Använda stödlinjer och linjaler i Adobe Muse

Läs om hur du anger sidhuvuden, sidfötter och innehåll med stödlinjer och linjaler i Adobe Muse.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Ange sidhuvuds-, sidfots- och innehållsområde med stödlinjer

En mallsida innehåller fem horisontella stödlinjer som du kan flytta. De övre och nedre stödlinjerna bestämmer den övergripande sidstorleken. De mellersta två stödlinjerna definierar huvuddelen av sidinnehållet - området mellan sidhuvudets nedre kant och sidfotens övre kant.

Visa beskrivningen genom att hålla pekaren över de övre och nedre stödlinjerna in Adobe Muse
När du hovrar över stödlinjerna i designvyn visas ett verktygstips.

Obs!

Om du måste aktivera eller avaktivera dessa stödlinjer högerklickar du i det grå området till höger på sidan och väljer Visa/dölj stödlinjer och Visa/dölj sidhuvud och -fot. Du kan också använda menyn Visa på kontrollpanelen högst upp på arbetsytan för att välja Visa/dölj stödlinjer och Visa/dölj sidhuvud och -fot. Dessa inställningar fungerar som en alternativknapp; om stödlinjerna för tillfället visas, kan du med detta alternativ dölja dem. Om stödlinjerna för tillfället är dolda kan du välja alternativet för att visa dem igen.

Följ stegen nedan för att ställa in stödlinjer och definiera sidområden.

 1. Med mallsidan öppen i designvyn drar du stödlinjerna för sidans överkant och sidhuvud till 40 bildpunkter från sidans överkant.

 2. Dra stödlinjerna för sidans nederkant och sidfot till 650 bildpunkter, och dra sedan stödlinjen för webbläsarens nederkant till 900 bildpunkter. Utöver de fem stödlinjerna som definierar sidans överkant, sidhuvud, sidfot, underkant och webbläsarens underkant kan du använda hjälplinjer till att justera objekt på sidan. Med hjälplinjer kan du justera element i sidans design.

Justera element på en sida med hjälp av stödlinjer

Hjälplinjer är användbara när du vill justera sidelement i en design. Du kan välja att visa eller dölja stödlinjerna när du arbetar.

Gör något av följande när du vill visa eller dölja stödlinjer:

 1. Välj Visa > Visa stödlinjer.

  Eller

  Högerklicka på det gråa området utanför siddesignen och välj Visa stödlinjer från menyn som visas.

  Båda menyalternativen fungerar som en omkopplare. När stödlinjerna visas kan du dölja dem och tvärtom.

  Visa stödlinjer genom att välja Visa > Visa stödlinjer
  Välj Visa stödlinjer på menyn Visa eller på sammanhangsmenyn om du vill visa dem när du designar en sida.

 2. Om du vill arbeta med hjälplinjer måste du även visa linjaler. Om du vill aktivera linjaler väljer du Visa > Visa linjaler.

 3. Så här arbetar du med hjälplinjer:

  • Klicka på ett område på linjalen och dra ut stödlinjen. Du kan dra ut horisontella stödlinjer från den övre linjalen eller vertikala stödlinjer från den vänstra linjalen. Du kan också dubbelklicka på en bockmarkering på en linjal om du vill ställa in en stödlinje på ett exakt mått.
  • Du kan ändra position för en stödlinje genom att markera den i det gråa området bredvid sidan. Ändra positionen genom att klicka på och dra i stödlinjerna. Du kan också klicka på och dra en markeringsram i det gråa området om du vill markera flera stödlinjer åt gången.
  • När du har markerat flera stödlinjer samtidigt kan du dra dem i grupp till en annan plats på sidan.
  • När du har markerat en grupp stödlinjer kan du även ändra skala för stödlinjeuppsättningen tillsammans proportionerligt.
  • Prova hur stödlinjer fungerar genom att använda rektangelverktyget och rita en rektangel. Du kan använda markeringsverktyget och dra rektangeln så att den justeras mot hjälplinjerna. Om Smarta stödlinjer är aktiverat fästs de vid hjälplinjerna och vid sidelementen.

  När du klickar på och drar en markeringsram över sidan markeras sidelement, inte hjälplinjerna. När du klickar på och drar det grå området utanför sidan kan du markera flera hjälplinjer. Du kan också hålla ned skifttangenten medan du markerar hjälplinjer om du vill markera en hel uppsättning.

  Du kan använda smarta stödlinjer till att justera objekt när du drar sidelement
  När du drar ett objekt visas smarta stödlinjer tillfälligt så att du kan justera det efter hjälplinjerna.

 4. Om du vill duplicera en stödlinje håller du ned Alt och drar den. När du håller ned Alt visas ikonen med två markörer. Den här dubbelpilen indikerar att du duplicerar en hjälplinje.

 5. Om du vill visa sammanhangsmenyn för kontroll av hjälplinjer högerklickar du på en linjal. Där finns användbara inställningar, som att låsa stödlinjers position.

  Om du vill ta bort stödlinjerna helt placerar du markören över linjalen och högerklickar på den. Välj Lås upp stödlinjer från sammanhangsmenyn och sedan Ta bort stödlinjer.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto