Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: 9 september 2014

Sårbarhets-ID: APSB14-21

Prioritet: Se tabellen nedan

CVE-nummer: CVE-2014-0547, CVE-2014-0548, CVE-2014-0549, CVE-2014-0550, CVE-2014-0551, CVE-2014-0552, CVE-2014-0553, CVE-2014-0554, CVE-2014-0555, CVE-2014-0556, CVE-2014-0557, CVE-2014-0559

Plattform: Alla plattformar

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux. Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn. Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen:

 • Användare av Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 15.0.0.152.
 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.244.
 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.406.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome, Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 uppdateras automatiskt till den senaste versionen.
 • Användare av Adobe AIR Desktop Runtime, SDK och SDK and Compiler bör uppdatera till version 15.0.0.249.
 • Användare av Adobe AIR för Android bör uppdatera till Adobe AIR 15.0.0.252.

Berörda programversioner

 • Adobe Flash Player 14.0.0.179 och tidigare versioner
 • Adobe Flash Player 13.0.0.241 och tidigare 13.x-versioner
 • Adobe Flash Player 11.2.202.400 och tidigare versioner för Linux
 • Adobe AIR desktop runtime 14.0.0.178 och tidigare versioner
 • Adobe AIR SDK 14.0.0.178 och tidigare versioner
 • Adobe AIR SDK & Compiler 14.0.0.178 och tidigare versioner
 • Adobe AIR 14.0.0.179 och tidigare versioner för Android

Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.

Följ instruktionerna i Adobe AIRTechNote för att kontrollera vilken version av Adobe AIR du har.

Lösning

Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera sina programvaruinstallationer genom att följa instruktionerna nedan:

 • Adobe rekommenderar alla som använder Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh att uppdatera till version 15.0.0.152 genom att besöka Adobe Flash Player Download Center eller via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player Extended Support Release att uppdatera till version 13.0.0.244 genom att besöka http://helpx.adobe.com/se/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player för Linux att uppdatera till version 11.2.202.406 genom att besöka Adobe Flash Player Download Center.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till version 15.0.0.152.
 • Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 uppdateras automatiskt till version 15.0.0.152.
 • Adobe rekommenderar att användare av Adobe AIR desktop runtime uppdaterar till version 15.0.0.249 genom att besöka Adobe AIR Download Center.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR SDK att uppdatera till version 15.0.0.249 genom att besöka Adobe AIR Download Center.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR SDK & Compiler att uppdatera till version 15.0.0.249 genom att besöka Adobe AIR Download Center.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR för Android att uppdatera till Adobe AIR 15.0.0.252 genom att ladda ned den nya versionen från Google Play.

Prioritet och allvarlighetsgrad

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Berörda versioner Plattform Prioritet
Adobe Flash Player Desktop Runtime 14.0.0.179 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.241 och tidigare versioner Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player för Google Chrome  14.0.0.177 och tidigare versioner Windows, Macintosh och Linux
1
Adobe Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 14.0.0.176 och tidigare versioner Internet Explorer 10 för Windows 8.0 1
Adobe Flash Player 11.2.202.400 Linux 3
       
Adobe AIR Desktop Runtime 14.0.0.178 Windows och Macintosh 3
Adobe AIR SDK 14.0.0.178 Windows, Macintosh och iOS
3
Adobe AIR SDK 14.0.0.179
Android 3
Adobe AIR SDK och Compiler 14.0.0.178
Windows, Macintosh, Android och iOS
3

Dessa uppdateringar åtgärdar kritiska sårbarheter i programmet.

Detaljer

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux. Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn. Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen:

 • Användare av Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 15.0.0.152.
 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.244.
 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.406.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome, Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 uppdateras automatiskt till den senaste versionen.
 • Användare av Adobe AIR Desktop Runtime, SDK och SDK and Compiler bör uppdatera till version 15.0.0.249.
 • Användare av Adobe AIR för Android bör uppdatera till Adobe AIR 15.0.0.252.

Uppdateringarna åtgärdar säkerhetsluckor med minnesläckage som kan användas för att ta sig förbi randomiseringen av minnesadresser (CVE-2014-0557).

Uppdateringarna åtgärdar ett säkerhetsfel (CVE-2014-0554).

Uppdateringarna åtgärdar ett use-after-free-problem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2014-0553).

Uppdateringarna åtgärdar flera minnesfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2014-0547, CVE-2014-0549, CVE-2014-0550, CVE-2014-0551, CVE-2014-0552, CVE-2014-0555).

Uppdateringarna åtgärdar en sårbarhet som kan användas för att ta sig förbi samma-ursprung-policyn (CVE-2014-0548).

Uppdateringarna åtgärdar ett buffertspillfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2014-0556, CVE-2014-0559).

Berörda programvaror   Rekommenderad uppdatering Tillgänglighet
Flash Player Desktop Runtime
  15.0.0.152

Flash Player Download Center

Flash Player Distribution

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.244 Extended Support
Flash Player för Linux   11.2.202.406 Flash Player Download Center
Flash Player för Google Chrome   15.0.0.152
Google Chrome Releases
Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11   15.0.0.152
Microsoft Security Advisory
AIR Desktop Runtime   15.0.0.249 AIR Download Center
AIR SDK   15.0.0.249
AIR SDK Download
AIR SDK och Compiler   15.0.0.249
AIR SDK Download
AIR för Android   15.0.0.252
Google Play

Tack

Adobe tackar följande personer för att de har rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor:

 • Chris Evans i Google Project Zero (CVE-2014-0547, CVE-2014-0549, CVE-2014-0550, CVE-2014-0551, CVE-2014-0552, CVE-2014-0555, CVE-2014-0556)
 • Chris Evans i Google Project Zero och Michal Zalewski hos Google Security Team (CVE-2014-0557)
 • Masato Kinugawa (CVE-2014-0548)
 • Liu Jincheng och Wen Guanxing från Venustech ADLAB (CVE-2014-0553)
 • Bas Venis och Masato Kinugawa (CVE-2014-0554)
 • Lucas Leong på Trend Micro (CVE-2014-0559)