Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player

Releasedatum: 11 augusti 2015

Senaste uppdatering: 2 september 2015

Sårbarhets-ID: APSB15-19

Prioritet: Se tabellen nedan

CVE-nummer: CVE-2015-5125, CVE-2015-5127, CVE-2015-5129, CVE-2015-5130, CVE-2015-5131, CVE-2015-5132, CVE-2015-5133, CVE-2015-5134, CVE-2015-5539, CVE-2015-5540, CVE-2015-5541, CVE-2015-5544, CVE-2015-5545, CVE-2015-5546, CVE-2015-5547, CVE-2015-5548, CVE-2015-5549, CVE-2015-5550, CVE-2015-5551, CVE-2015-5552, CVE-2015-5553, CVE-2015-5554, CVE-2015-5555, CVE-2015-5556, CVE-2015-5557, CVE-2015-5558, CVE-2015-5559, CVE-2015-5560, CVE-2015-5561, CVE-2015-5562, CVE-2015-5563, CVE-2015-5564, CVE-2015-5565, CVE-2015-5566, CVE-2015-6682

Plattform: Alla plattformar

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player.  Uppdateringarna åtgärdar kritiska säkerhetsluckor som kan ge en angripare möjlighet att ta kontroll över den drabbade datorn.

Berörda versioner

Produkt Berörda versioner Plattform
Adobe Flash Player Desktop Runtime 18.0.0.209 och tidigare versioner
Windows och Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.309 och tidigare versioner Windows och Macintosh
Adobe Flash Player för Google Chrome  18.0.0.209 och tidigare versioner Windows, Macintosh och Linux
Adobe Flash Player för Microsoft Edge och Internet Explorer 11 18.0.0.209 och tidigare versioner Windows 10
Adobe Flash Player för Internet Explorer 10 och 11 18.0.0.209 och tidigare versioner Windows 8.0 och 8.1
Adobe Flash Player för Linux 11.2.202.491 och tidigare versioner Linux
AIR Desktop Runtime 18.0.0.180 och tidigare versioner Windows och Macintosh
AIR SDK 18.0.0.180 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Android och iOS
AIR SDK & Compiler 18.0.0.180 och tidigare versioner Windows, Macintosh, Android och iOS
 • Om du vill kontrollera vilken version av Adobe Flash Player du har går du till sidan Om Flash Player eller högerklickar på material som körs i Flash Player och väljer ”Om Adobe (eller Macromedia) Flash Player”. Om du har flera webbläsare måste du kontrollera var och en av dem.
 • Följ instruktionerna i Adobe AIRTechNote för att kontrollera vilken version av Adobe AIR du har.

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Uppdaterade versioner Plattform Tillgänglighet
Adobe Flash Player Desktop Runtime
18.0.0.232 Windows och Macintosh
1 Flash Player Download Center  Flash Player Distribution
Adobe Flash Player Extended Support Release [2] 18.0.0.232 Windows och Macintosh
1 Extended Support
Adobe Flash Player för Google Chrome 18.0.0.232 Windows och Macintosh   1 Google Chrome Releases
Adobe Flash Player för Google Chrome 18.0.0.233 Linux och Chrome OS 3 Google Chrome Releases
Adobe Flash Player för Microsoft Edge och Internet Explorer 11 18.0.0.232 Windows 10 1 Microsoft Security Advisory
Adobe Flash Player för Internet Explorer 10 och 11 18.0.0.232 Windows 8.0 och 8.1
1 Microsoft Security Advisory
Adobe Flash Player för Linux 11.2.202.508 Linux 3 Flash Player Download Center
AIR Desktop Runtime 18.0.0.199 Windows och Macintosh 3 AIR Download Center
AIR SDK 18.0.0.199 Windows, Macintosh, Android och iOS 3 AIR SDK Download
AIR SDK & Compiler 18.0.0.199 Windows, Macintosh, Android och iOS 3 AIR SDK Download
 • Adobe rekommenderar alla som använder Adobe Flash Player Desktop Runtime för Windows och Macintosh att uppdatera till Adobe Flash Player 18.0.0.232 genom att besöka _seAdobe Flash Player Download Center eller via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas [1].
 • Adobe rekommenderar användare av Adobe Flash Player Extended Support Release [2] att uppdatera till version 18.0.0.232 genom att besöka http://helpx.adobe.com/se/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Adobe rekommenderar att användare av Adobe Flash Player för Linux uppdaterar till Adobe Flash Player 11.2.202.508 genom att gå till _seAdobe Flash Player Download Center
 • Adobe Flash Player som installerats med Google Chrome uppdateras automatiskt till den senaste Google Chrome-versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 18.0.0.232 för Windows och Macintosh, och Flash Player 18.0.0.233 för Linux och Chrome OS.
 • Adobe Flash Player som installerats med Microsoft Edge för Windows 10 uppdateras automatiskt till den senaste versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 18.0.0.232.
 • Adobe Flash Player som installerats med Internet Explorer 10 och 11 för Windows 8.0 och 8.1 uppdateras automatiskt till den senaste versionen, som kommer att innehålla Adobe Flash Player 18.0.0.232.
 • Adobe rekommenderar att användare av AIR Desktop Runtime, AIR SDK och AIR SDK & Compiler uppdaterar till version 18.0.0.199 genom att besöka Nedladdningscenter för AIR ellerUtvecklingscenter för AIR
 • Gå till Flash Player-hjälpsidan för hjälp med att installera Flash Player.
 
[1] Användare av Flash Player 11.2.x eller senare för Windows eller Flash Player 11.3.x eller senare för Macintosh som har valt att låta Adobe installera uppdateringar kommer att få uppdateringen automatiskt. Användare som inte har aktiverat alternativet att låta Adobe installera uppdateringar kan installera uppdateringen via produktens uppdateringsfunktion när meddelande om detta visas.
 
[2] Obs! Från 11 augusti 2015 kommer Adobe att uppdatera versionen av ”Extended Support Release" från Flash Player 13 till Flash Player 18 för Macintosh och Windows. Användare som vill se till att alltid ha de senaste tillgängliga säkerhetsuppdateringarna, måste installera version 18 av Flash Player Extended Support Release eller uppdatera till den senaste tillgängliga versionen. Mer information finns I det här blogginlägget: http://blogs.adobe.com/flashplayer/2015/05/upcoming-changes-to-flash-players-extended-support-release-2.html

Sårbarhetsinformation

 • Uppdateringarna åtgärdar säkerhetsrisker rörande typmissförstånd som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-5554, CVE-2015-5555, CVE-2015-5558, CVE-2015-5562).
 • Uppdateringarna innehåller skärpningar av åtgärder som introducerades i version 18.0.0.209 som ett försvar mot fel i vektorlängder (CVE-2015-5125).
 • Uppdateringarna åtgärdar flera säkerhetsluckor som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-5550, CVE-2015-5551, CVE-2015-5556, CVE-2015-5130, CVE-2015-5134, CVE-2015-5539, CVE-2015-5540, CVE-2015-5557, CVE-2015-5559, CVE-2015-5127, CVE-2015-5563, CVE-2015-5561, CVE-2015-5564, CVE-2015-5565, CVE-2015-5566, CVE-2015-6682).
 • Uppdateringarna åtgärdar buffer overflow-problem som kan leda till exekvering av kod (-5129, CVE-2015-, CVE-2015-5541).
 • Uppdateringarna åtgärdar problem med buffertspill som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-5131, CVE-2015-5132, CVE-2015-5133).
 • Uppdateringarna åtgärdar flera minnesfel som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-5544, CVE-2015-5545, CVE-2015-5546, CVE-2015-5547, CVE-2015-5548, CVE-2015-5549, CVE-2015-5552, CVE-2015-5553).
 • Uppdateringarna åtgärdar ett heltalsspillproblem som kan leda till exekvering av kod (CVE-2015-5560).

Tack

Adobe tackar följande personer för att de har rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor: 

 • Kai Lu på Fortinets FortiGuard Labs (CVE-2015-5129)
 • Chris Evans, Ben Hawkes och Mateusz Jurczyk från Google Project Zero (CVE-2015-5131, CVE-2015-5132, CVE-2015-5133, CVE-2015-5544, CVE-2015-5545, CVE-2015-5546, CVE-2015-5547, CVE-2015-5548)
 • Wang Wei vid Alibaba Security Research Team (CVE-2015-5566)
 • Natalie Silvanovich från Google Project Zero (CVE-2015-5550, CVE-2015-5551, CVE-2015-5554, CVE-2015-5555, CVE-2015-5556, CVE-2015-5134, CVE-2015-5539, CVE-2015-5540, CVE-2015-5557, CVE-2015-5558, CVE-2015-5562, CVE-2015-5560, CVE-2015-5564, CVE-2015-5565)
 • Chris Evans i Google Project Zero (CVE-2015-5549, CVE-2015-5125)
 • bilou för arbetet med Chromium Vulnerability Rewards Program (, CVE-2015-5563, CVE-2015-5561, CVE-2015-5130, CVE-2015-5127)
 • Yuki Chen i Qihoo 360 Vulcan Team (CVE-2015-5552, CVE-2015-5553, CVE-2015-5559)
 • instruder vid Alibaba Security Research Team (CVE-2015-5541)
 • Peter Pi från TrendMicro (CVE-2015-6682)

 

Revisioner

11 augusti 2015: Uppdaterade tabellen för påverkade versioner för att innehålla Adobe Flash Player för Microsoft Edge och Internet Explorer 11 för Windows 10.  Dessutom har det lagts till en referens till CVE-2015-5564 som av misstag hade utelämnats från informationen.     

12 augusti 2015: Lade till en referens till CVE-2015-5565, en säkerhetslucka som liknar CVE-2015-3107.  En korrigering för CVE-2015-3107 introducerades i APSB15-11 och har förstärkts i APSB15-19.  Tog dessutom bort CVE-2015-5128 som bedömdes vara ett typmissförståndsproblem och har klassificerats tidigare som drabbas av en icke-exploaterbar krasch på grund av ett undantagsfel om null-pekare.

20 augusti 2015: Ersatte CVE-2015-5124 med CVE-2015-5566.  CVE-2015-5124 åtgärdades i APSB15-16 och användes av misstag igen i APSB15-19. 

2 september 2015: Lade till en referens till CVE-2015-6682, en use-after-free-säkerhetslucka som löstes i denna version men oavsiktligt utelämnades från informationen.