Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: 25 november 2014

Sårbarhets-ID: APSB14-26

Prioritet: Se tabellen nedan

CVE-nummer: CVE-2014-8439

Plattform: Alla plattformar

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux.  Dessa uppdateringar ger ytterligare skydd mot CVE-2014-8439, som mildrades i versionen från den 14 oktober 2014 (referens http://helpx.adobe.com/se/security/products/flash-player/apsb14-22.html).   

Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen: 

 • Användare av Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 15.0.0.239. 

 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.258. 

 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.424. 

 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome, samt med Internet Explorer i Windows 8.x uppdateras automatiskt till den senaste versionen. 

Berörda programversioner

 • Adobe Flash Player 15.0.0.223 och tidigare versioner 

 • Adobe Flash Player 13.0.0.252 och tidigare 13.x-versioner 

 • Adobe Flash Player 11.2.202.418 och tidigare versioner för Linux 

Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.

Lösning

 

Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera sina programvaruinstallationer genom att följa instruktionerna nedan: 

 

 • Adobe rekommenderar alla som använder Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh att uppdatera till Adobe Flash Player 15.0.0.239 genom att besöka Adobe Flash Player Download Center eller via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas. 

 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player Extended Support Release att uppdatera till version 13.0.0.258 genom att besöka http://helpx.adobe.com/se/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.

 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player för Linux att uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.424 genom att besöka Adobe Flash Player Download Center. 

 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 15.0.0.239 för Windows och 15.0.0.242 för Macintosh. 

 • Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer for Windows 8.x uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Internet Explorer, vilken kommer att innehålla Adobe Flash Player 15.0.0.239.

Prioritet och allvarlighetsgrad

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Berörda versioner Plattform Prioritet
Adobe Flash Player Desktop Runtime 15.0.0.223 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
2
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.252 och tidigare versioner Windows och Macintosh
2
Adobe Flash Player för Google Chrome  15.0.0.223 och tidigare versioner Windows, Macintosh och Linux
2
Adobe Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 15.0.0.223 och tidigare versioner Windows 8.0 och 8.1 2
Adobe Flash Player 11.2.202.418 och tidigare versioner Linux 3

Dessa uppdateringar åtgärdar en kritisk sårbarhet i programmet.

Detaljer

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux.  Dessa uppdateringar ger ytterligare skydd mot CVE-2014-8439, som mildrades i versionen från den 14 oktober 2014 (referens http://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb14-22.html).

 • Användare av Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 15.0.0.239. 

 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.258. 

 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.424. 

 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome, samt med Internet Explorer i Windows 8.x uppdateras automatiskt till den senaste versionen.  

Dessa uppdateringar ger ytterligare skydd mot en säkerhetslucka i hanteringen av en derefererad minnespekare som kan leda till exekvering av kod (CVE-2014-8439).  En mildring har tidigare presenterats för problemet i versionen från 14 oktober 2014. 

Berörda programvaror Rekommenderad uppdatering Tillgänglighet
Flash Player Desktop Runtime
15.0.0.239

Flash Player Download Center

Flash Player Distribution

Flash Player Extended Support Release 13.0.0.258 Extended Support
Flash Player för Linux 11.2.202.424 Flash Player Download Center
Flash Player för Google Chrome

15.0.0.239 (Windows)

15.0.0.242 (Macintosh)

Google Chrome Releases
Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 15.0.0.239
Microsoft Security Advisory

Tack

Adobe tackar följande för att de rapporterat problemet och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor:

 • Sébastien Duquette på ESET, Timo Hirvonen på F-Secure och Kafeine (CVE-2014-8439)