Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns på sidan med information om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Obs!

Adobe kommer att sluta tillhandahålla värdtjänster för befintliga webbplatser på Business Catalyst den 26 mars 2020. Du kan inte fortsätta använda In-Browser Editing till att redigera Business Catalyst-testwebbplatser eller betalda Business Catalyst-webbplatser efter den 26 mars 2020. Mer information om när Business Catalyst inte längre kommer att vara tillgängligt finns på sidan med information om när Business Catalyst inte längre kommer att vara tillgängligt.

In-Browser Editing gör det enkelt att uppdatera webbplatsinnehåll från en webbläsare. Oavsett om du vill ändra webbplatsen direkt eller om du vill att kunder och andra som bidrar till webbplatsen ska kunna redigera innehållet direkt så kan du göra det på ett enkelt sätt med hjälp av In-Browser Editing.

Vad kan jag redigera med hjälp av In-Browser Editing?

Med hjälp av In-Browser Editing kan du redigera text och ersätta alla bilder, förutom för följande objekt:

 • Mallsidors innehåll
 • Vertikalt orienterad text
 • Bilder som har angetts som bakgrundsfyllningar i rektanglar, bildramar och widgetar
 • Bildspelsräknare
 • Skicka formulär-knappar
 • Dynamiskt genererade menyetiketter (i menywidgetar som inte ställts in på Manuell)
 • Rastrerade sidobjekt: bland annat bilder med rundade hörn, avfasade kanter, inre glöd eller rotation, textramar med systemteckensnitt och roterade textramar med använda effekter.

Obs!

Även om texten är redigerbar så kan inte textens formatering ändras. Bilder kan bara ersättas, inte läggas till eller tas bort.

Aktivera In-Browser Editing i Adobe Muse

Innan du börjar måste du se till att In-Browser Editing är aktiverat i fönstret Webbplatsegenskaper för webbplatsen.

 1. Klicka på Arkiv > Webbplatsegenskaper. Klicka på fliken Avancerat och bekräfta att alternativet Aktivera In-Browser Editing är markerat.

  Webbplatsegenskaper
 2. Överför webbplatsen till en FTP-värd.

  Använd den inbyggda funktionen Överför till FTP-värd i Adobe Muse genom att välja Arkiv > Överför till FTP-värd. Mer information finns i Överföra till en FTP-värd.

  Se till att spara din Muse-fil när du har överfört den till FTP-platsen för att se till att din webbplats sedan kan synkroniseras med ändringar som görs med hjälp av In-Browser Editing.

Logga in på In-Browser Editing

I följande avsnitt beskrivs hur du uppdaterar en Adobe Muse-webbplats med hjälp av In-Browser Editing.

Läs om hur du kan redigera innehållet på en Adobe Muse-webbplats med hjälp av In-Browser Editing.  

 1. Gå till https://inbrowserediting.adobe.com och ange domännamnet (URL-adressen) för den webbplats du vill redigera.

  In-Browser Editing

  Obs!

  Du bör endast öppna webbplatsen för In-Browser Editing med protokollet HTTPS (inte med HTTP). Genom att göra det ser du till att du anger användar- och inloggningsuppgifter och att du använder In-Browser Editing till att ändra dina webbplatser via en skyddad anslutning.

 2. Logga in med dina inloggningsuppgifter.

  Inloggningsfönster

  När du är inloggad visas webbplatsens startsida samt In-Browser Editing-navigeringsfältet överst.  

  Startsida för In-Browser Editing
  Logga in på In-Browser Editing så att startsidan visas

Redigera innehåll och bilder med hjälp av In-Browser Editing

Du kan redigera text direkt i webbläsaren med hjälp av In-Browser Editing. Förutom text kan du även redigera foton, foton i text och hyperlänkar.

Läs om hur du snabbt kan redigera innehållet på en Adobe Muse-webbplats.

Redigera text

Du kan enkelt redigera text direkt i webbläsaren med hjälp av In-Browser Editing. Markera den text du vill ta bort när du har loggat in på In-Browser Editing och börja skriva den nya texten.

När du är klar visas ändringarna direkt i samma webbläsare. Om webbplatsen är responsiv måste du förhandsvisa ändringarna vid alla brytpunkter. Om webbplatsen skapades med alternativa layouter måste du förhandsvisa ändringen för alla enheter.

Redigera textbunden text
Redigera textbunden text med hjälp av In-Browser Editing

Redigera foton och foton i text

 1. Klicka på den bild du vill redigera eller klicka på textramen och sedan på bilden i det du vill redigera.

 2. Klicka på Redigera foto.

  Redigera foton med hjälp av In-Browser Editing
  Redigera foton med hjälp av In-Browser Editing

  Redigera foton i text
  Redigera foton i en textram

 3. Välj en befintlig fil som är associerad med webbplatsen i den ruta som öppnas. I annat fall kan du överföra ett foto från datorn genom att klicka på Överför foto.

  Välj ett foto att överföra
  Markera ett foto som ska ersättas

  I den här dialogrutan kan du även lägga till eller redigera texten för det verktygstips som är associerat med fotot.

 4. Klicka på när du har valt fotot.

  Det gamla fotot ersätts med det foto du väljer.

  När du byter ut ett foto anpassas det nya fotots storlek så att den passar det förra fotots yta. Om det nya fotot har andra proportioner än det ursprungliga fotot fylls inte hela området för det föregående fotot. Det kan påverka den visuella layouten på sidan. Du bör därför endast byta ut ett befintligt foto mot ett annat foto med samma dimensioner, eller ett större foto med samma höjd/bredd-förhållande.

  Om webbplatsupplösningen är angiven till HiDPI och det finns tillräckligt med data för att visa ersättningsbilden med 2 x storleken sparas både en bild med 1 x storleken och en bild med 2 x storleken för HiDPI-skärmar. Om du vill ha mer information om hur du skapar resurser för HiDPI går du till Skapa HiDPI-webbplatser i Muse.

Infoga och redigera hyperlänkar på Adobe Muse-webbplatsen

Du kan redigera flera typer av hyperlänkar på en webbsida, inklusive externa länkar, e-postlänkar, länkar till andra sidor på webbplatsen, hämtningsbara filer och mer. Läs om du vill ha mer information om hur du redigerar hyperlänkar med hjälp av In-Browser Editing.

Infoga länkar med hjälp av In-Browser Editing

Du kan lägga till eller infoga hyperlänkar med hjälp av knappen Lägg till länk i In-Browser Editing. Så här infogar och uppdaterar du länkar för Adobe Muse-webbplatsen:

 1. Klicka på den text där du vill lägga till länken.

 2. Klicka på Lägg till länk.

  Alternativet Infoga länk
  Infoga hyperlänkar med hjälp av In-Browser Editing

 3. Dialogrutan Infoga länk visas. Lägg till typ av mål till länken:

  • Sidor: klicka på fliken Sidor och välj den sida du vill länka till i listrutan Välj en sida.
  • Extern: klicka på fliken Extern och ange en fungerande URL-adress i fältet Extern länk.
  • Telefonnummer: klicka på fliken Telefonnummer och ange ett telefonnummer.
  • Filer: klicka på fliken Filer och välj en befintlig fil eller bläddra efter den fil du vill skicka.
  • E-postadress: klicka på fliken E-postadress och ange e-postadressen.
  Du kan också välja att ange ett verktygstips för varje måltyp, och även ange att länken ska kunna öppnas i ett nytt fönster.
  Dialogrutan Infoga länk
  Dialogrutan Infoga länk i In-Browser Editing

 4. Infoga hyperlänken genom att klicka på OK.

Redigera en extern länk

 1. Klicka på den hyperlänk du vill redigera.

 2. Klicka på pennsymbolen på snabbmenyn.

  Knappen Redigera länk
  Redigera externa länkar med hjälp av In-Browser Editing.

 3. Klicka på fliken Extern i dialogrutan Redigera länk. Ange en fungerande URL-adress. Kontrollera att URL-adressen kan användas och att webbsidan är tillgänglig för alla.

  Fliken Extern i Dialogrutan Redigera länk
  Ange den nya länken i dialogrutan Redigera hyperlänk.

 4. Du kan även ange följande information:

  • Verktygstips: ange en meningsfull beskrivning på målsidan.
  • Öppna i nytt fönster: innebär att länken öppnas i ett nytt fönster om det behövs.
 5. Slutför genom att klicka på OK.

  Om du vill redigera externa hyperlänkar som har använts på text, text i kapslade textramar, etiketter i bildspelswidgetar, anpassade länkar, bilder osv. följer du steg 1 till 4.

Redigera en intern länk så att den pekar på en annan sida eller en annan fästpunkt

 1. Klicka på den hyperlänk du vill redigera.

 2. Klicka på pennsymbolen på den snabbmeny som visas över länken.

  Redigera interna länkar
  Redigera en intern länk så att den pekar på en annan sida

 3. Klicka på fliken Sidor i dialogrutan Redigera länk. Välj den interna sida eller den fästpunkt du vill länka till i listrutan Välj en sida eller fästpunkt.

  Dialogrutan Redigera länk med fliken Sidor vald
  Redigera interna länkar till sidor

  Ankarpunkter anges av ordet "ankarpunkt" efter sidnamnet. Du kan länka till en ankarpunkt på samma sida eller på en annan sida på webbplatsen.

 4. Du kan även ange följande information:

  • Verktygstips: ange en meningsfull beskrivning på målsidan.
  • Öppna i nytt fönster: innebär att länken öppnas i ett nytt fönster om det behövs.
 5. Slutför genom att klicka på OK.

Redigera en hyperlänk och ändra telefonnumret

 1. Klicka på den länk du vill redigera.

 2. Klicka på pennsymbolen på den snabbmeny som visas över länken.

  Klicka på pennsymbolen
  Klicka på pennsymbolen

 3. Klicka på fliken Telefonnummer i dialogrutan Redigera länk. Ange det nya telefonnumret i fältet Telefonnummer.

  Välj telefonnummer
  Redigera länkar till telefonnummer

 4. Du kan även ange följande information:

  • Verktygstips: ange en meningsfull beskrivning för verktygstipset.
  • Öppna i nytt fönster: innebär att länken öppnas i ett nytt fönster om det behövs.
 5. Slutför genom att klicka på OK.

Redigera en hyperlänk och uppdatera e-postadressen

 1. Klicka på den hyperlänk du vill redigera. En snabbmeny som anger att länken är redigerbar visas.

 2. Klicka på pennsymbolen.

  Klicka på pennsymbolen
  Klicka på pennsymbolen.

 3. Klicka på fliken E-postadress i dialogrutan Redigera länk. Ange den nya e-postadressen i fältet E-postadress.

  Välj e-postadress
  Redigera hyperlänkar till e-postadresser

 4. Du kan även ange följande information:

  • Verktygstips: ange en meningsfull beskrivning för verktygstipset.
  • Öppna i nytt fönster: innebär att länken öppnas i ett nytt fönster om det behövs.
 5. Slutför genom att klicka på OK.

Redigera hämtningsbara filer med hjälp av In-Browser Editing

När du utformar webbsidor är det vanligt att du länkar till hämtningsbara filer, som PDF-filer, installationsprogram, videofilmer, ljudfiler och annat.

Med In-Browser Editing kan du ange en fil som mål för en hyperlänk som kan bestå av text, en form eller en bild på din Adobe Muse-webbplats. Den största tillåtna filstorleken är 50 MB.

Du kan överföra filer med hjälp av In-Browser Editing. När du överför en fil är det viktigt att filnamnet är unikt. Om du överför en fil som har samma namn som en befintlig fil visas en uppmaning om att ändra namn på filen.

 1. Klicka på den länk du vill redigera.

 2. Klicka på pennsymbolen på den snabbmenyn som visas.

  Klicka på pennsymbolen
  Klicka på pennsymbolen

 3. Klicka på fliken Fil i dialogrutan Redigera länk.

  Dialogrutan Redigera länk med fliken Fil vald
  Överföra och uppdatera hämtningsbara filer

 4. Välj en befintlig fil i listrutan, om du vill bläddra efter en fil på datorn klickar du på Bläddra.

 5. Du kan ange följande information:

  • Verktygstips: ange en meningsfull beskrivning för verktygstipset.
  • Öppna i nytt fönster: innebär att länken öppnas i ett nytt fönster om det behövs.
 6. Slutför genom att klicka på OK.

Ångra och göra om dina ändringar

Varje gång du uppdaterar ditt innehåll, dina bilder eller dina länkar kan du omedelbart ångra eller göra om ändringarna.

 • Om du vill ångra en ändring klickar du på .
 • Om du vill göra om en ändring klickar du på

Om du är säker på alla ändringar fortsätter du och förhandsvisar ändringarna vid andra brytpunkter eller på andra enheter.

Förhandsvisa och publicera ändringarna

När du arbetar med ändringar med In-Browser Editing kan du förhandsvisa ändringarna i webbläsaren. Det är viktigt att du förhandsvisar ändringarna innan du publicerar dina ändringar.

Om webbplatsen har skapats med responsiv layout kan du förhandsvisa dina ändringar med hjälp av listrutan för brytpunkter.

In-Browser Editing för responsiv layout
In-Browser Editing-förhandsvisning för responsiv layout

Du kan välja varje brytpunkt och förhandsvisa ändringarna vid den brytpunkten. När du ger det ser du hur din uppdaterade layout kommer att visas vid motsvarande webbläsarbredder.

Om webbplatsen har skapats med alternativa layouter kan du förhandsvisa dina ändringar med hjälp av listrutan för enheter. Välj den enhet du vill förhandsvisa ändringarna för i listrutan.

Visa enhetsförhandsvisningen för alternativa layouter
In-Browser Editing-förhandsvisning för alternativa layouter

När du har kontrollerat dina ändringar bekräftar du dem och visar dem på den aktiva webbplatsen genom att klicka på Publicera i det övre navigeringsfältet. Om du inte är nöjd med ändringarna kan du ignorera dem. När du gör det återställer du innehållet på sidan till det den innehöll när du senast publicerade webbplatsen.

Synkronisera redigeringar som du har gjort med In-Browser Editing

När du har ändrat den aktiva webbplatsen med hjälp av In-Browser Editing innehåller den lokala .muse-filen inte samma innehåll som den aktiva webbplatsen.

Om du vill synkronisera de redigeringar du har gjort med hjälp av In-Browser Editing med Muse-filen följer du stegen nedan.

 1. Starta Adobe Muse och öppna .muse-filen för webbplatsen.

 2. Ett varningsmeddelande om att den aktiva webbplatsen har ändrats visas. Klicka på Granska för att visa fönstret Granska och sammanfoga ändringar.

 3. Alla ändringar markeras i gränssnittet Granska och sammanfoga ändringar. Du kan använda det till att granska alla ändringar. Nytt innehåll markeras med grönt och innehåll som har raderats markeras med rött. Om du vill jämföra ändringarna av den aktiva webbplatsen med den lokala .muse aktiverar eller avaktiverar du kryssrutan Förhandsvisa på sida.

 4. Du kan använda listrutealternativen (Sammanfoga inte eller Sammanfoga i Muse) till att ignorera eller godkänna en viss ändring eller alla ändringar.

  Obs!

  Om du väljer Sammanfoga inte skriver du över de ändringar som används för den aktiva webbplatsen nästa gång du överför .muse-filen.

Felsöka In-Browser Editing-problem

Om du har problem med In-Browser Editing kan du ta en titt på listan med vanliga problem. Om du fortfarande har problem kan du kontakta oss.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy