Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: 28 april 2014

Sårbarhets-ID: APSB14-13

Prioritet: Se tabellen nedan

CVE-nummer: CVE-2014-0515

Plattform: Alla plattformar

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player 13.0.0.182 och tidigare versioner för Windows, Adobe Flash Player 13.0.0.201 och tidigare versioner för Macintosh samt Adobe Flash Player 11.2.202.350 och tidigare versioner för Linux. Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn.

Adobe har fått rapporter om att ett utnyttjande som riktar sig mot Flash Player-användare under Windows finns för CVE-2014-0515. Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen:

 • Användare av Adobe Flash Player 13.0.0.182 och tidigare versioner av för Windows bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.206.
 • Användare av Adobe Flash Player 13.0.0.201 och tidigare versioner för Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.206.
 • Användare av Adobe Flash Player 11.2.202.350 och tidigare versioner för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.356.
 • Adobe Flash Player 13.0.0.182 som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 13.0.0.206 för Windows, Macintosh och Linux.
 • Adobe Flash Player 13.0.0.182 som installerats med Internet Explorer 10 uppdateras automatiskt till den senaste Internet Explorer 10-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 13.0.0.206 för Windows 8.0.
 • Adobe Flash Player 13.0.0.182 som installerats med Internet Explorer 11 uppdateras automatiskt till den senaste Internet Explorer 11-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 13.0.0.206 för Windows 8.1.

Berörda programversioner

 • Adobe Flash Player 13.0.0.182 och tidigare versioner för Windows
 • Adobe Flash Player 13.0.0.201 och tidigare versioner för Macintosh
 • Adobe Flash Player 11.2.202.350 och tidigare versioner för Linux

Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.

Lösning

Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera sina programvaruinstallationer genom att följa instruktionerna nedan:

 • Adobe rekommenderar alla som använder Adobe Flash Player 13.0.0.182 och tidigare versioner för för Windows att uppdatera till den senaste versionen, 13.0.0.206, genom att ladda ned denna från Adobe Flash Players Hämtningscenter eller via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.
 • Adobe rekommenderar alla som använder Adobe Flash Player 13.0.0.201 och tidigare versioner för Macintosh att uppdatera till den senaste versionen, 13.0.0.206, genom att ladda ned denna från Adobe Flash Players Hämtningscenter eller via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.
 • Adobe rekommenderar användare som har Adobe Flash Player 11.2.202.350 och tidigare versioner för Linux att uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.356 som kan hämtas från Adobe Flash Player Hämtningscenter.
 • För användare av Flash Player 11.7.700.275 och tidigare versioner för Windows och Macintosh som inte kan uppdatera till Flash Player 13.0.0.206, har Adobe släppt den uppdaterade Flash Player 11.7.700.279, som kan laddas ned här.
 • Adobe Flash Player 13.0.0.182 som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 13.0.0.206 för Windows, Macintosh och Linux.
 • Adobe Flash Player 13.0.0.182 som installerats med Internet Explorer 10 uppdateras automatiskt till den senaste Internet Explorer 10-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 13.0.0.206 för Windows 8.0.
 • Adobe Flash Player 13.0.0.182 som installerats med Internet Explorer 11 uppdateras automatiskt till den senaste Internet Explorer 11-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 13.0.0.206 för Windows 8.1.

* Från 13 maj 2014 ersätter Adobe Flash Player 13 för Mac och Windows version 11.7 som den version som erbjuds med utökad support. Adobe rekommenderar alla användare att uppgradera till version 13 för att fortsätta få säkerhetsuppdateringar. Läs den här bloggen för ytterligare information http://blogs.adobe.com/flashplayer/2014/03/upcoming-changes-to-flash-players-extended-support-release.html

Prioritet och allvarlighetsgrad

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Uppdaterad version Plattform Prioritet
Adobe Flash Player 13.0.0.206
Windows och Macintosh
1
  13.0.0.206 Internet Explorer 10 för Windows 8.0 1
  13.0.0.206
Internet Explorer 11 för Windows 8.1 1
  13.0.0.206
Chrome för Windows, Macintosh och Linux 1
  11.7.700.279 Windows och Macintosh 1
  11.2.202.356 Linux 3

Dessa uppdateringar åtgärdar en kritisk sårbarhet i programmet.

Detaljer

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player 13.0.0.182 och tidigare versioner för Windows, 13.0.0.201 och tidigare versioner för Macintosh samt Adobe Flash Player 11.2.202.350 och tidigare versioner för Linux. Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn. Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen:

 • Användare av Adobe Flash Player 13.0.0.182 och tidigare versioner av för Windows bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.206.
 • Användare av Adobe Flash Player 13.0.0.201 och tidigare versioner för Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.206.
 • Användare av Adobe Flash Player 11.2.202.350 och tidigare versioner för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.356.
 • Adobe Flash Player 13.0.0.182 som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 13.0.0.206 för Windows, Macintosh och Linux.
 • Adobe Flash Player 13.0.0.182 som installerats med Internet Explorer 10 uppdateras automatiskt till den senaste Internet Explorer 10-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 13.0.0.206 för Windows 8.0.
 • Adobe Flash Player 13.0.0.182 som installerats med Internet Explorer 11 uppdateras automatiskt till den senaste Internet Explorer 11-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 13.0.0.206 för Windows 8.1.

Uppdateringarna åtgärdar ett buffertspillfel som kan leda till exekvering av skadlig kod (CVE-2014-0515).

Berörda programvaror     Rekommenderad uppdatering Tillgänglighet
Flash Player 13.0.0.182 och tidigare versioner för Windows   13.0.0.206 Flash Player Download Center
Flash Player 13.0.0.201 och tidigare versioner för Macintosh   13.0.0.206 Flash Player Download Center
Flash Player 13.0.0.182 och tidigare versioner för Windows (nätverksdistribution)   13.0.0.206
Flash Player – licensiering
Flash Player 13.0.0.201 och tidigare versioner för Macintosh (nätverksdistribution)   13.0.0.206 Flash Player – licensiering
Flash Player 11.2.202.350 och tidigare för Linux   11.2.202.356 Flash Player Download Center
Flash Player 13.0.0.182 och tidigare versioner för Chrome (Windows, Macintosh och Linux)   13.0.0.206
Google Chrome Releases
Flash Player 13.0.0.182 och tidigare versioner för Internet Explorer 10 för Windows 8.0   13.0.0.206
Microsoft Security Advisory
Flash Player 13.0.0.182 och tidigare versioner för Internet Explorer 11 för Windows 8.1   13.0.0.206
Microsoft Security Advisory

Tack

Adobe vill tacka Alexander Polyakov på Kaspersky Labs för att han rapporterat CVE-2014-0515 och för att han samarbetar med oss i säkerhetsfrågor.