I under Allmänt i inställningarna finns alternativ där du kan tillåta att Adobe visar marknadsföringsmeddelanden i produkten medan du arbetar i programmet. Det är du som bestämmer om du vill ta emot dessa meddelanden eller inte.

Obs!

Meddelanden som relaterar till Adobes onlinetjänster kan inte stängas av.

 1. Öppna dialogrutan Inställningar.

  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar.

  • (Mac OS) Välj Adobe Reader > Inställningar.

 2. Klicka på Allmänt under Kategorier.

 3. Markera önskade alternativ i avsnittet Meddelanden från Adobe.

  Visa meddelanden när jag startar Reader

  Tillåter att meddelanden från Adobe visas på välkomstskärmen när du startar programmet utan att öppna något dokument. Klicka på ett meddelande om du vill ha information om funktioner, uppdateringar eller onlinetjänster, eller om du vill öppna ett element i programmet, t.ex. en åtgärdsruta. Avmarkera alternativet om du vill förhindra att marknadsföringsmeddelanden visas.

  Visa inte meddelanden när jag visar ett dokument

  Förhindrar att marknadsföringsmeddelanden från Adobe visas i det nedre vänstra hörnet i programfönstret. Stäng meddelandet genom att klicka på stängningsknappen. Om du inte gör något tonar meddelandet bort. Låt alternativet vara avmarkerat om du vill tillåta marknadsföringsmeddelanden.