Dela, kommentera och granska

Dela dokument

Du kan använda Adobe Reader för att dela dokument med andra. Du kan dela filer med Adobe SendNow eller dela filer via e-post.

Gör något av följande:

 • Välj Fil > Dela filer med SendNow Online.
 • Klicka på åtgärdsrutan Verktyg och välj sedan Skicka filer
 • Välj Fil > Skicka fil

Dela filen med andra genom att följa instruktionerna på skärmen.

Mer detaljerad information finns i Dela filer från Acrobat.com med SendNow Online och Dela filer via e-post i hjälpen för Acrobat.

Lagra filer på Acrobat.com

Med Acrobat.com kan du lagra och komma åt PDF-filer och andra dokument från flera enheter. 

Gör något av följande för att lagra filer på Acrobat.com:

 • Klicka på  i verktygsfältet
 • Klicka på Verktyg > Lagra filer.
 • I dialogrutorna Spara (Fil > Spara eller Fil > Spara som), från listan Spara till onlinekonto väljer du ett konto.

Kommentera och granska PDF-filer

Du kan kommentera PDF-filer med verktygen för kommentarer och ritmarkeringar. Alla verktygen för kommentarer och ritmarkeringar är tillgängliga. När du får en PDF-fil som du vill granska kan du kommentera den med hjälp av verktyget för kommentarer och markeringar.

Kommentarsverktyg

Du kan använda olika kommentarsverktyg för att lägga till kommentarer när du granskar en PDF-fil. Du kan till exempel lägga till en klisterlapp, markera text, lägga till textkommentar och genomstryka.

Panelen Kommentarer
Panelen Kommentarer

A. Lägg till klisterlapp  B. Markera text C. Lägg till textkommentar D. Bifoga fil E. Spela in ljud F. Verktyget Lägg till stämpel och menyn G. Infoga text vid markören H. Ersätt text I. Genomstryka J. Stryka under K. Lägg till anteckning till text L. Textkorrigeringsmarkering 

Exempel: använd verktyget för textmarkering

 1. Klicka på Kommentar > Kommentarer i det övre högra hörnet av arbetsytan.

 2. Välj verktyget för textmarkering ().

 3. Dra pekaren för att markera den text i dokumentet som du vill markera.

 4. Gör något av följande om du vill lägga till en anteckning för den markerade texten:

  • Dubbelklicka på den markerade texten.
  • Högerklicka på den markerade texten och välj alternativet Öppna popup-anteckning på kontextmenyn.
  Välj alternativet Öppna popup-anteckning om du vill lägga till en kommentar för den markerade texten

 5. Skriv innehållet i popup-anteckningen.

Verktyg för ritmarkering

Du kan använda olika verktyg för ritmarkering för att lägga till kommentarer medan du granskar en PDF-fil. Till exempel: Lägg till textruta, Rita rektangel och Rita fri form.

Panelen Ritmarkeringar
Panelen Ritmarkeringar

A. Lägg till en textruta B. Lägg till textmarkering C. Rita linje D. Rita pil E. Rita oval F. Rita rektangel G. Rita moln H. Rita polygon I. Rita kopplade linjer J. Rita fri form K. Radera fri form 

Använd verktygen för ritmarkering

 1. Klicka på Kommentar > Ritmarkeringar i det övre högra hörnet av arbetsytan.

 2. Välj önskat verktyg.

 3. Dra markören för att rita formen i dokumentet.

 4. Gör något av följande om du vill lägga till en anteckning för formen:

  • Dubbelklicka på formen du ritade.
  • Högerklicka på formen och välj alternativet Öppna popup-anteckning på snabbmenyn.

Anpassa egenskaperna för verktygen för kommentarer och ritmarkeringar

Du kan justera verktygegenskaperna för kommentarer och ritmarkeringar. Du kan till exempel ändra färg och opacitet för verktyget för textmarkering.

Obs! Följande steg visar hur du anpassar egenskaperna för verktyget för textmarkering. Du kan följa samma steg för andra verktyg i Reader.

 1. Högerklicka på kommentaren och välj Egenskaper i kontextmenyn.

 2. Ange egenskaperna för kommentaren under fliken Utseende i dialogrutan Egenskaper.

  Obs! Välj alternativet Gör egenskaperna till standard för att ställa in de anpassade egenskaperna som standardegenskaper för ett verktyg för ritmarkering.

 3. Klicka på OK.

Svara på kommentarer eller ta bort svar

 • Högerklicka på en kommentar och välj Svara från popup-menyn.

 • Om du senare vill ta bort ditt svar högerklickar du på det och klickar på Radera.

Mer information finns i Svara på kommentarer i hjälpen för Acrobat.

Godkänn eller avvisa en PDF-fil

Om du blir ombedd att godkänna en PDF-fil får du ett e-postmeddelande med stegvisa instruktioner. Längst upp i PDF-filen använder du alternativen i paletten Stämplar och dokumentets meddelandefält för att godkänna eller avvisa dokumentet.

Mer information finns i Delta i ett arbetsflöde för godkännande i hjälpen för Acrobat.

Obs!

Det är bara Acrobat-användare med multibyteversioner av Acrobat som kan starta ett arbetsflöde för godkännande. Användare av Reader med vilken språkversion som helst kan dock godkänna eller avvisa en PDF-fil.

Spåra en granskning (endast Reader-programmet, inte webbläsaren)

Om du vill spåra en dokumentgranskning eller visa status för en granskning väljer du Visa > Spårare. Spåraren visar vem som har deltagit i en granskning och hur många kommentarer varje person har publicerat.

 • Spårarens vänstra sida visar alla PDF-dokument i hanterade granskningar.

 • Den högra sidan visar datum och tid när PDF-filen skickades och listan över inbjudna granskare. Länkar till PDF-filer ger ytterligare information, inklusive deadline (om en sådan har angetts) och antalet kommentarer som skickats in per granskare. Att radera en länk i Spåraren raderar inte PDF-filen.

 • Senaste uppdateringar sammanfattar de senaste ändringarna i granskningarna.

Mer information finns i Spåra granskade PDF-filer i hjälpen för Acrobat.

Återställ efter oväntat avbrott (endast Reader-programmet, inte webbläsaren)

Funktionen Spara automatiskt förhindrar att ändringar går förlorade efter ett oväntat avbrott.

 1. Öppna de filer du arbetade med före det oväntade avbrottet.

 2. När du uppmanas till det klickar du på Ja för att öppna de filer som sparades automatiskt.

 3. Spara filerna med samma namn som de filer du ursprungligen arbetade med.

Om funktionen för att spara automatiskt är inaktiverad startar du om det från dialogrutan Preferenser

 1. Högerklicka på ett dokument och välj Preferenser för sidvisning från popup-menyn.

 2. I den vänstra kolumnen väljer du Dokument och väljer sedan Spara dokumentändringar automatiskt till temporär fil var XX:e minut.

 3. I dialogrutan Minuter anger du hur ofta du vill spara filer.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?