Läs om hur du figursätter text runt en bild i en textram med hjälp av Adobe Muse.

Figursätta text runt en bild i en bildram

Tricket med att figursätta text i en textram är att kopiera och klistra in bilden (istället för att montera den) i textramen och sedan använda panelen Figursättning till att justera figursättningsinställningarna.

Så här figursätter du text runt bilder:

 1. Klicka på sidan eller i det grå området utanför sidan.

 2. Välj Arkiv > Montera och bläddra efter en bildfil.

 3. Stäng dialogrutan Importera genom att klicka på Öppna.

 4. Klicka och dra pekaren på sidan utanför det område som innehåller widgeten.

  Genom att klicka och dra kan du ändra storlek på bilden och en procentsats visas tillfälligt som anger skalan på bilden som du monterar.

  Klicka på och dra för att skalförändra den monterade bilden till cirka 42 %.

 5. Markera den skalade bilden på sidan, högerklicka på den och välj sedan Klipp ut på den meny som visas.

 6. Välj textverktyget och klicka i textramen på den vänstra sidan, alldeles före det första tecknet i det andra stycket som börjar med raden: "Katie's in Noe expanded...".

  Högerklicka på den platsen och klistra in bilden omedelbart före det andra stycket genom att välja Klistra in på menyn.

  Klistra in bilden i texten i textramen.

 7. När bilden är markerad och ordet "Indrag" visas i markeringsindikatorn öppnar du panelen Figursättning (klicka på fliken Figursättning eller, om det behövs, väljer Fönster > Figursättning för att öppna den).

 8. Välj alternativet för centrerad figursättning för att figursätta bilden till vänster om texten och ange värdet för högerförskjutning till 15.

  Justera figursättningsinställningarna i panelen Figursättning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy