Använda widgetar för sociala tjänster på Adobe Muse-webbplatser

Läs om hur du lägger till och konfigurerar widgetarna Facebook: gilla, Facebook: dela, Twitter, Google Maps, YouTube och widgetar för andra typer av socialt innehåll på dina Adobe Muse-webbplatser.

Med hjälp av widgetarna för sociala tjänster i Adobe Muse kan du snabbt och enkelt lägga till verktyg för social delning och för att följa på webbplatsen. Du kan lägga till sociala verktyg som Facebook - gilla, Google Maps och Twitter med ett enda klick.  Det finns stöd för följande widgetar för sociala tjänster i Adobe Muse:

 • Adobe Muse-märke
 • Facebook - gilla
 • Facebook - följ
 • Facebook-kommentarer
 • Google Maps
 • Google+
 • LinkedIn
 • PayPal
 • Pinterest
 • Twitter - följ
 • Twitter - tweet
 • Vimeo
 • YouTube

Om du vill lägga till en widget på sidan drar du den från Fönster > Widgetprogrambibliotek > Sociala och monterar den. Mer information om hur du lägger till och konfigurerar widgetar för sociala tjänster finns i följande artikel:         

Lägga till en widget för sociala tjänster

Du kan använda de sociala widgetarna till att konfigurera anpassad HTML-kod och bädda in den på dina Adobe Muse-sidor på ett enkelt sätt. De flesta webbaserade widgetar har funktioner som också är tillgängliga via HTML-inbäddning på tredjepartswebbplatser. Du kan spara tid genom att lägga till och konfigurera webbinnehåll i Adobe Muse i stället för att generera koden utanför programmet och sedan klistra in den i Adobe Muse som inbäddad HTML.

Så här lägger du till en widget för sociala tjänster på en Adobe Muse-sida:

 1. Öppna den sida där du vill lägga till widgetar för sociala tjänster. Klicka på Fönster > Widgetprogrambibliotek och sedan på Sociala.

  Den fullständiga listan över sociala widgetar visas.

  Widgetar för sociala tjänster i Adobe Muse
  Widgetar för sociala tjänster i Adobe Muse

 2. Dra den widget du vill lägga till och använd sedan verktyget Markering till att montera den i layouten.

  Dra widgeten för sociala tjänster och montera den i vyn Design.
  Dra widgeten för sociala tjänster och montera den i vyn Design.

 3. Med markeringsverktyget kan du ändra utseendet på widgeten genom att dra i dess handtag. Du kan också flytta widgeten tillsammans med de andra webbplatselementen genom att klicka i mitten av den och dra.

 4. Det finns en blå pil längst upp till höger i widgeten. Öppna panelen Alternativ genom att klicka på den pilen. Med hjälp av den panelen kan du konfigurera widgetar för sociala tjänster.

  Du kan få åtkomst till panelen Alternativ genom att klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten när widgeten är markerad.

  Klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten
  Klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten

  Läs nedan om du vill ha mer information om hur du konfigurerar widgetarna för sociala tjänster.

Konfigurera widgetar för sociala tjänster

När du har lagt till widgetar för sociala tjänster på sidan är nästa steg att konfigurera de dem. Läs nedan om du vill ha mer information om hur du konfigurerar widgetarna för sociala tjänster i Adobe Muse.

 1. Om du vill konfigurera widgeten Adobe Muse-märke drar du den från Widgetprogrambibliotek > Sociala och monterar den. Klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten. Välj Ljust eller Mörkt i fältet Färgschema.

  Konfigurera widgeten Adobe Muse-märke
  Konfigurera widgeten Adobe Muse-märke

 2. Du kan använda widgeten Facebook - gilla till att lägga till en ruta som besökare kan använda till att visa och gå till den Facebook-sida som är relaterad till webbplatsen. Om du vill konfigurera den här widgeten drar du widgeten Facebook - gilla från Widgetprogrambibliotek > Sociala och monterar den. Klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten. Du kan konfigurera följande alternativ:

  • Åtgärd: välj Gilla eller Rekommendera. Beroende på vad du väljer visas antal gilla-markeringar eller rekommendationer.
  • Layout: välj Standard, Antal knappar eller Antal rutor. När du väljer layouten Standard visas antal gilla-markeringar tillsammans med text för att uppmana användarna att registrera sig. När du väljer layouten Antal knappar visas endast antal gilla-markeringar respektive rekommendationer. När du väljer layouten Antal rutor visas antal gilla-markeringar respektive rekommendationer som en fyrkantig ruta.
  • Färgschema: välj färgschemat Ljust eller Mörkt för widgeten.
  • URL-adress för att gilla: ange den URL-adress som besökare ska lägga till en gilla-markering till. Om du vill att webbplatsbesökare ska lägga till en gilla-markering till den aktuella sidan på den aktiva webbplatsen väljer du Aktuell sida.
  • Visa Dela: markera den här kryssrutan om du vill att knappen Dela ska visas tillsammans med knappen Gilla eller Rekommendera.
  Konfigurera widgeten Facebook - gilla
  Konfigurera widgeten Facebook - gilla

 3. Om du vill konfigurera widgeten Facebook - följ drar du den från Widgetprogrambibliotek > Sociala och monterar den. Klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten. Du kan konfigurera följande alternativ:

  • Layout: ange hur widgeten ska visas på webbplatsen genom att välja Standard, Antal knappar eller Antal rutor.
  • Färgschema: välj temat Ljust eller Mörkt för widgeten.
  • Profil-URL-adress: ange den URL-adressen till en Facebook-profil som webbplatsbesökare ska följa.
  Konfigurera widgeten Facebook - följ
  Konfigurera widgeten Facebook - följ

 4. Om du vill konfigurera widgeten Facebook-kommentarer drar du den från Widgetprogrambibliotek > Sociala och monterar den. Klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten. Du kan konfigurera följande alternativ i panelen Alternativ:

  • Visa användargränssnitt för mobila enheter: markera den här kryssrutan om du vill att en widgetlayout som passar för mobila enheter ska visas.
  • Färgschema: välj färgschemat Ljust eller Mörkt för widgeten.
  • Sortera efter: sortera kommentarer baserat på datum (äldsta eller nyaste) eller social rangordning.
  • Antal inlägg: ange hur många inlägg som ska visas på webbplatsen.
  • URL-adress att kommentera på: ange den URL-adress som webbplatsbesökare går till när de vill publicera kommentarer. Om du vill använda den aktuella Adobe Muse-sidan markera du kryssrutan Aktuell sida.
  Konfigurera widgeten Facebook-kommentarer
  Konfigurera widgeten Facebook-kommentarer

 5. Om du vill konfigurera Google Maps drar du widgeten Google Maps från Widgetprogrambibliotek > Sociala och monterar den. Klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten Google Maps. Du kan konfigurera följande inställningar i panelen Alternativ:

  • Adress: ange vilket område som ska visas genom att lägga till en adress. 
  • Karttyp: välj om du vill visa en vägkarta eller satellitvyn i Google Earth genom att välja Vägkarta respektive Satellit. Du kan även välja Hybrid och Terräng.
  • Expandera nålinformation: markera den här kryssrutan om du vill att informationsfönstret ska visas när användare klickar på markörer på kartan.
  • Zoomnivå: ange zoomnivå för Google Maps.
  Konfigurera widgeten Google Maps
  Konfigurera widgeten Google Maps

 6. Om du vill konfigurera widgeten Google+ drar du den i vyn Design och monterar den på sidan. Öppna panelen Alternativ genom att klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten. Du kan konfigurera följande alternativ:

  • Storlek: välj storlek för widgeten för den aktiva webbplatsen. Välj storleken Liten, Medelstor eller Standard.
  • Anteckning: välj var du vill visa den anteckningstext som är associerad med widgeten. Du kan ange att anteckningen ska visas i texten, i en bubbla eller att anteckningen inte ska visas.
  • URL-adress: ange den URL-adress som du vill att besökarna ska omdirigeras till när de klickar på widgeten. Ange mål-URL-adressen i fältet. Om du vill använda den aktuella sidan som mål markerar du kryssrutan Aktuell sida.
  Konfigurera widgeten Google+
  Konfigurera widgeten Google+

 7. Om du vill konfigurera widgeten LinkedIn drar du den i vyn Design och monterar den på sidan. Öppna panelen Alternativ genom att klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten. Du kan konfigurera följande alternativ:

  • URL-adress för att dela: ange den URL-adress som besökare omdirigeras till när de klickar på widgeten. Ange URL-adressen i fältet eller markera kryssrutan Aktuell sida.
  • Antal: anslutningsantal. Välj var anslutningsantalet ska visas genom att välja Höger eller Längst upp. Om du inte vill att anslutningsantalet ska visas väljer du Inget.
  Konfigurera widgeten LinkedIn
  Konfigurera widgeten LinkedIn

 8. Du kan konfigurera onlinebetalningstransaktioner med hjälp av widgeten PayPal. Du kan lägga till en knapp på sidan och sedan konfigurera de belopp som ska överföras till ett angett PayPal-konto genom att ange e-postadressen för kontot. Klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten om du vill konfigurera följande inställningar.

  • Typ: välj en av knapptyperna i fältet. Exempel: Köp nu, Visa kundvagn och Lägg till i kundvagn.
  • Knappbild: lägg till en bildfil för knappen. Klicka på Lägg till fil och bläddra efter bildfilen på datorn. Det här fältet är aktiverat för knapptyperna Anpassad Köp, Anpassad Donera, Anpassad Lägg till i kundvagn och Anpassad Visa kundvagn.
  • Storlek: storleken på knappen på webbplatsen. Du kan välja en liten eller stor knapp.
  • E-postadress för betalning: e-postadressen till mottagaren.
  • Belopp: ange beloppet i siffror i det här fältet.
  • Valuta: den valuta du vill använda för transaktionen.
  • Objektnamn: det anpassade namnet för objektet.
  • Objektnummer: det nummer eller den kod du vill använda för objektet.
  • Skattesats: skattebeloppet för objektet.
  • Leveranskostnad: leveranskostnaden för objektet.
  Konfigurera widgeten PayPal i Adobe Muse.
  Konfigurera widgeten PayPal i Adobe Muse.

 9. Om du vill konfigurera widgeten Pinterest drar du den i vyn Design och monterar den i layouten. Öppna panelen Alternativ genom att klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten. Du kan konfigurera följande alternativ i den här panelen:

  • Knapptyp: välj den knapptyp du vill visa på webbplatsen. Välj Lägg till eller Följ mig i listrutan.
  • Pinterest-användarnamn: ange ditt Pinterest-användarnamn i det här fältet. Det här fältet är endast aktiverat när du väljer Följ mig i fältet Knapptyp.
  • Etikett: ange det etikettnamn eller det namn som ska visas när du väljer Följ mig i fältet Knapptyp.
  Konfigurera widgeten Pinterest
  Konfigurera widgeten Pinterest

 10. Om du vill konfigurera widgeten Twitter - följ drar du den och monterar den i layouten. Klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten. Använd menyn Alternativ till att konfigurera följande alternativ:

  • Twitter-användarnamn att följa (@): ange Twitter-användarnamnet i det här fältet. Som standard visas värdet i widgeten.
  • Storlek: välj en storlek för widgeten: Medelstor eller Stor
  • Visa användarnamn: markera den här kryssrutan om du vill att det användarnamn du har angett i widgeten ska visas.
  Konfigurera widgeten Twitter - följ
  Konfigurera widgeten Twitter - följ

 11. Om du vill konfigurera widgeten Twitter - tweet drar du den och monterar den på Adobe Muse-sidan. Klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten. Du kan konfigurera följande inställningar i panelen Alternativ:

  • URL-adress för att dela: ange den URL-adress som besökare omdirigeras till när de klickar på widgeten. Om du vill använda den aktuella sidan på den aktiva webbplatsen som mål markerar du kryssrutan Aktuell sida.
  • Storlek: välj en storlek för widgeten: Medelstor eller Stor.
  • Twitter-inläggstext: ange den anpassade Twitter-inläggstexten i det här fältet.
  • Twitter-användarnamn för att rekommendera (@): ange ditt Twitter-användarnamn i det här fältet.
  • Visa antal: markera den här kryssrutan om du till att det antal som är relaterat till Twitter-inlägget ska visas.
  Konfigurera widgeten Twitter - tweet
  Konfigurera widgeten Twitter - tweet

 12. Om du vill konfigurera widgeten Vimeo-videofilm lägger du till den från Widgetprogrambibliotek > Sociala. Klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten. Du kan konfigurera följande inställningar i panelen Alternativ:

  • Videofilms-ID: ange ID:t för videofilmsfilen. 
  • Färg på videofilmskontrollen: ange den hexadecimala koden eller välj den färg du vill använda för videofilmskontrollerna.
  • Visa porträtt: markera det här alternativet om du vill att porträttet ska visas som bakgrund när videofilmen spelas upp.
  • Visa titel: markera det här alternativet om du vill att titeln på videofilmen ska visas.
  • Visa signatur: markera det här alternativet om du vill att signaturen ska visas i videofilmen.
  • Spela upp automatiskt: markera det här alternativet om du vill att videofilmen ska spelas upp automatiskt på webbplatsen.
  • Slinga: markera det här alternativet om du vill att videofilmen ska spelas upp flera gånger på den publicerade webbplatsen. 
  Konfigurera widgeten Vimeo-videofilm
  Konfigurera widgeten Vimeo-videofilm

 13. Om du vill konfigurera widgeten YouTube-videofilm lägger du till widgeten från Widgetprogrambibliotek > Sociala. Klicka på den blåa pilen längst upp till höger i widgeten. Du kan konfigurera följande inställningar i panelen Alternativ:

  • Videofilms-ID: ange ID:t för den videofilm du vill lägga till på webbplatsen.
  • Tema: välj temat Ljust eller Mörkt för widgeten. 
  • Färg på förloppsindikatorn: välj om förloppsindikatorn ska vara vit eller röd.
  • Starttid: ange från vilken position i videofilmen som du vill börja spelas upp den på webbplatsen.
  • Visa kontroller: markera det här alternativet om du vill visa kontrollalternativen i YouTube-videofilmen på webbplatsen.
  • Tillåt helskärmsläge: markera den här kryssrutan om du vill att användare ska kunna visa den här videofilmen i helskärmsläge.
  • Visa information: markera det här alternativet om du vill visa information om videofilmen under den.
  • Visa anteckningar: markera det här alternativet om du vill att anteckningar och lagertext ska visas i videofilmen.
  • Spela upp automatiskt: markera det här alternativet om du vill att videofilmen ska spelas upp automatiskt på den publicerade webbplatsen.
  • Visa relaterade: markera det här alternativet om du vill visa relaterade YouTube-videofilmer.
  • Slinga: markera det här alternativet om du vill att videofilmen ska spelas upp flera gånger.
  Konfigurera widgeten YouTube-videofilm
  Konfigurera widgeten YouTube-videofilm

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto