Användarhandbok Avbryt

Så här fungerar projektsynkronisering i Adobe Premiere Rush

Förstå hur synkronisering fungerar i Adobe Premiere Rush och hur du felsöker synkroniseringsproblem.

Om du synkroniserar dina projekt i Premiere Rush kan du skapa, redigera och dela videofilmer överallt. När synkronisering är aktiverat sparas filerna i Creative Cloud. Du kommer åt dessa filer från alla enheter. Alla ändringar du gör i Premiere Rush på en mobil enhet återspeglas i datorversionen. På samma sätt synkroniseras alla ändringar du gör i datorversionen av Premiere Rush till den mobila enheten. Du har alltid tillgång till de senaste redigeringarna var du än befinner dig. Detta är ett bra sätt att spara lagringsutrymme på enheter.

Synkronisering mellan datorer och mobila enheter
Synkronisering mellan datorer och mobila enheter

När du skapar ett projekt i Premiere Rush kan betalande medlemmar Synkronisera med Creative Cloud från medieläsaren. När det här alternativet är markerat sparas projektet i molnet och är tillgängligt för redigering på andra enheter. Den här inställningen är som standard aktiverad, men du kan inaktivera den och skapa enbart lokala projekt om du vill.

Obs!

Om du säger upp ett betalt medlemskap har du bara tillgång till projekt som är tillgängliga lokalt på en enhet som kör Premiere Rush. Projekt som synkroniseras till Creative Cloud och tas bort från alla enheter kanske inte är tillgängliga för dig om du säger upp ditt medlemskap.

Synkronisera på mobilen (iOS och Android)

Om ett projekt skapas med inställningen Synkronisera med Creative Cloud aktiverad laddas media som importerats från en lokal enhet upp till en mapp i ditt Creative Cloud-konto. Detta garanterar att mediefilerna för projektet är tillgängliga på andra enheter som kör Premiere Rush (där du är inloggad på samma Creative Cloud-konto).

Skapa ett synkroniserat projekt på mobilen
Skapa ett synkroniserat projekt på mobilen

För betalande medlemmar är inställningen Synkronisera med Creative Cloud aktiverad som standard när mediefiler läggs till i ett projekt. Om du har projekt som inte har synkroniserats och du vill komma åt dem från en annan enhet kan du göra detta genom att trycka på de tre punkterna bredvid projektet på skärmen Projektläsare och sedan trycka på Aktivera synkronisering. Alla dina projekt är länkade till ditt Adobe ID.

Aktivera synkronisering
Aktivera synkronisering

Obs!

Om du använder flera olika Adobe-ID:n och vill synkronisera projekt över flera enheter måste du se till att du är inloggad med samma Adobe ID i alla Premiere Rush-versioner på de olika enheterna. På varje enhet ser du bara projekten för det konto med vilket du loggat in på Premiere Rush.

När du öppnar projektet visas en rund, blå ikon i den övre högra titellisten i programmet. Den här ikonen visar förloppet för överföringen.

När det här förloppet är slutfört innebär det att Adobe har överfört alla media i projektet. Nu kan du öppna projektet på andra enheter. Om det visas en dialogruta om att det är problem med överföringen, trots att internetanslutningen är stabil, stänger du projektet och öppnar det sedan igen. Mediefilerna har överförts.

Obs!

Som standard överför Premiere Rush inte media om du inte är ansluten till ett WiFi-nätverk. Om du vill överföra mediefiler via ett mobilnätverk gör du så här:

 1. Öppna Premiere Rush och gå till projektläsaren.
 2. Tryck på kugghjulsikonen upp till vänster.
 3. Välj Inställningar.
 4. Aktivera Använd mobildata för synkronisering.

Riktlinjer

Följ dessa riktlinjer för att säkerställa att synkroniseringen går smidigt:

 • Om du stänger projektet medan media överförs fortsätter överföringen.Det finns dock ingen indikation på överföringens förlopp i projektläsaren.Kontrollera om medieöverföringen har slutförts genom att öppna projektet igen.
 • Om du växlar till ett annat program än Premiere Rush medan media överförs pausas överföringen automatiskt. Premiere Rush fortsätter överföringen när programmet hamnar i förgrunden igen. Om du får ett samtal eller meddelande under överföringen måste du växla tillbaka till Premiere Rush för att slutföra överföringen innan du försöker öppna projekt på en annan enhet.
 • När du öppnar ett projekt som skapats på en annan enhet laddar Premiere Rush ned de nödvändiga mediefilerna för projektet. Du kan visa nedladdningsförloppet genom att trycka på den runda blå förloppsindikatorn i titellisten medan projektet är öppet.
 • Om du växlar till ett annat program än Premiere Rush medan media laddas ned kan nedladdningen misslyckas om Premiere Rush laddar ned från Creative Cloud-filer.Stäng projektet och öppna det igen om detta inträffar. 
 • Stäng alltid projektet på den enhet du använder innan du öppnar det på en annan enhet.

Om mediefilerna redan har synkroniserats på mobilen, men fortfarande visas som offline i Premiere Rush gör du följande:

 1. Kontrollera att du är ansluten till ett starkt WiFi-nätverk (eller att du har aktiverat Använd mobildata för synkronisering och har kommit ihåg att lämna Premiere Rush öppet och i förgrunden tills nedladdningen är klar).

 2. Stäng Premiere Rush.
 3. Starta Premiere Rush och öppna projektet igen.

Synkronisera på datorn (Mac och Win)

Om ett projekt skapas med inställningen Synkronisera med Creative Cloud aktiverad skapar Premiere Rush optimerade mediefiler samt sparar dem i en mapp i ditt Creative Cloud-konto. Datorversionen av Premiere Rush varken synkroniserar, överför eller laddar ned mediefiler – till skillnad från mobilversionen – utan skapar i stället optimerade filer som kan importeras på andra enheter.

Skapa ett synkroniserat projekt på datorn
Skapa ett synkroniserat projekt på datorn

För betalande medlemmar är inställningen Synkronisera med Creative Cloud aktiverad som standard när mediefiler läggs till i ett projekt. Om du har projekt som inte har synkroniserats och du vill komma åt dem från en annan enhet kan du göra detta genom att trycka på de tre punkterna bredvid projektet på skärmen Projektläsare och sedan trycka på Aktivera synkronisering. Alla dina projekt är länkade till ditt Adobe ID.

Aktivera synkronisering
Aktivera synkronisering

Riktlinjer

Följ dessa riktlinjer för att säkerställa att synkroniseringen går smidigt:

 • Se till att Premiere Rush slutför skapandet av optimerade mediefiler för alla filer i projektet.
 • Kontrollera Creative Cloud-programmet i verktygsfältet eller aktivitetsfältet på din Mac- eller Windows-dator och bekräfta att mediefilerna har överförts till den ursprungliga mobila enheten eller datorn.
 • Stäng projektet på den enhet du använder innan du öppnar det på en annan enhet.
 • På andra datorer kontrollerar du Creative Cloud-programmet i verktygsfältet eller aktivitetsfältet på Mac- eller Windows-datorn och bekräftar att mediefilerna har laddats ned innan du startar Premiere Rush eller öppnar nyligen skapade projekt.

Om mediefilerna redan har synkroniserats på datorn, men fortfarande visas som offline i Premiere Rush (eller projektlistan visas), gör du följande:

 1. Stäng Premiere Rush.

 2. Logga ut från Creative Cloud-programmet.

 3. Stäng Creative Cloud-programmet.

 4. Starta Creative Cloud-programmet igen och logga in på ditt Creative Cloud-konto.

 5. Starta Premiere Rush och öppna projektet igen.

Synkroniseringsstatus

Ett synkroniserat projekt sparas i Creative Cloud och är tillgängligt så att du kan redigera det på alla dina enheter. Ett projekt som inte synkroniseras kan bara öppnas och redigeras på den enhet som det skapades på.

På skärmen Dina projekt visas ikoner bredvid projektets namnet, och dessa anger synkroniseringsstatusen för projekten.

Om du vill veta projektets synkroniseringsstatus tittar du på ikonerna och beskrivningarna i den här tabellen.

Synkroniseringsikon på mobilen

Synkroniseringsikon på datorn

Synkroniseringsstatus för projekt

Vad händer när du trycker eller klickar på projektet?


            

Endast på enheten och inte i molnet, vilket innebär att du inte kommer åt projektet på andra enheter

Projektet finns bara på den här enheten tills du aktiverar synkronisering. Aktivera synkronisering för det här projektet genom att gå till Dina projekt och trycka på ”•••” > ”Aktivera synkronisering”.


Enheten och molnet, vilket innebär att du kommer åt projektet på alla enheter

Öppnar projektet med de senaste redigeringarna, oavsett om dessa redigeringar har gjorts på denna eller en annan enhet.

Endast i molnet och just nu inte på enheten, men du kommer ändå åt projektet på alla enheter

Laddar ned projektet till enheten och öppnar det.

Synkronisering pågår

Öppnar projektet och synkroniseringen till molnet fortsätter till den är slutförd.

Varningar om synkroniseringsfel

Om den versionen av projektet som finns på din enhet skiljer sig från den som finns i molnet skickar Premiere Rush en varning. Du kan antingen spara en kopia av projektet i dess aktuella tillstånd eller skriva över det med den version som har sparats i molnet.

Lösa fel på grund av projektkonflikter
Lösa fel på grund av projektkonflikter

 • Klicka på Spara kopia om du vill skapa en kopia av projektet i dess aktuella tillstånd. Premiere Rush skapar en kopia av projektet, vilket innebär att du har två separata projekt i projektläsaren.
 • Klicka på Skriv över om du vill skriva över det projekt som är öppet just nu med den version av projektet som finns i molnet. Då stängs det projekt som är öppet just nu och du kommer tillbaka till dina projekt, så att du kan öppna den senaste versionen/molnversionen av projektet.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto