Optimera Adobe Muse-webbplatser för sökmotorer

Läs om hur du optimerar webbplatser för sökmotorer för att förbättra sidrangordningen och göra dina webbplatser mer synliga.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Optimering för sökmotorer går ut på att få en webbplats att synas bättre på nätet, genom att den placeras högre i listor med resultat från sökmotorer. Webbplatser med den högsta rangordningen hamnar högst upp i listan, och då är det troligare att användare som söker online besöker sidan. Genom att optimera en webbplats för sökmotorer kan webbplatsens rangordning förbättras, och det brukar leda till mer trafik.

I den här artikeln går vi igenom några metoder och tips du kan testa med för att förbättra rangordningen för de webbplatser du skapar i Adobe Muse. På arbetsytan i Adobe Muse finns många användbara funktioner för platsoptimering som du kan använda till att öka din synlighet och dirigera trafik till dina webbsidor.

I processen att lista webbplatser på internet går sökmotorer omkring på webben genom att följa länkar som länkar webbplatser och resurser. Sökmotorerna utvärderar innehållet på sidor och i resurser i en process som kallas indexering. Indexering är viktigt eftersom det är en konstant utvärdering som uppdaterar sökmotorerna om det innehåll som är tillgängligt på webben. Om en webbplats inte längre är tillgänglig tas den bort från sökresultaten. Sökmotorer använder resultatet från indexeringen till att avgöra innehåll och rangordning för webbplatser.

Med hjälp av indexering kan sökmotorer ge bra förslag på webblänkar i sökresultaten som matchar en viss sökfråga eller fras. Om du till exempel skriver "Adobe" i ett sökfält och klickar på Sök visas en lista med webbsidor i sökresultatet. I resultatet visas länkar till webbplatser som sökmotorn anser har innehåll som är relaterat till Adobes program och produkter.

Många parametrar används när sökmotorn ska avgöra vilka webbplatser som kommer högst upp i listan. En hög rangordning är mycket värdefull eftersom den innebär att personer som söker efter det aktuella nyckelordet mer sannolikt besöker just din webbplats. Genom att följa rekommendationerna nedan kan du underlätta sökmotorernas indexering, så att nya besökare som söker online lättare hittar till dina webbplatser.

Hur webbplatser indexeras i sökmotorer

Webbplatser kan innehålla inbäddad metadatainformation, som författare, nyckelord, beskrivningar och språkinformation. Nyckelorden och beskrivningarna kan hjälpa till att identifiera syftet med en webbplats och vilket innehåll som finns där. Dessa metaetiketter är inbäddade i HTML-källkoden, de visas inte visuellt när sidan visas i en webbläsare.

Tidigare utvärderade sökmotorer både metadatanyckelord och beskrivningar vid indexeringen. Webbutvecklare lade ibland till hundratals nyckelord i hopp om att sidan skulle synas bättre i sökresultat. I en del moderna sökalgoritmer, t.ex. i Googles sökmotor, räknas inte längre nyckelord i beräkning av rangordning, men det är fortfarande en bra tidsinvestering att uppdatera dem. Nyckelord kan förbättra rangordningen i andra sökmotorer och i Googles sökapp som används av större webbplatser. Metadatabeskrivningar visas ofta som en beskrivning när din sida dyker upp i ett sökresultat, eller som standardbeskrivning på Facebook, Google+ och andra sociala nätverk. En intressant beskrivning kan generera trafik till webbplatsen.

Sökmotorer utför ofta fritextindexering, vilket innebär att de tolkar hela textinnehållet på webbplatsen. Texten i rubriketiketter (h1, h2, h3, osv.) anses vara särskilt viktig, eftersom sidhuvuden ofta sammanfattar vilken information som visas. Med styckeformat kan du definiera behållare för stycketaggar, och skapa en sida där en h1-rubrik används för den översta raden i textmaterialet, en h2-rubrik för en underrubrik och en h3-rubrik för en ännu mindre rubrik. Textformateringen visar hur viktig rubriktexten på varje nivå är för sökmotorer. När du definierar format för att använda stycketaggar och använder dem på rubriktext kan du skapa välformad HTML-kod – som sökmotorer tycker är särskilt enkel att navigera i.

När indexering utförs på en sidas innehåll analyseras bilder och andra länkade resurser. Om resurserna har rubriker eller alternativ text tolkas den här textinformationen. Verktygstips som läggs till för hyperlänkar utvärderas också. Sökmotorn använder allt textinnehåll som kan identifieras vid indexeringen, för att kunna fatta informerade beslut om varje sidas innehåll. Om du lägger till rubriker och alternativ text för bilder, och verktygstips för länkar, ser du dessutom till att fler kan ha glädje av dina webbplatser, inklusive personer som använder hjälpmedel för att surfa på webben.

Kontrollera dina webbplatser regelbundet och ta bort eller rätta till brutna länkar. Om sökmotorer hittar brutna länkar kan de anta att webbplatsen inte längre uppdateras. Lös även problem med bilder eller länkade resurser som saknas. Äldre webbplatser som inte underhålls kan ges en lägre rangordning i sökresultat.

Lägga till metadatanyckelord och beskrivningar i sidegenskaper

När du skapar en webbplats i Adobe Muse visas en uppmaning om att ange egenskaper för den. Det här är attribut som påverkar varje sida på webbplatsen, som layoutvärden eller hur länkar ska visas. Varje sida har däremot också enskilda egenskaper som du kan ställa in med olika attribut. Du kan till exempel ställa in menyalternativ som anger om en sida ska visas på en meny och uppdatera de metadata som läggs till i källkoden, men inte visas i webbläsare.

Så här uppdaterar du sidegenskaper för en sida:

 1. Dubbelklicka på miniatyrbilden för en sida i vyn Planera så att den öppnas den i vyn Design. Sidan öppnas på en egen flik och kan redigeras.

 2. Välj Sida > Sidegenskaper.

  Använd menyn Sida och öppna dialogrutan Sidegenskaper.

 3. Klicka på fliken Metadata i dialogrutan Sidegenskaper så att du få åtkomst till de fält där du kan ange metadatainformation.

  Lägg till metadatatext i dialogrutan Sidegenskaper.

 4. Klicka i fältet Beskrivning och ange söktermer som matchar webbplatsens innehåll. Om du t.ex. skapar en sida om herrelösa hundar kan du skriva en kort sidbeskrivning: "Rädda en hund och hitta din bästa vän. Vi är det största hemmet för herrelösa hamiltonstövare i Skåne, och sysslar med att hitta nya familjer åt kärleksfulla hundar."

 5. Klicka i fältet Nyckelord och ange söktermer som matchar webbplatsens innehåll. Om du till exempel skapar en webbplats om hundar kan du skriva nyckelord som matchar innehållet, som: herrelösa hundar skåne, hamiltonstövare, bruna hamiltonstövare, äldre hamiltonstövare, hundar sjukvård, hundar skötsel, hundar adoption.

 6. Om du vill uppdatera fältet Sidnamn måste du komma ihåg att sidnamnet är den etikett som visas i menywidgetar på hela webbplatsen.

 7. Fältet Sidrubrik får automatiskt sidnamnet som värde. Sidrubriken visas i webbläsarfönster, på flikar i webbläsaren och i listor med bokmärken (beroende på vilken webbläsare som används för att visa webbplatsen). Om du vill ändra den avmarkerar du kryssrutan bredvid Samma som sidnamnet och anger en ny sidrubrik.

 8. När du är färdig med att uppdatera metadata stänger du dialogrutan Sidegenskaper genom att klicka på OK.

Lägga till rubriker och alternativ text för bilder

När du placerar ut bilder på en sida kan du öppna dialogrutan Bildegenskaper och ange både en rubrik och alternativ text för bilden.

Här följer en kort beskrivning av de olika egenskaperna:

Rubrik: I många webbläsare visas rubriken tillsammans med bilden, vanligtvis som ett verktygstips när användaren håller pekaren ovanför bilden.

Alternativ text: Om det inte går att visa bildfilen visas den här texten istället. Alternativ text används också till att beskriva bilder för besökare med synnedsättning, som använder hjälpmedel för att visa webbplatsens innehåll.

Du bör helst ange rubriker och alternativ text för alla resurser på webbplatsen, så att besökare får bästa möjliga upplevelse när de visar dina sidor. Verktygstips är användbara när du ska ange ytterligare information om bilder, och med alternativ text blir webbplatser mer tillgängliga för skärmläsare där grafiskt innehåll presenteras verbalt.

Så här lägger du till rubriker och alternativ text:

 1. Markera en utplacerad bild.

 2. Högerklicka på bilden och välj Lägg till rubrik eller Lägg till alternativ text på snabbmenyn.

  Välj att lägga till en rubrik eller alternativ text.

 3. Ange bildens rubrik i fältet Rubrik i dialogrutan Bildegenskaper. Om bilden exempelvis är Adobes logotyp kan du skriva: Adobe Systems Inc.

  Ange den text du vill visa som verktygstips i fältet Rubrik.

 4. Ange en beskrivning av det grafiska innehållet i fältet Alternativ text, exempelvis: Adobes logotyp.

 5. Stäng dialogrutan Bildegenskaper genom att klicka på OK.

Ställa in verktygstips för länkade bilder och text

Du kan skapa verktygstips som visas när besökare håller pekaren över en länk. De här verktygstipsen visas för både bild- och textlänkar. Verktygstips är användbara för besökare eftersom de kan få mer information om det länkade innehållet innan de faktiskt klickar på länken. Verktygstips är också bra eftersom de ger sökmotorer en beskrivning av det innehåll som refereras från en viss sida.

Så här lägger du till ett verktygstips för ett element med en länk:

 1. Markera text- eller bildlänken.

 2. Klicka på texten Hyperlänkkontrollpanelen, till vänster om menyn Hyperlänk. Alternativen för Hyperlänk visas.

  Visa länkalternativ genom att klicka på den blå texten Hyperlänk på kontrollpanelen.

 3. Ange ett verktygstips i fältet Verktygstips. Om textlänken exempelvis länkar tillbaka till startsidan kan du ange: Återgå till startsidan.

 4. Klicka på ett annan ställe på sidan för att stänga länkalternativen.

Använda styckeformat till att formatera text och ställa in stycketaggar

 1. Klicka på och dra ett textfält med hjälp av textverktyget. Ange textinnehåll, exempelvis: Det här är text.

 2. Formatera texten och ställ in teckensnitt, teckenstorlek, färg och andra inställningar. Låt texten vara markerad med textverktyget och uppdatera antingen alternativen på kontrollpanelen eller använd alternativen i panelen Text. Du kan till exempel ange följande textformatering:

  • Webbsäkert teckensnitt: Verdana
  • Teckenstorlek: 24
  • Färg: Brun (#8C6239 eller R=140 G=98 B=57)
  • Spärra/knip: 6
  • Radavstånd: 120 %
  Formatera texten med panelen Text eller alternativen på kontrollpanelen.

 3. Öppna panelen Styckeformat. Behåll markeringen av texten och klicka på ikonen Skapa nytt format längst ned i panelen Styckeformat.

  Klicka på knappen Nytt format och skapa ett nytt format.

  Det nya formatet innehåller formatattribut och får standardnamnet Styckeformat.

 4. Dubbelklicka på namnet Styckeformat så att du öppnar dialogrutan Alternativ för format, och ange ett formatnamn för det nya formatet: Brown Header Large. Använd menyn Stycketagg till att ange HTML-taggen för det format som ska associeras med h1-rubriken.

  Välj h1 från menyn Stycketagg.

 5. Spara styckeformatalternativen genom att klicka på OK. Du kan nu använda styckeformatet till att uppdatera både visningen av och HTML-taggen för de rubriker på webbplatsen du använder formatet på.

  Det är bra att skapa och använda h1-rubrikformat för den översta texten (ofta den största) på en sida.

  Skapa fler styckeformat för h2, h3 osv. och använd de formaten för de underrubriker som visas i fallande ordning på webbplatsens sidor.

  På välformade webbplatser används rubriker som visas i fallande ordning i syfte att definiera olika nivåer av textinnehåll.

  När du har skapat styckeformat för alla rubriker kan du snabbt välja den text du vill formatera och sedan klicka på formatets namn i panelen Styckeformat för att använda formatets attribut och stycketaggar på texten.

Information om filen sitemap.xml som genereras när du exporterar eller överför en webbplats

När du exporterar eller överför din Adobe Muse-webbplats till en tredjepartsleverantör av värdtjänster med hjälp av dialogrutan Överför till FTP-värd genereras en fil med namnet "sitemap.xml" som innehåller en lista med alla sidor och resurser på webbplatsen. Den här filen gör att sökmotorer enklare kan indexera innehållet på din webbplats.

Om du har dina webbplatser på Adobes värdservrar läggs det domännamn du lägger till för en webbplats automatiskt till i det interna serverindexet så att du inte behöver göra något själv.

Du kan använda den webbplatskarta som genereras i Adobe Muse till att förbättra rangordningen för din webbplats i sökmotorer. Om du överför filerna med hjälp av Adobe Muse överförs filen "sitemap.xml" till värdservern tillsammans med de andra filerna. Om du exporterar webbplatsen och använder en FTP-klient till att överföra filerna överför du den här filen tillsammans med de andra resurserna i den exporterade mappen.

För att förbättra sökmotoroptimeringen för webbplatsen inkluderas bilder i webbplatskartan med taggen <image:image>. Bildtexterna för bilderna inkluderas med taggen <image:caption>.  Med undantag för .png-filer inkluderas även bilder som har roterats och bilder med effekter i webbplatskartan.

Om du överför bilder med samma filnamn men med annan alternativ text inkluderas bilderna separat med taggen <image:caption>. Den alternativa texten ingår i bildtexten.

Så här anger du domännamnet i den exporterade filen "sitemap.xml":

 1. Välj Arkiv > Exportera som HTML.

  Exportera alla webbplatsfiler till en mapp på datorn.

 2. Ange domännamnet i fältet Domännamn.

  Ange webbplatsens domännamn i fältet Domännamn.

 3. Kontrollera att domännamnet är rätt stavat med följande format: minplats.se

 4. Klicka på OK för att lägga till domännamnet i filen sitemap.xml och slutför exportprocessen. När webbplatsen har exporterats kan den mapp som innehåller webbplatsfilerna överföras till valfri värdtjänstleverantör.

  Obs! När du överför din webbplats genom att välja Arkiv > Överför till FTP-värd läggs det domännamn du anger i fältet Domännamn till i filen sitemap.xml.

  Ange domännamnet i dialogrutan Överför till FTP-värd.

Om du vill lära dig hur Googles sökmotor använder filen sitemap.xml kan du gå till Googles hjälpsidor för webbutvecklare.

Om du vill ha mer information om hur du utformar webbplatser i Adobe Muse går du till hjälpsidan för Adobe Muse. Du kan även gå till webbplatsen med dagens Adobe Muse där du kan få inspiration för dina egna projekt.

Videofilm | Visa analysinformation för din webbplats

lynda.com - James Fritz

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto