Är formuläret ifyllbart?

Alla formulär kan inte fyllas i. Ibland konverterar den som skapar formuläret inte PDF-filen till ett interaktivt ifyllbart formulär. Eller också är formuläret avsett att skrivas ut och fyllas i för hand. Dessa icke-interaktiva formulär kallas platta.

Lila fält i överkanten?

Det lila meddelandefältet betyder att formuläret kan fyllas i. Beroende på hur formuläret skapas, kan det vara "interaktivt" eller "platt".

Interaktivt formulär

Ett interaktivt formulär innehåller fält som du kan markera eller fylla i. Om du aktiverar alternativet Komplettera automatiskt får du hjälp att fylla i formulär snabbare.

Platt formulär med verktyget Lägg till textkommentar

Ett platt formulär har inga interaktiva fält. Men om verktyget Lägg till textkommentar (skrivmaskinsverktyget) är tillgängligt, kan du använda det för att skriva över tomma formulärfält. Du kan lägga till text varsomhelst i formuläret, inte bara i specifika rutor.

Ifyllbara formulär
Ifyllbara formulär

A. I interaktiva formulär ser du var du ska skriva B. I formulär som har verktyget Lägg till textkommentar kan du lägga till text var som helst i formuläret. 

Obs!

Det lila fältet visas bara om den som skapat formuläret har aktiverat det.

Syns verktyget Lägg till textkommentar?

Om verktyget Lägg till textkommentar visas i formuläret, kan du lägga till text varsomhelst i formuläret. Om du inte ser verktygspaletten Lägg till textkommentar som nedan letar du efter verktyget i Kommentar > Anteckningar eller Signera > Jag måste signera.

Verktyget Lägg till textkommentar
Om verktyget Lägg till textkommentar är tillgängligt, kan du lägga till text varsomhelst i formuläret.

Obs!

Verktyget Lägg till textkommentar är bara tillgängligt om den som skapat formuläret har aktiverat det.

Gult fält i överkanten?

Ibland visas ett gult meddelandefält när du öppnar ett formulär i Reader. Med Skyddad vy begränsas vad du kan göra i en PDF-fil, för att skydda datorn mot innehåll som eventuellt kan vara skadligt. Om du litar på filens källa klickar du på Aktivera alla funktioner. När funktionerna är aktiverade kan du leta efter det lila meddelandefältet eller skrivmaskinsverktyget.

Ett gult meddelandefält skyddar dig mot filer som eventuellt kan medföra risk
Ett gult meddelandefält skyddar dig mot filer som eventuellt kan medföra risk.

Inget lila fält eller skrivmaskinsverktyg?

Om du inte ser något lila fält längst upp eller skrivmaskinsverktyget, kan du inte fylla i formuläret i Reader. Du måste skriva ut formuläret och fylla i det för hand.

Skrivmaskinsverktyget
Ett formulär som varken har det lila fältet längst upp eller skrivmaskinsverktyget

Snabba självstudier om hur du fyller i och sparar formulär

Några korta självstudier om hur du fyller i formulär finns i de här videorna på Adobe TV (de kan vara på engelska):

Exempelformulär: platta och interaktiva

Patti Sokol, Sokol Consulting, har skapat två exempelformulär för att visa skillnaden mellan ett platt formulär och ett interaktivt formulär. Klicka här om du vill se ett platt formulär. Observera att du inte kan skriva i fälten i ett platt formulär. Klicka här om du vill se ett interaktivt formulär. Du kan markera fälten och skriva i dem.

Var noga med att läsa igenom informationen i den översta textrutan i respektive exempelformulär. Flytta sedan markören över fälten och se vilka åtgärder som är tillgängliga. Du kan även skriva ut och spara formulären på datorn.

Fylla i interaktiva formulär

Ett interaktivt ifyllbart formulär innehåller fält som du kan markera eller fylla i. Om du aktiverar alternativet Komplettera automatiskt får du hjälp att fylla i formulär snabbare.

Fylla i ett interaktivt formulär

I ett interaktivt formulär byter markören utseende beroende på vilket fält du markerar. Till exempel ändras handverktyget  till ett I-streck  när du kan skriva text i formulärfältet.

 1. Om det behövs högerklickar du på dokumentet och väljer antingen handverktyget  eller markeringsverktyget  på snabbmenyn.

 2. Det blir lättare att se fälten om du klickar på Färgmarkera fält  i det lila meddelandefältet. Formulärfält visas med en färgad bakgrund (ljusblå som standard). En färgad kantlinje (röd som standard) identifierar obligatoriska formulärfält. 

 3. Klicka i ett textfält för att skriva. För kryssrutor och urvalsknappar klickar du på det alternativ du vill välja.
 4. Tryck på tabbtangenten för att gå framåt eller på Skift+Tabb för att gå bakåt.
 5. När du är klar klickar du på Skicka för att skicka dina formulärdata. Knappen Skicka kan visas antingen i det lila meddelandefältet längst upp eller i själva formuläret.

Felsökningstips om att fylla i formulär finns i Troubleshooting forms (Felsöka formulär).

Alternativ för att flytta mellan formulärfält

Tangenter

Resultat

Tabb eller Skift+Tabb

Accepterar inmatning och flyttar till nästa fält

Uppåt-/vänsterpil

Markerar föregående alternativknapp i en grupp

Neråt-/högerpil

Markerar nästa alternativknapp

Esc

Ta bort och avmarkera formulärfält.

Esc (tryck två gånger)

Lämnar helskärmsläget

Retur (textfält med en rad)

Accepterar inmatning och avmarkerar fältet

Retur (textfält med flera rader)

Skapar styckebrytning i samma formulärfält

Retur (kryssruta)

Aktiverar eller inaktiverar kryssrutan

Retur (numeriskt tangentbord)

Accepterar inmatning och avmarkerar det aktuella formulärfältet

Aktivera Komplettera automatiskt (endast interaktiva formulär)

Funktionen Komplettera automatiskt sparar text som du skriver i fält i interaktiva formulär. Sedan kan funktionen Komplettera automatiskt föreslå svar som stämmer överens med vad du har skrivit i andra formulärfält, eller till och med fylla i dem automatiskt. Förslagen visas i en lista där du kan välja önskat förslag.

Som standard är Komplettera automatiskt inte aktiverat. Om du vill använda funktionen aktiverar du den i Formulärinställningar.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows), eller Reader > Inställningar (Mac OS) för att öppna dialogrutan Inställningar.

 2. Klicka på Formulär i listan till vänster i dialogrutan Inställningar.

 3. Välj Grundläggande eller Avancerat på menyn under Komplettera automatiskt. (Lägena beskrivs längst ned i dialogrutan.)

 4. Om du vill lagra siffror som du skriver i formulär markerar du Kom ihåg numeriska data.

Ta bort poster från Komplettera automatiskt-funktionens minne

Om Komplettera automatiskt innehåller oönskade poster, t.ex stavfel, kan du ta bort dem.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows), eller Reader > Inställningar (Mac OS) för att öppna dialogrutan Inställningar.

 2. Klicka på Formulär i listan till vänster i dialogrutan Inställningar.

 3. Markera Redigera lista under Komplettera automatiskt och ta bort eller ändra orden du inte vill ha kvar.

Fylla i formulär med verktyget Lägg till textkommentar

Om den som skapade formuläret har aktiverat verktyget Lägg till textkommentar använder du detta för att fylla i platta formulär. Text som du lägger till med Lägg till textkommentar visas i Kommentarlista (Kommentar > Kommentarlista).

 1. Klicka på Lägg till textkommentar i det lila meddelandefältet eller i det flytande verktygsfältet.

  Obs!

  Om alternativet Lägg till textkommentar inte är tillgängligt måste du skriva ut formuläret innan du fyller i det.

 2. Klicka på ett tomt formulärfält och skriv.

 3. (Valfritt) Justera alternativen i det lila meddelandefältet eller i det flytande verktygsfältet för att ändra textstorlek, position eller teckensnitt.

 4. När du är klar skriver du ut en kopia av det ifyllda formuläret.

  Obs!

  Om du har fyllt i ett formulär med Lägg till textkommentar kan du inte skicka det på elektronisk väg. Du måste skriva ut det ifyllda formuläret.

Spara formulär

Det är inte alla formulär som kan sparas. Ifyllda formulär kan bara sparas om den som skapade formuläret tillåter detta. Om den som skapat PDF-filen har tillåtit att den sparas lokalt, klickar du på diskettikonen  i verktygsfältet längst upp till vänster, eller i det flytande verktygsfältet om du visar formuläret på webben. Sedan ger du filen ett nytt namn och sparar det ifyllda formuläret.

I det lila fältet visas information
I det lila fältet kan du se om det går att spara data som skrivs i formuläret.

Flytande verktygsfält
Flytande verktygsfält i ett formulär som visas på webben.

Användarbehörigheten visas i meddelandefältet ovanför formuläret när du öppnar ett formulär i Adobe Reader. Kontakta formulärförfattaren om du vill ändra din användarbehörighet.

 1. Klicka på Skriv ut längst upp till vänster i fönstret.

 2. Välj en skrivare i menyn längst upp i dialogrutan Skriv ut.

 3. I menyn Kommentarer och formulär längst upp till höger i dialogrutan Skriv ut väljer du något av följande:

  • Om du vill skriva ut formuläret och ifylld information markerar du Dokument.

  • Om du vill skriva ut formuläret, ifylld information och kommentarer i formuläret markerar du Dokument och markeringar.

Rensa formulär

Rensa ett formulär i en webbläsare

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Återställ formulär (om en sådan knapp finns). Du kan inte ångra den här åtgärden.
  • Stäng webbläsaren och starta den igen.

  Obs!

  Om du klickar på webbläsarens Uppdatera-, Bakåt- eller Gå tillbaka-knapp, eller om du följer en länk till en annan sida, är det inte säkert att formuläret rensas fullständigt.

Rensa ett formulär i Reader-programmet

 1. Välj Arkiv > Återställ.

Importera eller exportera formulärdata (endast Reader-programmet, inte i webbläsare)

I vissa situationer kan personer skicka in ifyllda formulär som datafiler i t.ex. FDF- eller XML-format. I Reader kan du importera dessa data och visa dem i den fullständiga PDF-filen:

 1. Klicka på Utökad längst upp till höger i fönstret och klicka sedan på Importera data.

Du kan också spara informationen i ett ifyllt PDF-formulär som en datafil med ett annat format:

 1. Klicka på Utökad längst upp till höger i fönstret och klicka sedan på Exportera data.

Mer information finns i Hantera formulärdatafiler i Acrobat-hjälpen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy