Lägga till och formatera menywidgetar i Adobe Muse

Läs om hur du lägger till och konfigurerar menyer för din Adobe Muse-webbplats. Läs om hur du skapar menyer för mobila enheter, skapar överrullningslägen och hur du redigerar menyetiketter.

Navigering är en av de viktigaste sakerna att tänka på när du bygger en webbplats. När du utformar en webbplats är det viktigt att välja typ av webbplatsnavigering och placeringen av webbplatsnavigeringen. Menyer och platsnavigering kan förbättra eller försämra användarnas upplevelse av en webbplats.

Du kan använda menywidgetar till att snabbt skapa ett webbplatsnavigeringssystem i Adobe Muse. Även om du kan använda länkar till att ansluta sidor manuellt till varandra är det enklare att använda menywidgetar till att lägga till
navigering till webbplatsen. På samma sätt som med andra widgetar lägger du till menyer på din sida genom att dra menywidgetarna dit. När du gör det fylls menyetiketterna, som är samma som sidnamnet, i automatiskt. När du ändrar namnet på en sida i vyn Planera uppdateras namnet i menyetiketterna. 

Du kan lägga till vertikala eller horisontella menyer. Dessutom kan du skapa smörgåsmenyer och överrullningslägen för menyobjekt. Om du vill ha information om hur du gör det läser du nedan.

 

Lägga till en menywidget

 1. Öppna Widgetprogrambiblioteket med mallsidan öppen för redigering i designvyn. Om det inte redan är öppet väljer du Fönster > Widgetprogrambibliotek.

 2. widgetpanelen klickar du på Menyer och visar listan med menywidgetar. Beroende på hur webbplatsen är utformad och var du vill montera menyn väljer du ett av följande alternativ:

  • Horisontell - lägg till en horisontell meny.
  • Vertikal - lägg till en vertikal meny.
  Välj den vertikala eller horisontella menywidgeten i Adobe Muse
  Välj den vertikala eller horisontella menywidgeten

 3. Använd verktyget Markering till att dra widgeten och montera den på rätt position i layouten. Du kan till exempel placera en horisontell menywidget i rubrikavsnittet.

  Placera menywidgeten på bakgrundsbilden med det bruna bandet i sidhuvudet.
  Placera menywidgeten på bakgrundsbilden med det bruna bandet i sidhuvudet.

  Lägg märke till att menyn automatiskt visar namnen på de sidor du skapat, i samma ordning som de visas på platskartan. Menyetiketterna länkas automatiskt till sidorna och är dynamiska. Det innebär att om du ändrar namn på eller flyttar en sida uppdateras menyn automatiskt, och länkarna fortsätter att fungera.

 4. Klicka på färgväljaren i kontrollpanelen och ange en färg för menyn. Använd fältet Textstorlek till att ange textstorleken för texten på menyn.

  Ställ in teckensnittsfärgen och punktstorleken för att kontrollera textknapparna i den horisontella menywidgeten.

Konfigurera och anpassa menywidgetar

Nu när du har lagt till menywidgeten i din layout kan du anpassa den. Du använder panelen Alternativ till att konfigurera menyer.  Panelen Alternativ är en sammanhangsberoende panel där du kan uppdatera inställningarna för widgetar. Du kan använda den här panelen till att konfigurera hur widgetar ska fungera och hur widgetinnehåll ska visas.

 1. Markera menywidgeten och klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten. Panelen Alternativ visas.

  Konfigurera en menywidget med hjälp av panelen Alternativ
  Konfigurera en menywidget med hjälp av panelen Alternativ

 2. Du kan använda panelen Alternativ till att konfigurera menywidgeten. Du kan konfigurera följande alternativ:

  • Menytyp: ange vilka sidor som ska inkluderas i webbplatsnavigeringen. Om du endast vill inkludera sidor på den översta nivån eller överordnade sidor väljer du Sidor på den översta nivån. Om du även vill inkludera undersidor i navigeringen väljer du Alla sidor. De underordnade sidorna visas som undermenyer. Om du vill välja de sidor som ska visas i menywidgeten väljer du Manuellt.
  • Riktning: ange om vill lägga till en horisontell eller vertikal meny. 
  • Redigera tillsammans: markera den här kryssrutan om du vill uppdatera alla menyobjekt tillsammans. Den här kryssrutan är markerad som standard. Om du inte markerar den här kryssrutan används de konfigurationer du väljer endast på det valda menyobjektet.
  • Objektstorlek: ange om du vill att menyobjekten ska fördelas efter bredd eller storlek.
  • Visa vänster ikon: den här kryssrutan är avaktiverad som standard. Markera det här alternativet om du vill lägga till en ikon i det vänstra hörnet på alla menyobjekt.
  • Visa etikett: den här kryssrutan är aktiverad som standard. Om du avmarkerar den här kryssrutan visas inte menyetiketter.
  • Visa höger ikon: om du vill avaktivera de ikoner som visas till höger väljer du Av. Om du vill konfigurera de ikoner som visas till höger på menyobjekt väljer du . Du kan använda den här typen av ikoner som visas till höger till att lägga till pilar som anger att det finns en undermeny till ett menyobjekt. Om du vill ange att ikoner till höger endast ska visas för menyobjekt som det finns undermenyer till väljer du alternativet Endast undermenyer.
  • Placering av delar: startpunkt för de interna delarna för varje flik.
  Konfigurera menywidgetar med hjälp av panelen Alternativ
  Konfigurera menywidgetar med hjälp av panelen Alternativ

Redigera och formatera menyetiketter

I följande avsnitt finns det information om hur du uppdaterar de textetiketter som används till att visa sidnamn i menyobjekt. I avsnittet används en horisontell menywidget med en grundläggande design med enkla textlänkar. I det här exemplet antas att du vill använda samma teckensnittsformat för alla lägen.

 1. Dubbelklicka och markera den menyetikett du vill redigera.

 2. Om du vill redigera texten i menyobjektet öppnar du panelen Text (Fönster > Text). Markera etiketten och använd panelen Text till att formatera texten genom att välja alternativ:

  • Teckensnitt: välj det teckensnitt du vill använda på menyetiketten.
  • Teckensnittsformat: välj Kursiv eller Fet för menyetiketten, om det behövs.
  • Storlek: välj teckenstorlek för menyetiketten.
  • Färg: ange den hexadecimala koden för den färg du vill använda i listrutan Färg, eller använd pipetten till att välja den färg du vill använda.
  Redigera etiketter i menywidgetar
  Redigera etiketter i menywidgetar

 3. Du kan använda panelen Text till att konfigurera marginalvärdena för menyetiketter. Om du redan har ett hyperlänksformat som du vill använda på menyetiketten väljer du formatet i listrutan bredvid abc.

  Om du vill använda ett styckeformat väljer du formatet i listrutan Styckeformat i panelen Text.

 4. Om du vill använda en fyllning eller en linje på en menyetikett markerar du menyetiketten. Välj fyllnings- och linjefärg i verktygsfältet längst upp på sidan. 

  Du kan även använda verktygsfältet till att redigera linjebredden och aktivera en hörnradie för menyetiketter.

  Använda fyllnings- och linjeinställningar på menyobjekt
  Använda fyllnings- och linjeinställningar på menyobjekt

Skapa Över-lägen för menyobjekt

 1. Använd verktyget Markering till att markera den menyetikett som du vill skapa ett överrullningsläge för. Öppna panelen Lägen. Observera att standardlägena för knappen redan är fastställda. Klicka på Över-miniatyrbildenstatuspanelen om du vill redigera läget.

 2. Avmarkera inte menyetiketten. Välj fyllningsfärgsväljaren och välj Ingen fyllning (transparent) genom att klicka på den vita färgrutan med den röda diagonala linjen.

 3. Klicka på textverktyget och använd färgväljaren i Kontrollpanelen till att välja en benvit färg till Över-statusen.

 4. lägespanelen väljer du läget musknapp nedtryckt. Se till att verktyget Text är valt. Ange texten för läget Musknapp nedtryckt till en mörkare färg genom att välja färgrutan i färgväljaren i kontrollpanelen.

 5. Välj läget Aktivlägespanelen. Klicka på länken FyllningKontrollpanelen för att öppna menyn Fyllning.

 6. Välj färgväljaren på menyn Fyllning och ange fyllningsfärgen till Ingen. Klicka på mappikonen bredvid bildavsnittet. I dialogrutan Importera, som öppnas, bläddrar du till bakgrundsbildfilen med namnet top-nav-over.png. Klicka på Välj för att markera den. Dialogrutan Importera stängs automatiskt.

 7. Medan du fortfarande är kvar på menyn Fyllning kontrollerar du att Ursprungsstorlek har ställts in för passningsalternativet. Klicka sedan mitt i de nio prickarna i avsnittet Placering. Detta gör att bakgrundsbildens fyllning visas från mittpositionen utan fyllningsfärg och den ursprungliga storleken behålls. Klicka någon annanstans för att stänga menyn Fyllning.

  Definiera det aktiva läget för menyobjektet.

  Eftersom standardalternativet Redigera tillsammans är aktiverat för den horisontella menywidgeten har alla ändringar du har gjort i menyetiketten använts automatiskt på alla knappar i navigeringsfältet.

 8. Välj Arkiv > Spara för att spara ditt arbete. Klicka på X på fliken A-mallen för att stänga sidan i vyn Design och återgå till vyn Planera. Observera att alla sidminiatyruppdateringar inkluderade innehåll som lades till på mallsidan.

  Obs!

  Stödlinjer för sidhuvuds- och sidfotsområden kan bara redigeras på mallsidor på din webbplats. Om du vill ändra storlek på sidhuvudet eller sidfoten på sidor öppnar du mallsidan i vyn Design genom att dubbelklicka på den och flyttar stödlinjerna där.

Skapa en meny för mobila enheter

Du kan även använda Adobe Muse till att skapa en smörgåsmeny eller en meny för mobila enheter. När du skapar den här typen av en meny visas en undermeny när du håller pekaren över huvudmenyn. Om du vill skapa den här typen av menyn läser du i Skapa undermenyer med hjälp av kompositionswidgetar.

Exkludera sidor från menyn

Varje gång du skapar en sida på den översta nivån för webbplatsen i vyn Planera läggs den automatiskt till på menyn, men ibland kan du vilja testa en sida innan du gör den tillgänglig för besökarna, eller dölja en viss sida. I så fall kan du se till att sidor inte visas som menyobjekt i menywidgeten genom att exkludera dem från navigeringen.

Så här exkluderar du sidor från menywidgeten:

 1. Gå till vyn Planera. För den här proceduren förutsätts det att du redan har skapat en webbplatskarta med sidorna "Hem", "Portfölj", "Min berättelse", "Kontakt" och "Produkter".

  Visa webbplatskartan i vyn Planera
  Visa webbplatskartan i vyn Planera

  Om du går till mallsidan och drar en menywidget kan du se att alla sidorna är inkluderade som del av menyn.

 2. Om du vill exkludera en viss sida högerklickar du på den sidan i vyn Planera. Välj Menyalternativ > Exkludera sidor från menyn.

  Om du till exempel vill exkludera sidan "Produkter" högerklickar du på "Produkter". Välj Menyalternativ > Exkludera sidor på menyn.

  Exkludera sidor från menywidgetar
  Exkludera sidor från menywidgetar

  När du går tillbaka till mallsidan och visar menyn visas inte längre "Produkter" i menywidgeten.

  Obs!

  Om du vill ta bort hela menyn går du till den sida som du har lagt till menywidgeten på. Markera widgeten och tryck på Delete.

  Om du vill att ett menyobjekt ska visas utan någon länk högerklickar du på sidan i vyn Planera. Välj Menyalternativ > Inkludera sida utan hyperlänk.

  Du kan använda det här alternativet för olika saker när du skapar en webbplats. Du kan till exempel använda det när du har en överrullningssida med produkter där du endast vill att webbplatsbesökarna ska kunna klicka på produktkategorier på sidan och inte på huvudetiketten på sidan.

Arbeta med menywidgetar

I den här videon som presenteras av Brian Wood får du lära dig hur du placerar en menywidget på din sida.

Adobe Press - Peachpit

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto