Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: 12 mars 2015

Senast uppdaterad: den 15 april 2015

Sårbarhets-ID: APSB15-05

Prioritet: Se tabellen nedan

CVE-nummer: CVE-2015-0332, CVE-2015-0333, CVE-2015-0334, CVE-2015-0335, CVE-2015-0336, CVE-2015-0337, CVE-2015-0338, CVE-2015-0339, CVE-2015-0340, CVE-2015-0341, CVE-2015-0342

Plattform: Alla plattformar

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux.  Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn. Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen:

 • Användare av Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 17.0.0.134.
 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.277.
 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.451.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome, eller med Internet Explorer i Windows 8.x, uppdateras automatiskt till version 17.0.0.134.
 • Användare av Adobe AIR desktop runtime bör uppdatera till version 17.0.0.144.
 • Användare av Adobe AIR SDK och AIR SDK & Compiler bör uppdatera till version 17.0.0.144.
 • Användare av Adobe AIR för Android bör uppdatera till version 17.0.0.144.

Berörda programversioner

 • Adobe Flash Player 16.0.0.305 och tidigare versioner
 • Adobe Flash Player 13.0.0.269 och tidigare 13.x-versioner
 • Adobe Flash Player 11.2.202.442 och tidigare 11.x-versioner
 • AIR Desktop runtime 17.0.0.124 och tidigare versioner
 • AIR SDK 17.0.0.124 och tidigare versioner
 • AIR SDK & Compiler 17.0.0.124 och tidigare versioner
 • AIR Android 17.0.0.124 och tidigare versioner

Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.

Följ instruktionerna i Adobe AIRTechNote för att kontrollera vilken version av Adobe AIR du har.

Lösning

Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera sina programvaruinstallationer genom att följa instruktionerna nedan:

 • Adobe rekommenderar alla som använder Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh att uppdatera till Adobe Flash Player 17.0.0.134 genom att besöka Adobe Flash Player Download Center eller via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player Extended Support Release att uppdatera till version 13.0.0.277 genom att besöka http://helpx.adobe.com/se/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Adobe rekommenderar att användare av Adobe Flash Player för Linux uppdaterar till Adobe Flash Player 11.2.202.451 genom att gå till Adobe Flash Player Download Center.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 17.0.0.134.
 • Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer for Windows 8.x uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Internet Explorer, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 17.0.0.134.
 • Adobe rekommenderar att användare av Adobe AIR desktop runtime uppdaterar till version 17.0.0.144 genom att besöka Adobe AIR Download Center. 
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR SDK att uppdatera till version 17.0.0.144 genom att besöka Adobe AIR Download Center. 
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR SDK & Compiler att uppdatera till version 17.0.0.144 genom att besöka Adobe AIR Download Center. 
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR för Android att uppdatera till Adobe AIR 17.0.0.144 genom att ladda ned den senaste versionen från Google Play.

Prioritet och allvarlighetsgrad

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Berörda versioner Plattform Prioritet
Adobe Flash Player Desktop Runtime 16.0.0.305 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.269 och tidigare versioner Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player för Google Chrome  16.0.0.305 och tidigare versioner Windows, Macintosh och Linux
1
Adobe Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 16.0.0.305 och tidigare versioner Windows 8.0 och 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.442 och tidigare versioner Linux 3
AIR Desktop Runtime 17.0.0.124 och tidigare versioner Windows och Macintosh 3
AIR SDK 17.0.0.124 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Android och iOS 3
AIR SDK & Compiler 17.0.0.124 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Android och iOS 3
AIR för Android 17.0.0.124 och tidigare versioner Android 3

Dessa uppdateringar åtgärdar kritiska sårbarheter i programmet.

Detaljer

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux.  Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn. Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen:

 • Användare av Adobe Flash Player desktop runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 17.0.0.134.
 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.277.
 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.451.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome, eller med Internet Explorer i Windows 8.x, uppdateras automatiskt till version 17.0.0.134.
 • Användare av Adobe AIR desktop runtime bör uppdatera till version 17.0.0.144.
 • Användare av Adobe AIR SDK och AIR SDK och Compiler bör uppdatera till version 17.0.0.144.
 • Användare av Adobe AIR för Android bör uppdatera till version 17.0.0.144.

Uppdateringarna åtgärdar minnesfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-0332, CVE-2015-0333, CVE-2015-0335, CVE-2015-0339).

Uppdateringarna åtgärdar flera förvirringssårbarheter som kan leda till exekvering av kod (-2015-, CVE-0334, CVE-2015-0336).

Uppdateringarna åtgärdar en säkerhetslucka som kan leda till att en domänöverskridande profil kringgås (CVE-2015-0337).

Uppdateringarna åtgärdar en säkerhetslucka som kan leda till en begränsning för en filuppladdning kringgås (CVE-2015-0340).

Uppdateringarna åtgärdar ett heltalsspillproblem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-0338).

Uppdateringarna åtgärdar use-after-free-fel som kan leda till exekvering av kod (-2015-, CVE-0341, CVE-2015-0342).

Berörda programvaror   Rekommenderad uppdatering Tillgänglighet
Flash Player Desktop Runtime
  17.0.0.134

Flash Player Download Center

Flash Player Distribution

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.277 Extended Support
Flash Player för Linux   11.2.202.451 Flash Player Download Center
Flash Player för Google Chrome   17.0.0.134 Google Chrome Releases
Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11   17.0.0.134
Microsoft Security Advisory
AIR Desktop Runtime   17.0.0.144 AIR Download Center
AIR SDK   17.0.0.144 AIR SDK Download
AIR SDK & Compiler   17.0.0.144 AIR SDK Download
AIR för Android   17.0.0.144 Google Play

Tack

Adobe tackar följande personer för att de har rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor:

 • Chris Evans i Google Project Zero (CVE-2015-0332, CVE-2015-0335)
 • Yuki Chen samt Xiaoning Li från Intel Labs och Haifei Li från McAfee Labs (CVE-2015-0333)
 • Natalie Silvanovich för arbetet med Google Project Zero (CVE-2015-0334, CVE-2015-0336)
 • Soroush Dalili i NCC gruppen (CVE-2015-0337, CVE-2015-0340)
 • Mark Brand på Google Project Zero (CVE-2015-0339)
 • bilou för arbetet med HP:s Zero Day Initiative (CVE-2015-0341)
 • Jihui Lu i KeenTeam (@K33nTeam) för arbetet med belöningsprogrammet för Chromium-sårbarheter (CVE-2015-0342)

Revisioner

15 april 2015: Lagt till versioner av Adobe AIR som åtgärdar de CVE-nummer som refereras i den här informationen.