Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: 14 oktober 2014

Senast uppdaterad: den 25 november 2014

Sårbarhets-ID: APSB14-22

Prioritet: Se tabellen nedan

CVE-nummer: CVE-2014-0558, CVE-2014-0564, CVE-2014-0569, CVE-2014-8439

Plattform: Alla plattformar

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux.  Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn. Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen:

 • Användare av Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 15.0.0.189.
 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.250.
 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.411.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome, Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 uppdateras automatiskt till den senaste versionen.
 • Användare av Adobe AIR desktop runtime bör uppdatera till version 15.0.0.293.
 • Användare av Adobe AIR SDK och AIR SDK & Compiler bör uppdatera till version 15.0.0.302.
 • Användare av Adobe AIR för Android bör uppdatera till Adobe AIR 15.0.0.293.

Berörda programversioner

 • Adobe Flash Player 15.0.0.167 och tidigare versioner
 • Adobe Flash Player 13.0.0.244 och tidigare 13.x-versioner
 • Adobe Flash Player 11.2.202.406 och tidigare versioner för Linux
 • Adobe AIR desktop runtime 15.0.0.249 och tidigare versioner
 • Adobe AIR SDK 15.0.0.249 och tidigare versioner
 • Adobe AIR SDK & Compiler 15.0.0.249 och tidigare versioner
 • Adobe AIR 15.0.0.252 och tidigare versioner för Android 

Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.

Följ instruktionerna i Adobe AIRTechNote för att kontrollera vilken version av Adobe AIR du har.

Lösning

Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera sina programvaruinstallationer genom att följa instruktionerna nedan:

 • Adobe rekommenderar alla som använder Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh att uppdatera till Adobe Flash Player 15.0.0.189 genom att besöka Adobe Flash Player Download Center eller via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player Extended Support Release att uppdatera till version 13.0.0.250 genom att besöka http://helpx.adobe.com/se/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Adobe rekommenderar att användare av Adobe Flash Player för Linux uppdaterar till Adobe Flash Player 11.2.202.411 genom att gå till Adobe Flash Player Download Center.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 15.0.0.189.
 • Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer for Windows 8.x uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Internet Explorer, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 15.0.0.189.
 • Adobe rekommenderar att användare av Adobe AIR desktop runtime uppdaterar till version 15.0.0.293 genom att besöka Adobe AIR Download Center.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR SDK att uppdatera till version 15.0.0.302 genom att besöka Adobe AIR Download Center.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR SDK & Compiler att uppdatera till version 15.0.0.302 genom att besöka Adobe AIR Download Center.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR för Android att uppdatera till Adobe AIR 15.0.0.293 genom att ladda ned den nya versionen från Google Play.

Prioritet och allvarlighetsgrad

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Berörda versioner Plattform Prioritet
Adobe Flash Player Desktop Runtime 15.0.0.167 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.244 och tidigare versioner Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player för Google Chrome  15.0.0.152 och tidigare versioner Windows, Macintosh och Linux
1
Adobe Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 15.0.0.167 och tidigare versioner Windows 8.0 och 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.406 och tidigare versioner Linux 3
       
Adobe AIR Desktop Runtime 15.0.0.249 och tidigare versioner Windows och Macintosh 3
Adobe AIR SDK 15.0.0.249 och tidigare versioner
Windows, Macintosh och iOS
3
Adobe AIR SDK 15.0.0.252 och tidigare versioner
Android 3
Adobe AIR SDK och Compiler 15.0.0.249 och tidigare versioner
Windows, Macintosh, Android och iOS
3

Dessa uppdateringar åtgärdar kritiska sårbarheter i programmet.

Detaljer

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux.  Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn. Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen:

 • Användare av Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 15.0.0.189.
 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.250.
 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.411.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome, Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 uppdateras automatiskt till den senaste versionen.
 • Användare av Adobe AIR desktop runtime bör uppdatera till version 15.0.0.293.
 • Användare av Adobe AIR SDK och AIR SDK & Compiler bör uppdatera till version 15.0.0.302.
 • Användare av Adobe AIR för Android bör uppdatera till Adobe AIR 15.0.0.293.

Uppdateringarna åtgärdar flera minnesfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2014-0564, CVE-2014-0558).

Uppdateringarna åtgärdar ett heltalsspillproblem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2014-0569).

Dessa uppdateringar ger skydd mot en säkerhetslucka i hanteringen av en derefererad minnespekare som kan leda till exekvering av kod (CVE-2014-8439).

Berörda programvaror   Rekommenderad uppdatering Tillgänglighet
Flash Player Desktop Runtime
  15.0.0.189

Flash Player Download Center

Flash Player Distribution

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.250 Extended Support
Flash Player för Linux   11.2.202.411 Flash Player Download Center
Flash Player för Google Chrome   15.0.0.189
Google Chrome Releases
Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11   15.0.0.189
Microsoft Security Advisory
AIR Desktop Runtime   15.0.0.293 AIR Download Center
AIR SDK   15.0.0,302
AIR SDK Download
AIR SDK och Compiler   15.0.0,302
AIR SDK Download
AIR för Android   15.0.0,293
Google Play

Tack

Adobe tackar följande personer för att de har rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor:

Revisioner

25 november 2014 – lade till referens till ett skydd som introducerades i versionen från den 14 oktober 2014 som åtgärdar CVE-2014-8439.