Använda grafikformat i Adobe Muse

Läs om hur du skapar och använder grafikformat i Adobe Muse.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

I Adobe Muse finns en intuitiv funktion för att spara och återanvända format som används på objekt på en webbplats. Genom att skapa och återanvända format kan du på ett enkelt sätt få en enhetlig design och ett enhetligt utseende på alla webbplatsens sidor. Med format kan du också snabbt uppdatera din webbplats utan att behöva ändra färg, teckensnitt, textformat osv.

Med formatfunktionen i Muse kan du få:

 • Ett enhetligt utseende på webbplatsens alla sidor
 • Ökad produktivitet genom att använda befintliga format eller skapa format och återanvända dem på webbplatser

Formatfunktionen inkluderar bland annat fyllningsfärg, linjefärg, effekter. Format kan användas på alla typer av objekt i Muse, till exempel bilder, grafik, former, text, tecken osv. Format i Muse är indelade i:

 • Grafikformat
 • Styckeformat
 • Teckenformat

Vad är grafikformat?

Ett grafikformat är en uppsättning utseendeattribut som kan användas flera gånger. Med hjälp av grafikformaten kan du snabbt ändra utseende på ett objekt. Du kan till exempel ändra fyllningen, linjefärgen och genomskinligheten och använda effekter i ett enda steg.

Grafikformat kan omfatta fyllningsfärg till former, effekter som skuggor och avfasning på bilder, färger på konturer osv. Sådana format kan sparas i panelen Grafikformat i Adobe Muse. När du har skapat ett grafikformat kan du använda det på en hel webbplats med ett knapptryck.

Du kan använda grafikformat på objekt, grupper och lager. När du använder ett grafikformat på en grupp eller ett lager, får alla objekt i gruppen eller lagret samma attribut som grafikformatet. Anta till exempel att du har ett grafikformat som till 50 % består av opacitet. Om du använder grafikformatet på ett lager blir alla objekt i lagret 50 % ogenomskinliga. Om du flyttar ett objekt från lagret, återställs emellertid objektets tidigare opacitet.

Skapa ett grafikformat

 1. Välj det objekt du vill formatera på webbplatsen.
 2. Öppna Fönster > Grafikformat.
 3. Klicka på knappen för att skapa ett grafikformat. Det får namnet Format som standard. Du kan även högerklicka (Kommando-klicka i OS X) i panelen Grafik och välja Nytt grafikformat på snabbmenyn.
 4. Dubbelklicka på det nya grafikformatet för att visa dialogrutan Alternativ för grafikformat.
 5. Ange ett passande namn i fältet Formatnamn. Granska fältet med formatinställningar för att se till att grafikformatinställningarna du gjort är rätt.
Ange namnet på grafikformatet
Ange namnet på grafikformatet

Använda ett grafikformat

Så här använder du grafikformat som du har skapat:

 1. Markera ett objekt eller en grupp (eller ange ett lager som mål i panelen Lager).
 2. Gör något av följande om du vill använda ett enskilt format på ett objekt:
  • Markera ett format i panelen Grafikformat.
  • Dra grafikformatet till ett objekt i dokumentfönstret. (Du behöver inte markera objektet först.) Alternativt så väljer du grafikformatet i panelen Grafikformat.
 3. Gör något av följande om du vill sammanfoga ett format med ett objekts befintliga formatattribut, eller om du vill använda flera format på ett objekt:
  • Alt-dra formatet från panelen Grafikformat till objektet.
  • Markera objektet, håll ned Alt och dra formatet i panelen Grafikformat.

Kopiera ett grafikformat

Du kan kopiera grafikformat och använda återanvändbara attribut från ett element till ett annat. Med ett enda klick kan du kopiera formatattribut från ett källelement och klistra in attributen i flera målelement. Du kan även välja att endast vissa attribut ska klistras in.

 1. Öppna den sida som du vill kopiera ett format på. Högerklicka och klicka på Kopiera attribut.

 2. Markera det målelement som du vill klistra in formatet på. Det elementet kan finnas på samma sida eller på en annan sida i Adobe Muse. 

  Du kan även kopiera och klistra in grafikformat mellan projekt.

 3. Högerklicka på målelementet och välj något av följande alternativ:

  Klistra in attribut: klistra in alla attribut från källelementet till målelementet.

  Klistra in selektiva attribut: klistra in valda attribut i grafikformatet från källelementet till målelementet. I det här fallet klistras endast de valda formatattributen in på målelementet. Du kan till exempel välja att endast kopiera och klistra in fyllnings- och effektattributen och utelämna linjeattributen.

  Klistra in selektiva grafikformat på målelementet
  Klistra in selektiva grafikformat på målelementet

Bryta länken till ett grafikformat

Så här bryter du länken till eller tar bort associationen mellan ett grafikobjekt och ett grafikformat:

 1. Markera det objekt du vill bryta länken till grafikformatet från.
 2. Välj Fönster > Grafikformat.
 3. Klicka på i panelen Grafikformat.
Obs!

När du bryter länken till ett grafikformat tar du bort associationen mellan objektetet och grafikformatet, men du tar inte bort några formatattribut som fyllning, linje eller effekter.

Omdefiniera ett format

Om du vill uppdatera formatinställningarna för ett grafikformat kan du omdefiniera det. Det är en vanlig designmetod att ändra formatattribut och därigenom skapa formatåsidosättningar. Den typen av åsidosättningar visas med tecknet + i Adobe Muse.

Du kan bevara eller rensa formatåsidosättningar i Adobe Muse. Du kan bevara åsidosättningar genom att omdefiniera ett format.

Gör så här:

 1. Välj Fönster > Grafikformat.
 2. Markera det grafikformat du vill omdefiniera och klicka sedan på .

Rensa formatåsidosättningar

Det är en vanlig designmetod att ändra formatattribut och därigenom skapa formatåsidosättningar, som anges med tecknet +. Du kan ångra oavsiktliga ändringar av ett grafikformat i Adobe Muse genom att rensa formatåsidosättningar.

Så här rensar du formatåsidosättningar:

 1. Välj Fönster > Grafikformat.
 2. Markera det grafikformat du vill rensa formatåsidosättningar från.
 3. Klicka på .

Ta bort all formatering

Med hjälp av det nya alternativet Ta bort all formatering kan du ta bort alla formatattribut som har använts på ett grafikobjekt och återställa det så att det inte har någon fyllning, linje eller effekter.

Så här tar du bort alla format:

 1. Välj det grafikobjekt du vill rensa all formatering från.
 2. Högerklicka och välj Ta bort all formatering på snabbmenyn.

Visa användning av stil

Nu kan du spåra och hantera användning av format på webbplatsen. Du kan använda det nya alternativet Visa användning av stil till att visa den fullständiga listan med sidor på webbplatsen där ett grafikformat används.

 1. Välj Fönster > Styckeformat.
 2. Högerklicka på ett format och välj Visa användning av stil.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto