Skyddat läge (Windows)

För ökad säkerhet innehåller Adobe Reader XI ett skyddat läge och skyddad vy för att hålla din dator säker.När Skyddat läge är aktiverat körs alla operationer som krävs av Adobe Reader för att visa PDF-filen på ett mycket begränsat sätt i en begränsad miljö, ”sandlådan”.

Skyddat läge

Som standard körs Adobe Reader XI i skyddat läge för att skapa ett extra skyddslager. I skyddat läge kan inte skadliga PDF-dokument starta godtyckliga körbara filer eller skriva till systemkataloger eller Windows-registret.

För att kontrollera statusen för skyddat läge väljer du Fil > Egenskaper > Avancerat > Skyddat läge.

Skyddat läge är aktiverat som standard. Ange inställningarna på följande sätt:

 1. Välj Redigera > Inställningar.

 2. I listan Kategorier till vänster väljer du Skydd (förbättrat).

 3. I området Sandlådeskydd markerar eller avmarkerar du Aktivera skyddat läge vid start.

  • Aktivera Skapa loggfil för skyddat läge för att registrera händelser. Ändringarna tillämpas nästa gång du startar programmet
  • Klicka på Visa logg för att öppna loggfilen

Skyddad vy

De flesta funktioner är inaktiverade i den skyddade vyn för ytterligare säkerhet och för att undvika potentiella säkerhetsrisker förknippade med filer som kan ha sitt ursprung från osäkra platser. Du kan visa PDF-filen, men inte göra mycket annat.

I den skyddade vyn visas ett gult fält högst upp i Reader-fönstret. Klicka på Aktivera alla funktioner för att avsluta Skyddad vy.  

Informationsfältet i Skyddad vy

Ändra när Skyddad vy ska tillämpas på följande sätt:

 1. Välj Fil > Preferenser.
 2. I listan Kategorier till vänster väljer du Skydd (förbättrat).
 3. I området Sandlådeskydd väljer du ett alternativ för Skyddad vy:
  • Av
  • Filer från potentiellt osäkra platser
  • Alla filer

Behöriga platser

Du kan lägga till specifika filer, mappar och värdar på behöriga platser för att selektivt lita på PDF-filer och kringgå säkerhetsbegränsningarna.

Under Privilegierade platser gör du följande:

 • För att lita på webbplatser som du redan litar på i Internet Explorer väljer du Lita automatiskt på platser från mitt Win operativsystems säkerhetszoner.
 • Om du vill lägga till enbart en eller två PDF-filer från en plats klickar du på Lägg till fil.
 • Om du vill skapa en betrodd mapp för flera PDF klickar du på Lägg till mappsökväg eller Lägg till värd.
 • Om du vill tillåta att data läses in från en webbplats anger du namnet på rot-URL:en. Skriv exempelvis www.adobe.com, inte www.adobe.com/products. Om du vill lita enbart på filer från säkra anslutningar väljer du Endast säkra anslutningar (https:).

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online