Tillgänglighetsfunktioner

Tangentbordsalternativ för musåtgärder

Reader och Acrobat har samma kortkommandon. Om du vill visa hela listan läser du Kortkommandon i hjälpen för Acrobat.

Använda en skärmläsare eller skärmförstorare

Använd installationsassistenten för tillgänglighet för att ställa in Reader för antingen en skärmförstorare eller en skärmläsare.

  • Välj Redigera > Tillgänglighet > Installationsassistenten och välj sedan önskade alternativ på respektive skärm i Installationsassistenten.

Använda verktyget Läsa upp högt

Uppläsningsfunktionen är ett TTS-verktyg (Text-to-Speech) som är inbyggt i Adobe Reader. Det läser text som finns i ett dokumentfönster.  

Om du vill använda uppläsningsfunktionen måste du ha Adobe Reader och en Text-to-Speech-motor installerad på datorn. Dokumentet måste också vara tillgängligt, annars kanske det inte läsas alls eller också kanske det läses i fel ordning.

Så här aktiverar du uppläsningsfunktionen:

  1. På menyn Visa väljer du Läsa upp högt > Aktivera uppläsning.
  2. Gå till Visa > Läsa upp högt igen och välj sedan ett lämpligt alternativ för läsning:
    • Om du vill läsa den aktuella sidan väljer du Läs endast denna sida.
    • Om du vill läsa hela dokumentet väljer du Läs till slutet av dokumentet.

Omforma textflödet i en PDF-fil

Omforma flödet i en PDF-fil så att den tillfälligt visas som en enda kolumn som har samma bredd som dokumentrutan. Den här flödesomformningen gör dokumentet lättare att läsa.

  • Om du vill flöda om text väljer du Visa > Zooma > Omforma flöde.

I de flesta fall visas endast läsbar text i flödesomformningsvyn. Text som inte omformas är formulär, kommentarer, fält för digitala signaturer och sidartefakter, t.ex. sidnummer, sidhuvuden och sidfötter. Sidor som innehåller både läsbar text och formulär eller fält för digitala signaturer flödas inte om. Lodrät text flödas om till vågrät.

Obs!

Du kan inte spara, redigera eller skriva ut ett dokument när det är i flödesomformningsvyn.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?