Tilldela lägen till objekt i Adobe Muse

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Förbättrat i Adobe Muse CC 2015.1 / Februari 2016

Du kan göra din design intressantare och mer engagerande genom att använda lägesövergångar för olika objekt på webbsidor. Du kan också ange fördröjnings-, längd- och tidsalternativ för varje lägesövergång för varje objekt.

Ändringar av avfasning och glöd över lägen stöds i lägesövergång.

Lägen för objekt

Ett objekts läge avgör hur det ser ut när en användare interagerar med det. De här interaktionerna kan vara när pekaren placeras över objektet, när användaren klickar på det osv. När en användare interagerar med ett objekt säger man att det övergår från normalt läge till ett annat läge. Därför gör Adobe Muse mjuka övergångar för sådana interaktioner.

I Adobe Muse kan du använda lägen för olika typer av objekt, inklusive text, widgetbehållare (för alla typer av widgetar), bilder, hyperlänkar, knappar osv. Lägen kan ha grafikformat, styckeformat, teckenformat osv.

Vad är de olika lägena för ett objekt i Adobe Muse?

Adobe Muse har följande lägen som gör att du kan formge och ändra utseende på ett objekt baserat på användarens interaktion. 

 • Normalt: läget Normalt anger objektets standardutseende när en webbsida läses in. Det gör att du kan ange läge för ett objekt när det inte sker någon interaktion med objektet. Ett objekt övergår från normalt läge till andra lägen.
 • Musknapp nedtryckt: läget Musknapp nedtryckt bestämmer utseendet på ett objekt när användaren klickar på det och inte släpper upp musknappen. 
 • Över: med läget Över kan du ändra utseendet på ett objekt när du placerar pekaren över det. Läget Över är ett av de enklaste sätten att skilja mellan föremål som är interaktiva och föremål som inte är interaktiva på en webbsida.
 • Aktiv: läget Aktiv definierar hur ett objekt ser ut när det är aktivt och användaren redan har klickat på det. Till exempel när användaren klickar på en knapp eller väljer en meny.
  När ett objekt övergår till läget Aktiv anger det att objektet används. Aktiva lägen kan anges för alla typer av objekt, inklusive hyperlänkar.

Tilldela lägen till objekt

Alla objekt tilldelas alla fyra lägen som standard. Men i Adobe Muse kan du anpassa dessa lägen separat med hjälp av panelen Lägen.

Obs!

När du arbetar med lägen är det viktigt att hålla reda på dina val med hjälp av markeringsindikatorn. Det är för att du som standard redigerar det normala läget i Adobe Muse. Det betyder att om du redigerar det aktiva läget för objekt A, sedan väljer objekt B och sedan väljer objekt A igen så får det normalt läge. Därför är det viktigt att du väljer det läge du vill redigera i panelen Lägen varje gång du utformar ett objekt.

Som standard sparas redigeringar av objekt i läget Normal. Men i Muse kan du ändra till ett annat läge genom att använda panelen Lägen och sedan anpassa objektet ytterligare genom att ändra läget. Du kan fokusera på beteendet för objektet för varje typ av interaktion genom att redigera varje läge separat.

Så här anpassar eller ändrar du ett objekts läge:

 1. Öppna panelen Lägen genom att klicka på Fönster > Lägen.
 2. Markera det objekt vars läge du vill ändra.
 3. Markera det läge du vill redigera och fortsätt att formatera objektet.
 4. I panelen Lägen väljer du Övergång och sedan alternativet Tona. Ange alternativen Fördröjning, Längd och Hastighet för övergången. När du väljer Övergång övergår objektet från ett läge till ett annat enligt dina inställningar.
När du utformar ett objekt kan du även välja ett läge med hjälp av listrutan i markeringsindikatorn.

Tilldela lägen till widgetar och widgetbehållare

 1. Stäng webbläsaren och återgå till Adobe Muse.

 2. Klicka en gång på widgeten för att välja hela menyn. Klicka på matknappen igen för att välja matmenyobjektet. Om du oavsiktligen klickar en tredje gång och markeringsindikatorn visar ordet Etikett trycker du en gång på Esc för att hoppa upp en nivå i hierarkin så att ordet Menyobjekt visas.

  Eftersom alternativet Redigera tillsammans är aktiverat på alternativpanelen används alla ändringar som du gör för utseende i detta matmenyobjekt på resten av knapparna i widgeten Vågrät meny. Detta gör redigeringen mycket snabbare. Såvida inte en design kräver att du använder ett annat format för varje knapp behåller du standardinställningen för Redigera tillsammans.

 3. Öppna panelen Lägen genom att välja dess flik, eller gå till Fönster > Lägen.

  På den här panelen kan du redigera de olika sätt som knappens grafik visas, beroende på aktiviteten för besökarens markör. Lägg märke till att det finns flera gråa rutor som definierar utseendet på varje läge.

  När du förhandsvisar webbplatsen såg du att normalläget hänvisade till hur menyn ser ut när sidan först läses, när besökarens pekare inte interagerar med menyn. Om besökaren placerar muspekaren över en knapp visas de format som har använts på läget Över. Om besökaren trycker ned knappen visas de format som har använts på läget Musknapp nedtryckt. Och slutligen, om besökaren befinner sig på den aktuella sidan på webbplatsen (t.ex. om han eller hon klickar på menyobjektet Om och fortfarande visar sidan Om), har knappen samma utseende som formatet för läget Aktiv. Detta sista läge är valfritt men är användbart i vissa fall – besökare kan snabbt få en överblick över den sida de visar för tillfället.

 4. Klicka på varje objekt i listan i panelen Lägen: Normal, Över, Musknapp nedtryckt och Aktiv. När du klickar på ett läge i panelen uppdateras menywidgeten på sidan till att visa lägets standardutseende.

 5. Klicka på läget Normal igen. När hemmenyobjektet är valt använder du Fyllningsfärgkartan för att välja en helt annan färg, till exempel röd. När du anger en annan fyllningsfärg uppdaterar alla andra menyobjekt sina Normal-lägen eftersom alternativet Redigera tillsammans är aktiverat.

  När du uppdaterar fyllningsfärgen för ett av knapplägena, uppdateras de andra automatiskt när alternativet Redigera tillsammans är aktiverat.

 6. Välj Övergång och markera alternativet Tona. Objektet övergår från ett läge till ett annat eller tonar fram eller bort enligt inställningarna.

  Du kan ange nedanstående alternativ när du väljer övergångsalternativ mellan olika lägen:

  Fördröjning: fördröjningstiden mellan olika lägen, i sekunder.

  Längd: övergångens längd.

  Hastighet: med det här alternativet kan du göra övergången linjär eller skapa en övergång till nästa läge. Du kan också välja alternativet Övergång in, Övergång ut och Övergång in/ut. Objektets övergång sker in eller ut enligt inställningarna.

 7. Välj Arkiv > Förhandsvisa webbplatsen i webbläsare igen och se hur du har anpassat läget Normal för knappen. När menyn läses in första gången är alla knappar röda utom den som beskriver den aktuella sidan. När du håller pekaren över knapparna visas standardfärgen grått för Över, vilket skapar en överrullningseffekt.

 8. För detta exempel väljer du varje läge på lägespanelen (eller väljer respektive läge på menyn Lägen bredvid markeringsindikatornKontrollpanelen) och ställer in Fyllningsfärg till Ingen (den vita färgklicken med den röda diagonala linjen). Den här inställningen tar bort bakgrundens menyobjektknappar från vyn så att menyknapparna är genomskinliga och bakgrundsdesignen syns igenom.

När denna text skrivs är den yttre behållaren för widgeten Horisontell meny genomskinlig som standard. Om du däremot vill kan du använda Fyllningsfärgsväljaren för att ställa in dess fyllningsfärg, på samma sätt som behållarna för menyobjektsknappen. Senare när du skapar dina egna webbplatser kan du experimentera med inställning av en fyllningsfärg för hela widgeten och sedan ställa in en annan fyllningsfärg för knappbehållarna. Du kan också försöka lägga till en bakgrundsbild för att utforma knapparna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto