Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: 11 november 2014

Sårbarhets-ID: APSB14-24

Prioritet: Se tabellen nedan

CVE-nummer: CVE-2014-0573, CVE-2014-0574, CVE-2014-0576, CVE-2014-0577, CVE-2014-0581, CVE-2014-0582, CVE-2014-0583, CVE-2014-0584, CVE-2014-0585, CVE-2014-0586, CVE-2014-0588, CVE-2014-0589, CVE-2014-0590, CVE-2014-8437, CVE-2014-8438, CVE-2014-8440, CVE-2014-8441, CVE-2014-8442

Plattform: Alla plattformar

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux.  Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn. Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen:

 • Användare av Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 15.0.0.223.
 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.252.
 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.418.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome, samt med Internet Explorer i Windows 8.x uppdateras automatiskt till den senaste versionen.
 • Användare av Adobe AIR desktop runtime bör uppdatera till version 15.0.0.356.
 • Användare av Adobe AIR SDK och AIR SDK & Compiler bör uppdatera till version 15.0.0.356.
 • Användare av Adobe AIR för Android bör uppdatera till Adobe AIR 15.0.0.356.

Berörda programversioner

 • Adobe Flash Player 15.0.0.189 och tidigare versioner
 • Adobe Flash Player 13.0.0.250 och tidigare 13.x-versioner
 • Adobe Flash Player 11.2.202.411 och tidigare versioner för Linux
 • Adobe AIR desktop runtime 15.0.0.293 och tidigare versioner
 • Adobe AIR SDK 15.0.0.302 och tidigare versioner
 • Adobe AIR SDK & Compiler 15.0.0.302 och tidigare versioner
 • Adobe AIR 15.0.0.293 och tidigare versioner för Android 

Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.

Följ instruktionerna i Adobe AIRTechNote för att kontrollera vilken version av Adobe AIR du har.

Lösning

Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera sina programvaruinstallationer genom att följa instruktionerna nedan:

 • Adobe rekommenderar alla som använder Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh att uppdatera till Adobe Flash Player 15.0.0.223 genom att besöka Adobe Flash Player Download Center eller via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player Extended Support Release att uppdatera till version 13.0.0.252 genom att besöka http://helpx.adobe.com/se/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Adobe rekommenderar att användare av Adobe Flash Player för Linux uppdaterar till Adobe Flash Player 11.2.202.418 genom att gå till Adobe Flash Player Download Center.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 15.0.0.223.
 • Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer for Windows 8.x uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Internet Explorer, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 15.0.0.223.
 • Adobe rekommenderar att användare av Adobe AIR desktop runtime uppdaterar till version 15.0.0.356 genom att besöka Adobe AIR Download Center.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR SDK att uppdatera till version 15.0.0.356 genom att besöka Adobe AIR Download Center.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR SDK & Compiler att uppdatera till version 15.0.0.356 genom att besöka Adobe AIR Download Center.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR för Android att uppdatera till Adobe AIR 15.0.0.356 genom att ladda ned den nya versionen från Google Play.

Prioritet och allvarlighetsgrad

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Berörda versioner Plattform Prioritet
Adobe Flash Player Desktop Runtime 15.0.0.189 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.250 och tidigare versioner Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player för Google Chrome  15.0.0.189 och tidigare versioner Windows, Macintosh och Linux
1
Adobe Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 15.0.0.189 och tidigare versioner Windows 8.0 och 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.411 och tidigare versioner Linux 3
       
Adobe AIR Desktop Runtime 15.0.0.293 och tidigare versioner Windows och Macintosh 3
Adobe AIR for Android 15.0.0.293 och tidigare versioner
Android
3
Adobe AIR SDK 15.0.0.302 och tidigare versioner
Windows, Macintosh, Android och iOS 3
Adobe AIR SDK och Compiler 15.0.0.302 och tidigare versioner
Windows, Macintosh, Android och iOS
3

Dessa uppdateringar åtgärdar kritiska sårbarheter i programmet.

Detaljer

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux.  Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn. Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen:

 • Användare av Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 15.0.0.223.
 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.252.
 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.418.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome, samt med Internet Explorer för Windows 8.x uppdateras automatiskt till den senaste versionen.
 • Användare av Adobe AIR desktop runtime bör uppdatera till version 15.0.0.356.
 • Användare av Adobe AIR SDK och AIR SDK & Compiler bör uppdatera till version 15.0.0.356.
 • Användare av Adobe AIR för Android bör uppdatera till Adobe AIR 15.0.0.356.

Uppdateringarna åtgärdar minnesfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2014-0576, CVE-2014-0581, CVE-2014-8440, CVE-2014-8441).

Uppdateringarna åtgärdar flera use-after-free-problem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2014-0573, CVE-2014-0588, CVE-2014-8438).

Uppdateringarna åtgärdar ett double free-problem som kan resultera i exekvering av kod (CVE-2014-0574).

Uppdateringarna åtgärdar type confusion-problem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2014-0577, CVE-2014-0584, CVE-2014-0585, CVE-2014-0586, CVE-2014-0590).

Uppdateringarna åtgärdar buffer overflow-problem som kan leda till exekvering av kod (-0582, CVE-2014-, CVE-2014-0589).

Uppdateringarna åtgärdar en informationslucka som kan utnyttjas för att visa sessionstokens (CVE-2014-8437).

Uppdateringarna åtgärdar ett buffertspillfel som kan utnyttjas för att utföra eskalering av behörigheter från låg- till medelintegritetsnivån (CVE-2014-0583 ). 

Uppdateringarna åtgärdar ett behörighetsproblem som kan utnyttjas för att utföra eskalering av behörigheter från låg- till medelintegritetsnivå (CVE-2014-8442).

Berörda programvaror   Rekommenderad uppdatering Tillgänglighet
Flash Player Desktop Runtime
  15.0.0.223

Flash Player Download Center

Flash Player Distribution

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.252 Extended Support
Flash Player för Linux   11.2.202.418 Flash Player Download Center
Flash Player för Google Chrome   15.0.0.223
Google Chrome Releases
Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11   15.0.0.223
Microsoft Security Advisory
AIR Desktop Runtime   15.0.0.356 AIR Download Center
AIR SDK   15.0.0.356
AIR SDK Download
AIR SDK och Compiler   15.0.0.356
AIR SDK Download
AIR för Android   15.0.0.356
Google Play

Tack

Adobe tackar följande personer för att de har rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor: