Migrera befintliga Adobe Muse-webbplatser till responsiv layout

Det finns stöd för responsiv design i Adobe Muse-versionen från februari 2016 och senare. Om du har skapat webbplatser i versioner som är tidigare än februari 2016 kan du konvertera dem till responsiv design.

Varför ska jag migrera till en responsiv layout?

Om du har ett befintligt Adobe Muse-projekt som du använder en alternativ layout för kan du migrera projektet till en responsiv layout. Om du vill fortsätta arbeta med alternativa layouter kan du fortsätta göra det.  

Om du vill skapa en responsiv webbplats måste du vanligtvis skriva massor av kod och använda komplicerade mallar. Med hjälp av Adobe Muse kan du skapa responsiva webbplatser utan att behöva skriva någon kod, och utan att behöva använda några rutnät eller mallar. Dessutom kan du använda en enda fil till att skapa responsiva webbplatser som ser bra ut på alla enheter, oavsett skärmstorlek. Nu behöver du inte längre skapa separata layouter.

Tack vare den responsiva utformningen i Adobe Muse är det nu även mycket enkelt att uppdatera din text och dina bilder. Du behöver inte ägna tid åt att uppdatera alla layouter med samma ändring. Dessutom finns det stöd för responsiva layouter i In-Browser Editing. Det är att program som du kan använda till att redigera sidinnehåll med hjälp av en webbläsare.

När du utformar din webbplats med hjälp av Adobe Muse kan du välja olika alternativ. Du kan välja att visa eller dölja olika objekt för vissa brytpunkter. Du kan till exempel välja att visa menyalternativ med tryckfunktioner när webbplatsen visas på mobila enheter. Du kan också fästa objekt på en plats, eller flytta på objekt för vissa brytpunkter.

Om du vill ha mer information om hur du migrerar dina befintliga Adobe Muse-webbplatser till responsiv layout läser du nedan. Migrera webbplatsen till responsiv design och se till att dina webbplatser kan användas utan problem i framtiden.

Hur migrerar jag alternativa layouter till responsiva layouter?

Innan du migrerar webbplatsen till en responsiv layout kan du visa en översikt över responsiv webbdesign i Adobe Muse.

Så här migrerar du webbplatsen till en responsiv layout:

 1. Öppna webbplatsen.

 2. Öppna varje sida på webbplatsen och klicka på Sida > Sidegenskaper.

 3. På fliken Layout ändrar du Fast bredd till Variabel bredd. Du kan även ange minsta och största sidbredder, marginaler och utfyllnad i det här fönstret.

  Klicka på OK.

  Ändra Fast bredd till Variabel bredd i fönstret Sidegenskaper.

 4. Om du vill att nya sidor som du lägger till ska vara variabla klickar du på Arkiv > Webbplatsegenskaper. Ändra Fast bredd till Variabel bredd i fönstret.

 5. Välj största sidbredd, minsta bredd och minsta höjd för din layout.

 6. Klicka på OK.

 7. Gå till mallsidan och de enskilda sidorna för att öppna dina sidor med variabel bredd.

  Om du vill använda responsiv design på ett effektivt sätt avaktiverar du rullningseffekter. Om du vill behålla rullningseffekter för vissa sidor fortsätter du med fast bredd för de sidorna.

  När du öppnar sidorna med Variabel bredd har objekt som standard fasta inställningar för bredd. Objekten är fästa till vänster.

 8. Om du vill att storleken på objekt ska ändras beroende på bredden på webbläsaren gör du dem variabla. Högerklicka på de objekt som ska vara variabla och välj alternativet för att de ska vara responsiva.

  Om du vill att objekten ska vara variabla anger du att de inte ska fästas. Om du inte vill att objektet ska fästas högerklickar du på det och väljer Fäst på sidan > Variabel.

 9. Använd navigeringslisten till att visa sidlayouten med olika sidbredder.

  Vissa widgetar är inte variabla. När utformningen bryts på grund av de widgetarna lägger du till brytpunkter vid de sidbredderna. Därefter kan du anpassa storleken på eller dölja widgeten för den brytpunkten.

  Som standard är brytpunktsfältet inte synligt när du arbetar med en webbplats som har skapats i tidigare versioner. Om du vill visa brytpunkter väljer du Visa > Visa brytpunkter.

  Visa brytpunkter med hjälp av menyn Visa
  Välj Visa > Visa brytpunkter.

  Obs!

  När du utformar sidor för responsiv design börjar du med att utforma dem för den största sidbredden. Därefter visar du sidorna med olika webbläsarbredder med hjälp av navigeringslisten. Om din design inte ser rätt ut lägger du till brytpunkter på de bredderna. Justera sedan layouten vid de brytpunkterna.

  En tumregel är att lägga till brytpunkter baserat på layouten på webbplatsen och inte baserat på skärmstorleken på användarnas enheter.

 10. Du kan justera objektens storlek och plats och formatera text så att objekten placeras på rätt plats på alla webbläsarbredder. Mer information om hur du placerar ut objekt i en responsiv layout finns i Placera ut objekt i responsiv webbdesign.

  Obs!

  Kontrollera avståndet mellan objekten och avståndet mellan objektet och webbläsarens kant när du placerar ut objekt. Du kan behöva justera objektplaceringen eller lägga till ytterligare brytpunkter för att åtgärda eventuella designproblem mellan brytpunkter.

 11. Kontrollera att texten är justerad och läsbar vid alla brytpunkter. Om du vill ha mer information om hur du justerar textrutan eller formaterar texten för olika sidbredder läser du i Formatera text i känsliga layouter.

 12. Förhandsvisa ändringarna genom att dra navigeringslisten till olika brytpunkter eller förhandsvisa ändringarna i en webbläsare.

 13. Ta bort eventuella alternativa layouter för webbplatsen som du har skapat för andra enheter. Med responsiv webbdesign kan du migrera och underhålla webbplatsen för alla enheter på en enda arbetsyta.

Din responsiva webbplats är nu redo att publiceras.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto