Creative Cloud Libraries i Adobe Muse

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Att utforma resurser är en avgörande del av att utforma för webben. Adobe har olika program för stationära datorer och mobila enheter för att skapa designresurser. Du kan använda datorprogram, som Photoshop och Illustrator, till att skapa resurser hemma eller på kontoret, och du kan använda program för mobila enheter till skapa resurser var som helst, oavsett var du befinner dig. Du kan spara alla de här resurserna i Adobe Creative Cloud Libraries och använda det som en central databas som kan du kan få tillgång till oavsett var du befinner dig och använda resurserna igen. Du kan fortsätta att använda, lägga till, ta bort eller ändra resurser, även när du är offline. Nästa gång du är ansluten synkroniseras ändringarna automatiskt.

Creative Cloud Libraries gör även att du kan dela kreativa resurser med din grupp, dina medarbetare eller med någon som behöver resurserna för sitt projekt. Mer information om Creative Cloud Libraries finns i Creative Cloud Libraries.

Adobe Muse är integrerat med CC Libraries och Adobe Stock. Du kan få tillgång till och återanvända färger och bildresurser som skapats i andra Adobe-program med hjälp av panelen CC Libraries i Adobe Muse. I den här panelen kan du söka efter royaltyfria bilder med hög upplösning på Adobe Stock och använda dem i ditt projekt. Du kan även köpa och lägga till Stock-bilder i CC Libraries för framtida bruk.

Om du vill visa en översikt över Creative Cloud Libraries i Adobe Muse tittar du på den här videofilmen.

Panelen CC Libraries

Creative Cloud Libraries är tillgängligt i panelen CC Libraries i Adobe Muse (Fönster > CC Libraries). Panelen CC Libraries är öppen på standardarbetsytan och på arbetsytan Alla paneler. Den är dockad till höger på de arbetsytorna.

Panelen CC Libraries i Adobe Muse
Panelen CC Libraries i Adobe Muse

A. Listrutan Sök B. Snabbmeny C. Ikonen Ta bort resurser D. Ikonen Lägg till färg E. Ikonen Lägg till bild 

Om du klickar på snabbmenyn (B) i det högra hörnet i panelen CC Libraries visas följande alternativ:

 • Skapa nytt bibliotek: skapa ett Creative Cloud Libraries-bibliotek från Adobe Muse.
 • Samarbeta: Dela dina bibliotek med andra Creative Cloud-användare för att visa, redigera och använda det delade innehållet i biblioteket.
 • Dela länk: Dela länken i ditt bibliotek, antingen offentligt eller privat, med valda Creative Cloud-användare.
 • Ändra namn på <bibliotek>: Ändra namn på bibliotek.
 • Ta bort <bibliotek>: Ta bort bibliotek.
 • Sortera efter datum: Sortera resurserna i ditt bibliotek efter datumet när du har lagt till eller köpt dem.
 • Sortera efter namn: Sortera resurserna i ditt bibliotek i alfabetisk ordning.
 • Visa på webbplats: Öppna alla biblioteksresurser i standardwebbläsaren.

Om du vill använda resurser i CC Libraries drar du dem från panelen CC Libraries till ditt projekt. Du kan också högerklicka på resurserna och använda de tillgängliga alternativen för att hantera resurserna. Mer information finns i Använda resurser från CC Libraries.

Lägga till resurser i CC Libraries

Lägga till resurser från Adobe Stock

Adobe Stock är en tjänst som säljer miljontals högkvalitativa och royaltyfria foton, illustrationer och bilder. Om du har köpt resurser från webbplatsen Adobe Stock och redan har lagt till dem i dina CC Libraries kan du få tillgång till dem i Adobe Muse med panelen CC Libraries.

Om du inte har köpt bilderna än kan du söka efter och köpa dem i panelen CC Libraries i Adobe Muse. Om du inte är säker på om du vill köpa en resurs direkt kan du lägga till en förhandsvisning eller en bild med en vattenstämpel till ditt projekt. Alla bilder med vattenstämplar ersätts med licensierade, högupplösta bilder när du köper licenserna.

Så här söker du i Adobe Stock-resurser från Adobe Muse:

 1. Öppna panelen CC Libraries (Fönster > CC Libraries).

   

 2. Välj Adobe Stock i listrutan Sök.

  Sök i Adobe Stock
  Sök i Adobe Stock

 3. Skriv bildens namn, en del av bildens namn eller ett allmänt tema i sökrutan. Till exempel "tid".

  När du har hittat den resurs du vill använda kan du göra något av följande:

  • Köpa en licens omedelbart och lägga till resursen i ditt bibliotek. Du kan sedan dra resursen från panelen till ditt projekt.
  • Högerklicka på bilden och välja Spara förhandsvisning till i om du vill lägga till en olicensierad (vattenstämplad) version av resursen i ditt bibliotek.

  Om du lägger till en förhandsvisningsversion av en resurs i ditt bibliotek kan du skaffa licens för den senare.

  Om du vill licensiera resursen högerklickar du på den och väljer Köp bild. När du skaffar licens för bilderna ersätts de bilder som har en vattenstämpel med högupplösta produktionsversioner.

  Köp en Adobe Stock-bild eller spara förhandsvisning i CC Libraries
  Köp Adobe Stock-bilder eller spara förhandsvisning i ditt bibliotek

Lägga till resurser från andra Creative Cloud-program

Du kan skapa resurser med andra Creative Cloud-program, som Photoshop och Capture, och återanvända resurserna i Adobe Muse. Så här lägger du till resurser från andra Creative Cloud-program:

 1. Öppna det program du har skapat dina resurser i.

 2. Markera de resurser du vill lägga till i ditt Creative Cloud-bibliotek. Dra resurserna till panelen Bibliotek.

  Resurserna läggs till direkt i ditt Creative Cloud-bibliotek. När du öppnar Adobe Muse är de resurserna redan tillgängliga i panelen CC Libraries. Du kan sedan använda de resurserna i dina Adobe Muse-projekt.

  Obs!

  När du importerar resurser som har skapats med Illustrator till Adobe Muse så bevaras vektorbildernas återgivning och webbanpassning.

Lägga till animeringar från Animate CC

Du kan importera animeringar som du har skapat med hjälp av Animate CC till Adobe Muse-webbplatser med hjälp av CC Libraries. Du skapar animeringarna med hjälp av Animate CC och lägger till animeringarna i CC Libraries. När du öppnar Adobe Muse synkroniseras animeringsfilerna i ditt Creative Cloud-bibliotek automatiskt. Du kan därefter använda animeringarna på dina Adobe Muse-webbplatser med ett enda klick.

Så här använder du animeringar på Adobe Muse-webbplatser:

 1. Skapa animeringarna i Animate CC.

  Konfigurera animeringsinställningarna, som storlek och inställningar för automatisk uppspelning, i Animate CC.

 2. Öppna panelen CC Libraries i Animate CC, klicka på plusikonen och lägg till animeringsfilen i ditt bibliotek.

  Lägga till animeringar från Animate CC
  Lägga till animeringar från Animate CC

 3. Markera kryssrutan Hela animeringen. Klicka på Lägg till.

 4. Avsluta Animate CC och öppna Adobe Muse.

  Den animeringsfil du har lagt till visas när du öppnar panelen CC Libraries i Adobe Muse. Animeringsfiler visas med etiketten "An".

  Animeringar i CC Libraries
  Animeringar i CC Libraries i Adobe Muse

 5. Om du vill använda en animering på en Adobe Muse-webbplats drar du den till rätt plats i vyn Design.

  Om du vill montera animeringen som en länkad resurs drar högerklickar du och väljer Montera länkad.

  Obs!

  När du har monterat en animering i webbplatslayouten går det inte att ändra storlek på den eller ändra egenskaperna för den i Adobe Muse.

  Det går inte heller att använda panelen CC Libraries i Adobe Muse till att redigera animeringsfilen i Animate CC, dvs. alternativet Redigera visas inte när du högerklickar på en animeringsfil.

   

Lägga till resurser från Adobe Muse i CC Libraries

 1. Markera den resurs du vill lägga till i CC Libraries från panelen Projekt i Adobe Muse.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på ikonen Lägg till bild (A) för att lägga till bilden i CC Libraries.
  • Klicka på ikonen Lägg till färg (B) för att lägga till en färg i CC Libraries.
  Lägga till färg eller bilder till CC Libraries
  Lägga till färg eller bilder till CC Libraries

  A. Ikonen Lägg till bild B. Ikonen Lägg till färg 

Använda resurser i Adobe Muse

Du kan använda resurser som färger, bilder och animeringar med hjälp av panelen CC Libraries i Adobe Muse.

Du kan skapa bildresurser i andra Creative Cloud-program och använda de resurserna i dina Adobe Muse-projekt. Du kan till exempel importera vektorgrafik som du har skapat i med Illustrator eller Capture och använda de bilderna när du skapar webbplatser i Adobe Muse.

Du kan lägga till en färg från Creative Cloud-program, som Photoshop och Capture, och använda färgen i dina Adobe Muse-projekt. Du kan också lägga till en färg i Adobe Muse i CC Libraries och dela den med andra Creative Cloud-användare.

Om du vill ha mer information om hur du lägger till resurser som du har skapat i andra program går du till Lägga till resurser till CC Libraries.

Om du vill ha mer information om hur du använder resurser i Creative Cloud Libraries läser du nedan.

Använda bilder och animeringar

Du kan använda bildresurser och animeringar genom att importera dem som länkade resurser eller genom att montera en kopia av resurserna.

 • Länkade resurser: när du monterar resurser som länkade resurser länkas de till den ursprungliga resursen i CC Library-biblioteket. Om du ändrar resursen i molnet uppdateras alla förekomster av resursen i ditt Adobe Muse-projekt.

En länkad resurs är användbar när den används på flera webbsidor, eller till och med mellan projekt. Till exempel en företagslogotyp. Om du ändrar logotypen i molnet uppdateras alla förekomster i projektet.

 • Kopierade resurser: om du vill kopiera en bild till ditt projekt kan du göra det med alternativet Montera kopia. I det här fallet är den kopierade resursen inte länkad till den ursprungliga resursen. Kopian av resursen uppdateras inte när den ursprungliga resursen ändras i Creative Cloud Libraries-biblioteket.

Det går inte att kopiera animeringar, det går endast att montera animeringar som länkade resurser.

Obs!

Om du vill att dina länkade resurser ska uppdateras i Adobe Muse ser du till att du har installerat de senaste versionerna av Photoshop och InDesign.

Importera resurser till Adobe Muse

Om du vill lägga till resurser i ditt projekt utför du någon av följande åtgärder i panelen CC Libraries:

 • Dra resursen från panelen CC Libraries till vyn Design.
 • Högerklicka på resursen och välj Montera länkad.
 • Högerklicka på resursen och välj Montera kopia. Alternativet Montera kopia är inte tillgängligt för animeringar.
Montera länkade resurser eller kopiera resurser
Montera länkade resurser eller kopiera resurser

Obs!

När du importerar Illustrator-filer via CC Libraries konverteras filerna automatiskt till SVG för att göra dem webbkompatibla.

När du monterar en bildresurs som en kopia och när den ursprungliga resursen ändras visas ett meddelande om att du måste synkronisera de inaktuella resurserna. Du kan visa de osynkroniserade resurserna och sedan uppdatera dem i panelen Resurser i Adobe Muse.

Läs vidare för att få veta hur du uppdaterar resurser i panelen Resurser.

Uppdatera resurser

Resurser som bilder och animeringar kan bli osynkroniserade med de ursprungliga objekten i Creative Cloud när du redigerar eller ändrar den ursprungliga resursen. När du öppnar ett projekt i Adobe Muse kontrolleras om några av dina resurser är osynkroniserade. En dialogruta visas med en fråga om du vill uppdatera resurserna nu eller senare. Klicka på Uppdatera om du vill uppdatera resurserna.

Uppdatera dina resurser med ursprungliga resurserna i Creative Cloud.
Synkronisera dina resurser med ursprungliga resurserna i Creative Cloud.

Du kan också använda panelen Resurser i Adobe Muse och uppdatera och synkronisera Creative Cloud-resurser.

 1. Öppna panelen Resurser (Fönster > Resurser) i ditt Adobe Muse-projekt.

  De inaktuella resurserna har ett utropstecken bredvid namnet. Du måste uppdatera de resurserna med originalet.

  Uppdatera inaktuella resurser
  Uppdatera de resurser som är inaktuella.

 2. Högerklicka på resursen som du vill uppdatera och välja Uppdatera resurs.

  Uppdatera resurserna i panelen Resurser
  Uppdatera resurserna i panelen Resurser.

  Utropstecknet tas bort när resursen har uppdaterats.

Länka om resurser

När du har monterat resurser i ditt Adobe Muse-projekt och flyttar eller ändrar namn på de ursprungliga resurserna i Creative Cloud anses de resurser som saknade. När du öppnar ett projekt med saknade resurser visas följande dialogruta:

Länka om de saknade resurser
Länka om alla saknade resurser.

Så här länkar du om resurser från Creative Cloud Libraries:

 1. Öppna panelen Resurser (Fönster > Resurser).

  Lägg märke till de saknade resurserna. När du håller pekaren över resursen visas statusen "CC Libraries-resursen saknas" enligt följande bild.

  Länka om de saknade resurserna i CC Libraries.
  Länka om de saknade resurserna från CC Libraries.

 2. Högerklicka på resursen och välj Länka om från CC Libraries.

 3. Ett meddelande med en fråga om du vill länka om dina befintliga bildresurser i CC Libraries visas. Välj en lämplig resurs i panelen CC Libraries och klicka sedan på Länka om.

  Länka om resurser från CC Libraries
  Länka om resurser från CC Libraries.

  Om du vill länka om resurser från CC Libraries kan du även högerklicka och välja Länka om från CC Libraries.

  Länka om animeringar från CC Libraries
  Länka om animeringar från CC Libraries

  I panelen Resurser ersätts den saknade resursen med det gamla namnet eller den gamla sökvägen med den nya resurs du länkade om.

Redigera resurser i andra program

Du kan öppna och redigera Illustrator- och InDesign-resurser direkt i respektive program från Adobe Muse. Om du har använt de redigerade resurserna som länkade resurser i Adobe Muse-projekt uppdateras alla förekomster av resursen automatiskt.

 1. Högerklicka på resursen och klicka på Redigera.

  Beroende på filformatet öppnas resursen i Illustrator eller InDesign. 

 2. Redigera resursen som du vill och spara.

Ange bilden som en sid- eller webbläsarfyllning

 1. Klicka på sidan där du vill lägga till webbläsar- eller sidfyllningen.

 2. I panelen CC Libraries markerar du den bild du vill ange som fyllning.

 3. Högerklicka på bilden och gör något av följande:

  • Om du vill använda bilden som sidfyllning klickar du på Ange som sidfyllning.
  • Om du vill ange resursen som bakgrundsbild i webbläsaren klickar du på Ange som webbläsarfyllning.

   

  Ange bild som sid- eller webbläsarfyllning
  Ange bilder som sid- eller webbläsarfyllning

  Om du vill ha mer information om sid- och webbläsarfyllning läser du i Använda sidfyllning och webbläsarfyllning i Adobe Muse.

Använda färger

Du kan fånga färger och färgteman i program som Capture CC och Color CC. Du kan använda Creative Cloud Libraries till att få tillgång till de här färgerna i ditt bibliotek och använda färgerna i andra program, som Adobe Muse. Du kan använda de färger du har sparat i ditt CC Libraries-bibliotek som:

 • fyllning eller webbläsarfyllning för Adobe Muse-projekt
 • fyllning eller linje för objekt på Adobe Muse-webbplatser
 • textfärg för markerad text

Du kan även lägga till färgrutor från CC Libraries och spara dem med anpassade namn i panelen Färgrutor.

Ange som fyllning eller bakgrundsfyllning

 1. Utför någon av följande åtgärder i projektpanelen i Adobe Muse:

  • Markera det objekt eller den ram du vill använda fyllningen eller linjen på.
  • Markera den sida där du vill använda bakgrundsfyllningen.
 2. Utför någon av följande åtgärder i panelen CC Libraries:

  • Högerklicka på den färg du vill använda som fyllning eller linje och välj Ange färg.
  • Klicka på den färg du vill använda som fyllning.

  Den valda färgen används som fyllning eller linje för det markerade objektet, beroende på vilken åtgärd du har valt. Alternativt så fylls hela sidan med den valda färgen.

Du kan även redigera färger i panelen CC Libraries. Högerklicka på färgen och klicka på Redigera om du vill redigera en färg.  I dialogrutan Färgväljaren väljer du en ny färg och klickar på OK.

Du kan även ändra namn på en befintlig färg i dialogrutan Färgväljaren.

Obs!

Håll pekaren över en färg om du vill visa dess namn och hexadecimala kod.

Ange som textfärg

 1. Markera den text du vill använda färgen på.

 2. Välj den färg du vill använda i panelen CC Libraries.

Lägga till i panelen Färgrutor

Du kan lägga till färger från ditt CC Libraries-bibliotek som färgrutor med anpassade namn i panelen Färgrutor. Dessutom kan du lägga till flera färger samtidigt i panelen Färgrutor.

 1. Högerklicka på den färg du vill lägga till i panelen Färgrutor i panelen CC Libraries.

 2. Klicka på Lägg till i Färgrutor.

 3. Om du vill lägga till flera färger i panelen Färgrutor håller du ned Skift och markerar färgerna. Högerklicka och välj Lägg till i Färgrutor.

Hantera Creative Cloud Libraries och resurser

Kopiera och flytta resurser

 1. Välj en eller flera resurser som du vill flytta eller kopiera i panelen CC Libraries.

 2. Högerklicka på resursen och gör något av följande:

  • Välj Kopiera till och välj det bibliotek du vill kopiera resursen till.
  • Välj Flytta till och välj det bibliotek du vill flytta resursen till.

Ändra namn på resurser

Du kan ändra namn på bildresurser från panelen CC Libraries. Högerklicka på resursen och klicka på Ändra namn om du vill ändra namnet på en resurs.

Ta bort resurser från biblioteket

 1. I panelen CC Libraries högerklickar du på den resurs du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort.

Lägga till Creative Cloud Libraries-bibliotek

Du kan skapa ett valfritt antal bibliotek för att ordna dina resurser. De bibliotek du skapar visas i panelen CC Libraries i Adobe Muse.

 1. Klicka på listrutan i panelen CC Libraries och välj Skapa nytt bibliotek.

  Skapa nytt CC Library-bibliotek
  Skapa Creative Cloud Libraries-bibliotek

 2. Ange namnet på biblioteket och klicka på Skapa.

  Skapa ett nytt CC Library-bibliotek
  Skapa nya Creative Cloud Libraries-bibliotek

Ändra namn på Creative Cloud Libraries-bibliotek

 1. I panelen CC Libraries väljer du det bibliotek du vill ändra namn på.

 2. Klicka på snabbmenyn i högra hörnet av panelen CC Libraries och välj Ändra namn på <bibliotek>.

  Ändra namn på Creative Cloud Libraries-bibliotek
  Ändra namn på Creative Cloud Libraries-bibliotek

 3. Ange det nya namnet för biblioteket och klicka på Ändra namn.

Ta bort Creative Cloud Libraries-bibliotek

 1. I panelen CC Libraries väljer du det bibliotek du vill ta bort.

 2. Klicka på snabbmenyn i högra hörnet av panelen CC Libraries och välj Ta bort <bibliotek>.

  Ta bort Creative Cloud Libraries-bibliotek
  Ta bort Creative Cloud Libraries-bibliotek

 3. I dialogrutan Ta bort klickar du på Ta bort.

Dela Creative Cloud Libraries-bibliotek

Du kan dela dina bibliotek med andra Creative Cloud-användare som sedan kan redigera och använda innehållet i de delade biblioteken.

Obs!

Om en Creative Cloud-prenumerant har delat ett bibliotek med dig kan du dela det med andra Creative Cloud-användare.

 1. Klicka på snabbmenyn i panelen CC Libraries i högra hörnet av panelen CC Libraries och välj Samarbeta.

  Dela Creative Cloud Libraries-bibliotek
  Dela Creative Cloud Libraries-bibliotek

 2. På den webbsida som visas anger du en e-postadress och ett valfritt meddelande till den du vill dela biblioteket med.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto