Delta i betaprogrammet för Muse

Adobe Muse säljs som en prenumeration för att Adobe Muse-teamet snabbt ska kunna göra förbättringar och använda ny webbteknik.

Om du prenumerar på Adobe Muse kan du hjälpa till att forma kommande versioner genom att delta i betaprogrammet för Adobe Muse. Genom att göra små förändringar i dina programinställningar för Adobe Muse kan du tillåta att betakod installeras när våra tekniker skapar en ny betaversion. Du får använda och utforska de senaste funktionerna i Adobe Muse – och om du har kommentarer eller förslag kan du skicka dem till Adobe Muse-teamet så att de kan förbättra nästa version.

Arbeta med betaprogramvara för Adobe Muse

Gör så här om du vill börja använda betaprogramvara för Adobe Muse direkt:

 1. Starta Adobe Muse.

 2. Välj Hjälp > Hjälp till att förbättra Adobe Muse.

  Välj alternativet Hjälp till att förbättra Adobe Muse på menyn Hjälp.

  Ett fönster visas med två alternativ för deltagandet:

  • Delta i betaprogrammet för Adobe Muse
  • Delta i Adobes produktförbättringsprogram

  Du kan välja ett eller båda alternativen.

  Markera kryssrutorna bredvid de alternativ du vill aktivera.

  Om du aktiverar det första alternativet, Delta i betaprogrammet för Adobe Muse, får du automatiskt åtkomst till betaversionen av programvaran. Betaversionen ersätter din befintliga installation av Adobe Muse så att du kan börja använda de senaste funktionerna direkt.

  När nya betaversioner av Adobe Muse släpps visas meddelanden automatiskt – precis som att du får meddelande om uppdatering av den aktuella versionen i arbetsytan i Adobe Muse.

  Om du aktiverar det andra alternativet, Delta i Adobes produktförbättringsprogram, skickar programvaran ibland anonyma rapporter till Adobe Muse-teamet, så att de kan lära sig mer om hur andra utvecklare skapar webbplatser med Adobe Muse. Den här informationen är till hjälp när de ska besluta om förbättringar i Adobe Muse.

 3. Markera önskade kryssrutor och klicka på OK.

  Det är allt du behöver göra för att delta i och använda betaprogrammet för Adobe Muse.

  Obs!

  Du kan inte köra båda betaversionen och den aktuella versionen av Adobe Muse samtidigt. Betaprogramvaran innehåller nya funktioner som inte fungerar på rätt sätt när produkten utvecklas. Överväg att återgå till den aktuella versionen av Adobe Muse när du arbetar med ett projekt åt en kund, eller när du har en deadline. Du måste också tänka på att de filer du skapar i betaversionen kanske inte är kompatibla med den aktuella versionen. I en del fall kanske de funktioner du lägger till med betaversionen av Adobe Muse inte fungerar när de publiceras.

Återställa programvaran till aktuell version (inte beta) av Adobe Muse

Du kan när som helst välja att avsluta ditt deltagande i betaprogrammet för Adobe Muse.

 1. Välj Hjälp > Hjälp till att förbättra Adobe Muse.

 2. Avmarkera motsvarande kryssrutor i dialogrutan Hjälp till att förbättra Adobe Muse och klicka på OK.

  Ett varningsmeddelande visas, och du uppmanas att avsluta och sedan starta om Adobe Muse igen.

 3. Nästa gång du startar Adobe Muse visas ett uppdateringsmeddelande, där du uppmanas att installera den senaste versionen av Adobe Muse.

Skicka feedback

När du arbetar med betaversioner av Adobe Muse får du använda nya funktioner som kanske inte är helt färdiga. Du kan se områden som har förbättrats och stöta på buggar. När du designar webbplatser kanske du kommer på en funktion som skulle göra Adobe Muse bättre och enklare att använda. Adobe Muse-teamet tar gärna emot dina kommentarer, frågor och funktionsförslag så att de kan sätta upp nya mål för ingenjörerna.

Adobe Muse utvecklas kontinuerligt. Gör så här om du vill skicka feedback om arbetet med betaversioner av Adobe Muse:

 1. Öppna en webbläsare och gå till Adobe Muse Private Beta Program.

 2. Klicka på Yes Participate (Ja, jag vill delta) och logga in med ditt Adobe ID-id. Du kan föreslå en ny eller förbättrad funktion, lämna in en buggrapport eller ställa en fråga om ett problem du har stött på.

 3. Därefter skriver du din information i forumet Adobe Muse Public Beta, inklusive URL-adressen till din webbplats och en beskrivning av frågan eller förslaget (i förekommande fall).

  Med hjälp av den här informationen kan Adobe Muse-teamet utvärdera din webbplats och ta reda på hur de kan förbättra Adobe Muse så att det blir enklare att använda, och samtidigt tillhandahålla bättre funktioner som du kan använda i din design.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto