Fylla i formulär

Är formuläret ifyllbart?

En del formulär kan inte fyllas i. Ibland konverterar formulärskapare inte PDF-filerna till interaktiva, ifyllbara formulär. De kan också avsiktligt utforma ett formulär som du måste skriva ut och fylla i för hand. Dessa icke-interaktiva formulär kallas platta formulär.

Syns ett lila fält överst?

Det lila meddelandefältet anger att formuläret är ifyllbart. Beroende på hur formuläret skapades kan det vara interaktivt eller platt.

Interaktivt formulär

Ett interaktivt formulär innehåller fält som du kan markera eller fylla i. Du kan aktivera alternativet Komplettera automatiskt för att fylla i formulär snabbare.

Platt formulär med verktyget Lägg till textkommentar

Ett platt formulär har inga interaktiva fält. Om det är tillgängligt kan du använda verktyget Lägg till textkommentar (skrivmaskin) och skriva över tomma formulärfält. Du kan lägga till text var som helst i formuläret, inte bara i specifika rutor.

Ifyllbara formulär

A. Interaktiva formulär visar var du ska skriva B. I formulär som har verktyget Lägg till textkommentar kan du lägga till text var som helst i formuläret 

Obs!

Det lila fältet visas bara om den som skapade formuläret har aktiverat det.

Visas verktyget Lägg till textkommentar?

I formulär som visar verktyget Lägg till textkommentar kan du lägga till text var som helst i formuläret. Om du inte ser verktygspaletten Lägg till textkommentar som visas nedan letar du efter verktyget i Kommentar > Anteckningar eller Signera > Jag måste signera.

Om verktyget Lägg till textkommentar är tillgängligt kan du lägga till text var som helst i formuläret.

Obs!

Verktyget Lägg till textkommentar är bara tillgängligt om den som skapade formuläret har aktiverat det.

Gult fält högst upp?

Ett gult meddelandefält kan visas när du öppnar ett formulär i Reader. Skyddad vy begränsar vad du kan göra i en PDF-fil för att skydda datorn från potentiellt skadligt innehåll. Om du litar på källan till filen klickar du på Aktivera alla funktioner. När det är aktiverat kan du leta efter det lila meddelandefältet eller skrivmaskinsverktyget.

Ett gult meddelandefält skyddar dig mot filer som eventuellt kan medföra risk.

Visas inte ett lila fält eller skrivmaskinsverktyget?

Om du inte ser ett lila fält högst upp eller skrivmaskinsverktyget är formuläret inte ifyllbart i Reader. Du måste skriva ut formuläret och fylla i det för hand.

Formulär som saknar det lila fältet högst upp och skrivmaskinsverktyget

Exempelformulär: platt och interaktiv

Patti Sokol, Sokol Consulting, har skapat två exempelformulär som visar skillnaderna mellan ett platt formulär och ett interaktivt formulär. Klicka här om du vill se ett platt formulär. Observera att du inte kan skriva i fälten i ett platt formulär. Klicka här om du vill se ett interaktivt formulär. Du kan markera fälten och skriva i dem.

Läs informationen i den övre textrutan i varje exempelformulär. Flytta sedan markören över fälten för att se vilka åtgärder som är tillgängliga. Du kan också skriva ut och spara formulären på datorn.

Fylla i interaktiva formulär

Ett interaktivt ifyllbart formulär innehåller fält som du kan markera eller fylla i. Du kan aktivera alternativet Komplettera automatiskt för att fylla i formulär snabbare.

Fylla i ett interaktivt formulär

I ett interaktivt formulär ändras pekaren till en annan ikon, beroende på fältet. Exempelvis ändras handverktyget till en textmarkör när du kan skriva text i formulärfältet.

 1. Högerklicka vid behov i dokumentet och välj handverktyget eller markeringsverktyget på popupmenyn.

 2. Du kan göra det enklare att identifiera formulärfält genom att klicka på Färgmarkera fält i det lila meddelandefältet. Formulärfält visas med en färgad bakgrund (ljusblå som standard). En färgad kontur (röd som standard) identifierar obligatoriska formulärfält. 

 3. Klicka i ett textfält för att skriva. För kryssrutor eller markeringsknappar klickar du på det alternativ du vill välja.
 4. Tryck på tabb för att gå framåt eller skift + tabb för att gå bakåt.
 5. När du är klar klickar du på skicka-knappen för att skicka formulärdata. Skicka-knappen kan visas i det lila meddelandefältet överst i formuläret eller i själva formuläret.

Felsökningstips om hur du fyller i formulär finns i Felsöka formulär.

Alternativ för att flytta mellan formulärfält

Nyckel

Resultat

Tabb eller skift+tabb

Accepterar inmatning och flyttar till nästa fält

Uppåt-/vänsterpil

Markerar föregående alternativknapp i en grupp

Nedåt-/högerpil

Markerar nästa alternativknapp

Esc

Tar bort och avmarkerar formulärfält.

Esc (tryck två gånger)

Lämnar helskärmsläget

Enter eller Retur (textfält med en rad)

Accepterar inmatning och avmarkerar fältet

Enter eller Retur (textfält med flera rader)

Skapar styckebrytning i samma formulärfält

Enter eller Retur (kryssruta)

Aktiverar eller inaktiverar kryssrutan

Enter (numeriskt tangentbord)

Accepterar inmatning och avmarkerar det aktuella formulärfältet

Aktivera alternativen för automatisk komplettering (endast interaktiva formulär)

Funktionen Komplettera automatiskt lagrar poster som du skriver i interaktiva formulärfält. Komplettera automatiskt föreslår eller skriver automatiskt in svar som matchar dina inskrivna uppgifter i andra formulärfält. Förslagen visas i en lista där du kan välja önskat förslag.

Funktionen Komplettera automatiskt är inaktiverad som standard, så du måste aktivera den i formulärinställningarna om du vill använda den.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Reader > Inställningar (Mac OS) för att öppna dialogrutan Inställningar.

 2. Klicka på Formulär i listan till vänster i dialogrutan Inställningar.

 3. Under Komplettera automatiskt väljer du Grundläggande eller Avancerat på menyn. (En beskrivning av varje läge visas längst ned i dialogrutan.)

 4. Markera Kom ihåg numeriska data om du vill lagra nummer som du skriver i formulär.

Ta bort poster från minnet för Komplettera automatiskt

Om Komplettera automatiskt innehåller oönskade poster, t.ex. oavsiktliga felstavningar, kan du ta bort dem.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Reader > Inställningar (Mac OS) för att öppna dialogrutan Inställningar.

 2. Klicka på Formulär i listan till vänster i dialogrutan Inställningar.

 3. Under Komplettera automatiskt väljer du Redigera lista och tar bort eller ändrar de oönskade orden.

Fylla i formulär med verktyget Lägg till textkommentar

Om formulärförfattaren har aktiverat verktyget Lägg till textkommentar kan du använda verktyget för att fylla i platta formulär. Texten som du lägger till med verktyget Lägg till textkommentar visas i kommentarlistan (Kommentar > Kommentarlista).

 1. Klicka på Lägg till textkommentar i det lila meddelandefältet eller i det flytande verktygsfältet.

  Obs!

  Om alternativet Lägg till textkommentar inte är tillgängligt måste du skriva ut formuläret för att fylla i det.

 2. Klicka på ett tomt formulärfält och skriv.

 3. (Valfritt) Justera alternativen i det lila meddelandefältet eller det flytande verktygsfältet när du vill ändra textens storlek, placering eller teckensnitt.

 4. När du är klar skriver du ut en kopia av det ifyllda formuläret.

  Obs!

  Om du har fyllt i ett formulär med verktyget Lägg till text kan du inte skicka det elektroniskt. Du måste skriva ut det ifyllda formuläret.

Spara formulär

Vissa formulär kan inte sparas. Ifyllda formulär kan bara sparas om formulärets författare tillåter det. Om PDF-författaren har aktiverat funktionen att spra lokalt klickar du på diskikonen i verktygsfältet längst upp till vänster i fönstret eller i det flytande verktygsfältet om formuläret visas på webben. Byt sedan namn på filen och spara formuläret med din information.

Det lila fältet visar information om du kan spara data som har skrivits i formuläret.

Flytande verktygsfält i formulär som visas på webben.

När du öppnar ett formulär i Adobe Reader kan du visa användarrättigheterna i meddelandefältet ovanför formuläret. Kontakta formulärets författare om du vill ändra dina användarrättigheter.

 1. Klicka på Skriv ut i fönstrets övre vänstra hörn.

 2. Välj en skrivare på menyn längst upp i dialogrutan Skriv ut.

 3. Välj något av följande på menyn Kommentarer och formulär i det övre högra hörnet i dialogrutan Skriv ut:

  • Om du vill skriva ut formuläret och ifylld information markerar du Dokument.

  • Om du vill skriva ut formuläret, ifylld information och kommentarer i formuläret markerar du Dokument och markeringar.

Rensa formulär

Rensa ett formulär i en webbläsare

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Återställ formulär, om en sådan knapp finns. Du kan inte ångra den här åtgärden.
  • Stäng webbläsaren och starta den igen.
  Obs!

  Om du klickar på webbläsarens Läs in igen- eller Uppdatera-knapp, Bakåt- eller Gå tillbaka-knapp eller om du följer en länk till en annan sida, kanske inte formuläret rensas helt.

Rensa ett formulär i Reader

 1. Välj Arkiv > Återställ.

Importera eller exportera formulärdata (endast Reader, inte webbläsare)

I vissa arbetsflöden skickar individer in ifyllda formulär som datafiler i format som FDF eller XML. I Reader kan du importera data för att visa dem i den fullständiga PDF-filen:

 1. Klicka på Utökat överst till höger i fönstret och sedan på Importera data.

Du kan också spara informationen i ett ifyllt PDF-formulär som en datafil i ett annat filformat:

 1. Klicka på Utökat överst till höger i fönstret och sedan på Exportera data.

Mer information finns i Hantera filer med formulärdata i hjälpen i Acrobat.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online