Lägga till videofilmsbakgrund på Adobe Muse-webbsidor

I Adobe Muse kan du lägga till videor till en webbsidebakgrund. Oftast är videobakgrunder angivna så att de spelas upp automatiskt när en sida läses in. Videobakgrunder kan ge ett mycket inspirerande webbinnehåll.

Med hjälp av widgeten Background Video kan du lägga till en videobakgrund på en webbsida i Adobe Muse med några få klick. Du kan konfigurera alla alternativ för widgeten och du måste ange en URL-adress till en YouTube- eller Vimeo-video.

Hämta widgeten Background Video

 1. Klicka på Hämta den här widgeten.

  Widgeten Background Video hämtas till din standardmapp för hämtningar. Hämtningsmappen är konfigurerad på olika sätt beroende på vilken webbläsare du använde till att hämta widgeten och vilket operativsystem som används på datorn.

Lägga till och konfigurera videobakgrunden

Så här lägger du till en videobakgrund till en webbsida:

 1. Öppna panelen Bibliotek i Adobe Muse genom att välja Fönster > Bibliotek. Om du inte redan har gjort det klickar du på och importerar widgeten Background Video.

  Mer information om hur du hämtar widgeten RSS Blog finns i Hämta widgeten RSS Blog.

 2. I panelen Bibliotek väljer du Background Video > Background Video och drar widgeten till webbsidearbetsytan.  

 3. Välj widgeten Background Video och visa panelen Alternativ genom att klicka på .

 4. Ange följande i panelen Alternativ:

  YouTube/Vimeo Video URL

  Ange URL-adressen till den Vimeo- eller YouTube-video du vill lägga till som bakgrundsvideo. Kopiera hela URL-adressen till URL-fältet för videon.

  Exempel: https://www.youtube.com/watch?v=8eDuupJ9Uus.

  Audio Volume

  Ange ljudvolymen för bakgrundsvideon. Ange volymen till noll om du inte vill ha något ljud.

  Hide Video (Design Time)

  Används till att stoppa videon från att spelas upp när du designar och förhandsvisar webbplatsen. Du kan använda alternativet Hide Video när du vill göra ändringar i och förhandsvisa webbplatsen och inte vill läsa in bakgrundsvideon varje gång.

  Allow Video Controls

  Du kan aktivera uppspelningskontroller för videobakgrunden. Kontrollerna visas när en besökare håller pekaren över videoområdet.

  Use HD when possible

  YouTube och Vimeo stöder HD-video. När du väljer det här alternativet används funktionerna i widgeten till att välja om HD- eller SD-versionen av videon ska visas.

  Loop Video

  Ange om du vill att videon ska spelas upp i en kontinuerlig slinga.

  Hide Adverts

  Ange att videouppspelningen ska visas på videobakgrunden och att annonser ska döljas.

 5. Avsluta genom att klicka utanför panelen Alternativ. Om du vill förhandsvisa webbsidan eller webbplatsen använder du förhandsvisningsläget i Adobe Muse eller väljer Arkiv > Sida i webbläsare.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto