Saknas knappen Skriv ut?

Om du inte ser knapparna Skriv ut och Avbryt är bildskärmen inställd på en låg skärmupplösning. Reader är inte utformat för bildskärmar med låg upplösning (minsta rekommenderade upplösning är 1 024 x 768). Du kan dock komma runt den här begränsningen. Gör något av följande för att skriva ut dokumentet:

 • Tryck på Enter eller Retur.
 • Om det visas en rullningslist till höger i dialogrutan drar du reglaget nedåt för att komma åt knapparna.

Obs!

(Windows) På vissa bildskärmar döljer Aktivitetsfältet i Windows knappen Skriv ut. Du kan dölja Aktivitetsfältet så att det bara visas när du rör musen längs skärmens nederkant. Högerklicka på Aktivitetsfältet och välj Egenskaper. Välj Dölj Aktivitetsfältet automatiskt i dialogrutan Egenskaper och klicka sedan på OK.

Ställ in aktivitetsfältegenskaperna
Ange egenskaperna för aktivitetsfältet så att det döljs, så att du kan komma åt knappen Skriv ut.

Vanliga utskriftsåtgärder

Skriva ut på båda sidorna

Du kan skriva ut dubbelsidigt om skrivaren har stöd för dubbelsidig utskrift (duplex).  

Obs! Dubbelsidig utskrift kallas också duplex, fram- och baksida eller tvåsidig utskrift.

Det är skrivarens drivrutin som styr alternativen, inte Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Läs i dokumentationen till skrivaren om vilka funktioner som skrivaren har stöd för.


 • Aktivera Skriv ut på båda sidorna av papperet i dialogrutan Skriv ut och välj den kant där papperet ska vändas.

Obs!

Det kan hända att alternativet för dubbelsidig utskrift inte visas i dialogrutan Skriv ut, trots att skrivaren har stöd för funktionen. I så fall kan du klicka på skrivaregenskaperna för att använda det här alternativet direkt från skrivarinställningarna.

Skriva ut i svartvitt

Du kan skriva ut en färg-PDF i grå nyanser (kallas även gråskala eller sammansatt gråskala).

• Aktivera Skriv ut i gråskala i dialogrutan Skriv ut.


Aktivera utskrift i gråskala

Skriva ut med en annan storlek

Du kan skala sidan för att förminska eller förstora sidor när du skriver ut. Du kan skala automatiskt så att det passar papperet eller manuellt i procent.

• Klicka på Storlek i dialogrutan Skriv ut och ange skalningsalternativen.


Klicka på Storlek

Skriva ut dokument med stora format

Du kan skriva ut stora dokument som affischer eller banderoller genom att dela upp sidan på flera pappersark (kallas ”sidindelning”). Med alternativet Filmminiatyr beräknas hur många pappersark som behövs. Du kan justera storleken på originalet så att det passar papperet och ange hur mycket varje del ska överlappa. Du kan sedan foga samman delarna.


 • Klicka på Filmminiatyr i dialogrutan Skriv ut och ange alternativ för layout.
Klicka på Filmminiatyr

Skriva ut flera sidor på ett ark

Du kan skriva ut mer än en sida i en PDF på ett pappersark. Att skriva ut flera sidor per ark kallas också N/sida-utskrift (t.ex. 2/sida eller 6/sida). Du kan ange hur sidorna ordnas, antingen vågrätt på sidan eller i lodräta kolumner.


Klicka på Flera

Skriva ut häften

Du kan skriva ut ett flersidigt dokument som ett häfte. Sidorna läggs ut två per ark. När du sorterar, viker och häftar de dubbelsidiga arken får du ett häfte med sidorna i rätt ordning.


 • Klicka på Häfte i dialogrutan Skriv ut och ange alternativ för häftet.

Du hittar stegvisa anvisningar i Skriva ut häften och PDF-portföljer.

Klicka på Häfte

Skriva ut kommentarer

Du kan skriva ut kommentarer på plats (som häftisar på en sida) eller i en lista eller sammanfattning.

Gör något av följande i området Kommentarer och formulär:


 • Välj ett alternativ i listrutan
 • Klicka på Sammanfatta kommentarer.
Kommentarer och formulär

Skriva ut ett område på en sida

Du kan skriva ut en del av en sida i en PDF-fil. Använd Verktyget för ögonblicksbild (Redigera > Ta ögonblicksbild) för att markera endast det område som du vill skriva ut. Området kan bestå av text, grafik eller bådadera. Du kan skriva ut det markerade området i full storlek eller ändra storleken efter papperet.


 1. Välj Redigera > Ta ögonblicksbild.
 2. Rita en rektangel för att välja en del av en sida
 3. Välj Arkiv > Skriv ut
 4. Klicka på Vald grafik i dialogrutan Skriv ut.
Klicka på Vald bild

Varför kan jag inte skriva ut dokumentet?

Börja med dessa felsökningstips

Problem med utskrift kan ha olika orsaker. Börja med att läsa här för att identifiera problemet: Felsöka problem vid utskrift av PDF-filer | Acrobat Reader

PDF-filen är lösenordsskyddad och utskrift är inte tillåten

Om du tar emot en lösenordsskyddad PDF-fil, måste du ange rätt lösenord för att kunna skriva ut dokumentet. Vissa skyddade dokument har begränsningar som gör att du inte kan skriva ut, redigera eller kopiera innehållet i dokumentet. Om dokumentet har begränsningar som gör att du inte kan skriva ut kontaktar du PDF-filens författare.

(Endast Windows) Skyddat läge skapar problem

Med Skyddat läge (standardinställning) är säkerheten i Reader förhöjd. Inaktivera skyddat läge tillfälligt för att avgöra om det stör utskriften. Högerklicka i dokumentet och välj Dokumentegenskaper. Klicka på Avancerat för att se om skyddat läge är aktiverat.

Om du vill inaktivera skyddat läge väljer du Redigera > Inställningar och klickar på Skydd (förbättrat) till vänster. Avmarkera Aktivera skyddat läge vid start. Stäng Reader, starta om programmet och försök skriva ut dokumentet igen.

Obs!

Försäkra dig om maximal säkerhet genom att markera Aktivera skyddat läge vid start igen när du är klar med utskriften.

Simulera övertryck av tryckfärger

Övertryckssimulering ger ett ungefärligt intryck av hur blandning och övertryckning av färgbilder ser ut vid offsettryck. Du kan simulera övertryckseffekter på en kontorsfärgskrivare genom att välja Simulera övertryck i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar. Övertryckssimulering konverterar dekorfärger till processfärger för utskrift. Om du ska använda filen till slutgiltig utskrift ska du inte markera Simulera övertryck.

Obs!

Kvaliteten på färgreproduktionen varierar stort mellan olika färgskrivare. Av det skälet är korrektur från en leverantör det bästa sättet att verifiera hur det färdiga resultatet kommer att se ut.

Tre överlappande cirklar
Tre överlappande cirklar utan övertryck (vänster) jämfört med tre överlappande cirklar med övertryck (höger).

Vad gör jag om Adobe Reader uppmanar mig att spara en fil när ett dokument skrivs ut?

Om du i Adobe Reader uppmanas att spara en fil när du klickar på Skriv ut klickar du på Avancerat i dialogrutan Skriv ut och avmarkerar alternativet Skriv ut till fil.

Obs!

 • Kontrollera att du har valt en fysisk skrivare att skriva ut till, och inte Adobe PDFXPS/Adobe Send eller någon annan virtuell skrivare.
 • Alternativet Skriv ut till fil var tillgängligt i dialogrutan för utskrift till och med Acrobat 10.X.

Hur gör jag för att skriva ut kommentarer i PDF-dokument?

Det finns vissa anteckningar (till exempel popup-anteckningar) i PDF-dokument och sådana anteckningar skrivs inte ut som standard om du inte anger att de ska skrivas ut.

Det är avsiktligt för att sådana anteckningar inte ska dölja innehållet bakom dem.

Men det kan finnas fall då du vill att de ska skrivas ut. Skriva ut popup-anteckningar och andra kommentarer:

 1. Gå till Redigera->Inställningar.
 2. Klicka på Kommentarer.
 3. Aktivera alternativet Skriv ut anteckningar och popup-fönster.

Adobe Reader kraschar vid utskrift/Adobe Reader skriver inte ut när du har klickat på knappen Skriv ut

Det kan hända om en installationsfil för Adobe Acrobat är skadad. Se till att du använder den senaste versionen av Adobe Reader/Acrobat för att lösa det här problemet.

Om problemet uppstår med den senaste versionen:

 1. Avinstallera Acrobat Reader med hjälp av rengöringsverktyget för Acrobat.
 2. Installera om Adobe Reader.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy