Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: den 4 februari 2014

Sårbarhets-ID: APSB14-04

Prioritet: Se tabellen nedan

CVE-nummer: CVE-2014-0497

Plattform: Alla plattformar

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player 12.0.0.43 och tidigare versioner för Windows och Macintosh och Adobe Flash Player 11.2.202.335 och tidigare versioner för Linux. Dessa uppdateringar åtgärdar en allvarlig säkerhetslucka som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn via fjärranslutning.

Adobe har fått rapporter om att det finns en attack som utnyttjar denna säkerhetslucka och rekommenderar att användarna uppdaterar sina installerade produkter till de senaste versionerna:

 • Användare av Adobe Flash Player 12.0.0.43 och tidigare versioner för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 12.0.0.44.
 • Användare av Adobe Flash Player 11.2.202.335 och tidigare versioner för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.336.
 • Adobe Flash Player 12.0.0.41 som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 12.0.0.44 för Windows, Macintosh och Linux.
 • Adobe Flash Player 12.0.0.38 som installerats med Internet Explorer 10 uppdateras automatiskt till den senaste Internet Explorer 10-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 12.0.0.44 för Windows 8.0.
 • Adobe Flash Player 12.0.0.38 som installerats med Internet Explorer 11 uppdateras automatiskt till den senaste Internet Explorer 11-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 12.0.0.44 för Windows 8.1.

Berörda programversioner

 • Adobe Flash Player 12.0.0.43 och tidigare versioner för Windows och Macintosh
 • Adobe Flash Player 11.2.202.335 och tidigare versioner för Linux

Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.

Kontrollera vilken version av Adobe Flash Player för Android du har genom att gå till Settings > Applications > Manage Applications > Adobe Flash Player x.x.

Följ instruktionerna i Adobe AIR TechNote för att kontrollera vilken version av Adobe AIR du har.

Lösning

Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera sina programvaruinstallationer genom att följa instruktionerna nedan:

 • Adobe rekommenderar alla som använder Adobe Flash Player 12.0.0.43 och tidigare versioner för Windows och Macintosh att uppdatera till den senaste versionen, 12.0.0.44, genom att ladda ned denna från Adobe Flash Player Hämtningscenter eller via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.
 • Adobe rekommenderar användare som har Adobe Flash Player 11.2.202.335 och tidigare versioner för Linux att uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.336 som kan hämtas från Adobe Flash Player Hämtningscenter.
 • För användare av Flash Player 11.7.700.260 och tidigare versioner för Windows och Macintosh som inte kan uppdatera till Flash Player 12.0.0.44, har Adobe släppt den uppdaterade Flash Player 11.7.700.261, som kan laddas ned här.
 • Adobe Flash Player 12.0.0.41 som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 12.0.0.44 för Windows, Macintosh och Linux.
 • Adobe Flash Player 12.0.0.38 som installerats med Internet Explorer 10 uppdateras automatiskt till den senaste Internet Explorer 10-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 12.0.0.44 för Windows 8.0.
 • Adobe Flash Player 12.0.0.38 som installerats med Internet Explorer 11 uppdateras automatiskt till den senaste Internet Explorer 11-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 12.0.0.44 för Windows 8.1.

Prioritet och allvarlighetsgrad

Adobe ger denna uppdatering följande prioritet och rekommenderar användarna att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Uppdaterad version Plattform Prioritet
Adobe Flash Player 12.0.0.44
Windows och Macintosh
1
  11.7.700.261 Windows och Macintosh 1
  11.2.202.336 Linux 3

Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter klassade som kritiska i programmet.

Detaljer

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player 12.0.0.43 och tidigare versioner för Windows och Macintosh och Adobe Flash Player 11.2.202.335 och tidigare versioner för Linux. Dessa uppdateringar åtgärdar en allvarlig säkerhetslucka som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn via fjärranslutning. Adobe har fått rapporter om att det finns en attack som utnyttjar denna säkerhetslucka och rekommenderar att användarna uppdaterar sina installerade produkter till de senaste versionerna:

 • Användare av Adobe Flash Player 12.0.0.43 och tidigare versioner för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 12.0.0.44.
 • Användare av Adobe Flash Player 11.2.202.335 och tidigare versioner för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.336.
 • Adobe Flash Player 12.0.0.41 som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 12.0.0.44 för Windows, Macintosh och Linux.
 • Adobe Flash Player 12.0.0.38 som installerats med Internet Explorer 10 uppdateras automatiskt till den senaste Internet Explorer 10-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 12.0.0.44 för Windows 8.0.
 • Adobe Flash Player 12.0.0.38 som installerats med Internet Explorer 11 uppdateras automatiskt till den senaste Internet Explorer 11-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 12.0.0.44 för Windows 8.1.

Uppdateringarna åtgärdar en säkerhetslucka för heltalunderflöde som kan utnyttjas för att säkerhetsproblemet för att köra godtycklig kod på den drabbade datorn (CVE-2014-0497).

Berörda programvaror     Rekommenderad uppdatering Tillgänglighet
Flash Player 12.0.0.43 och tidigare versioner för Windows och Macintosh   12.0.0.44 Flash Player Download Center
Flash Player 12.0.0.43 och tidigare versioner (nätverksdistribution)   12.0.0.44 Flash Player – licensiering
Flash Player 11.2.202.335 och tidigare för Linux   11.2.202.336 Flash Player Download Center
Flash Player 12.0.0.41 och tidigare för Chrome   12.0.0.44
Google Chrome Releases
Flash Player 12.0.0.38 och tidigare versioner för Internet Explorer 10 för Windows 8.0   12.0.0.44
Microsoft Security Advisory
Flash Player 12.0.0.38 och tidigare versioner för Internet Explorer 11 för Windows 8.1   12.0.0.44
Microsoft Security Advisory

Tack

Adobe tackar följande för att de rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor:

 • Alexander Polyakov och Anton Ivanov på Kaspersky Labs (CVE-2014-0497)