Ordna och återanvända designelement med hjälp av panelen Bibliotek

Läs om hur du ordnar och återanvänder widgetar, mallar och andra designelement med hjälp av panelen Bibliotek i Adobe Muse CC.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Panelen Bibliotek i Muse är praktisk när du vill spara och hantera vanliga sidelement. Lägg till objekt i biblioteket för att snabbt få tillgång till och kunna lägga till innehåll på webbplatssidor. Biblioteket kan innehålla många olika typer av element, inklusive logotyper, platsbilder, färgrutor, stödlinjer, anpassade objekt, inbäddad HTML-kod, styckeindelning, tecken och grafiska format. Den här artikeln ger en översikt av hur du använder panelen Bibliotek för att effektivisera designsprocessen.

Med Creative Cloud Add-ons kan du välja från många olika designelement som hjälper dig att berika din design. Gå till Creative Cloud Add-ons för Adobe Muse för att hämta.

Få åtkomst till panelen Bibliotek

Du kan öppna panelen Bibliotek när du är i vyn Design. Välj Fönster > Bibliotek eller klicka på fliken Bibliotek i den dockade panelen för att göra den aktiv.

Öppna panelen Bibliotek i Adobe Muse.
Öppna panelen Bibliotek i Adobe Muse.

Obs!

Klicka på länken om du vill gå till Adobe Muse Exchange där du kan få tillgång till biblioteksobjekt som du kan hämta och använda för framtida projekt.

Hantera mappar i panelen Bibliotek

Skapa en ny mapp

För att börja använda panelen Bibliotek skapar du en ny mapp. Gör så här:

 1. Klicka på Skapa mapp (mappikon) längst ned i panelen Bibliotek.
Klicka på Skapa mapp om du vill skapa en ny tom mapp.
Klicka på Skapa mapp om du vill skapa en ny tom mapp.

 1. Ange ett beskrivande namn i fältet invid mappikonen.

Mapparna sorteras i alfabetisk ordning efter namn i panelen Bibliotek och du kan därför använda liknande namn för att hålla ihop relaterade objekt i listan.

Du kan när som helst dubbelklicka på en mapp i biblioteket för att ändra namn på den.

Ange ett beskrivande mappnamn i fältet.
Ange ett beskrivande mappnamn i fältet.

När du har skapat en mapp kan du lägga till objekt i Biblioteket.

Obs!

Även om du också kan lägga till ett biblioteksobjekt i panelen Bibliotek, utan att först skapa mappen, går det snabbare att skapa en ny mapp, ge den ett namn och sedan lägga till ett objekt än att först lägga till ett nytt objekt och sedan ändra namn på både det nya objektet och dess mapp i efterhand. Oavsett vilken metod du föredrar är det bäst att alltid ge både mapparna och objekten i panelen Bibliotek ett beskrivande namn.

Om du tänker lägga till flera objekt i biblioteket kan du skapa en uppsättning tomma mappar och namnge dem innan du lägger till objekten.

Du kan lägga till mappar och använda dem till att ordna olika Adobe Muse-webbplatselement så att de blir enklare att hitta.
Lägg till mappar för att organisera olika element för webbplatsen och göra dem lätta att hitta.

Lägga till sidelement i mappar

För att lägga till element i Biblioteket och snabbt få tillgång till dem och lägga till dem på andra sidor markerar du vilket element som helst på en sida. Om du vill markera flera objekt håller du ned Skift eller klickar och drar med markeringsverktyget för att markera önskade element.

Välj ett av två alternativ för att lägga till element i biblioteket:

Alternativ 1:

 1. Högerklicka på valt/valda elementet, välj Lägg till i bibliotek och välj sedan i vilken mapp du ska spara biblioteksobjektet.
Välj Lägg till i bibliotek på snabbmenyn i Adobe Muse.
Välj Lägg till i bibliotek på snabbmenyn.

De valda objekten läggs till i mappen och förhandsvisas i panelen Bibliotek.

 1. Ange ett beskrivande namn för elementet i angivet fält.
Ange ett beskrivande namn för det nya elementet som har lagrats i mappen.
Ange ett beskrivande namn för det nya elementet som har lagrats i mappen.

Eller, använd det här arbetsflödet för att lägga till valt objekt i Biblioteket:

Alternativ 2:

 1. När elementet är markerat klickar du på Lägg till valda objekt (sidbytesikon) i det nedre högra hörnet i panelen Bibliotek.
Klicka på Lägg till valda objekt.
Klicka på Lägg till valda objekt.

 1. Ange namn för elementet i fältet som tillhandahålls.

När en mapp innehåller minst ett objekt kan du klicka på nedpilen till vänster om mappens namn för att växla mellan att expandera och minimera mappens innehåll.

För större projektfiler kan du minimera alla mappar i panelen Bibliotek för att göra listan över element kortare, så att den blir enklare att söka i och mer lätthanterlig. Om du vill öppna eller stänga hela mappen i panelen Bibliotek Alt-klickar du på pilen.

Ändra namn på och ordna mappar

Som vi har nämnt tidigare kan du dubbelklicka på en mapp för att ändra namn på den när som helst. Om du sparar element för en specifik klient eller plats är det bra om du namnger alla mappar på ett sådant sätt att de visas invid varandra i panelen Bibliotek.

Mappnamn visas i alfabetisk ordning i panelen Bibliotek i Adobe Muse.
Mappnamn visas i alfabetisk ordning i panelen Bibliotek.

Du bör namnge mappar och objekt i biblioteket på ett beskrivande sätt. Använd inte standardnamnet namnlös som tilldelas i Muse. Genom att lägga till beskrivande namn kan du snabbt leta rätt på objekt i listan med mappar. Om du gör på det här sättet kan du också söka efter specifika biblioteksobjekt, enligt nästa avsnitt.

Hantera resurser i panelen Bibliotek

Söka i panelen Bibliotek

När du har lagt till många olika element i panelen Bibliotek kan det bli svårt att komma i ihåg i vilken mapp ett objekt du vill använda finns. Du kan alltid expandera en mapp för att visa dess innehåll, men detta kan bli tidsödande när du arbetar med stora bibliotek.

Om du vill söka i panelen Bibliotek skriver du in vilken del av objektens namn som helst i fältet Filtrera efter namn.

Alla objekt som matchar detta visas i listan nedanför i expanderade biblioteksmappar.

Du kan söka efter ett visst objekt genom att ange namnet i sökfältet.
Sök efter ett specifikt objekt genom att ange namnet i sökfältet.

När du har slutat söka klickar du på X-knappen för att rensa fältet och visa hela listan av objekt i panelen Bibliotek igen.

Importera resurser

Du kan dela anpassade resurser i biblioteket mellan användare och göra det enkelt att samarbeta med andra designers och standardisera designutseendet. Filer som exporteras från Muse-biblioteket sparas med filtillägget .mulib.

Om du vill importera en biblioteksfil för Muse till ditt aktuella projekt dubbelklickar du på en .mulib-fil. Muse öppnas (om det inte redan är öppet) och innehållet i biblioteksfilen läggs till i panelen Bibliotek.

Eller så följer du de här stegen:

 1. Klicka på Importera Muse-bibliotek i det nedre vänstra hörnet i panelen Bibliotek.
 2. Dialogrutan Importera biblioteksobjekt visas. Bläddra efter en .mulib-fil på datorn och klicka sedan på Öppna.
Klicka på Importera Muse-bibliotek och öppna en .mulib-fil i Adobe Muse.
Klicka på Importera Muse-bibliotek och öppna en .mulib-fil.

De importerade mapparna visas i panelen Bibliotek och kan användas i aktuell fil.

Om du vill importera biblioteksobjekt när du inte är i vyn Design kan du också välja Arkiv > Öppna webbplats och sedan bläddra efter och välja en av .mulib-filerna i dialogrutan Öppna.

Använda biblioteksobjekt på dina webbplatser

Du kan lagra och hantera olika typer av resurser, som bilder, vektorbilder, formulär, sidhuvuden, sidfotelement osv. Du kan använda de här objekten för dina webbplatser på två olika sätt:

Montera biblioteksobjekt:

Välj det objekt du vill använda på din webbplats. Dra biblioteksobjektet till vyn Design.

Montera biblioteksobjekt med brytpunkter:

Om det finns brytpunkter för biblioteksobjekten kan du montera dem i layouten med brytpunkter. Om du vill använda ett biblioteksobjekt med brytpunkter klickar du på plusikonen bredvid objektet. Dra objektet till vyn Design.

Lägga till biblioteksobjekt med brytpunkter i Adobe Muse
Lägga till biblioteksobjekt med brytpunkter

Brytpunkterna för biblioteksobjekt läggs till på sidan. Du kan använda den här funktionen till att lägga till en uppsättning med brytpunkter på mallsidor och underordnade sidor med ett enda klick. Du kan även kopiera brytpunkter mellan olika Adobe Muse-projekt.

Om det finns befintliga brytpunkter på en sida och du lägger till ett biblioteksobjekt med brytpunkter aktiveras alla brytpunkterna för sidan.

Exportera bilder och andra resurser

När du har lagt till innehållet i panelen Bibliotek kan du exportera det som en komplett fil och sedan dela den med andra designers (eller för en snabbare designprocess när du arbetar med flera maskiner).

Det är viktigt att notera att innehåll som är länkat till din egen webbplats (och inte är inbäddat i den) t.ex. Adobe Edge Animate OAM-filer, videoklipp och annat länkat innehåll inte finns i .mulib-filen du skapar när du exporterar element från panelen Bibliotek.

Följ de här stegen för att skapa en Muse-biblioteksfil som också innehåller bildfiler:

 1. I vyn Design skapar du elementet eller en uppsättning element som du vill lägga till i ditt Bibliotek. Den här uppsättningen element kan innehålla rektanglar, text och bildfiler.
 2. Innan du lägger till objekt i panelen Bibliotek ska du öppna panelen Resurser (Fönster > Resurser), högerklicka på bilden du vill exportera och välja Bädda in länk.

Obs! Om det biblioteksobjekt du vill exportera inte innehåller bildfiler hoppar du över steg 2.

 1. Markera önskade element och lägg till dem i ditt bibliotek.
 2. Klicka på knappen för att exportera längst ned i panelen Bibliotek.
Markera de mappar eller objekt du vill exportera och klicka på Exportera.
Markera de mappar eller objekt du vill exportera och klicka på Exportera.

En .mulib-fil skapas och sparas på Skrivbordet (eller där du anger). Distribuera .mulib-filen via e-post eller annan filöverföring till en annan designer eller gruppmedlem.

När mottagaren öppnar .mulib-filen och sedan lägger till biblioteksobjektet på en sida visas bilderna i panelen Resurser som inbäddade bilder.

Skapa anpassade färgrutor

Med hjälp av panelen Bibliotek kan du spara ett element som innehåller alla färger som används i designen för en webbplats. Du kan också välja en anpassad uppsättning stödlinjer och lägga till dem i panelen Bibliotek. Detta är praktiskt för att standardisera utseende och känsla för dina webbplatsprojekt.

Följ de här stegen för att importera en specifik uppsättning färger i en ny .muse-fil för att göra designprocessen snabbare.

 1. Öppna .muse-filen som innehåller de färger du vill lagra. Använd verktyget Rektangel för att skapa en enda rektangelform och använd sedan Alt och dra rektangeln för att skapa flera kopior av den. Ange fyllningen för varje rektangel till en webbplats primära färgvärden med hjälp av verktyget Pipett i menyn Fyllning.
 2. Skapa en ny mapp i panelen Bibliotek för att lagra färgrutorna.
 3. Använd markeringsverktyget för att markera hela uppsättningen rektanglar. Du kan antingen högerklicka på den valda gruppen med rektanglar och välja Lägg till i bibliotek eller klicka på Lägg till valda objekt längst ned i panelen Bibliotek. Ange ett beskrivande namn för uppsättningen färgrutor i fältet för detta.
 4. Markera mappen som innehåller färgrutorna och klicka på Exportera längst ned i panelen Bibliotek för att exportera en Muse-biblioteksfil med valt innehåll. Skicka .mulib-filen med e-post till en gruppmedlem eller överför filen via en USB-enhet.
 5. Mottagare kan öppna .mulib-filen, skapa en ny plats, öppna panelen Bibliotek och klicka på Importera för att importera filen med färgrutorna till Biblioteket. (De kan också välja Arkiv > Öppna webbplats och sedan välja .mulib-filen.)
 6. De kan sedan dra i elementet som innehåller färgerna från panelen Bibliotek och till en sida för att lägga till färgrutorna till panelen Färgrutor.
 7. Mottagaren kan sedan öppna panelen Färgrutor (Fönster > Färgrutor), högerklicka i panelen Färgrutor och välja Ta bort alla oanvända från snabbmenyn som visas.
När du har importerat tar du bort alla oanvända färgrutor på den nya Adobe Muse-webbplatsen.
När du har importerat färgrutorna till en ny plats kan du välja alternativet för att ta bort alla oanvända färger i panelen Färgrutor.

När du har tagit bort de oanvända färgrutorna i panelen Färgrutor kan du ta bort bibliotekselementet från sidan om du vill.

Obs!

Du kan använda samma metod till att importera format för stycken och tecken om du tilldelar dem till text och lägger till en textram som ett element i panelen Bibliotek.

Skapa anpassade miniatyrbilder

Förhandsvisningen för panelen Bibliotek har utformats för att ge dig en visuell indikator för valt innehåll, vilket gör det lättare att välja objekt från Biblioteket och lägga till dem på sidor. Förhandsvisningen har dock konfigurerats för att visa filer som är praktiskt taget fyrkantiga. Om du lägger till ett längre eller högre element eller en uppsättning element i Biblioteket kan det hända att miniatyrbilden i förhandsvisningen skalas.

Skapa anpassade miniatyrbilder i Adobe Muse
Skapa anpassade miniatyrbilder i Adobe Muse

Om du vill kan du skapa en annan miniatyrbild att använda som förhandsvisning av biblioteksobjektet. Gör så här:

 1. Använd Finder i OS X eller Utforskaren i Windows till att leta rätt på följande katalog på datorn:
 • OS X: ~/Library/Preferences/Adobe/AdobeMuseLibrary/
 • Windows: %AppData%/AdobeMuseLibrary/
Obs!

I Mac OS X kan du välja Gå > Gå till mapp för att få tillgång till katalogen. I Windows kopierar du sökvägen ovan och klistrar in den i URL-fältet för att leta rätt på mappen.

 1. Leta rätt på mappnamnet som motsvarar biblioteksmappen i Muse som du vill uppdatera. I det här exemplet har biblioteksmappen namnet nav - bakgrund.
 2. Öppna mappen för att visa innehållet. Den innehåller en PNG-fil.
 3. Använd ett bildredigeringsprogram, t.ex. Photoshop eller Fireworks för att öppna PNG-filen. Redigera PNG-filen efter önskemål.
 4. Spara PNG-filen på aktuell plats och stäng bildredigeringsprogrammet.
 5. Gå tillbaka till Muse och välj objektet i Biblioteket. PNG-filen du har redigerat visas i förhandsvisningen.
Den anpassade PNG-filen visar en miniatyrbild som är enklare att snabbt identifiera.
Den anpassade PNG-filen visar en miniatyrbild som är enklare att snabbt identifiera.

Om du vill ha mer information om hur du arbetar med Adobe Muse går du till hjälpen för Adobe Muse och supportforumet för Adobe Muse.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto