog till widgetens arbetsyta, visas formatblocket tillsammans med den inbäddade bloggen.

  I formatblocket visas en direktförhandsvisning med de formateringsändringar du gör på olika delar av den inbäddade bloggen. Som standard visas titel, datum och styckeformat. Om du vill kan du lägga till fler format.

 2. Välj Fönster > Styckeformat för att öppna panelen Styckeformat. Det finns redan tre styckeformat i listan:

  • rss-date
  • rss-paragraph
  • rss-title

 3. Välj den textkomponent du vill formatera i formatblocket och ändra formatattributen om det behövs. Du kan till exempel ändra titeln.

 4. I panelen Styckeformat åsidosätts det format som är associerat med den valda textkomponenten och anges med symbolen +. När det gäller till exempel titeltextkomponenten åsidosätts styckeformatet för RSS-titel. Klicka på knappen för att omdefiniera styckeformatet och använda nya egenskaper för de markerade textkomponenterna.

 5. Klicka på Förhandsvisa om du vill testa de uppdaterade formatattributen för textkomponenten.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto