Använda fyllning och webbläsarfyllning i Adobe Muse

Läs om hur du använder alternativen för webbläsar- och bakgrundsfyllning i Adobe Muse.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Webbläsarfyllningar och bakgrundsbilder i Adobe Muse

När du utformar en webbplats utgör bakgrundsfyllningar en viktig del av designen. Du kan använda Bakgrundsfyllning till att lägga till en bakgrundsfärg eller bild för webbplatsen. Du kan använda bakgrundsbilder till att visa varumärket för en produkt eller tjänst. På samma sätt kan du använda bakgrundsfyllningar som en del av designen eller till att matcha färgtemat för webbplatsen.

När du lägger till en bakgrundsfyllning och visar webbplatsen i en webbläsare visas den valda bilden eller färgen som bakgrund i webbläsarfönstret. Om du vill göra designen konsekvent använder du bakgrundsfyllningen på mallsidan.

Om du vill ha mer information om hur du använder bakgrundsfyllning i Adobe Muse läser du i följande artikel. Du kan göra något av följande: 

Fylla webbläsaren med en bakgrundsfärg

 1. Gå till vyn Planera och dubbelklicka på miniatyrbilden av A-mallsidan för att öppna den i vyn Design.

  A-mallsidan öppnas på en egen flik längst upp på arbetsytan.

  Markeringsindikatorn visas längst upp till vänster i kontrollpanelen. När det inte finns något valt sidelement visas ordet "Sida" i markeringsindikatorn. Om du väljer ett objekt på en sida, till exempel en bild, visas ordet "Bildram" i markeringsindikatorn.

  Du kan använda markeringsindikatorn till att bekräfta att du har valt rätt element. Om du väljer något annat sidelement kan du välja sidan genom att klicka i det gråa området utanför sidan.

  När du har valt sidan kan du använda menyerna i kontrollpanelen till att uppdatera fyllningsfärgen och linjeinställningarna.

 2. Klicka på Webbläsarfyllning i kontrollpanelen. Välj den färg du vill använda i fältet Färg. Du kan välja bakgrundsfyllningsfärg på följande sätt:

  • Välj en färg med hjälp av färgväljaren.
  • Ange ett RGB-värde.
  • Ange det hexadecimala värdet i fältet Hexadecimalt värde.
  • Välj en färg genom att klicka på en sparad färgruta.
  Ange en färg som bakgrundsfyllning
  Ange en färg som bakgrundsfyllning

 3. Om du vill använda helfylld fyllningsfärg eller en övertoningsfyllningsfärg väljer du Helfylld eller Övertoning i panelen Webbläsarfyllning. Du kan använda alternativknapparna till att välja en helfylld fyllningsfärg eller en övertoningsfyllningsfärg.

 4. Om du vill använda en övertoning anger du Fyllningstyp till Övertoning. Ange färgrutorna till de första och sista färgstegen.

  Ange Fyllningstyp till Övertoning
  Ange Fyllningstyp till Övertoning

 5. Ange riktningen för övertoningen genom att ange Riktning till Horisontellt eller Vertikalt.

 6. Klicka på Fyllning i kontrollpanelen. Ange fyllningsfärg för sidan till Ingen .  En vit färgruta med en röd diagonal linje visas på menyn Fyllning.

  Ange Fyllning till Ingen i Adobe Muse
  Ange Fyllning till Ingen

Fylla bakgrunden med en bild

Det är vanligt att använda bilder som bakgrundsfyllningar vid utformning för webben. Du kan fylla bakgrunden med en upprepad bild eller med en enda bild. Dessutom kan du välja position och rullningsegenskaper för bakgrundsbilder.

Om du vill ha mer information om hur du använder bilder som bakgrundsfyllning i Adobe Muse läser du nedan.

 1. Öppna mallsidan för .muse-filen. 

  Du kan lägga till en bakgrundsbild för en viss sida, men om du vill att bakgrundsbilden ska visas på alla sidor lägger du till den på mallsidan.

 2. Klicka på Webbläsarfyllning i kontrollpanelen. Ange Fyllningstyp till Helfylld.

  Ange en bakgrundsbild som visas i webbläsarfönstret.
  Ange en bakgrundsbild som visas i webbläsarfönstret.

  Obs!

  Om du anger Fyllningstyp till Övertoning går det inte att ange en bild som bakgrundsfyllning.

 3. Om du vill välja en bild som bakgrundsfyllning klickar du på Lägg till bild. Bläddra efter bildfilen på datorn. Klicka på Öppna för att ange bakgrundsbilden.

 4. Ange passning för bakgrundsbilden. Du kan välja ett av följande alternativ:

  • Anpassa till fyllning: anpassa storleken på bakgrundsbilden genom att skalförändra den. Bilden skalförändras enligt de inställningar du anger.
  • Anpassa till sida: bilden skalförändras så att den får plats på sidan.
  • Ursprunglig storlek: bilden används som bakgrundsfyllning med den ursprungliga storleken.
  • Sida vid sida: bilden upprepas i bakgrunden. Du kan använda det här alternativet till att upprepa en mindre bild över hela webbläsarfönstret, oavsett vilken storlek besökarna har på bildskärmen.
  • Sida vid sida horisontellt: upprepa bilden sida vid sida horisontellt.
  • Sida vid sida vertikalt: upprepa bilden sida vid sida vertikalt.

  Det är vanligt att visa bakgrundsbilder sida vid sida vid utformning av webbplatser. När du publicerar webbplatsen behöver den ursprungliga lilla bild du anger ska visas sida vid sida i bakgrunden endast läsas in en gång i webbläsaren. Du kan använda bakgrundsbilder som visas sida vid sida till att täcka större områden på sidan utan att påverka hämtningshastigheten eller prestanda för webbplatsen.

 5. Om du vill ange position för bakgrundsbilden väljer du någon av de nio positionerna i stödrastret. Om du till exempel klickar på fyrkanten i mitten visas bilden i mitten av webbläsarfönstret.

  Obs!

  Om du vill ta bort en bakgrundsfyllning klickar du på papperskorgsikonen bredvid mappikonen.

 6. Stäng panelen Webbläsarfyllning genom att klicka utanför den.

 7. Om du vill visa bakgrundsbilden förhandsvisar du webbplatsen i Adobe Muse eller i en webbläsare.

Använda 100 % av sidbredden för sidelement

Om du anger att ett objekt ska visas på 100 % av sidbredden fyller det hela webbläsaren horisontellt, oavsett hur brett besökarens webbläsarfönster är. Om du anger att ett sidelement även ska justeras mot webbläsarfönstrets övre och nedre kanter kommer objekt som du fyller med en helfylld färg och resurser med passning också att expanderas så att de fyller det tillgängliga utrymmet.

 1. Öppna den sida där du vill ange bredden för ett sidelement till 100 % av sidbredden. Markera sidelementet. Rita till exempel en rektangel som täcker hela sidans bredd och har en höjd på cirka 250 pixlar. Placera den nära underkanten av sidan.

 2. Se till att rektangeln är markerad och ange Linjebredd till noll. Du kan se att rektangeln är markerad eftersom ordet "Rektangel" visas i markeringsindikatorn längst upp till vänster.

  Använd fältet Linje till att ange linjen för den valda rektangeln till 0.
  Använd fältet Linje till att ange linjen för den valda rektangeln till 0.

 3. Klicka på Fyllning i kontrollpanelen. Ange menyn Fyllning till Ingen. En vit färgruta med en röd diagonal linje visas.

  Använda menyn Fyllning till att välja rektangelfyllningen
  Använda menyn Fyllning till att välja rektangelfyllningen

 4. Klicka på Lägg till bild i panelen Fyllning. Bläddra efter bilden och klicka sedan på Öppna.

 5. Välj Sida vid sida horisontellt i listrutan Passning . När du väljer det här alternativet visas bilden sida vid sida horisontellt från vänster till höger.

  Ange rektangeln med bilden till 100 % av sidbredden
  Ange rektangeln med bilden till 100 % av sidbredden

 6. Placera längst ned i det synliga området genom att dra i omformningshandtagen. Justera bredden så att den skär den vänstra, undre och högra sidan av sidan.

  En röd kant visas tillfälligt, vilket anger att du har angett rektangeln till 100 % av sidbredden.

Ändra opacitet och genomskinlighet för bakgrundsfyllningar

Förutom att lägga till en bild som bakgrundsbild för webbplatsen kan du även ändra opacitet för fyllningen. Du kan göra fyllningsfärgen för en sida delvis genomskinlig. I Adobe Muse används som standard en vit fyllning för mallsidan. Du kan kontrollera färgen och genomskinligheten för sidan.

 1. Expandera menyn Webbläsarfyllning genom att klicka på den i kontrollpanelen. Om du vill välja en bild som bakgrundsfyllning klickar du på Lägg till bild.

 2. Expandera menyn Fyllning genom att klicka på den i kontrollpanelen.

 3. Ange Opacitet till 80 %. Den här inställningen innebär att den huvudsakligen fortfarande är ogenomskinlig, men att den har 20 % genomskinlighet. Du kan fortsätta redigera sidan och lägga till en kant eller använda andra grafiska effekter.

  Ange opacitet för bakgrundsfyllningen
  Ange opacitet för bakgrundsfyllningen

Rullningseffekter för bakgrundsfyllningar

Du kan lägga till rörelseeffekter till bilder som du använder som bakgrundsfyllningar. Mer information om hur du anger rullningsegenskaper för bakgrundsbilder finns i Använda rullningsrörelse på en bakgrundsbild.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto