Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: 5 februari 2015

Senast uppdaterad: 19 februari 2015

Sårbarhets-ID: APSB15-04

Prioritet: Se tabellen nedan

CVE-nummer: CVE-2015-0313, CVE-2015-0314, CVE-2015-0315, CVE-2015-0316, CVE-2015-0317, CVE-2015-0318, CVE-2015-0319, CVE-2015-0320, CVE-2015-0321, CVE-2015-0322, CVE-2015-0323, CVE-2015-0324, CVE-2015-0325, CVE-2015-0326, CVE-2015-0327, CVE-2015-0328, CVE-2015-0329, CVE-2015-0330, CVE-2015-0331

Plattform: Alla plattformar

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux.  Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn.  

Adobe har fått rapporter om att CVE-2015-0313 aktivt utnyttjas i attacker via obeställda programinstallationer ("drive-by downloads") mot system som kör Internet Explorer och Firefox på Windows 8.1 och tidigare.  Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen: 

 • Användare av Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 16.0.0.305. 

 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.269. 

 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.442. 

 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome, eller med Internet Explorer i Windows 8.x, uppdateras automatiskt till version 16.0.0.305.

Berörda programversioner

 • Adobe Flash Player 16.0.0.296 och tidigare versioner 

 • Adobe Flash Player 13.0.0.264 och tidigare 13.x-versioner 

 • Adobe Flash Player 11.2.202.440 och tidigare 11.x-versioner

Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.

Lösning

 

Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera sina programvaruinstallationer genom att följa instruktionerna nedan: 

 

 • Adobe rekommenderar alla som använder Adobe Flash Player Desktop Runtime för Windows och Macintosh att uppdatera till Adobe Flash Player 16.0.0.305 genom att besöka _seAdobe Flash Player Download Center eller via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas. 

 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player Extended Support Release att uppdatera till version 13.0.0.269 genom att besöka http://helpx.adobe.com/se/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.

 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player för Linux att uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.442 genom att besöka _seAdobe Flash Player Download Center

 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 16.0.0.305. 

 • Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer for Windows 8.x uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Internet Explorer, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 16.0.0.305.

Prioritet och allvarlighetsgrad

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Berörda versioner Plattform Prioritet
Adobe Flash Player Desktop Runtime 16.0.0.296 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.264 och tidigare versioner Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player för Google Chrome  16.0.0.296 och tidigare versioner Windows, Macintosh och Linux
1
Adobe Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 16.0.0.296 och tidigare versioner Windows 8.0 och 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.440 och tidigare versioner Linux 3

Dessa uppdateringar åtgärdar kritiska sårbarheter i programmet.

Detaljer

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux.  Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn.  

Adobe har fått rapporter om att CVE-2015-0313 aktivt utnyttjas i attacker via obeställda programinstallationer ("drive-by downloads") mot system som kör Internet Explorer och Firefox på Windows 8.1 och tidigare.  Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen: 

 • Användare av Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 16.0.0.305. 

 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.269. 

 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.442. 

 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome, eller med Internet Explorer i Windows 8.x, uppdateras automatiskt till version 16.0.0.305. 

Uppdateringarna åtgärdar flera use-after-free-problem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-0313, CVE-2015-0315, CVE-2015-0320, CVE-2015-0322, CVE-2015-0331). 

Uppdateringarna åtgärdar flera minnesfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-0314, CVE-2015-0316, CVE-2015-0318, CVE-2015-0321, CVE-2015-0329, CVE-2015-0330). 

Uppdateringarna åtgärdar type confusion-problem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-0317, CVE-2015-0319). 

Uppdateringarna åtgärdar buffertspillfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-0323, CVE-2015-0327). 

Uppdateringarna åtgärdar ett buffertspillfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-0324). 

Dessa uppdateraringar åtgärdar dereference-problem med nullpekare (CVE-2015-0325, CVE-2015-0326, CVE-2015-0328).

Berörda programvaror   Rekommenderad uppdatering Tillgänglighet
Flash Player Desktop Runtime
  16.0.0.305

Flash Player Download Center

Flash Player Distribution

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.269 Extended Support
Flash Player för Linux   11.2.202.442 Flash Player Download Center
Flash Player för Google Chrome   16.0.0.305 Google Chrome Releases
Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11   16.0.0.305
Microsoft Security Advisory

Tack

Adobe tackar följande personer för att de har rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor: 

Revisioner

19 februari 2015: En referens har lagts till för CVE-2015-0331, som löstes i versionerna 16.0.0.305, 13.0.0.269 och 11.2.202.442 men togs bort från bulletinen av misstag.