Anpassa din portföljwebbplats

Läs om hur du anpassar din portföljwebbplats med hjälp av Adobe Muse-startmallar.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Hämta Starter File

Oavsett om du arbetar på en stationär dator eller mobil enhet kommer ditt fotografi att sticka ut med den här portföljen.

Så här hämtar du din kostnadsfria Photography Portfolio Starter-fil:

 1. Hämta filen från Adobe Muse-resurser.
 2. Starta Adobe Muse.
 3. Öppna filen.

Anpassa bilderna i bildspelet

Så här lägger du till ditt fotografi i bildspelet:

 1. Dubbelklicka på hemsidan i vyn Planera så att den öppnas i vyn Design.
Dubbelklicka i vyn Planera i Muse för att öppna sidan i vyn Design.
Dubbelklicka i vyn Planera för att öppna sidan i vyn Design.

 1. Klicka på standardbilden för att välja widgeten för hela bildspelet.
Välj widgeten för fullständigt bildspel
Välj widgeten för fullständigt bildspel

 1. Klicka på den blå pilknappen längst upp till höger för att visa bildspelsmenyn.
 2. Klicka på mappknappen bredvid "Lägg till bilder".
Lägga till bildspelswidgetar i Adobe Muse
Lägga till bilder i bildspelswidgeten i Adobe Muse

 1. I fönstret Import som visas Skift-klickar du för att markera flera bilder i följd på datorn. Du kan också hålla Kommando (Mac) eller Ctrl (Windows) intryckt samtidigt som du markerar flera bilder, som inte behöver vara i följd, från en mapp.
 2. Klicka på Öppna för att läsa in de valda bilderna till bildspelet.
Läsa in valda bilder i Adobe Muse-bildspelet
Läsa in valda bilder i bildspelet

Obs!

Även om de bilder du har valt har olika dimensioner och utseende kan du använda alternativet Fyll ram proportionellt till att se till att passar perfekt med sidans mått.

Nu kan du lägga till ditt fotografi i telefonlayouten genom att göra på följande sätt:

 1. Växla till vyn Planera.
Växla till vyn Planera i Adobe Muse
Växla till vyn Planera i Adobe Muse

 1. Dubbelklicka på hemsidan i vyn Planera så att den öppnas i vyn Design.
 1. Klicka på standardbilden för att välja widgeten för hela bildspelet.
 2. Klicka på den blå pilknappen längst upp till höger för att visa bildspelsmenyn.
 3. Klicka på mappknappen bredvid "Lägg till bilder".
 4. I fönstret Import som visas Skift-klickar du för att markera flera bilder i följd på datorn. Du kan också hålla Kommando (Mac) eller Ctrl (Windows) intryckt samtidigt som du markerar flera bilder, som inte behöver vara i följd, från en mapp.
 5. Klicka på Öppna för att läsa in de valda bilderna till bildspelet.

Anpassa texten

Berätta lite för publiken om vad du gör. Uppdatera texten till att återspegla vem du är och vad du gör som fotograf.

Så här anpassar du texten:

 1. Dubbelklicka på den text du vill ändra så att textmarkören visas.
 2. Markera den text du vill ändra.
Anpassa bildspelswidgeten genom att ändra texten
Anpassa bildspelswidgeten genom att ändra texten

 1. Skriv den text du vill använda.
Skriv önskad text i Adobe Muse
Skriv önskad text

 1. När du är nöjd med den nya texten väljer du det normala markeringsverktyget.
Välj verktyget Markera i verktygsfältet.
Välj verktyget Markera i verktygsfältet.

Anpassa texten i telefonlayouten genom att göra följande:

 1. Växla till vyn Planera.
Anpassa layouten Telefon för Adobe Muse-webbplatsen
Anpassa layouten Telefon för Adobe Muse-webbplatsen

 1. Välj layouten Telefon.
Välj layouten Telefon (alternativ layout)
Välj layouten Telefon (alternativ layout)

 1. Dubbelklicka på hemsidan i vyn Planera så att den öppnas i vyn Design.
Öppna hemsidan i vyn Design i Adobe Muse
Öppna hemsidan i vyn Design

 1. Dubbelklicka på den text du vill ändra så att textmarkören visas.
 2. Markera den text du vill ändra.
 3. Skriv den text du vill använda.
 4. När du är klar med den nya texten väljer du den normala markören.

Publicera din webbplats

Så här publicerar du din portföljwebbplats med fotografier:

 1. Klicka på Publicera.
Publicera den anpassade Adobe Muse-webbplatsen
Publicera den anpassade Adobe Muse-webbplatsen

 1. Ange namnet på webbplatsen och klicka på OK.
Ange ett namn för Adobe Muse-webbplatsen
Ange ett namn för Adobe Muse-webbplatsen

 1. Klicka på OK.
Se till att publiceringen har slutförts
Se till att publiceringen har slutförts

Nu har du en fungerande portföljwebbplats som du kan dela med släkt, vänner och potentiella kunder.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto