Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: 9 juni 2015

Senast uppdaterad: den 3 juli 2015

Sårbarhets-ID: APSB15-11

Prioritet: Se tabellen nedan

CVE-nummer: CVE-2015-3096, CVE-2015-3097, CVE-2015-3098, CVE-2015-3099, CVE-2015-3100, CVE-2015-3101, CVE-2015-3102, CVE-2015-3103, CVE-2015-3104, CVE-2015-3105, CVE-2015-3106, CVE-2015-3107, CVE-2015-3108, CVE-2015-5120

Plattform: Alla plattformar

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux.  Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn.  Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen:

 • Användare av Adobe Flash Player Desktop Runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 18.0.0.160.
 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.292. *
 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.466.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till version 18.0.0.160 (Windows och Linux) och 18.0.0.161 (Macintosh). 
 • Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer i Windows 8.x uppdateras automatiskt till version 18.0.0.160.
 • Användare av Adobe AIR Desktop Runtime bör uppdatera till version 18.0.0.143 (Macintosh) och 18.0.0.144 (Windows).
 • Användare av Adobe AIR SDK och AIR SDK och Compiler bör uppdatera till version 18.0.0.143 (Macintosh) och 18.0.0.144 (Windows). 
 • Användare av Adobe AIR för Android bör uppdatera till version 18.0.0.143. 

Berörda programversioner

 • Adobe Flash Player 17.0.0.188 och tidigare versioner för Windows och Macintosh
 • Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.289 och tidigare 13.x-versioner för Windows och Macintosh
 • Adobe Flash Player 11.2.202.460 och tidigare 11.x-versioner för Linux
 • Adobe AIR Desktop Runtime 17.0.0.172 och tidigare versioner för Windows och Macintosh
 • Adobe AIR SDK och SDK & Compiler 17.0.0.172 och tidigare versioner för Windows och Macintosh
 • Adobe AIR for Android 17.0.0.144 och tidigare versioner

Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.

Följ instruktionerna i Adobe AIRTechNote för att kontrollera vilken version av Adobe AIR du har.

Lösning

Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera sina programvaruinstallationer genom att följa instruktionerna nedan:

 • Adobe rekommenderar alla som använder Adobe Flash Player Desktop Runtime för Windows och Macintosh att uppdatera till Adobe Flash Player 18.0.0.160 genom att besöka _seAdobe Flash Player Download Center eller via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player Extended Support Release att uppdatera till version 13.0.0.292 genom att besöka http://helpx.adobe.com/se/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.*
 • Adobe rekommenderar att användare av Adobe Flash Player för Linux uppdaterar till Adobe Flash Player 11.2.202.466 genom att gå till Adobe Flash Player Download Center.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 18.0.0.160 (Windows) och 18.0.0.161 (Macintosh).
 • Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer for Windows 8.x uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Internet Explorer, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 18.0.0.160.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR Desktop Runtime att uppdatera till version 18.0.0.143 (Macintosh) och 18.0.0.144 (Windows) genom att besöka Adobe AIR Download Center.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR SDK och AIR SDK & Compiler att uppdatera till version 18.0.0.143 (Macintosh) och 18.0.0.144 (Windows) genom att besöka Adobe AIR Download Center.
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe AIR för Android att uppdatera till version 18.0.0.143, genom att ladda ned den senaste versionen från Google Play-butiken.

*Obs! Från 11 augusti kommer Adobe att uppdatera versionen av ”Extended Support Release" fFlash Player 13 till Flash Player 18 för Macintosh och Windows.  Användare som vill se till att alltid ha de senaste tillgängliga säkerhetsuppdateringarna, måste installera version 18 av Flash Player Extended Support Release eller uppdatera till den senaste tillgängliga versionen. Fullständig information finns i det här blogginlägget.

Prioritet och allvarlighetsgrad

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Berörda versioner Plattform Prioritet
Adobe Flash Player Desktop Runtime 17.0.0.188 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.289 och tidigare versioner Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player för Google Chrome  17.0.0.188 och tidigare versioner Windows, Macintosh och Linux
1
Adobe Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 17.0.0.188 och tidigare versioner Windows 8.0 och 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.460 och tidigare versioner Linux 3
AIR Desktop Runtime 17.0.0.172 och tidigare versioner Windows och Macintosh  3
AIR SDK 17.0.0.172 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Android och iOS  3
AIR SDK & Compiler 17.0.0.172 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Android och iOS  3
AIR för Android 17.0.0.144 och tidigare versioner Android 3

Dessa uppdateringar åtgärdar kritiska sårbarheter i programmet.

Detaljer

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux.  Dessa uppdateringar åtgärdar sårbarheter som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn.  Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen: 

 • Användare av Adobe Flash Player Desktop Runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 18.0.0.160. 
 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.292. 
 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.466. 
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till version 18.0.0.160 (Windows och Linux) och 18.0.0.161 (Macintosh).  
 • Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer i Windows 8.x uppdateras automatiskt till version 18.0.0.160. 
 • Användare av Adobe AIR Desktop Runtime bör uppdatera till version 18.0.0.143 (Macintosh) och 18.0.0.144 (Windows). 
 • Användare av Adobe AIR SDK och AIR SDK och Compiler bör uppdatera till version 18.0.0.143 (Macintosh) och 18.0.0.144 (Windows).  
 • Användare av Adobe AIR för Android bör uppdatera till version 18.0.0.143.

Uppdateringarna åtgärdar en säkerhetslucka (CVE-2015-3096) som skulle kunna utnyttjas för att hoppa över rättningen av CVE-2014-5333. 

Uppdateringarna förbättrar randomiseringen av minnesadresser i Flash-stacken för 64 bitarsplattformen av Windows 7 (CVE-2015-3097 ). 

Uppdateringarna åtgärdar säkerhetsluckor som kan utnyttjas för att hoppa över same-origin-policyn och leda till informationsexponering (CVE-2015-3098, CVE-2015-3099, CVE-2015-3102).  

Uppdateringarna åtgärdar ett stackspillfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-3100).

Uppdateringarna åtgärdar ett behörighetsproblem i Flash-modulen för Internet Explorer som kan utnyttjas för att höja behörigheter från låg till medelhög nivå (CVE-2015-3101 ).    

Uppdateringarna åtgärdar ett heltalsspillproblem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-3104).

Uppdateringarna åtgärdar ett minnesfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-3105, CVE-2015-5120).

Uppdateringarna åtgärdar flera use-after-free-problem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-3103, CVE-2015-3106, CVE-2015-3107).

Uppdateringarna åtgärdar ett minnesfel som kan användas för att kringgå ASLR (CVE-2015-3108). 

Berörda programvaror   Rekommenderad uppdatering Tillgänglighet
Flash Player Desktop Runtime
  18.0.0.160

Flash Player Download Center

Flash Player Distribution

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.292 Extended Support
Flash Player för Linux   11.2.202.466 Flash Player Download Center
Flash Player för Google Chrome  

18.0.0.160 (Windows och Linux)

18.0.0.161 (Macintosh)

Google Chrome Releases
Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11   18.0.0.160
Microsoft Security Advisory
AIR Desktop Runtime  

18.0.0.143 (Macintosh)

18.0.0.144 (Windows)

AIR Download Center
AIR SDK  

18.0.0.143 (Macintosh)

18.0.0.144 (Windows)

AIR SDK Download
AIR SDK & Compiler  

18.0.0.143 (Macintosh)

18.0.0.144 (Windows)

AIR SDK Download
AIR för Android   18.0.0.143 Google Play

Tack

Adobe tackar följande personer för att de har rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor:

 • bilou för arbetet med Chromium Vulnerability Reward Program (CVE-2015-3106)  
 • Chris Evans i Google Project Zero (CVE-2015-3097, CVE-2015-3104, CVE-2015-3105, CVE-2015-3108)
 • Haifei Li från McAfee Labs IPS Team (CVE-2015-3100) 
 • 李普君 (Pujun Li)/PKAV team (pkav.net) (CVE-2015-3102)
 • Malte Batram (CVE-2015-3098, CVE-2015-3099)  
 • Natalie Silvanovich hos Google Project Zero (CVE-2015-3107)
 • Tomas Polesovsky (CVE-2015-3096) 
 • Wen Guanxing från Venustech ADLAB (CVE-2015-3103)
 • Linan Hao från Qihoo 360 Vulcan Team (CVE-2015-5120)

Revisioner

3 juli 2015: En referens har lagts till för CVE-2015-5120, som löstes i versionerna men togs bort från bulletinen av misstag.