Använda panelen Justera till att ordna objekt

Om du vill ha mer information om hur du justerar två eller fler sidelement med hjälp av panelen Justera läser du i den här artikeln.

Justera objekt på en Adobe Muse-webbplats

Du kan använda panelen Justera till att justera två eller fler sidelement mot varandra eller inom ett innehållsområde.  Med responsiv webbdesign kan du justera sidelementen för den enhet du utformar webbplatsen för.

Om du vill visa panelen Justera väljer du Fönster > Justera, eller klickar på fliken Justera så att panelen aktiveras. När panelen Justera är öppen visas en bockmarkering bredvid alternativet Justera på menyn Fönster.

I det här exemplet ska du justera knappen Dela mot droppbilden nedanför den. Gör så här:

 1. Markera knappen Dela med markeringsverktyget. Tryck på och håll ned knappen Skift så att du även markerar droppbilden nedanför det bruna fält du monterade tidigare.

 2. Kontrollera alternativen i panelen Justera när båda objekten är markerade.

  Använd inställningarna i panelen Justera och placera ut ett eller flera objekt på sidan.

  Använd menyn längst upp i panelen Justera och välj de element som ska justeras:

  Justera mot markering: valda element justeras mot sig själva

  Justera mot innehållsområde: markerade element justeras mot omgivande innehållsområde

  Det finns sex inställningar i avsnittet Justera objekt:

  • Justera efter vänsterkanter
  • Justera efter horisontella mittpunkter
  • Justera efter högerkanter
  • Justera efter överkanter
  • Justera efter vertikala mittpunkter
  • Justera efter underkanter

  Avsnittet Fördela objekt innehåller också sex inställningar:

  • Fördela efter vänsterkanter
  • Fördela efter horisontella mittpunkter
  • Fördela efter högerkanter
  • Fördela efter överkanter
  • Fördela efter vertikala mittpunkter
  • Fördela efter underkanter

  I det här exemplet är målet att justera knappen Dela vertikalt mot droppbilden, så att de är centrerade kring en horisontell mittpunkt.

 3. Låt den översta menyn vara inställd på Justera mot markering och klicka på knappen Justera efter horisontella mittpunkter. Lägg märke till hur elementen flyttas så att de staplas vertikalt på sidan, med samma horisontella mittpunkt.

  Obs!

  Du kan också justera objekt kring mittpunkter genom att klicka och dra ett av elementen. När det är justerat mot ett annat objekt visas en blå linje tillfälligt som indikation.

  När du drar ett element visas en blå linje om objektet är justerat mot ett annat objekt på sidan.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto