Använda widgetar i Adobe Muse

Läs om hur du använder widgetar till att lägga till formulär, menyer, bildspel, knappar för sociala medier och mer på dina webbsidor.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Du kan använda widgetar till att lägga till interaktiva webbplatsfunktioner och dynamiskt genererat innehåll. Widgetar är färdiga konfigurerbara objekt med vanliga webbfunktioner som menyer, formulär och bildspel. I Adobe Muse finns en uppsättning widgetar som förenklar avancerad webbdesign. 

Du kan formge widgetar i Adobe Muse efter din webbplatsdesign så att de passar in perfekt med resten av dina webbsidor. Widgetprogrambiblioteket innehåller alla färdiga webbplatsfunktioner (widgetar) som du kan dra till sidor, konfigurera för att styra deras funktion och formatera för att ändra deras utseende.

Typer av widgetar

I Adobe Muse finns följande typer av widgetar:

 • Kompositionswidgetar: med hjälp av de här widgetarna kan du interagera med en del av en webbsida och ändra innehållet på en annan del. En övertonande eller en glidande animering sker som förändring.
 • Formulärwidgetar: lägg till ett formulär som webbplatsbesökare kan använda till att kontakta dig. Olika formulärfält är tillgängliga beroende på vilken formulärwidget du väljer.
 • Menywidgetar: skapa en dynamiskt eller manuellt fylld menyrad som innehåller lägen för varje menyalternativ. På varje sida kommer den aktuella länken automatiskt att ha ett aktivt läge som visar att den är den aktuella sidan.
 • Panelwidgetar: visa endast en panel med innehåll i taget, med intuitiva navigeringslänkar för att växla vilken panel som ska visas. Välj mellan en glidande animerad dragspelswidgetstruktur eller den vanliga varianten med flikar.
 • Bildspelswidgetar: med hjälp av de här widgetarna kan du enkelt visa dina foton i ett galleri med snygga animeringar. De lämpar sig bäst för enkla bildbaserade bildspel. I mer komplicerade fall är det bättre att använda en kompositionswidget.
 • Sociala widgetar: du kan använda sociala widgetar till att konfigurera anpassad HTML-kod och bädda in den på dina Adobe Muse-sidor på ett enkelt sätt. De flesta webbaserade widgetar har funktioner som också finns tillgängliga via HTML-inbäddning på tredjepartswebbplatser. Du kan spara tid genom att lägga till och konfigurera webbinnehåll i Adobe Muse i stället för att generera koden utanför programmet och sedan klistra in den i Adobe Muse som inbäddad HTML.

Lägga till en widget på en Adobe Muse-webbsida

Du kan välja och lägga till widgetar på Adobe Muse-webbsidor från widgetprogrambiblioteket. Gör följande för att lägga till en widget:

 1. Välj Fönster > Widgetprogrambibliotek i Adobe Muse.

  Panelen Widgetprogrambiblioteket visas.

 2. Välj widgeten i panelen Widgetprogrambibliotek och dra den till Adobe Muse-webbsidan.

 3. Klicka på som öppnar alternativpanelen för att konfigurera widgeten.

  Mer information finns i Konfigurera och anpassa widgetar.

Konfigurera och anpassa widgetar

I Adobe Muse kan du konfigurera widgetar genom alternativpanelen när du har placerat dem på webbsidor. Alternativpanelen är en sammanhangsberoende panel där du kan använda ändringar och uppdatera inställningar som är specifika för en widget. Alternativpanelen innehåller inställningar för utseendet på innehållet.

Med alternativen Fyllning och Linje kan du ändra en widgets utseende. Om widgeten innehåller text kan du använda textpanelen (Fönster > Text eller textalternativ på kontrollpanelen) för att ändra och formge texten till den design du vill ha.

Så här konfigurerar du en widget:

 1. Dra en widget till webbsidan i Adobe Muse.

  Obs!

  Använd alternativet Ta bort widgetinnehåll (högerklicka på widgeten och välj Ta bort widgetinnehåll på snabbmenyn) om du vill ta bort allt standardinnehåll i en widget.

 2. Markera widgeten och klicka på knappen som öppnar alternativpanelen.

 3. I panelen Alternativ ändrar du inställningarna som du vill.

 4. Klicka någon annanstans på sidan för att stänga alternativpanelen.

  I bilden nedan visas alternativpanelen för en horisontell menywidget.

  Alternativpanel för en horisontell menywidget.

Välja kapslade element i en widget

När du drar en widget utanför widgetprogrambiblioteket till en sida kommer du egentligen att placera ut en kapslad uppsättning behållare. De här behållarna kan markeras och redigeras baserat på deras hierarki.

När du arbetar med widgetar är det viktigt att förstå hur du väljer widgeten och dess behållare. Adobe Muse visar dina aktuella markeringar med markeringsindikatorn. Markeringsindikatorn som finns i det övre vänstra hörnet i Adobe Muse visar din aktuella markering med en listruta som du kan använda för att förhandsvisa ett objekt enligt dess läge.

I exemplen nedan visar markeringsindikatorn sidans markering (när inget objekt är markerat på webbsidan), en menywidget (när du markerar en menywidget) och ett menyobjekt (en behållare i en menywidget).

När du lämnar alla sidelement omarkerade.

När du väljer en menywidget.

När du väljer en behållare och i det här fallet ett menyobjekt i en menywidget.

När du klickar en gång på hela widgeten visas ordet "Widget" i markeringsindikatorn. Om du klickar en gång till kan du markera en behållare i widgeten, och så visas ordet "Behållare" i markeringsindikatorn. Du kan fortsätta att klicka flera gånger för att välja element (till exempel textramar) som är inkapslade i behållarna.

När en textram är markerad visas ordet "Textram" i markeringsindikatorn. När du klickar på en widget för att gå nedåt i de kapslade elementen är det bra att notera orden i markeringsindikatorn för att hålla reda på vilket kapslat elementet som är markerat. Du kan välja olika behållare (till exempel enskilda knappar för en menynavigering) för att uppdatera knapplägena. På så sätt kan du kontrollera knapparnas utseende när den första sidan läses in, när besökaren håller markören över en knapp och när besökaren klickar på dem. Dessutom kan du definiera ett "aktivt" läge" som orienterar besökaren, genom att visuellt indikera knappen som motsvarar den sida besökaren visar för tillfället.

Om du klickar i de kapslade behållarna i en widget kan du klicka flera gånger på objektet som du vill redigera. Observera markeringsindikatorn och alternativen som presenteras på lägespanelen för att se när du har markerat det kapslade elementet som du vill ändra.

När du är klar med att uppdatera en widget kan du antingen klicka på annan plats på sidan för att avmarkera widgeten eller trycka på Esc-tangenten upprepade gånger för att hoppa upp en nivå i widgetens hierarki.

Konfigurera widgetar med hjälp av panelen Alternativ

När du har dragit en widget från widgetprogrambiblioteket till en sida visas en blå pilsymbol i det övre högra hörnet av widgeten när widgeten är markerad. Klicka på den blå pilsymbolen för att öppna menyn Alternativ.

Varje widget har olika tillgängliga alternativ, så de alternativ du kan välja mellan i gränssnittet på menyn Alternativ varierar. Inställningarna styr beteendet för widgeten (till exempel om ett bildspel skall spelas upp automatiskt eller om besökare måste klicka på miniatyrbilderna för att se varje bild förstorad) och visningen av widgeten (till exempel vilken typ av övergång som animeras för varje ny bild som visas).

När du utformar webbplatser har du möjlighet att göra dessa inställningar och att arbeta med dina kunder för att hitta de bästa alternativen för ett specifikt projekt. Tänk på att du när som helst kan gå tillbaka till .muse-filen, markera en widget, klicka på den blå pilsymbolen för att öppna menyn Alternativ och göra nya inställningar för att ändra widgeten, även efter att webbplatsen har publicerats online. När du sedan publicerar webbplatsen en gång till visas de ändringar du gjort direkt på den publicerade webbplatsen.

Med menywidgetar kan du låta widgetarna dynamiskt visa webbplatsens sidnamn och automatiskt skapa länkar till dessa sidor. Detta gör det enkelt att lägga till webbplatsnavigering till sidor baserat på din platskarta i vyn Planera och du behöver aldrig tänka på att du skapar brutna länkar. Du kan även avaktivera vissa sidor så att de inte visas dynamiskt i menywidgetarna genom att högerklicka på sidans miniatyrbild i vyn Planera och sedan avmarkera alternativet Inkludera sidan i navigeringen. Detta alternativ är som standard aktiverat (och en kryssmarkering visas när det är aktiverat.)

Du kan konfigurera menywidgetar manuellt om du vill namnge knapparna själv och lägga till länkar till specifika sidor i stället för att använda Adobe Muse till att skapa menyalternativen. På menyn Alternativ, i avsnittet Menytyp, kan du välja alternativet Manuell.

Välj alternativet Manuell i menytypsinställningarna, om du vill skapa en anpassad meny manuellt i stället för att generera sidnamnen och länkarna dynamiskt.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto