Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: 13 januari 2015

Sårbarhets-ID: APSB15-01

Prioritet: Se tabellen nedan

CVE-nummer: CVE-2015-0301, CVE-2015-0302, CVE-2015-0303, CVE-2015-0304, CVE-2015-0305, CVE-2015-0306, CVE-2015-0307, CVE-2015-0308, CVE-2015-0309

Plattform: Alla plattformar

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux. Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn. Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen:

 • Användare av Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 16.0.0.257.
 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.260.
 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.429.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome, eller med Internet Explorer i Windows 8.x, uppdateras automatiskt till version 16.0.0.257.
 • Användare av Adobe AIR desktop runtime bör uppdatera till version 16.0.0.245.
 • Användare av Adobe AIR SDK och AIR SDK och Compiler bör uppdatera till version 16.0.0.272.
 • Användare av Adobe AIR för Android bör uppdatera till version 16.0.0.272.

Berörda programversioner

 • Adobe Flash Player 16.0.0.235 och tidigare versioner
 • Adobe Flash Player 13.0.0.259 och tidigare 13.x-versioner
 • Adobe Flash Player 11.2.202.425 och tidigare versioner för Linux
 • Adobe AIR desktop runtime 15.0.0.356 och tidigare versioner
 • Adobe AIR SDK 15.0.0.356 och tidigare versioner
 • Adobe AIR SDK och Compiler 15.0.0.356 och tidigare versioner
 • Adobe AIR for Android 15.0.0.356 och tidigare versioner

Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.

Följ instruktionerna i Adobe AIRTechNote för att kontrollera vilken version av Adobe AIR du har.

Lösning

Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera sina programvaruinstallationer genom att följa instruktionerna nedan: 

 • Adobe rekommenderar alla som använder Adobe Flash Player Desktop Runtime för Windows och Macintosh att uppdatera till Adobe Flash Player 16.0.0.257 genom att besöka _seAdobe Flash Player Download Center eller via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.

 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player Extended Support Release att uppdatera till version 13.0.0.260 genom att besöka http://helpx.adobe.com/se/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.

 • Adobe rekommenderar att användare av Adobe Flash Player för Linux uppdaterar till Adobe Flash Player 11.2.202.429 genom att gå till Adobe Flash Player Download Center

 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 16.0.0.257. 

 • Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer for Windows 8.x uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Internet Explorer, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 16.0.0.257. 

 • Adobe rekommenderar att användare av Adobe AIR desktop runtime uppdaterar till version 16.0.0.245 genom att besöka Adobe AIR Download Center. 

 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR SDK att uppdatera till version 16.0.0.272 genom att besöka Adobe AIR Download Center. 

 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR SDK & Compiler att uppdatera till version 16.0.0.272 genom att besöka Adobe AIR Download Center. 

 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR för Android att uppdatera till Adobe AIR 16.0.0.272 genom att ladda ned den senaste versionen från Google Play.

Prioritet och allvarlighetsgrad

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Berörda versioner Plattform Prioritet
Adobe Flash Player Desktop Runtime 16.0.0.235 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.259 och tidigare versioner Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player för Google Chrome  16.0.0.235 och tidigare versioner Windows, Macintosh och Linux
1
Adobe Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 16.0.0.235 och tidigare versioner Windows 8.0 och 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.425 och tidigare versioner Linux 3
Adobe AIR SDK 15.0.0.356 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Android och iOS 3
Adobe AIR SDK och Compiler 15.0.0.356 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Android och iOS 3
Adobe AIR för Android 15.0.0.356 och tidigare versioner Android 3

Dessa uppdateringar åtgärdar kritiska sårbarheter i programmet.

Detaljer

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux.  Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn.  Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen: 

 • Användare av Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 16.0.0.257. 

 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.260. 

 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.429. 

 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome, eller med Internet Explorer i Windows 8.x, uppdateras automatiskt till version 16.0.0.257. 

 • Användare av Adobe AIR desktop runtime bör uppdatera till version 16.0.0.245.  

 • Användare av Adobe AIR SDK och AIR SDK och Compiler bör uppdatera till version 16.0.0.272. 

 • Användare av Adobe AIR för Android bör uppdatera till version 16.0.0.272.

Uppdateringarna åtgärdar ett felaktigt filvalideringsproblem (CVE-2015-0301).  

Uppdateringarna åtgärdar en informationslucka som kan utnyttjas för att registrera tangenttryckningar på den drabbade datorn (CVE-2015-0302).  

Uppdateringarna åtgärdar flera minnesfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-0303, CVE-2015-0306).  

Uppdateringarna åtgärdar heap-baserade buffertspillfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-0304, CVE-2015-0309).  

Uppdateringarna åtgärdar en type confusion-sårbarhet som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-0305). 

Uppdateringarna åtgärdar en sårbarhet som grundar sig på läsning utanför minnesgränserna. Felet kan utnyttjas för läckor av minnesadresser (CVE-2015-0307).  

Uppdateringarna åtgärdar ett use-after-free-problem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-0308).

 

Berörda programvaror   Rekommenderad uppdatering Tillgänglighet
Flash Player Desktop Runtime
  16.0.0.257

Flash Player Download Center

Flash Player Distribution

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.260 Extended Support
Flash Player för Linux   11.2.202.429 Flash Player Download Center
Flash Player för Google Chrome  

16.0.0.257

Google Chrome Releases
Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11   16.0.0.257
Microsoft Security Advisory
AIR Desktop Runtime   16.0.0.245 AIR Download Center
AIR SDK   16.0.0.272 AIR SDK Download
AIR SDK och Compiler   16.0.0.272 AIR SDK Download
AIR för Android   16.0.0.272 Google Play

Tack

Adobe tackar följande personer för att de har rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor: