Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: 23 juni 2015

Sårbarhets-ID: APSB15-14

Prioritet: Se tabellen nedan

CVE-nummer: CVE-2015-3113

Plattform: Windows, Macintosh och Linux

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux. Dessa uppdateringar åtgärdar en allvarlig säkerhetslucka (CVE-2015-3113) som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn.

Adobe har fått rapporter om att CVE-2015-3113 har utnyttjats i begränsade, målinriktade attacker. Datorer som körs med Internet Explorer för Windows 7 och tidigare samt Firefox för Windows XP är kända mål.

Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen:

 • Användare av Adobe Flash Player Desktop Runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 18.0.0.194.
 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.296.
 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.468.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome och Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer i Windows 8.x uppdateras automatiskt till version 18.0.0.194.

Berörda programversioner

 • Adobe Flash Player 18.0.0.161 och tidigare versioner för Windows och Macintosh
 • Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.292 och tidigare 13.x-versioner för Windows och Macintosh
 • Adobe Flash Player 11.2.202.466 och tidigare 11.x-versioner för Linux 

Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.

Lösning

Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera sina programvaruinstallationer genom att följa instruktionerna nedan:

 • Adobe rekommenderar alla som använder Adobe Flash Player Desktop Runtime för Windows och Macintosh att uppdatera till Adobe Flash Player 18.0.0.194 genom att besöka Adobe Flash Player Download Center eller via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas [1].
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player Extended Support Release [2] att uppdatera till version 13.0.0.296 genom att besöka http://helpx.adobe.com/se/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Adobe rekommenderar att användare av Adobe Flash Player för Linux uppdaterar till Adobe Flash Player 11.2.202.468 genom att gå till Adobe Flash Player Download Center.
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 18.0.0.194.
 • Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer for Windows 8.x uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Internet Explorer, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 18.0.0.194.

[1] Användare av Flash Player 11.2.x eller senare för Windows eller Flash Player 11.3.x eller senare för Macintosh som har valt att låta Adobe installera uppdateringar kommer att få uppdateringen automatiskt. Användare som inte har aktiverat alternativet att låta Adobe installera uppdateringar kan installera uppdateringen via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.

[2] Obs! Från 11 augusti 2015 kommer Adobe att uppdatera versionen av ”Extended Support Release" från Flash Player 13 till Flash Player 18 för Macintosh och Windows. Användare som vill se till att alltid ha de senaste tillgängliga säkerhetsuppdateringarna, måste installera version 18 av Flash Player Extended Support Release eller uppdatera till den senaste tillgängliga versionen. Mer information finns I det här blogginlägget: http://blogs.adobe.com/flashplayer/2015/05/upcoming-changes-to-flash-players-extended-support-release-2.html

Prioritet och allvarlighetsgrad

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Berörda versioner Plattform Prioritet
Adobe Flash Player Desktop Runtime 18.0.0.161 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.292 och tidigare versioner Windows och Macintosh
1
Adobe Flash Player för Google Chrome  18.0.0.161 och tidigare versioner Windows, Macintosh och Linux
1
Adobe Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 18.0.0.161 och tidigare versioner Windows 8.0 och 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.466 och tidigare versioner Linux 3

Dessa uppdateringar åtgärdar en kritisk sårbarhet i programmet.

Detaljer

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player för Windows, Macintosh och Linux. Dessa uppdateringar åtgärdar en allvarlig säkerhetslucka (CVE-2015-3113) som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn.    

Adobe har fått rapporter om att CVE-2015-3113 har utnyttjats i begränsade, målinriktade attacker. Datorer som körs med Internet Explorer för Windows 7 och tidigare samt Firefox för Windows XP är kända mål. 

Adobe rekommenderar alla användare att uppdatera till senaste versionen: 

 • Användare av Adobe Flash Player Desktop Runtime för Windows och Macintosh bör uppdatera till Adobe Flash Player 18.0.0.194. 
 • Användare av Adobe Flash Player Extended Support Release bör uppdatera till Adobe Flash Player 13.0.0.296. 
 • Användare av Adobe Flash Player för Linux bör uppdatera till Adobe Flash Player 11.2.202.468. 
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome och Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer i Windows 8.x uppdateras automatiskt till version 18.0.0.194. 

Uppdateringarna åtgärdar ett buffertspillfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-3113). 

Berörda programvaror   Rekommenderad uppdatering Tillgänglighet
Flash Player Desktop Runtime
  18.0.0.194

Flash Player Download Center

Flash Player Distribution

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.296 Extended Support
Flash Player för Linux   11.2.202.468 Flash Player Download Center
Flash Player för Google Chrome   18.0.0.194 Google Chrome Releases
Flash Player för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11   18.0.0.194
Microsoft Security Advisory

Tack

Adobe tackar FireEye för rapporteringen av CVE-2015-3113 och för samarbetet med oss i säkerhetsfrågor.