Spara, visa och söka i PDF-filer

Spara PDF-filer

Om författaren har gjort det möjligt att spara lokalt, kan du spara en kopia av en PDF-fil eller PDF-portfölj.

Reader-programmet eller i webbläsare

 • Klicka på diskettsymbolen  i verktygsfältet längst upp till vänster när du vill spara en PDF-fil.

Endast Reader-programmet

 • Om du vill skapa en kopia av PDF-filen väljer du Arkiv > Spara som.

 • Om du vill spara PDF-filen som text som du kan arbeta med, väljer du Arkiv > Spara som annan > Text.

Varför kan jag inte spara en PDF-fil?

Därför att PDF-filens författare av säkerhets-, upphovsrättsliga eller andra skäl har inaktiverat möjligheten att spara lokalt.

Om du behöver spara filen kontaktar du författaren och ber att han gör det möjligt att spara lokalt. Mer information finns i Ge Reader-användare behörighet att spara formulärdata i Acrobat-hjälpen.

Visa och navigera i PDF-dokument

Gör något av följande:

 • Om du vill göra sidan större eller mindre använder du något av alternativen för zoomning, förstoring eller anpassning i verktygsfältet längst upp i fönstret.
Alternativen zooma, förstoring och anpassa i verktygsfältet
Alternativen zooma, förstoring och anpassa i verktygsfältet

 • Om du vill gå till ett visst sidnummer skriver du det till höger om knapparna Visa föregående  och Visa nästa  i verktygsfältet.

 • Om du vill navigera visuellt klickar du på ikonen Sidminiatyrer  längst upp till vänster i fönstret.

 • Om du vill hoppa till områden av intresse, klickar du på ikonen Bokmärken  längst upp till vänster i fönstret.

Navigera snabbt med dessa alternativ
Navigera snabbt med dessa alternativ

 • Om du vill ange alternativ för rullning och visning av flera sidor i Reader väljer du Visa > Sidvisning. Högerklicka på Reader-verktygsfältet i webbläsaren och välj Sidvisning.

Se även Visa bilder, objekt eller 3D-modeller. Mer information finns i Navigera i PDF-filer i Acrobat-hjälpen.

Zooma in i ett visst område

 • Högerklicka i dokumentet och välj Markering zoomning på snabbmenyn. Dra sedan över området som du vill förstora.

 • (Endast Reader-programmet, inte i webbläsare) Välj Dynamisk zoomning, Panorera och zooma eller Luppverktyget på menyn Visa > Zooma. Mer information om alternativen finns i Justera PDF-vyer i Acrobat-hjälpen.

Söka efter information i en PDF-fil

Gör något av följande om du vill söka efter sidinnehåll:

 • Högerklicka i dokumentet och välj Sök på snabbmenyn. Skriv ditt sökvillkor längst upp till höger i fönstret och klicka på pilarna för att navigera till varje förekomst.
Högerklicka på dokumentet och välj Sök
När du vill visa sökrutan högerklickar du i dokumentet och väljer Sök.

 • Om du vill göra en mer komplicerad sökning efter hela ord, fraser, kommentarer eller andra alternativ gör du något av följande:

  • I en webbläsare klickar du på kikaren  till vänster i fönstret.

  • I Reader-programmet väljer du Redigera > Avancerad sökning.

  Om du vill anpassa sökningen ytterligare, klickar du på Visa fler alternativ längst ned i sökrutan. Mer information finns i Alternativ för avancerad sökning i Acrobat-hjälpen.

Visa och söka i en PDF-portfölj

En PDF-portfölj är en samling filer i olika format som skapats i olika program. Du kan använda sökverktygen i Reader för att söka efter text i hela PDF-portföljen. Skriv texten du vill söka efter i sökrutan i verktygsfältet PDF-portfölj. I sökresultatet visas alla filer som innehåller texten.

 • För PDF-filer utvidgar du listan för att se resultatet i sitt sammanhang. Klicka på ett sökresultat om du vill gå till texten i PDF-filen.

 • För andra typer av filer klickar du på Öppna och söker sedan i filen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto