Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns på sidan med information om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | februari 2015

Adobe Muse stöder nu HiDPI-bildskärmar i Windows. Om du använder HiDPI-maskinvara i Windows blir gränssnittet i Adobe Muse nu mycket skarpare.

Översikt

HiDPI (High Dots Per Inch) är en term som används för skärmar med hög pixeldensitet eller helt enkelt hög upplösning. Med högre pixeldensitet kan skärmen visa text och bilder med högre kvalitet än en vanlig skärm. Till exempel kan Apples Retina-skärmar som finns på iPhone, iPad, vissa Windows-enheter, iPod touch med mera visa högupplöst text och grafik.

Webbdesign som skapas i Adobe Muse kan dra full nytta av kvaliteten hos skärmar med hög upplösning (HiDPI), till exempel Apples Retina-skärmar.

Vanlig (vänster) och HiPDI-pixeldensitet (höger)
Skillnaden mellan vanlig pixeldensitet (vänster) och HiDPI (höger)

Det är enkelt att dra nytta av HiDPI i Muse:

  • Ändra inställningen av webbplatsens upplösning till HiDPI
  • Skapa bilder som är minst dubbelt så stora (2x) som de kommer att vara på webbsidan

När du laddar upp eller exporterar en HiDPI-webbplats från Muse så inkluderar den genererade koden både standardbilder och bilder av dubbla storleken (2x) och upptäcker automatiskt vilka bilder som ska användas på webbplatsen när den visas på antingen en HiDPI-skärm eller en skärm med standardupplösning.

Aktivera HiDPI i Adobe Muse

Upplösningsmenyn i dialogrutan Ny webbplats ger dig alternativet att välja mellan Standard och HiDPI (2x).

Upplösningsalternativ
Upplösningsalternativ i dialogrutan Webbplatsegenskaper

Du kan ändra upplösningen när du har skapat webbplatsen genom att välja Arkiv > Sidegenskaper.

Skapa resurser med 2x-bilddata

För att dra full nytta av HiDPI-skärmar måste dina resurser vara av högre upplösning så att de kan visas i högre kvalitet. Resursen måste vara minst dubbelt så stor som storleken den visas i på webbplatsen.

Det är enkelt att skapa 2x-bilder. En 2x-resurs måste vara minst dubbelt så stor som den storlek den ska ha på skärmen. Till exempel:

Skapa resurser med 2x-bilddata

När du monterar en HiDPI-resurs på webbsidans arbetsyta optimerar Adobe Muse bilden genom att minska storleken på den med 50 %. Förminskningen i visuell storlek är för att skapa en smidigare och effektivare designupplevelse. Sådana bilder markeras med "2x" i resurspanelen. Tänk på att Adobe Muse bevarar originalresursens data för fungera med högre pixeltäthet när resursen visas på en HiDPI-skärm. Rastrerad text och effekter som visas som bilder genereras automatiskt som 2x och standardstorlek av Adobe Muse vid publicering eller export.

Öppna panelen Resurser för att försäkra dig om att dina resurser är 2x och därmed innehåller tillräckligt med data för att visas i högre kvalitet (Fönster > Resurser). När en resurs innehåller tillräckligt med data visas 2x-ikonen bredvid den. Om 2x-ikonen inte visas bredvid din resurs så innehåller den inte tillräckligt med data för att visas i högsta kvalitet och kommer att visas i standardupplösning.

Panelen Resurser

Exportera HiDPI-bilder

Det finns vissa fall när Adobe Muse inte exporterar en högupplöst bild som är en bild med 2x-data. När bilder storleksanpassas efter behållare, till exempel sidor med bakgrundsbilder, bildspel i helskärm och så vidare, så exporterar inte Adobe Muse en HiDPI-version av bilden vid publicering. I följande specifika fall exporteras bara standardversionen av bilden:

  • 100 % bredd: Anpassa till sida/anpassa till fyllning
  • Bildspel i helskärm: Anpassa till sida/anpassa till fyllning
  • Bakgrund för webbläsare/webbsida: Anpassa till sida/anpassa till fyllning
Tänk även på att bakgrundsbilder som ligger sida vid sida hanteras annorlunda än bakgrundsbilder som är inställda att anpassas till sida eller anpassas till fyllning. När det gäller bilder som är sida vid sida tillhandahåller Adobe Muse bilder i både standardupplösning och hög upplösning, för standardskärmar respektive HiDPI-skärmar, när webbplatsen exporteras.
 
Om du använder en högupplöst bild med 2x-data sida vid sida när du arbetar med Adobe Muse så behandlas den som vilken bild som helst och monteras på webbsidearbetsytan med 50 % av originalstorleken. Bilden som visas i halva storleken (50 %) exporteras som bilden för standardupplösning och originalbilden som högupplöst bild med 2x-data.

Tänka på webbplatsens besökare

HiDPI-skärmar gör att webbplatsens besökare kan se innehåll på webben i högsta kvalitet genom att använda mer bilddata. Dubbelt så stora bilder resulterar i filer som tar upp fyra gånger så mycket plats som bilder i standardupplösning. För att se HiDPI-bilder måste webbplatsens besökare ladda fyra gånger så mycket data. För att innehåll ska kunna visas snabbare på HiDPI-webbplatser exporterar Muse både HiDPI-resurser och resurser i standardupplösning. Resurserna i standardupplösning läses in först, medan HiDPI-resurserna därefter läses in över standardversionerna.

HiDPI-knappwidget (på/av)

Även om lösningen med bilder som läses in över standardversionerna är bekväm för många användare kan den vara problematisk för webbplatsanvändare med internetabonnemang med begränsad dataöverföring eller höga överföringskostnader. Med tanke på sådana användare kan du överväga att lägga till HiDPI-knappwidgeten (på/av). När HiDPI-knappwidgeten (på/av) monteras på en sida så läser sidan först bara in bilder i standardupplösning och knappen är inställd på av. Om webbplatsens besökare slår på HiDPI-knappen så läser sidan därefter in HiDPI-bilder på alla sidor med HiDPI-knappen (på/av) tills besökaren stänger av HiDPI, stänger webbläsaren eller rensar webbläsarens cookie-filer. Sidor som inte har HiDPI-knappen (på/av) läser alltid in HiDPI-bilder när de visas på en HiDPI- eller Retina-skärm. Om webbplatsen inte visas på en HiDPI-skärm eller en Retina-enhet så är knappen inte tillgänglig och sidan läser bara in bilder i standardupplösning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy