Sammanfattning av nya funktioner

Adobe Muse CC 2014 innehåller funktioner som gör att du kan skapa och publicera dynamiska webbplatser för stationära och mobila enheter utan att skriva kod. Fortsätt läsa om du vill få en introduktion till de nya funktionerna i Adobe Muse CC 2014 och få länkar till andra resurser med mer information.

Adobe Muse CC 2014.3 - februari 2015

I uppdateringen Adobe Muse CC 2014.3.1 har kritiska kundproblem åtgärdats. Om du vill visa en fullständig lista över de problem som har åtgärdats i den här uppdateringen läser du i Versionskommentarer.

Med versionen av Adobe Muse CC 2014.3 från februari 2015 kan du arbeta med multimediewebbplatser på ett enklare sätt tack vare de snabbare, mer behändiga och mer intuitiva designfunktionerna, samt de kortare inläsningstiderna för publicerade webbplatser.

Användbarhetsförbättringar

Adobe Muse CC har följande användbarhetsförbättringar. Tack vare förbättringarna kan du göra de uppgifter du utför varje dag snabbare, med mindre manuellt arbete och dessutom med förbättrad effektivitet för viktiga designarbetsflöden.

Förbättringar av vyn Planera

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | februari 2015

När du skapar platskartor i vyn Planera innebär följande förbättringar att du kan utföra uppgifter snabbt och mer effektivt:

Dra en mallsida för att lägga till en sida på webbplatsen.
Dra en mallsida för att lägga till en sida på webbplatsen.

Sidor som du har markerat med Exportera inte har nu ett annorlunda utseende.
Sidor som du har markerat med Exportera inte har nu ett annorlunda utseende.

Komprimerade sidor expanderas när du lägger till en underordnad sida.
Komprimerade sidor expanderas när du lägger till en underordnad sida.

Om du vill ha mer information om hur du skapar webbplatskartor med hjälp av Adobe Muse CC läser du i Skapa webbplatskartor.

Designförbättringar

Format

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | februari 2015

Ta bort all formatering

Du kan använda alternativet Ta bort all formatering på snabbmenyn till att ta bort all formatering som har använts på sidobjekt. När du använder det här alternativet innehåller det resulterande objektet inget fyllnings-, linje- eller effektformat, och standardformatet för text används.
Du kan använda Ta bort all formatering till att ta bort all formatering som har använts på ett sidobjekt.
Du kan använda Ta bort all formatering till att ta bort all formatering som har använts på ett sidobjekt.

Visa användning av stil

Innehåller din Adobe Muse-webbplats ett stort antal format? Du kan använda det nya alternativet Visa användning av stil till att spåra användningen av något av de format (punkt, tecken, grafik eller stycke) som används på webbplatsen.

Högerklicka på ett format och välj Visa användning av stil så visas en lista med de sidor där formatet används.

Du kan använda Visa användning av stil till att spåra användningen av format
Du kan använda Visa användning av stil till att spåra användningen av format

Widgetar

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | februari 2015

Du kan använda alternativet Ta bort widgetinnehåll på snabbmenyn till att ta bort allt innehåll i en widget. Du kan använda alternativet Ta bort widgetinnehåll till att enkelt ta bort platshållarinnehåll i en widget.

Du kan använda Ta bort widgetinnehåll till att bort allt innehåll i en widget
Du kan använda Ta bort widgetinnehåll till att bort allt innehåll i en widget

Resurshantering

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | februari 2015

Har du problem med att hitta var du har använt en överförd resurs eller bakgrundsbild? Du kan använda alternativet Gå till resursanvändning till att spåra användningen av bakgrundsbilder och överförda resurser på dina webbplatser.

Högerklicka på en resurs i panelen Resurser och välj Gå till resursanvändning så visas en lista med sidor och grafikformat där resursen används.

Du kan använda Gå till resursanvändning till att visa listan med sidor och grafikformat som används
Du kan använda Gå till resursanvändning till att visa listan med sidor och grafikformat som används

Text

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | februari 2015

Du kan använda följande textformateringsalternativ i panelen Text:

 • Upphöjd
 • Nedsänkt
 • Versaler
 • Gemener

Tecken eller ord som har formaterats med något av de nya formateringsattributen kan sparas som tecken- eller styckeformat.

Hantera saknade teckensnitt

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | februari 2015

Ett meddelande visas när du öppnar en fil med ett saknat teckensnitt. Om din webbplatsdesign innehåller webbteckensnitt som du själv är värd för visas en varning om det inte går att hitta ett teckensnitt på datorn. Du kan hämta det teckensnitt som krävs igen eller helt enkelt kopiera teckensnitten direkt till datorn.

Andra förbättringar

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | februari 2015

Du kan lägga till delad text genom att dra innehållsmärkord från panelen Innehåll
Om du vill lägga till delad text på webbsidearbetsytan drar du en innehållstagg eller samling från panelen Innehåll till designarbetsytan.

Du kan ta bort oanvända lager genom att välja alternativet på snabbmenyn i panelen Lager.
Du kan ta bort oanvända lager genom att välja alternativet på snabbmenyn i panelen Lager.

 • Fler förbättringar:
  • Dubbelklicka på verktyget om du vill använda Anpassa sida på webbsidearbetsytan.
  • Dubbelklicka på verktyget om du vill förminska webbsidearbetsytan Faktisk storlek (100 % zoomnivå).

Förbättringar av förhandsvisningsläget

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | februari 2015

När du förhandsvisar din design i förhandsvisningsläget kan du testa din webbplats med de nya förhandsvisningsstorlekarna för iPhone 6 och iPhone 6 Plus.

Testa dina webbplatser med de nya förhandsvisningsstorlekarna för iPhone 6 och iPhone 6 Plus
Testa dina webbplatser med de nya förhandsvisningsstorlekarna för iPhone 6 och iPhone 6 Plus

Prestandaförbättringar

Adobe Muse CC 2014.3 innehåller flera förbättringar av prestanda och för generering av webbplatser.

Prestandaförbättringar i Adobe Muse

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | februari 2015

Det finns flera prestandaförbättringar i Adobe Muse CC 2014.3 som påverkar allmänna prestanda för Muse, med mer fokuserade förbättringar inom följande områden:

 • Snabbare redigeringar i designläget, som att lägga till, ta bort, ändra och formatera element i en layout.
 • Snabbare bildåtergivning, särskilt vid justering av storleken och beskärning.
 • Snabbare export av de flesta webbplatser.
 • Avsevärt mindre projektfiler när du använder bakgrundsbilder med hög upplösning.
 • Automatisk icke-förstörande konvertering av biblioteksobjekt första gången du startar Muse i stället för första gången varje biblioteksobjekt används.

Förbättringar av webbplatsprestanda

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | februari 2015

Med Adobe Muse CC 2014.3 minskas sidinläsningstiden i webbläsare genom att färre och mindre resurser genereras samtidigt som funktionerna i webbläsaren används Adobe Muse CC 2014.3 innehåller bland annat följande förbättringar:

 • Snabbare återgivning av SVG-bilder (Scalable Vector Graphics) genom att inläsning av den reservbild som används i gamla webbläsare som inte kan hantera SVG undviks.
 • Optimerade bakgrundsbilder baserat på deras användning på webbplatsen.
 • Användning av CSS-effekter till att återge avfasning och innerglöd, utom när du har använt dem på bilder som innehåller genomskinliga pixlar. Den här förbättringen minskar antalet filer som genereras för webbplatser där de här visuella effekterna används i stor utsträckning.
 • Mindre komprimeringsstorlek för vissa PNG-bilder och automatisk konvertering av indexerade PNG-bilder när färre än 256 färger används i bilderna. Indexerade PNG-bilder är vanligtvis mindre än icke-indexerade PNG-bilder utan kvalitetsförlust, förutsatt att färre än 256 färger används i bilderna.

Omdirigering med Business Catalyst eller JavaScript

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | februari 2015

Med alternativet Omdirigering i publiceringsläget kan du välja om du vill använda den automatiska Business Catalyst-omdirigeringen eller den universella JavaScript-omdirigeringslösningen för webbplatser som Adobe är värd för. Du kan även använda alternativet Omdirigering till att läsa in rätt layout beroende på måtten för och pekfunktioner på den enhet som används till att få åtkomst till webbplatsen.

Visa ramkanter och Dölj ramkanter

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | Februari 2015

Nu ritas som standard en ljus kontur (ramkanter) runt objekt och textramar, vilket gör det enkelt för dig att se vilka objekt som en linje eller fyllning inte har använts på. Färgen på ramkanten motsvarar det lager som objektet eller textramen är placerat på. När du väljer eller rullar över objektet eller textramen visas ramkanten med mörkare färg.

Om du vill visa/dölja ramkanter väljer du Visa > Visa ramkanter/Dölj ramkanter eller trycker på Ctrl+H (Windows)/Kommando+H (OS X).

Du kan växla mellan att visa och dölja ramkanter genom att välja Visa > Visa ramkanter/Dölj ramkanter
Du kan växla mellan att visa och dölja ramkanter genom att välja Visa > Visa ramkanter/Dölj ramkanter

Upptäck FTP-inställningar automatiskt

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | februari 2015

När du börjar överföra via FTP får du välja om det säkraste publiceringsalternativet som är tillgängligt för värdleverantören ska identifieras automatiskt. Det gör att du kan publicera till en tredjepartsvärdtjänst på ett säkert sätt utan att behöva konfigurera FTP-anslutningen själv.

HiDPI-stöd för Microsoft Windows

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | Februari 2015

Adobe Muse stöder nu HiDPI-bildskärmar i Windows. Om du använder HiDPI-maskinvara i Windows blir gränssnittet i Adobe Muse nu mycket skarpare.

Obs!

Om du skapar en webbplats med hög upplösning påverkar inte det sidinläsningstiden för standardskärmar (icke-HiDPI-skärmar).

Skapa webbsidor med hög upplösning med hjälp av Adobe Muse
Skapa webbsidor med hög upplösning med hjälp av Adobe Muse

Adobe Muse CC för Enterprise och Education

Förbättrat i Adobe Muse CC 2014.3 | februari 2015

Flera större ändringar har gjorts i installationsprogrammet vilket innebär att Adobe Muse nu är tillgängligt för Enterprise- och Education-kunder via Creative Cloud-installation. Före uppdateringen i juni 2014 krävdes ett Adobe ID-id för att använda Adobe Muse. Det här kravet medförde att Enterprise- och Education-kunder inte kunde installera Adobe Muse som del av sin CC-distribution. I juni 2014 byggdes Adobe Muse till ett fristående program så att det inte krävs något Adobe ID-id för att logga in på Adobe Muse.

Adobe Muse CC för Enterprise och Education
Adobe Muse CC för Enterprise och Education

Adobe Muse CC 2014.2 - oktober 2014

I versionen från oktober 2014 av Adobe Muse CC 2014.2 kan du montera skapade SVG-filer med verktyg som Adobe Illustrator, dela text mellan webbplatser, och layouter. Dessutom kan du publicera snabbare med hjälp av de enklare och säkrare publiceringsalternativen.

Importera SVG (Scalable Vector Graphics)

Nytt i version 2014 av Adobe Muse CC | oktober 2014

Adobe Muse stöder nu formatet SVG (Scalable Vector Graphics). Du kan använda SVG-formatet till att skapa logotyper, ikoner, bakgrunds- och webbläsarfyllningar och annat och montera det direkt på webbsidearbetsytan i Adobe Muse.

Grafik som sparas i SVG-format är liten och inte upplösningsberoende, så den kan skalas till stora dimensioner utan att påverka webbplatsens utseende. SVG-filer stöds även på HiDPI-skärmar.

Mer information finns i Arbeta med vektorgrafik.

Importera SVG-filer till Adobe Muse-webbplatser och lägg till logotyper, ikoner, fyllningar med mera.
Importera SVG-filer till Adobe Muse-webbplatser och lägg till logotyper, ikoner, fyllningar med mera.

Synkroniserad text

Nytt i version 2014 av Adobe Muse CC | oktober 2014

Med Adobe Muse kan du använda samma text på flera ställen på en sida eller på olika sidor, och på layouter för datorer, surfplattor och smarta mobiltelefoner. Med funktionen Synkroniserad text kan du tagga textramar och använda i den nya innehållspanelen och kopiera texten genom att dra taggen på din webbplats.

När du redigerar texten uppdateras Adobe Muse automatiskt alla förekomster av taggen på webbplatsen, samtidigt som formateringen (teckensnitt, storlek och färg) inte ändras.

Med funktionen Synkroniserad text kan du öka effektiviteten och minska antalet fel. Du kan montera och redigera text snabbare i alla dina layouter. Du kan minska antal gånger du behöver skriva och uppdatera text genom att tagga den.

Dessutom behöver du inte heller söka manuellt efter text i varje layout för att uppdatera den. Om texten uppdateras en gång implementeras ändringarna överallt, samtidigt som format och egenskaper för varje förekomst bevaras. Det här minskar risken för att missa en textförekomst och för andra misstag.

Mer information finns i Arbeta med synkroniserad text.

Återanvänd text på olika sidor och layouter med hjälp av funktionen Synkroniserad text
Återanvänd text på olika sidor och layouter med hjälp av funktionen Synkroniserad text

Stöd för Secure FTP

Förbättringar i version 2014 av Adobe Muse CC | oktober 2014

Publiceringsfunktionerna i Adobe Muse innehåller nu SFTP- och FTPS-stöd, för tredjepartsvärdhantering. Med Secure FTP förblir dina uppgifter och lösenordet till din FTP-klient krypterade och privata om du överför innehåll via ett öppet nätverk, till exempel om du jobbar via ett allmänt nätverk på ett kafé.

Mer information finns i Överföra en Adobe Muse-webbplats till en tredjepartsvärdtjänst.

Söka och ersätta

Nytt i version 2014 av Adobe Muse CC | oktober 2014

Du kan använda kommandot Sök till att söka efter ord eller fraser, och välja om du vill ersätta text på alla sidor på webbplatsen för varje förekomst eller automatiskt. Med kommandot Sök ändras inte utseendet på någon av förekomsterna och alla format och effektattribut bevaras.

Mer information finns i Söka och ersätta.

Du kan använda funktionen Sök och ersätt till att söka efter ord och fraser och ersätta text på flera sidor.
Du kan använda funktionen Sök och ersätt till att söka efter ord och fraser och ersätta text på flera sidor.

Adobe Muse CC 2014.1 - augusti 2014

Med versionen från augusti 2014 av Adobe Muse CC 2014.1 har formgivare ännu fler valmöjligheter när de skapar Adobe Muse-webbplatser. Formgivare kan nu använda de teckensnitt de redan äger, med nytt stöd av webbteckensnitt med egen server som värd, och skapa punktlistor och numrerade listor med ett klick. Dessutom kan formgivare förhindra skräppost i kontaktformulär för webbplatser som Adobe eller någon annan leverantör är värd för.

Webbteckensnitt med egen server som värd

Nytt i version 2014 av Adobe Muse CC | augusti 2014

Nu kan du i designen för din egen Adobe Muse-webbplats använda webbteckensnitt med egen server som värd – sådana som du köpt och hämtat från teckensnittsleverantörer eller -tjänster. Med webbteckensnitt med egen server som värd har du mer kreativ frihet och bättre möjligheter att tillgodose ditt projekts specifika teckensnittskrav.

Webbläsare kräver att webbteckensnitt antingen är installerade på webbplatsbesökarens system eller tillhandahålls från en fjärrserver. I de fall då webbteckensnittet inte är installerat använder webbläsaren ett webbsäkert standardteckensnitt.

Med webbteckensnitt med egen server som värd kan du lägga till teckensnittet i Adobe Muse teckensnittsmeny och kan användas när du formger. När du förhandsvisar eller publicerar så ingår teckensnittet i den exporterade webbplatsen och kan laddas upp till en tredje parts värdtjänst.

Mer information finns i Arbeta med egna webbteckensnitt.

Punktlistor och numrerade listor

Nytt i version 2014 av Adobe Muse CC | augusti 2014

Du kan enkelt skapa punktlistor och numrerade listor med flera nivåer med hjälp av den nya panelen Punkter. Du kan även formatera en punktlista eller numrerad lista på många sätt med hjälp av punkttecken eller alternativa tecken. Punktformat stöds för att kunna formge effektivt och konsekvent på en webbplats.

Mer information finns i Punkter och numrering.

Förhindra skräppost med hjälp av reCAPTCHA

Nytt i version 2014 av Adobe Muse CC | augusti 2014

Nu kan du aktivera Google reCAPTCHA på kontaktformulär för att förhindra skräppost och skydda din webbplats mot botar på internet. Du kan aktivera reCAPTCHA på både enkla och detaljerade kontaktformulär, oavsett om Adobe eller en tredjepartstjänst är värd för webbplatsen.

reCAPTCHA visar förvrängd text och förvrängda bilder som är lätta för en människa att känna igen, men som en dator inte kan känna igen. Webbplatsbesökaren måste ange den förvrängda texten eller texten på bilden för att kunna skicka formuläret.

Mer information finns i Förhindra skräppost med hjälp av reCAPTCHA.

Infoga specialtecken

Nytt i version 2014 av Adobe Muse CC | augusti 2014

Med hjälp av panelen Tecken kan du infoga specialtecken. Med den nya panelen Tecken kan du infoga specialtecken och symboler, inklusive skiljetecken, © för copyright, matematiska symboler, upphöjda fotnotstecken och mer. Du kan få tillgång till hela teckenuppsättningar för enskilda typsnitt och enkelt lägga till dem till textbehållare.

Mer information finns i Arbeta med panelen Tecken.

Förbättringar av formulär

Förbättringar i version 2014 av Adobe Muse CC | Augusti 2014

 • Säker validering på serversidan för formulär: Med den här uppdateringen stöder Adobe Muse validering på serversidan för att förhindra skräppost eller suspekta bidrag. Tidigare kunde en angripare kringgå JavaScript-validering på klientsidan och skicka stora mängder skräppost.
 • Kryssruteelement: Nu kan nu lägga till kryssrutor i kontaktformulär. Du kan även göra det till ett obligatoriskt fält, vilket är praktiskt i formulär som gäller licensavtal eller registreringar. Med Adobe Muse kan du ställa in ett standardvärde (markerat eller omarkerat) och även formatera kryssrutan med objektslägen.

Stöd för språk som läses från höger till vänster

Förbättringar i version 2014 av Adobe Muse CC | augusti 2014

Skapa webbplatser, specifika sidor eller textbehållare med språk som läses från höger till vänster, till exempel arabiska och hebreiska. Textrutor och andra element som sociala widgetar ställs automatiskt in till det valda språket.

Om du vill ändra språkinställningarna väljer du Arkiv > Webbplatsegenskaper, klickar på fliken Innehåll och väljer språk i listrutan.

Kortkommandon för bildåtgärder

Förbättringar i version 2014 av Adobe Muse CC | augusti 2014

Du kan högerklicka för att visa en snabbmeny med vanliga bildrelaterade åtgärder, till exempel ersätta en bild, ersätta en bakgrund och klistra in en bild.

Adobe Muse CC 2014 - juni 2014

Med versionen av Adobe Muse CC 2014 från juni 2014 kan du skapa och publicera dynamiska webbplatser för datorer och mobila enheter utan att behöva skriva någon kod. Fortsätt läsa om du vill få en snabb introduktion till de nya funktioner som blir tillgängliga i den senaste uppdateringen av Adobe Muse, samt om du vill få länkar till andra resurser med mer information.

 

Ombyggt som ett program med inbyggt stöd

Nytt i 2014 års version av Adobe Muse CC | juni 2014

Den senaste uppdateringen av Adobe Muse består av ett omarbetat program med modulär 64-bitarsarkitektur, effektiviserat och uppdaterat användargränssnitt och nya, kraftfulla funktioner. 64-bitarsprogrammet gör att du kan dra nytta av de senaste versionerna av operativsystem, hårdvara och webbläsare.

Förbättringar av In-Browser Editing

Förbättringar i 2014 års version av Adobe Muse CC | juni 2014

Med den senaste uppdateringen stöder Adobe Muse redigering av webbplatser som använder andra tjänsteleverantörer än Adobe. Det inkluderar större värdtjänsteleverantörer som stöder vanlig FTP. Du kan även dra nytta av den här funktionen genom att låta dina klienter göra mindre uppdateringar av aktiva webbsidor, till exempel ersätta en bild eller uppdatera text.

Mer information finns i Arbeta med In-Browser Editing.

Stöd för In-Browser Editing med värdtjänstleverantörer som stöder vanlig FTP
Stöd för In-Browser Editing med värdtjänstleverantörer som stöder vanlig FTP

Integrering med Adobe Add-ons

Förbättringar i 2014 års version av Adobe Muse CC | juni 2014

Nu kan du hämta designelement som widgetar, startfiler, trådramar, grafik och annat från Adobe Add-ons, den nya onlinemarknaden. Du kommer åt Adobe Add-ons direkt från bibliotekspanelen i Adobe Muse. Du kan välja bland många olika designelement på Adobe Add-ons och anpassa eller återanvända dem när du utformar din Adobe Muse-webbplats. De designelementen hjälper dig att snabbt komma igång med att skapa webbplatser med Adobe Muse.

Mer information finns i Ordna och återanvända designelement med hjälp av panelen Bibliotek.

Hämta designelement som widgetar, trådramar från Adobe Add-ons.
Hämta designelement som widgetar, trådramar från Adobe Add-ons.

Stöd för HiDPI

Nytt i 2014 års version av Adobe Muse CC | juni 2014

Adobe Muse stöder HiDPI-visning, även för Retina-skärmar på MacBook Pro. HiDPI-visning möjliggör en dramatisk förbättring av bildkvalitet och upplösning. Med stöd för HiDPI går det att se en tydlig förbättring i bildernas skärpa, både i programmet och på den färdiga webbplatsen. För utdata kan du aktivera HiDPI för hela webbplatsen, eller specifika element, till exempel en enskild bild eller en företagslogotyp. Med Adobe Muse kan du även växla av eller på HiDPI för en hel webbplats. En webbplatsbesökare med låg bandbredd kan använda standardversionen av en webbplats istället.

Mer information finns i Arbeta med Retina-skärmar och HiDPI.

Stöd för HiDPI, inklusive Retina-skärmar
Stöd för HiDPI, inklusive Retina-skärmar

Mörkt användargränssnitt

Nytt i 2014 års version av Adobe Muse CC | juni 2014

Färgschemat i användargränssnittet i Adobe Muse kan nu justeras från ljust till mörkt. Om en mörk färg har valts är arbetsytan ändå vit. Kontrasten gör att du kan fokusera helt på designen och inte på gränssnittet.

Mer information finns i Växla mörkt användargränssnitt.

Justera färgtemat i Adobe Muse till en mörkare färg
Justera färgtemat i Adobe Muse till en mörkare färg

Anpassningsbara arbetsytor

Förbättringar i 2014 års version av Adobe Muse CC | juni 2014

Den nya arbetsytan i Adobe Muse kan nu anpassas efter dina designbehov. Nu kan du vara flexibel genom att avdocka och omorganisera paneler och öppna flera designvyfönster för att kunna designa sida vid sida. När du arbetar med layout för både stationära och mobila enheter samtidigt kan du kopiera och klistra in innehåll mellan layouter.

Mer information finns i Anpassa Adobe Muse-arbetsytan.

Andra nyckelfunktioner och förbättringar

 • Förbättringar av användbarhet:
  • Uppdateringsmeddelanden om Adobe Muse skickas nu via Creative Cloud-appen.
  • Du kan använda vanliga kortkommandon som Arkiv Öppna/Montera på Mac. Du kan dessutom använda kortkommandon som använder F-tangenter eller det numeriska tangentbordet.
  • Dialogrutor för Arkiv Öppna/Spara på båda plattformarna kommer ihåg den senast använda mappen.
  • Färgväljaren i panelen Färgrutor har standardiserats.
  • Växla till att ställa in ett element till 100 % bredd.
 • Nu kan du visa bildspelsbilder som spänner till vänster och höger om webbläsarfönstrets kant. Bildspelet anpassar sig automatiskt när webbläsarfönstret storleksändras. För att skärmytan ska kunna användas på bästa sätt kan du i Adobe Muse styra höjden på ett bildspel i helskärm.
 • Förhandsvisningsläget i Adobe Muse motsvarar gränssnittet i nyligen uppdaterade webbläsare.

Systemkrav

Om du vill visa systemkraven för version 2014 av Adobe Muse CC läser du i Systemkrav | Adobe Muse.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto