Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns på sidan med information om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Ett vanligt tillvägagångssätt för en webbdesigner är att bädda in ljudfiler på webbplatser. Tillägg av ljudfiler på en webbplats är ett enkelt sätt för musiker att göra reklam för sina verk. När du utformar en webbplats med ett musikaliskt tema kan du ta med ljud som bakgrundsmusik som del av det övergripande temat för webbplatsen.

Med widgeten Audio Player i Adobe Muse kan du lägga till ljudfiler på webbplatsen och låta besökare styra uppspelningen. När widgeten Audio Player dras till webbsidearbetsytan lägger den till en skalbar ljudspelare med uppspelningskontroller. Du kan välja att inkludera .mp3-, .ogg- eller.wav-filer.

Hämta widgeten Audio Player

 1. Klicka på Hämta den här widgeten.

  Widgeten Audio Player hämtas till din standardmapp för hämtningar. Hämtningsmappen är konfigurerad på olika sätt beroende på vilken webbläsare du använde till att hämta widgeten och vilket operativsystem som används på datorn.

Lägga till och konfigurera en ljudspelare

Så här lägger du till ljud på webbplatsen:

 1. Öppna panelen Bibliotek i Adobe Muse genom att välja Fönster > Bibliotek. Om du inte redan har gjort det klickar du på och importerar widgeten Audio Player.

  Mer information om hur du hämtar widgeten Audio Player finns i Hämta widgeten Audio Player.

 2. I panelen Bibliotek väljer du Audio Player > Audio Player och drar widgeten till webbsidearbetsytan.

 3. Markera widgeten Audio Player och klicka på för att öppna panelen Alternativ.

  AudioPlayer
 4. Ange följande i panelen Alternativ:

  Use MP3, Use OGG, Use WAV

  Välj att korrigera filformatet för ljudet som du vill inkludera. Du kan välja att använda MP3-, OGG- eller WAV-filer.

  Audio Files

  Klicka på Lägg till fil för ditt filformat för att bläddra till platsen och markera den ljudfil som du vill lägga till på webbsidan.

  Make Background Transparent

  Ange om du vill att ljudspelarens bakgrund ska vara genomskinlig.

  Style the Audio Player

  Använd färgväljarna till att välja format för inställningarna Main Color, Section Separator Lines, Text & Icons, Progress Bar, Progress Bar Background, och Button Hover för ljudspelaren.

 5. Avsluta genom att klicka utanför panelen Alternativ. Om du vill förhandsvisa webbsidan eller webbplatsen använder du förhandsvisningsläget i Adobe Muse eller väljer Arkiv > Sida i webbläsare.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy