Sammanfattning av funktioner | Adobe Muse CC | 2015-versioner

Version 2015.1 och 2015.2 av Adobe Muse CC

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Nya funktioner i tidigare versioner

Systemkrav

I Adobe Muse CC (2015.2 och 2015.1) finns de flera spännande nya funktioner och förbättringar, inklusive integrering med Adobe Comp CC, bättre arbetsflöden för In-Browser Editing, rullningseffekter i responsiva layouter, det nya verktyget Oval och förbättringar av CC Libraries. Om du vill ha mer information om nya funktioner och länkar till fler utbildningsresurser läser du nedan.

Nya funktioner och förbättringar i Adobe Muse 2015.2

Integrering med Adobe Comp CC

Nytt i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Adobe Muse är nu integrerat med Adobe Comp CC, ett program för iPhone- och iPad-enheter. Den här appen är en länk mellan mobiltelefoner och datorer, vilket innebär att du kan skapa layouter oavsett var du befinner dig, när du vill.

Med Comp CC kan du lägga till komponenter som rektanglar, bildplatshållare och textrutor med hjälp av handrörelser. Dina rörelser omvandlas till grafik som du kan använda till att slutföra din layout på några minuter.

Comp CC är också integrerat med Creative Cloud Libraries. Det innebär att du kan utforma dina menyer eller etiketter i ett program som Photoshop och använda resurserna för din Adobe Muse-layout. Du kan också använda widgetar för kartor och kontaktformulär i Adobe Muse när du testar layouten i Comp CC.

Tack vare integreringen av Adobe Muse med Comp CC kan du skapa en testwebbplats av layouten och leverera den till Adobe Muse med ett klick. Du kan sedan göra de sista finjusteringarna av din layout i Adobe Muse. Om du vill ha mer information om hur du använder Comp CC tillsammans med Adobe Muse läser du i Integrering av Adobe Muse med Adobe Comp CC. Du kan även visa ett exempel på ett arbetsflöde för att skapa en Adobe Muse-layout med hjälp av Comp CC.

In-Browser Editing

Nytt i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

In-Browser Editing i Adobe Muse har nu ett nytt och förbättrat användargränssnitt. In-Browser Editing i den här versionen av Adobe Muse har stöd för följande nya funktioner:

  • Visa redigerbara objekt: om du vill visa alla objekt som är redigerbara klickar du länge på In-Browser Editing-sidan.
  • Redigera text på sidan: du kan redigera text i In-Browser Editing-redigeraren och se ändringarna medan du skriver.
  • Ångra/gör om ändringar: nu kan du ångra och göra om dina ändringar.
  • Snabbare inläsning: In-Browser Editing-redigeraren läses nu in snabbare än tidigare.
  • Välj layouter vid redigering: det finns en listruta som du kan använda till att formatera webbplatser som du har skapat med en alternativ layout i Adobe Muse.

Om du vill ha mer information om de här funktionerna läser du i Redigera webbplatsinnehåll med hjälp av In-Browser Editing.

Ny startskärm

Nytt i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Välkomst- eller startskärmen i Adobe Muse har uppdaterats med nya funktioner som menyerna Nytt och Öppna som är gemensamma för alla Creative Cloud-program. På startskärmen visas nyligen öppnade filer och information som filnamn, när du senast öppnade filen, filstorlek och filformat.

Ny CCX-startskärm
Ny välkomstskärm i Adobe Muse

Resursinsamlare

Nytt i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Du kan använda det nya verktyget Resursinsamlare i panelen Resurser till att flytta alla dina resurser från en plats till en annan. Nu kan du kopiera alla dina resurser till en enda mapp på datorn eller hårddisken. Spara dina filer på ett enda mål och flytta dina Adobe Muse-projekt med bara några få klick.

Resursinsamlare
Resursinsamlare i Adobe Muse

Oval

Nytt i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Du kan göra dina webbplatser ännu snyggare med hjälp av det nya verktyget Oval. Du kan använda det här verktyget till att skapa ovaler direkt, och om du vill skapa cirklar håller du ned Skift. Om du vill ha mer information om hur du använder verktyget Oval läser du i Arbeta med objekt.

Förbättringar av responsiv design

Förbättrat i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Responsiva widgetar

Nu är bredden och höjden på YouTube- och Vimeo-widgetar responsiva. När du använder de här widgetarna på dina anpassningsbara webbsidor skalförändras de beroende på bredden på webbläsaren.

Bredden och höjden på rektangulära ramar är nu responsiva.

Handtag för vertikal förflyttning

Med hjälp av det nya handtaget för vertikal förflyttning i Adobe Muse kan du enkelt flytta objekt som grupp. När du markerar ett objekt i den responsiva layouten i Adobe Muse visas handtaget för vertikal förflyttning i vänstermarginalen. Med hjälp av det här handtaget kan du samtidigt markera och flytta markerade objekt och objekten nedanför.

Redigera den minsta sidbredden

Nu kan du redigera den minsta sidbredden med brytpunktsfältet. Om du vill göra det flyttar du pekaren till kanten av det minsta sidstorleksområdet i brytpunktsfältet. När pekaren ändras till en storleksändringspekare kan du justera den minsta sidbredden genom att klicka och dra.

Om du vill ha mer information om de här förbättringarna läser du i Placera objekt i en responsiv layout.

Förbättringar i CC Libraries

 Förbättrat i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Nu kan du lägga till färgrutor från CC Libraries i panelen Färgrutor. Dessutom kan du välja flera färger i CC Libraries och lägga till dem i panelen Färgrutor.

Du kan också välja en färg i CC Libraries och ange den som fyllnings- eller textfärg i Adobe Muse.

Om du vill ha mer information om hur du använder färger i CC Libraries i Adobe Muse läser du i avsnittet om hur du använder färger i CC Libraries.

Förbättringar av vyn Planera

Förbättrat i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Det finns nu ett vertikalt layoutalternativ i vyn Planera i Adobe Muse. I föregående version kunde du endast visa hierarkin och strukturen för din webbplats i horisontellt läge. Nu kan du klicka på (ikon för vertikal visning av webbplatskartan) och visa komplicerade platskartor vertikalt.

Förbättrad Google PageSpeed-rangordning

Förbättrat i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Nu läses alla JavaScript-skript in asynkront i Adobe Muse. Om webbplatsen finns på en Apache-webbserver och du överför webbplatsen via FTP i Muse aktiveras webbläsarcachning för CSS, bilder och JavaScript-filer. De här ändringarna kan hjälpa till att förbättra rangordningen för Google PageSpeed.

För nya och befintliga webbplatser visas inte sidan förrän webbteckensnitten är tillgängliga. Nu kan du välja om du vill tillåta att din sida läsas in snabbare med reservteckensnitt eller inte. Du kan aktivera det här alternativet via dialogrutan Webbplatsegenskaper, fliken Avancerat och menyn Webbteckensnitt.

Förbättrade Illustrator-arbetsflöden

Förbättrat i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Nu kan du importera Illustrator-filer (.ai) direkt från datorn eller hårddisken till Adobe Muse utan att exportera dem som SVG-filer först.

Bildramsförbättringar

Förbättrat i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Med hjälp av det nya verktyget Bildram i Adobe Muse kan du skapa både rektangulära och ovala bildramar. Nu kan du enkelt skapa bildplatshållare för din webbplats genom att klicka på ramen i panelen Verktyg och montera den i ditt Adobe Muse-projekt. Du kan använda ramarna till att skapa en testwebbplats eller en layout och fylla rutorna när du är klar med dina bilder.

Verktyget Bildram
Verktyget Bildram

Nya funktioner och förbättringar i Adobe Muse 2015.1

Responsiv webbdesign

Nytt i Adobe Muse CC 2015.1 | Februari 2016

Nu kan du skapa unika, responsiva webbplatser för olika skärmstorlekar utan att behöva skriva någon kod. I Adobe Muse får du tillgång till en tom arbetsyta utan begränsande mallar eller stödraster. Du kan använda den arbetsytan till att utforma responsiva webbplatser.

I de tidigare versionerna av Adobe Muse kunde du bara skapa adaptiva webbplatser. Det innebär webbplatser som anpassade till webbläsarbredderna för olika enheter. Sidan och sidelementen var inte variabla eller skalförändrades inte för varje webbläsarbredd. Sidlayouten korrigerades för vissa webbläsarbredder.

Med den responsiva webbdesignen i Adobe Muse kan du använda en enda Muse-fil till att skapa olika layouter för olika webbläsarbredder. Sidorna är variabla. Det innebär att deras skala ändras enligt webbläsarens bredd. Du behöver inte längre skapa och underhålla separata sidor för mobila enheter, surfplattor och datorer.

Om du inte är van vid att utforma webbplatser, eller om du föredrar att komma igång snabbt med din design, kan du använda startmallar för responsiva webbplatser. Om du föredrar att börja med en tom arbetsyta kan du göra det genom att skapa en webbplats med en variabel layout. Vill du konvertera dina befintliga webbplatser till responsiv layout? Du kan göra det också med hjälp av Muse. 

Om du vill ha mer information om hur du skapar och uppdaterar responsiva webbplatser läser du i Skapa responsiva webbplatser i Adobe Muse. Om du vill kan du titta på en videosjälvstudiekurs om hur du skapar responsiva webbplatser i Adobe Muse.

Startfiler för responsiv webbdesign

Du kan komma igång snabbt med din design med hjälp av startmallar för responsiva webbplatser. Det finns anpassningsbara startfiler för responsiva webbplatser som du kan få åtkomst till från webbplatsen för Adobe Muse. Välj den mall du vill använda, öppna den och lägg till innehåll som passar dina behov. Lägg till nya brytpunkter eller redigera standardbrytpunkterna om det behövs. Anpassa layouten och publicera din responsiva webbplats med några få klick.

Om du vill ha mer information om responsiv design i Adobe Muse läser du i Använda responsiva startmallar.

Creative Cloud Libraries i Adobe Muse

Nytt i Adobe Muse CC 2015.1 | Februari 2016

Med Creative Cloud Libraries, där Adobe CreativeSync-tekniken används, får du tillgång till dina favoritresurser hemifrån, från kontoret och till och med när du är på resande fot. Du kan skapa bilder, färger med mera med hjälp av Photoshop, Illustrator eller appar för mobila enheter som Adobe Capture CC. Du kan få tillgång till de här resurserna i andra datorprogram och appar för mobila enheter, vilket ger dig ett sömlöst kreativt arbetsflöde.

Tack vare Creative Cloud-integreringen i Adobe Muse kan du skapa egna resurser och dela dem med andra Creative Cloud-användare över hela världen. Du kan även öppna, importera och använda alla resurser som är tillgängliga via Creative Cloud Libraries. Använd panelen CC Libraries (Windows > CC Libraries) till att få åtkomst till Creative Cloud Libraries från Adobe Muse.

Du kan nu få tillgång till Creative Cloud Charts genom Creative Cloud Libraries. Med hjälp av Creative Cloud Charts kan du skapa diagram och infoga dem i Adobe Muse som länkade resurser. Det innebär att dina diagram i Adobe Muse uppdateras automatiskt varje gång data i diagrammet ändras.

Om du vill ha mer information om hur du använder Creative Cloud Libraries i Adobe Muse läser du i Creative Cloud Libraries i Adobe Muse.

Om du vill titta på en videosjälvstudiekurs om Creative Cloud Libraries klickar du på den här länken.

Lägesövergång

Nytt i Adobe Muse CC 2015.1 | Februari 2016

Du kan göra din design intressantare och mer engagerande genom att använda övergångar för olika element på en webbsida. Du kan också ange alternativ för fördröjning, längd och tider för varje lägesövergång för varje element.

Välj en meny eller knapp som du vill använda övergångsläget för. Välj Fönster > Läge. När du klickar på läget Normal, Aktivt eller Över i menyalternativet i den övre panelen visas övergångsalternativen.

Om lägesövergångar är tillgängliga på en publicerad webbplats eller inte beror på om webbläsaren har stöd för W3C-specifikationen för CSS3-övergångar eller inte.  

Om du vill ha information om hur du implementerar lägesövergångar på webbplatsen på ett enkelt sätt tittar du på den här videofilmen.

Förbättringar för SVG-bilder

Nytt i Adobe Muse CC 2015.1 | Februari 2016

I Adobe Muse 2015.1 kan du importera SVG-filer i en bildram, beskära bilden och använda fyllningar och streck. Om det inte finns några ramar kan du nu importera en SVG-fil direkt, skapa en ram och sedan beskära bilden. Du kan också lägga till SVG-bilder i bildspel. De här SVG-förbättringar innebär att du har fler möjligheter när du skapar bildspel.

Om du vill ha mer information om SVG-förbättringarna tittar du på den här videosjälvstudiekursen.

Förbättringar i Adobe Muse 2015.1

Förbättrat i Adobe Muse CC 2015.1 | februari 2016

I panelen Färgrutor kan du nu importera och exportera färgrutebibliotek via snabbmenyn.  

Adobe Muse 2015.1 stöder identifiering av rotationsinformation i Exif-innehåll. Bilder som har inbäddad rotationsinformation kommer att roteras till liggande när du monterar dem.

Nu kan du skapa tomma bildramar genom att ta bort bildinnehåll i en befintlig bildram. Dubbelklicka på en bild som du har monterat och tryck på Delete. De tomma bildrutorna kommer att ha platshållare.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto