Mars 2018- (version 18.1) och oktober 2017-versionerna (18.0) av Adobe Muse CC

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns på sidan med information om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Adobe_Muse_mnemonic

Mars 2018-versionen av Adobe Muse CC (version 18.1) innehåller många nya funktioner och förbättringar, som kopiering och inklistring av formatattribut samt förbättringar av storleksändringsegenskaperna och kompositionswidgeten. Om du vill ha mer information om funktionerna och länkar till utbildningsresurser läser du nedan.

Om du vill läsa en sammanfattning av de funktioner som introducerades i tidigare versioner läser du i Sammanfattning av funktioner | Tidigare versioner.


Kopiera formatattribut mellan element

Nytt i mars 2018-versionen

Nu finns det stöd för att format mellan element i vyn Design. Tidigare behövde du söka efter ett visst format från panelen och använda det i en annan text eller ett annat objekt i din design. Nu kan du helt enkelt kopiera ett format från ett element på en sida och klistra in formatattribut i ett annat element med ett enda klick.

Du kan kopiera och klistra in teckenformat, styckeformat, punktformat, lägen och länkformat. Om du vill kopiera formatattribut från ett element till ett annat högerklickar du på och kopierar formatet. Markera det element du vill klistra in formatet på. Högerklicka och välj Klistra in attribut.

Förutom att kopiera alla attribut kan du även välja vilka attribut du vill kopiera. Mer information om hur du kopierar och klistrar in formatattribut finns i Kopiera och klistra in format i Adobe Muse.

Kopiera och klistra in formatattribut i Adobe Muse
Kopiera och klistra in formatattribut i Adobe Muse

Övriga förbättringar

Nytt i mars 2018-versionen

Förbättrad storleksjustering

Tidigare var du tvungen att markera varje element i en widget som du ville ange egenskapen Ändra storlek för. Nu kan du ändra egenskapen Ändra storlek för ett överordnat element med alla underordnade element på en gång. Om du markerar hela widgeten och ändrar egenskapen Ändra storlek ändras den automatiskt för alla kapslade element. På samma sätt kan du markera ett visst underelement och endast ändra egenskapen Ändra storlek för det elementet.

Förbättringar av kompositionswidgetar

Kryssrutan Visa widgetdelar vid redigering är nu aktiverad för kompositionswidgetar igen. Det här alternativet var tidigare avaktiverat för responsiva kompositionswidgetar.

Kryssrutan Visa widgetdelar vid redigering är nu aktiverad
Kryssrutan Visa widgetdelar vid redigering är nu aktiverad

Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Nytt i oktober 2017-versionen

Oktober 2017-versionen av Adobe Muse innehåller flera programrättningar med hög prioritet som har rapporterats efter augusti 2017-versionen (2017.1).

Om du vill visa en fullständig lista över problem som har åtgärdats läser du i Programrättningar och kända fel i oktober 2017-versionen av Adobe Muse.

Ny startskärm

Nytt i oktober 2017-versionen

När du öppnar den senaste versionen av Adobe Muse CC visas en ny startskärm. På startskärmen visas de senast öppnade filerna och dina synkroniserade Creative Cloud-filer. På den här skärmen visa även flikarna Arbete och Lär dig.

Om du vill visa dina senaste filer i Adobe Muse klickar du på Arbete. Om du vill titta på videosjälvstudiekurserna för Adobe Muse klickar du på Lär dig.

Ny startskärm i Adobe Muse
Ny startskärm i Adobe Muse

Längst upp till höger på skärmen visas en sökikon. Klicka på den ikonen och börja skriva din sökfråga. När du skriver en sökfråga visas dina senaste filer, Creative Cloud-resurser, hjälplänkar och Stock-foton som matchar sökfrågan.

Om du till exempel skriver "bild" visas Stock-foton och länkar till självstudiekurser som är relaterade till sökfrågan.

Sökresultat för "bild" på startskärmen i Adobe Muse
Sökresultat för "bild" på startskärmen i Adobe Muse

Stöd för förenklad kinesiska

Nytt i oktober 2017-versionen

Adobe Muse är nu tillgängligt på förenklad kinesiska. Under installationen identifieras operativsystemet och motsvarande språkversion av Adobe Muse installeras.

Skapande av säkerhetskopieringsfiler efter filkonvertering

Nytt i oktober 2017-versionen

När du öppnar en befintlig Adobe Muse-fil i den senaste versionen av programmet utförs en filkonvertering. Tidigare när du sparade en konverterad fil gick det inte att öppna den i äldre versioner av Adobe Muse. 

När du öppnar och sparar en fil i Adobe Muse (2018.0) visas ett varningsmeddelande:

Säkerhetskopiering av Adobe Muse-filen före filkonvertering
Säkerhetskopiering av Adobe Muse-filen före filkonvertering

När du klickar på OK sparas säkerhetskopieringsfilen på samma plats som den ursprungliga filen. Du kan använda den här säkerhetskopieringsfilen i äldre versioner av Adobe Muse.

Obs!

Säkerhetskopieringsfiler skapas endast för filer du har konverterat genom att öppna dem i den senaste versionen av Adobe Muse.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy