Obs!

Mer information om hur du kopierar specifika bilder eller ögonblicksbilder av sidområden finns i Kopiera innehåll från PDF-filer.

Jag kan inte se bilder i en PDF-fil

  1. Högerklicka i dokumentet och välj Inställningar för sidvisning.

  2. Markera Visa stora bilder.

Obs!

Om du avmarkerar alternativet ovan, visar Reader stora bildfiler som grå rutor, så att det går fortare att visa sidorna och bläddra.

Flytta eller rotera 3D-modeller

3D-verktygsfältet visas när du klickar på en 3D-modell. Om du vill visa alla 3D-navigeringsverktyg i Reader, klickar du på pilen vid verktyget Rotera.

Analysera objekt, mått eller geospatial plats

I Reader finns analysalternativ som du kan använda för att visa metadata för vissa objekt, mäta dem eller arbeta med geospatiala data. Klicka på Utökad längst upp till höger i fönstret om du vill arbeta med dessa alternativ.

Mer information finns i följande avsnitt i Acrobat-hjälpen: