Läs om hur du skapar responsiva webbplatser i Adobe Muse. Du kan använda tomma layouter eller fördefinierade startmallar till att skapa responsiva webbplatser.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns på sidan med information om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Du kan börja skapa responsiva webbplatser i Adobe Muse på något av följande sätt:

 • Använda startfiler: Adobe Muse innehåller anpassningsbara och responsiva startmallar som du kan använda till att snabbt komma igång. Du kan anpassa startmallarna och publicera din responsiva webbplats med några få klick. Mer information finns i Använda responsiva startmallar.
 • Använda en tom layout: du kan designa en responsiv webbplats på en tom arbetsyta utan begränsande mallar eller rutnät. Du kan skapa olika layouter för olika webbläsarbredder med hjälp av en enda Adobe Muse-fil. Mer information om hur du skapar en ny responsiv Adobe Muse-webbplats finns i Skapa en ny responsiv webbplats.
 • Konvertera befintliga webbplatser till anpassningsbara webbplatser: du kan migrera dina befintliga Adobe Muse-webbplatser till responsiva layouter. Du kan ändra layouten på dina befintliga Adobe Muse-webbplatser till variabel bredd och ändra layouten för objekt så att den passar för olika webbläsarbredder. Mer information finns i Migrera befintliga Adobe Muse-webbplatser till responsiv layout.

När du öppnar en sida i en responsiv layout visas Responsiv rundtur. Det är ett kort bildspel om brytpunkter, om hur du ändrar storlek på objekt och om hur du formaterar text för responsiva layouter. Du kan fortsätta med den responsiva rundturen eller visa bildspelet senare genom att klicka på Hjälp > Responsiv rundtur.

Om du vill titta på en videosjälvstudiekurs om hur du kommer igång med responsiv design i Adobe Muse går du till videosjälvstudiekursen om responsiv layout.

Använda responsiva startmallar

Adobe Muse innehåller mallar för olika typer av webbplatser, som en personlig webbplats och en webbplats för en fotoutställning.

Mer information om hur du får åtkomst till startmallarna finns i avsnittet om startdesign på sidan för Adobe Muse. Välj en mall i avsnittet och klicka på Hämta för att hämta startfilerna.

När du öppnar startfilerna öppnas en mallsida och en uppsättning enskilda sidor med fördefinierade mallar i vyn Planera i Adobe Muse. Du kan välja mellan Skrivbord (bredd: 1 160 pixlar), Surfplatta (bredd: 768 pixlar) och Telefon (bredd: 380 pixlar) i den övre panelen. Du kan också ändra startmallarna och förhandsvisa sidorna med hjälp av navigeringslisten.

Om du inte vill hämta mallen klickar du på Förhandsvisning i avsnittet Startdesign. Exempelwebbplatsen öppnas i webbläsaren.

Skapa en responsiv webbplats

Om du vill skapa en ny webbplats med responsiv layout väljer du alternativet Variabel bredd i dialogrutan Ny webbplats. Sidobjekten ändras automatiskt och anpassas efter storleken på webbläsaren. Du kan använda alternativet Variabel bredd till att designa en responsiv webbplats från en tom layout, utan begränsande mallar eller en fördefinierad layout.

 1. Klicka på Arkiv > Ny webbplats.

  newsitefluid
  Välj Variabel bredd för responsiv layout

 2. Klicka på Variabel bredd. Om du väljer alternativet Variabel bredd är objekten på sidan variabla för alla brytpunkter. Det innebär att det responsiva beteendet för objekten ändras baserat på webbläsarbredden.

 3. Klicka på Avancerade inställningar och ange bredd, höjd och marginaler för webbplatsen. Du kan starta med en lämplig webbläsarbredd för att utforma din webbplats. När du har placerat objekt kan du lägga till fler brytpunkter för ytterligare webbläsarbredder.

  Välj upplösning och språkinställningar. Klicka på OK.

  advancedsettingsfluid
  Avancerade inställningar när du skapar en webbplats med variabel bredd

  När du har skapat den nya responsiva webbplatsen fortsätter du med att placera bilder, text och andra objekt för webbläsarbredden.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy