Spara, visa och sök i PDF-filer

Spara PDF-filer

Om PDF-författaren har aktiverat att spara lokalt kan du spara en kopia av en PDF-fil eller PDF-portfölj.

Reader-program eller webbläsare

 • För att spara en PDF-fil klickar du på diskikonen i verktygsfältet uppe till vänster i fönstret.

Endast Reader-program

 • Om du vill skapa en kopia av en PDF-fil väljer du Fil > Spara som.

 • Om du vill spara PDF-filen som tillgänglig text väljer du Fil > Spara som annan > Text.

Varför kan jag inte spara en PDF-fil?

Eftersom PDF-författaren har inaktiverat funktionen att spara lokalt av säkerhetsskäl, copyrightskydd eller andra skäl.

Om du behöver spara PDF-filen kontaktar du författaren och ber honom/henne att aktivera funktionen att spara lokalt. Mer information finns i Möjliggör för Reader-användare att spara formulärdata i hjälpen för Acrobat.

Visa och navigera i PDF-filer

Gör något av följande:

 • Om du vill förstora eller förminska sidan använder du alternativen för zoomning, förstoring och anpassning i verktygsfältet högst upp i fönstret.
Alternativ för zoomning, förstoring och anpassning i verktygsfältet
Alternativ för zoomning, förstoring och anpassning i verktygsfältet

 • Om du vill gå till ett visst sidnummer anger du det till höger om knapparna Visa föregående  och Visa nästa  i verktygsfältet.

 • Om du vill navigera visuellt klickar du på ikonen Sidminiatyrer  längst upp till vänster i fönstret.

 • Om du vill gå till intressanta områden klickar du på ikonen Bokmärken   längst upp till vänster i fönstret.

Navigera snabbt med dessa alternativ
Navigera snabbt med dessa alternativ

 • Om du vill ställa in alternativ för skrollande och flersidig visning väljer du menyn Visa > Sidvisning i Reader. Högerklicka på verktygsfältet Reader i webbläsaren och välj Sidvisning.

Se även Visa bilder, objekt eller 3D-modeller. Mer information finns i Navigera i PDF-sidor i hjälpen för Acrobat.

Zooma in i ett visst område

 • Högerklicka på dokumentet och välj Markeringszoomning från popup-menyn. Dra sedan över det område du vill förstora.

 • (endast Reader, inte webbläsare) Från menyn Visa > Zooma väljer du verktyget Dynamisk zoomning, Panorering och zoomning eller Lupp. Mer information om de olika alternativen finns i Justera PDF-visningar i hjälpen för Acrobat.

Hitta information i en PDF-fil

Gör något av följande för att söka efter sidinnehåll:

 • Högerklicka på dokumentet och välj Sök från popup-menyn. Ange söktermen i fönstrets övre högra hörn och klicka på pilarna för att navigera till varje instans.
Högerklicka på dokumentet och välj Sök
Om du vill visa sökrutan högerklickar du på dokumentet och väljer Sök.

 • Gör något av följande om du vill utföra en mer komplex sökning efter hela ord, fraser, kommentarer och andra alternativ:

  • I en webbläsare klickar du på kikaren till vänster i fönstret.

  • I programmet Reader väljer du Redigera > Avancerad sökning.

  Längst ned i sökrutan klickar du på Visa fler alternativ för att anpassa sökningen ytterligare. Mer information finns i Avancerade sökalternativ i hjälpen för Acrobat.

Visa och sök i en PDF-portfölj

En PDF-portfölj är en samling filer i olika format som har skapats i olika program. Du kan använda sökverktygen i Reader för att hitta text i hela PDF-portföljen. Skriv den text du vill hitta i Sökrutan i verktygsfältet PDF-portfölj. Sökresultaten visar alla filer som innehåller texten.

 • För PDF-filer expanderar du listan för att se resultatet i sitt sammanhang. Klicka på ett sökresultat för att gå till textens plats i PDF-filen.

 • För andra filtyper klickar du på Öppna och söker sedan i filen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online